Jak vypadá rychlé učení angličtiny podle vědy?

Читай также: Быстрое изучение английского языка согласно науке.

Podle dynamicky se rozvíjejícího světa vědy, je možné naučit se anglicky rychle? Objevte pět vědecky ověřených způsobů, jak se učit rychleji!


Všechno se děje rychleji a rychleji, svět se točí rychleji a rychleji. Navzdory ujištěním podvodníků z kurzů angličtiny během jednoho víkendu, pokud jde o rychlé učení angličtiny, získáváme dojem, že náš mozek ještě nepřešel z analogu do digitální éry.

I když neočekáváme zázraky, můžeme mu ale pomoci pracovat lépe!

Rychlé učení angličtiny podle vědy

Existuje mnoho způsobů učení angličtiny, každý student a učitel má své oblíbené přístupy.

Tyto názory však nejsou vždy založeny na spolehlivých důkazech z vědeckých studií. Proto zjištění o další nádherné metodě učení angličtiny (například o učení angličtiny spánkem ) může být přijato s povytaženým obočím.

To však neznamená, že věda neudělala žádný pokrok v oblasti poznávání procesu učení a zapamatování. Ačkoli naše znalosti mozku a vědomí nejsou až tak velké, už jsme se dozvěděli mnoho způsobů, jak učení angličtiny zlepšuje funkci mozku.

rychlé učení angličtiny podle vědce
Moje zjištění jsou k ničemu, pokud jsou vytržena z kontextu. Média: Vědec tvrdí, že jejich zjištění jsou k ničemu.

5 vědecky ověřených způsobů, jak se rychle naučit anglicky


1. Poslouchejte co nejvíce vět v angličtině

Co říká věda: vědci popisují jeden z velmi pěkných způsobů učení angličtiny, který nazývají nevědomý (unconscious), nebo nepodmíněný (implicit). Dobrou zprávou je, že pokud posloucháme rozhovory v angličtině, naučíme se jazyk chtě nechtě. Rozhodně to zní jako nedůvěryhodná reklama na „rychlé anglické učení pro líné“. Věda však říká, že to není vůbec nemožné.

Tento typ učení angličtiny nevyžaduje vědomé úsilí, hodiny memorování gramatických pravidel. Nemusíme ani věnovat příliš velkou pozornost anglickým zvukům v pozadí. Navzdory tomu náš mozek automaticky absorbuje okolní angličtinu, slovní zásobu, gramatiku a přízvuk.

I když to může znít divně, je to jev potvrzený četnými vědeckými studiemi, o kterých si můžete přečíst více v angličtině na Science Direct nebo v psychologickém odborném tisku. Je zajímavé, že vědci prokázali, že se můžeme naučit i neexistující jazyk, který vynalezli pro účely experimentu!

Jedním z vysvětlení tohoto jevu je teorie, že se učíme jazyk ze vzorů, které obsahuje. Proto existují také metody učení angličtiny (například online kurz angličtiny Speakingo), které jsou založeny právě na učení se celých frází a nikoli suché gramatiky.

To je nejpřirozenější přístup k učení angličtiny – tak se vlastně učí děti. Než začnou mluvit, jen poslouchají.

Poslech jim bude trvat hodně času, ale brzy budou mluvit plynule, aniž by se naučili jediné gramatické pravidlo! Více o tom v bodě pět.

návyky efektivní učení angličtiny
Čtěte také: Tři návyky efektivního učení angličtiny podle vědy.

Jak vypadá rychlé učení angličtiny založené na těchto vědeckých poznatcích?

Poslouchejte všechno v angličtině. Poslouchejte pořád. Nezáleží na tom, že ničemu nerozumíte.

Zapněte rádio BBC a nechte ho hrát celý den v pozadí. Teprve když se naučíte anglicky, zjistíte, jaké požehnání to bylo nerozumět jejich bolestně politicky korektním zprávám! 🙂
Kromě toho je zde také anglická a americká televize, anglická hudba nebo audioknihy (můžete začít s těmi pro děti nebo re-editace v jednoduché angličtině).

Navštivte místa, kde se mluví anglicky, ať už je to anglická hospoda ve vašem městě nebo dovolená v Doveru.

Nejlepší na tom je, že nemusíte sedět jako kůl v plotě a jen poslouchat. Poslouchejte něco v angličtině na cestě do práce, na procházce, na dlouhé cestě autem, v tělocvičně, v dílně nebo při mytí nádobí.
Ať už je to cokoli, rychlé učení angličtiny je možné, pokud je angličtina neustále kolem vás!

 

7 nápadů, jak se učit anglicky doma
Viz také: 7 nápadů na výuku angličtiny doma.

2. Nové zvuky

Co říká věda: Jednou z obtížnějších věcí na učení angličtiny je zcela nová řada zvuků. Anglické „a“ není totéž jako české „a„, což je důvod, proč studenti z různých zemí mluví s takzvaným „akcentem„. Zajímavé je, že pokud neexistují žádné podobné zvuky jazyka, který se právě učíme v našem jazyce, náš mozek se vyvine a vytvoří nové neurony, které nám umožní rozlišit zvuky, které se nám dosud spojovaly do jednoho.

Dobrou zprávou však je, že i děti, které se učí anglicky, chápou, že určité zvuky prostě nevstupují do jazyka. Vědci zjistili, že na to máme vrozený talent.

Například v angličtině existuje mnoho slov začínajících na „bl“(black, blink, blue). Je však marné hledat slova začínající na „lb“. Pokud budeme trochu poslouchat anglický jazyk, nikdo nám to nebude muset vysvětlovat, budeme to intuitivně vědět.

Jak se efektivně odradit od výuky angličtiny? xD
Viz také: 10 způsobů, jak se účinně odradit od učení angličtiny? xD

Jak vypadá rychlé učení angličtiny založené na těchto vědeckých poznatcích?

Prosejte zvuky a slova, která znějí směšně. Pravděpodobně váš partner něco překroutil, možná dodal slovo ze svého rodného jazyka.

To vám může hodně pomoci při psaní : pokud jste zmateni, jak napsat slovo ghost, zkuste napsat hgost – budete okamžitě vidět, že druhá možnost je v angličtině nemožná.

Další praktickou radou při učení zvuků, které v češtině nemáme, je poslouchat nahrávky pomalým tempem. K tomu nepotřebujete drahý hardware ani software, můžete to udělat s jakýmkoli videem na YouTube – stačí kliknout na „ozubené kolo“ v pravém dolním rohu videa a snížit „rychlost přehrávání“ například na rychlost 0,25 (tj. čtyřikrát pomalejší).

Pomalé naslouchání je paradoxně rychlým učením angličtiny. A váš mozek bude během této doby budovat nové neurony.

4 důvody, proč byste se měli naučit anglicky, TED Talks, John Whorter
Viz také: 4 důvody, proč byste se měli naučit anglicky [TED Talks] .

3. Učení angličtiny přes asociace

Co říká věda: když budujeme asociace, kombinujeme nová slova s jinými slovy, zvuky, pohyby, nápady nebo obrázky. Když přemýšlíme o kočce (cat), náš milovaný chlupatý mazlíček nám hned přijde na mysl, možná slyšíme nádherné vrnění, nebo cítíme dotek měkké srsti na ruce, nebo … si vybavíme zdemolovaný vánoční stromek.

Asociace do značné míry závisí na tom, zda jsme sluchový, hmatový nebo vizuální student. Nevytváříme asociace jen pro zábavu, pamatujeme si pak snadněji.

Pokud jste slyšeli o technikách rychlého zapamatování, o způsobech opakování, například o několika desítkách slov právě slyšených z paměti, jsou tyto techniky založeny na asociacích. Vědci zjistili, že i při učení znakového jazyka, pokud gesto provedené rukami připomíná objekt, je mnohem snazší si ho zapamatovat.

A ačkoli se zdá, že takové populární rozdělení na různé typy studentů v současné době mezi vědci vychází z módy, neznamená to, že nestojí za to využít různé smysly k učení!

efektivní výuka angličtiny
Čtěte také: Efektivní výuka anglického jazyka – 5 tipů od polygloty.

Jak vypadá rychlé učení angličtiny založené na těchto vědeckých poznatcích?

Když se naučíte nové slovo, zkuste si ho představit tak, že zapojíte co nejvíce smyslů. Můžete vytvořit celý příběh.

Také používejte kurzy, které zapojují zrak, sluch, dotek, budují asociace a nedávají stovky slov k nauce, ale umisťují je do smysluplného kontextu. Například online kurz angličtiny Speakingo 🙂

Kromě toho můžete použít Google – místo kontroly slovní definice klikněte na „obrázky“, aby se vám ukázalo, jak slovo vypadá. Když uvidíte několik příkladů daného jevu, často nějakým způsobem neobvyklých, bude snazší si toto slovo zapamatovat.

Někdy, místo psaní definice nebo psaní překladu, může být vhodné nakreslit si dané slovo.


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

První týden je zdarma!


4. Pamatujte na opakující se vzory, nikoli na pravidla

Co říká věda: Před sto tisíci lety, pokud tygr snědl vašeho kolegu a druhý tygr snědl jiného kolegu, stálo za to si zapamatovat vzor. Třetí tygr může také sníst vás!

Není třeba se ptát, zda tento savec potřebuje bílkoviny a kolik kalorií jí denně, musíte vylézt na strom! Proto je pro nás zapamatování vzorů a ne suché teorie rozhodně bližší a jednodušší.

To lze již vidět v dětských hrách – jako například v následujícím videu, ve kterém je učení tleskat podle konkrétního vzoru nejen jednoduché, ale také příjemné:

Vědecký výzkum potvrzuje, že studenti, kteří snáze zachycují vzory (patterns) z řady geometrických tvarů, se učí cizí jazyky rychleji. Angličtina, stejně jako jakýkoli jiný jazyk, je také sbírkou vzorů a šablon, takže čím dříve je uvidíme, tím dříve budeme moci mluvit v tomto jazyce.

Jak vypadá rychlé učení angličtiny založené na těchto vědeckých poznatcích?

Zapomeňte na memorování gramatických pravidel! Místo toho zkuste zachytit vzory a šablony v jazyce. Bude pro vás snazší si je zapamatovat a prakticky to přinese větší užitek.

Například, jak vytvoříme anglické časy minulé? Můžete si pokusit zapamatovat si pravidlo „sloveso v čase minulém past simple je vytvořeno přidáním koncovky -ed do základní formy slovesa v infinitivu“.

Ale pro co?

Není lepší podívat se jen na několik příkladů, abyste zachytili jasný vzorec?

  • look – looked
  • walk – walked
  • rain – rained

Samozřejmě, že tu budou výjimky, ale pak žádné pravidlo nepomůže. Výjimky stačí naposlouchat a zapamatovat si je.

Ale také se není čeho bát – pokud použijeme tento vzorec na nepravidelná slovesa, pak nás všichni stejně pochopí.

A od toho se učíme anglicky!

cas minuly simple past trpny rod anglictina
Údajně udělal gramatickou chybu v memu. Ukazuje se, že to byl anglický jazyk, který pochybil. Čtěte také: Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

5. Naučte se celé fráze, ne samotná slova

Co říká věda: Někdy máme dojem, že slovo je slovo a je jako lego kostka, vždy stejná. Ukazuje se však, že slova mohou znamenat něco zcela jiného v závislosti na kontextu, ve kterém se používají. Porozumění angličtině je založeno na objevování významu celých vět, nikoli na dešifrování významu jednotlivých slov.

Například ve větě „Běhám dokola“ (I run around), „dokola“ znamená všude a možná i trochu bezcílně. Pokud však řeknu „Běhám po parku“ (I run around the park), znamená to doslova po obvodu kruhu, i když se jedná o obvod parku, kolem kterého běžíme.

Vědci dokonce zjistili, že samotné pořadí slov ve větě může být důležitější než samotný význam těchto slov! Jazyk se skládá spíše z výrazů a frází než z izolovaných slov. Jedná se o starý, ale zapomenutý objev, o kterém píšu více v textu Způsob učení angličtiny, o který nikdo nemluví.

Speakingo recenze Greg Kay
Viz také: Jazykové chaty s počítačem – rozhovor o metodě Speakingo.

Jak vypadá rychlé učení angličtiny založené na těchto vědeckých poznatcích?

Zapomeňte na „učení se slovní zásobě“, naučte se celé fráze. Například místo toho, abyste se naučili slova „zuby“ (teeth) a kartáč (brush), zapište si brush your teeth (čistit si zuby) do poznámkového bloku nebo na lednici.

Díky tomu budete nejen budovat asociace související s představou celého procesu, neocitnete se v trapné situaci, ve které se někomu svěříte, že každé ráno I wash my teeth (wash znamená mýt, ale v tomto smyslu by to znamenalo, že si zuby čistíte mýdlem).

Tento přístup lze nalézt také v dobrých kurzech angličtiny, například Speakingo 🙂

Naučte se rychle anglicky v online kurzu Speakingo

Online kurz angličtiny společnosti Speakingo je založen na všech těchto vědeckých objevech. Je zakotven v přímé metodě, která je známá svými rychlými a praktickými výsledky.

Kurz obsahuje 2000 nejoblíbenějších anglických slov, jejichž znalost vám umožní pochopit až 90% konverzací. Nemusíme se je však učit nazpaměť, ale opakujeme je v zajímavých větách, ve kterých je navíc obsažena veškerá gramatika, kterou potřebujeme.

Tento způsob učení je nejen rychlý a efektivní, ale také příjemný!

Každopádně je nejlepší vidět to na vlastní oči, vyzkoušet si to na vlastní kůži. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si tento způsob učení angličtiny zdarma a bez jakýchkoli závazků po dobu jednoho týdne!


Začněte své efektivní učení angličtiny ještě dnes!

Angličtina se sama nenaučí!


A slyšeli jste o nějakých zajímavých a vědecky ověřených způsobech na rychlé učení angličtiny?

Sdílejte je do komentáře!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail