Chcete se dozvědět o ENOUGH a TOO? Fair enough!

Slova enough & too používáme v anglických větách poněkud zvláštním způsobem. Kromě toho se objevují v takových frázích jako fair enough, enough is enough nebo all too. Is that enough?


/Na obrázku: Řeknu vám, až budu mít dost!/

1. Co znamená enough?

Enough znamená stačí, tolik, kolik je potřeba.

Enough s podstatným jménem

Nejoblíbenějším použitím slova enough je dát ho před věc, které máme dost.

Například:

 • I have enough problems! (Mám dost problémů!)
 • I wanted to buy a car, but I didn’t have enough money… (Chtěl jsem si koupit auto, ale neměl jsem dost peněz…)
 • Is there enough cake for everyone? (Je tu dost dortu pro každého?)

Enough může také vystupovat bez podstatného jména

 • I have some money but not enough to buy a helicopter. (Mám nějaké peníze, ale ne dost na nákup vrtulníku.)
 • My doctor says I sleep enough. (Můj doktor říká, že spím dost.)
 • That’s it! I’ve had enough! (To stačí! Už toho mám dost!)
enough is enough, fair enough, too
To stačí, už toho mám dost!

Enough po přídavném jménu

Další použitím enough je jeho použití po přídavném jménu. Je to také populární a velmi pěkné použití slova enough.

 • Am I speaking loud enough? (Mluvím dost nahlas?)
 • Are you tall enough to reach the ceiling? (Jsi dost vysoký, abys dosáhl na strop?)
 • Teenagers often think they are not good enough.(Teenageři si často myslí, že nejsou dost dobří.)

Enough s pojí s předložkou for nebo to

Pokud je něco pro někoho nebo pro účel dost dobré, řekneme enough for:

 • This shirt is not big enough for me. (Tahle košile pro mě není dost velká.)
 • I haven’t got enough time for this nonsense. (Nemám dost času na tento nesmysl.)

Pokud je něčeho nedostatečně, řekneme enough to:

 • I’m old enough to have a beer. (Jsem dost stará na to, abych si dala pivo.)
 • Is you English good enough to have a simple conversation? (Je vaše angličtina dost dobrá na to, abyste měli jednoduchou konverzaci?)

Nic nestojí v cestě použití jak for, tak to v jedné větě:

 • The water wasn’t clean enough for them to swim in. (Voda nebyla dostatečně čistá, aby v ní mohli plavat.)
 • There is enough space in the world for everybody to be happy. (Na světě je dostatek místa, aby byli všichni šťastní.)
legrační výroky v angličtině, výroky, citace
Viz také: 100 vtipných rčení v angličtině (aneb jak zazářit ve společnosti?).

Enough is enough

Enough může také znamenat, že máme nejen dost, ale dokonce i více, než bychom chtěli!

 • Go to hell! Enough is enough! (Jdi do „pekla“. Už toho mám dost!)
 • I’ve had enough, I’m going home. (Už toho mám dost, jedu domů.)
 • No, you’ve made enough of a mess already. (Ne, už jsi udělal dost nepořádku.)
 • I’ve heard enough. (Slyšel jsem dost = už o tom nechci slyšet.)
 • An hour in his company is quite enough! (Hodina v jeho společnosti je příliš mnoho!)
 • That’s enough, put the toys away Johnny! (To už stačí, polož ty hračky, Honzíku.)

Fair enough a jiné idiomy

Angličané mají rádi toto slovo natolik, že se stalo součástí mnoha idiomatických výrazů.

Například:

fair enough“ znamená „v pořádku, dohodnuto“:

 • You may say I can’t dance, fair enough, but don’t tell me I can’t even try! (Můžete říct, že neumím tančit, dobře, ale neříkejte mi, že to ani nemůžu zkusit!)
 • „I like him, but I don’t want him to be my boyfriend.“ „Fair enough!“ (Mám ho ráda, ale nechci, aby byl můj přítel. Jasná věc!/Tak jak chceš!)

strangely enough říkáme, když je něco překvapivé, ale pravdivé

 • Strangely enough, when it came to the test I actually felt pretty relaxed. (Zajímavé je, že když došlo na test, cítil jsem se docela uvolněně.)
 • We thought of them, strangely enough, as our special employees. (Mysleli jsme na ně, což nyní může znít divně, jako na naše výjimečné zaměstnance.)

sure engough znamená „jak jsme očekávali“

 • He said he would do it, and sure enough, I had to do it myself again. (Řekl, že to udělá, a jako obvykle jsem to musel udělat zase já.)
 • The next day, sure enough, she did not remember anything. (Druhý den si samozřejmě nic nepamatovala.)

2. Co znamená too?

Na druhou stranu too také znamená příliš mnoho, příliš málo, příliš blízko, příliš daleko atd. Na rozdíl od enough se vyskytuje před přídavným jménem, které modifikuje:

too s přídavným jménem

 • This music is too loud for me. (Tato hudba je pro mě příliš hlasitá.)
 • Sorry, I’m too tired for that. (Omlouvám se, jsem na to příliš unavený.)
 • I think you are trying too hard. (Myslím, že se snažíš / zkoušíš to až příliš tvrdě.)

too much & too many

Too není vybíravé a vyskytuje se jak s počitatelnými, tak s nepočitatelnými podstatnými jmény. Jen podle obecných pravidel po něm musíme dát správně much nebo many.

 • There’s too much rain in London. (V Londýně je příliš mnoho deště.)
 • There are too many people in this pub. (V této hospodě je příliš mnoho lidí.)
 • People who have too much time often make too many problems. (Lidé, kteří mají příliš mnoho času, obvykle dělají příliš mnoho problémů.)

too se také kombinuje s předložkami for a to

 • This shirt is too big for me. (Tato košile je pro mě příliš velká.)
 • I’m too old to have a beer. (Jsem příliš starý na to, abych si dal pivo.)
 • The box is too heavy for her to carry. (Tato krabice je pro ni příliš těžká na to, aby ji nesla.)
 • For them it was too far to walk. (Pro ně to bylo příliš daleko na to, aby šli pěšky.)
 • She speaks too fast for me to understand (Ona mluví příliš rychle na to, abych jí porozměl.)

Několik idiomů s too

all too

Pokud chceme zdůraznit negativní význam, před too můžeme dát all („všechno, úplně“)

 • The holidays flew by all too quickly. (Prázdniny letěly příliš rychle.)

only too

A pokud naopak chceme zdůraznit (to ephasise) pozitivní význam, budeme používat only too:

 • I’d be only too happy to visit you. (Byl bych moc rád, kdybych vás navštívil.)
důraz, emphase, angličtina, věda
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

in too deep

Pokud se dostanete do potíží, zapletete se do problémů, můžete použít in too deep:

 • And after a while, you are in too deep to change things. (A pak jste se do toho zamotali až moc na to, abyste něco změnili.)

too bad

Někdo pak může vyjádřit své sympatie k nám slovy too bad:

 • Oh, that’s too bad. Do you need any help? (Ach, to mě mrzí. Potřebujete pomoc?)

too good

Někdy se nám něco může něco zdát příliš dobré:

 • This story sounds too good to be true! (Tento příběh zní příliš dobře na to, aby to byla pravda.)
 • I’ve never wanted to be a millionaire, but the opportunity is too good to miss. (Nikdy jsem nechtěl být milionářem, ale tato šance je příliš dobrá na to, abych toho nevyužil.)
jak být dobrý s angličtinou
Viz také: Jak být dobrý v angličtině?

enough too

Takže kdy použít too a kdy enough?

Porovnejte tyto dvojice vět:

 • Turn up the music, it’s not loud enough. (Zesil hudbu, není dostatečně hlasitá.)
 • Turn down the music, it’s too loud. (Ztiš hudbu, je příliš hlasitá.)

nebo

 • He is is so fat, because he eats too much. (Je tak tlustý, protože jí příliš mnoho.)
 • She is so thin, because she doesn’t eat enough. (Je tak hubená, protože nejí dost.)

nebo

 • This soup is too salty for me. (Tato polévka je pro mě příliš slaná.)
 • Strangely enough, it is not salty enough for her. (Zajímavé je, že to pro ni není dost slané.)
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Čas na cvičení s enough & too? Fair enough!

Samozřejmě, nejdůležitější je vždy cvičení. Nejen ty na papíře, ale především ta, která řekneme nahlas. Koneckonců, chceme být schopni se domluvit s lidmi z celého světa a ne psát dlouhé dopisy anglickým přátelům!

To je důvod, proč v online kurzu angličtiny Speakingo mluvíte nahlas s počítačem, jako s učitelem, který vám rozumí a opravuje vás. Také dává k naučení sady vět, které obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2000 nejběžnějších slov, jejichž znalost vám umožní pochopit 90% konverzací v angličtině.

Tímto způsobem se naučíte anglicky rychle a příjemně jako dítě – sledujete obrázky, posloucháte rodilého mluvčího a mluvíte s ním.

Pak najednou zjistíte, že umíte mluvit plynule!

Každopádně se přesvědčte sami, zda vám tento fenomenální způsob učení angličtiny vyhovuje!

Po registraci dvěma kliknutími níže si můžete užít učení po dobu jednoho týdne zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Fair enough? Už víte, kdy užít too a kdy enough? Máte-li nějakou otázku, zeptejte se směle v komentáři, rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail