„There is“, „It is“… nebo možná „This is“?

Úvodní fráze jako There is, It is nebo This is mají velmi podobný význam… Jaký je mezi nimi rozdíl?


Angličtina není čeština

Šokující? Tak to je.

Je však třeba mít na paměti, že rozdíl není jen v tom, že „slova“ jsou odlišná. Nestačí je nahradit a vše bude sedět …

Bohužel, naše jazyky se také liší v gramatice, což je způsob, jakým používáme tato slova ve větách. Proto považuji samotné učení se slov za neefektivní metodu učení angličtiny a doporučuji naučit se celé fráze a věty.

Ale o tom ne dnes.

Anglická věta potřebuje podmět, tedy někoho, kdo něco provádí, nebo sloveso popisující děj

V češtině slovo „jsem“ již obsahuje interpreta činností – „já“ a popis toho, co se děje. Například: „Jsem šťastný.“ Nemusíme říkat, že „já“ – z této krátké věty je známo, že jsem to „já“, kdo šťastně existuje.

V angličtině musíme vždy bez bez podmínky říci o kom mluvíte: I am happy. ( jsem šťastný.), You are happy. (Ty jsi šťastný.), She is happy. (Ona je šťastná). Nemůžeme ignorovat podmět, toho, o kom věta je, nebo sloveso, čili co se s tou osobou stane.

[Tedy jedině pokud někomu něco přikazujeme, tj. říkáme v rozkazovacím způsobu (Do it! – Udělej to!), ale je to také jiný příběh.]

A co když to někdo není kdo, ale co?

am is are, to be
Viz také: Kdy použít „am“, „is“ a kdy „are“. Rocková lekce pro začátečníky.

It is neboli prázdné zájméno (dummy subject)

V angličtině však existují problematické věty, ve kterých tak trochu chybí podmět, není tam ani „ona“ ani „on“…

Používáme v nich „prázdné zájméno“ (dummy subject), čili naše it is.

 • It is a good book. (To je dobrá kniha.)

It is se zkracuje na it’s

 • It’s a sunny day. (Je slunečný den.)

Všimněte si, že stejně jako v češtině bychom neřekli „Já jsem šťastný“ ale „Jsem šťastný“, ani bychom neřekli „Toto je slunečný den“, ale spíše „Je slunečný den“. V angličtině však musíme říci, kdo / co je podmětem, nebo „šéfem“ této věty.

předmětové a podmětové otázky, otázky týkající se podmětu a předmětu
Viz také: Co nám Romeo a Julie řeknou o anglických podmětových a předmětových otázkách (subject and object questions)?

It ale není jedinou možností.

Pokud se ptáme na nějakou věc, máme několik možností do výběru:

It is – There is

Například:

 • There is a nice girl at the bar.

(Tam v baru je pěkná dívka.)

V češtině bychom pravděpodobně řekli:

 • At the bar, there is a nice girl.

(V baru je pěkná dívka.)

A to je taky v pořádku. Nemůžeme jen zapomenout na naše there (a přidat čárku).

There is se zkracuje na there’s:

 • There’s a handsome boy at the table.

(Tam u stolu je hezký kluk.)

Takže jaké jsou rozdíly mezi there is & it is?

Porovnejte tyto dvojice vět:

 • It is warm!

(Je teplo!)

 • There is a warm weather outside!

(Venku je teplé počasí!)

nebo

 • There is a car.

(Je tam auto.)

 • It is a nice car.

(Je to super auto.)

nebo

 • It is a big problem.

(To je velký problém)

 • There is a big problem.

(Existuje – „máme“ – velký problém.)

nebo

 • There is an old saying.

(Existuje také staré rčení.)

 • It is an old saying.

(Je to staré rčení.)

Cítíte ten rozdíl?

Pokud ne, můžeme si zapsat nějaká „pravidla“.

Superlativy, anglická přídavná jména nejvyššího stupně
„Miluji superlativy / přídavná jména v nejvyšší míře. Jsou prostě nejlepší!“ Viz také: Superlativy: Anglická přídavná jména v nejvyšším stupni.

Kdy užít it is – it’s?

It is užíváme u hodin a času:

 • It’s half past seven.

(Je půl osmé.)

 • It’s her birthday!

(To jsou její narozeniny.)

It is užíváme do mluvení o počasí:

 • It’s raining again.

(Zase prší.)

 • It’s a lovely day, today!

(Dnes máme okouzlující den!)

A v různých frázích, například:

 • It’s nice to meet you.

(Rád vás poznávám.)

 • It’s great!

(To je skvělé!)

Zejména ve frázi „It takes“ (to zabere)

 • It takes two minutes to do it.

(Zabere to dvě minuty.)

Viz také: Vaření ve 20 zábavných memech do nauky.. angličtiny.
Viz také: Vaření ve 20 zábavných memech do nauky… angličtiny.

Kdy užívat there is – there’s?

There is užíváme, když odkazujeme na něco v prostoru, to znamená, kde něco je:

 • There’s a beautiful house down the street.

(Dále v této ulici je krásný dům.)

 • There is some cake left in the fridge.

(V ledničce ještě zbyl nějaký dort.)

There is užíváme s počty, množstvím, čísly:

 • There is still a lot of milk left.

(Pořád ještě máme hodně mléka. – Pamatujte, že mléko je nepočitatelné podstatné jméno)

Pokud jde o více věcí, místo there is řekneme there are:

 • There are five people in our team.

(V našem týmu je pět lidí.)

There is užíváme ve vztahu k událostem, to co je (nebo není):

 • There is no smoke without a fire.

(Není kouře bez ohně.)

 • There’s no point in trying to convince him.

(Nemá smysl ho přesvědčovat.)

 • There’s a party tomorrow, are you coming?

(Zítra je večírek, přijdeš?)

 • There’s nothing wrong with this picture.

(S touto fotografií není nic špatného – vše je v pořádku.)

[Samozřejmě, v memech a hovorové angličtině se ne vždy mluví velmi pěkně a správně, například na následujících memech je there is vynecháno.]

there is it is, there's it's, isn't, its, look twice
„Věřte mi, na této fotografii není nic špatně (všechno je v pořádku). Podívejte se dvakrát (podívejte se znovu)“. Viz také: Jak je to s look, look at & look like?

There is – It is v různých konfiguracích

 1. There is & It is v různých gramatických časech se slovesnou variací to be (být).
 2. Objeví se také v množném a jednotném čísle;
 3. a v záporu;
 4. a v otázkách.

1. There is – It is v různých gramatických časech

There & It is vystupují v různých gramatických časech. Kontext, ve kterém je používáme, se nemění, stačí změnit pomocné sloveso to be (is/was/were/been).

Například v minulých časech past continuous nebo past simple:

 • It was raining yesterday.

(Včera pršelo.)

 • It was such a lovely evening.

(Jaký to byl okouzlující večer.)

A:

 • There was a car accident last week.

(Minulý týden došlo k autonehodě.)

There raději nevystupuje v časech průběhových continuous (těch s -ing).

There is & It is o budoucnosti:

 • It will be a great trip!

(Bude to skvělý výlet!)

 • There will be a full Moon tomorrow.

(Zítra bude úplněk.)

There is & It is v časech typu perfect:

 • It has been pleasure to meet you!

(Bylo mi velmi příjemné vás poznat!)

 • There has been a misunderstanding!

(Došlo k nedorozumění!)

Jak se efektivně odradit od výuky angličtiny? xD
Viz také: 10 způsobů, jak se účinně odradit od učení angličtiny? xD

2. There is – It is v množném a jednotném čísle

 • There is an elephant in my room.

(V mém pokoji je slon.)

Jak víme, množné číslo od is je are:

 • There are some nice songs on your playlist.

(Ve vašem playlistu je pár skvělých skladeb.)

A minulá forma od are je was nebo were:

 • There was a good music on the party yesterday.

(Včera byla na večírku dobrá hudba. – Jedna hudba neboli jednotné číslo.)

 • There were some good songs on the party yesterday.

(Včera na večírku byly nějaké dobré písně. – Několik písní tedy množné číslo.)

3. There isn’t – It isn’t v záporu

V angličtině obvykle vytváříme zápor přidáním slova not .

Takže:

 • It is not a good idea. (To není dobrý nápad.)

Můžeme zkrátit na:

 • It isn’t a good idea.

Stejně dobře můžeme říci:

 • It’s not a good idea.

Všechny tři možnosti jsou správné. Použití plné formy (it is not) je nejformálnější – jak už tomu s užitím plných forem v angličtině bývá.

There is not – there isn’t

Zatímco v případě je there is to vypadá následovně:

 • There is not enough food in the fridge. (V ledničce není dostatek jídla.)

Tato věta znamená totéž jako:

 • There’s not enough food in the fridge.

A je také stejná jako:

 • There isn’t enough food in the fridge.
Angličtina od nuly k hrdinovi online
Viz také: Angličtina od nuly k hrdinovi!

Také s is a there (ale z there častěji) místo not časem užijeme no:

 • There’s no food in the fridge. (V ledničce není žádné jídlo.)

Což je hovorová forma plné věty:

 • There isn’t any food in the fridge. (V ledničce není žádné jídlo.)

O vztahu no a any se více dozvíte v článku o dvojím záporu v angličtině.

4. There is – It is v otázkách

Otázky s there is & It is budeme tvořit nejdříve přes inverzi, to znamená pomocí Is there…? & Is it…?

 • Is it raining?

(Prší?)

 • Is there any beer left?

(Zbylo ještě nějaké pivo?)

nebo

 • Were there any problems?

(Byly nějaké problémy?)

 • Has it been difficult?

(Bylo to těžké?)

Uff!

Vzhledem k tomu, že jsme již diskutovali o there is & it is, zmiňme se v krátkosti o dvou zájmenech ukazovacích, které mohou také působit jako prázdná zájmena v anglických větách: this & that.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

It is – This is – That is

This & that ukazují prstem na nějaký konkrétní objekt.

This je předmět blízko a that je předmět daleko.

 1. This is a nice phone. (To je pěkný telefon.)
 2. That is a nice phone. (Tamto je pěkný telefon.)

Teoreticky, telefon č. 1 je blízko nás a telefon č. 2 je daleko – v praxi obě tyto věty znamenají přesně to samé.

Kromě toho to bude znamenat:

 • It is a nice phone. (Je to pěkný telefon.)

Jediný rozdíl bude s there:

 • There is a nice phone on sale. (Ve výprodeji je pěkný telefon.)

Pokud odkazujeme na více věcí, řekneme these (těchto pár věcí, které jsou blízko) nebo those (těchto pár věcí, které jsou daleko):

 • These are beautiful flowers.

(Toto jsou krásné květiny.)

 • Those are beautiful flowers as well.

(Tamto jsou také krásné květiny.)

Ale možná už se dál nezamotávejme – vždy si můžete přečíst o zájmenech v samostatném článku, který je jim věnován.

Isn’t it easy?

Není to snadné (použít tzv.„negativní otázku“)?

Teorie se může nepochybně zdát komplikovaná, a proto vám doporučuji, abyste se při učení angličtiny zaměřili na praxi!

V online kurzu angličtiny Speakingo se učíte prostřednictvím praxe. Jako dítě mluvíte anglicky, posloucháte otázky a odpovídáte, počítač vás poslouchá, rozumí vám a chválí vás a v případě potřeby opravuje.

Nestresuje vás, nemusíte dojíždět, je vám vždy k dispozici, ve dne v noci, jakmile máte několik minut na to, abyste se učili!

Je to nejen příjemná a pohodlná, ale také efektivní metoda výuky angličtiny!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si to sami – registrací níže zdarma a bez jakékoli závazků si můžete vyzkoušet na týden, jestli vám takový způsob učení angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Víte už, kdy užít there is, kdy it is, a kdy this is, that is atd.? Pokud něco není jasné, ptejte se v komentáři – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail