A függő beszéd 5 típusa

reported speech, indirecte rede auf englisch

A függő beszéd angol nyelvben úgy tűnik, hogy az érettségizők és az angolból vizsgázók egyik legnagyobb rémálma. A látszattal ellentétben, azonban a téma meglehetősen logikus … és hasznos a pletykálásban!


El akarod mondani egy barátodnak, mit mondott egy másik ismerősöd?

El akarod magyarázni egy barátodnak, mit gondol róla egy másik ismerősötök?

Függő beszéd nélkül nem fog menni!

Mi az a függő beszéd?

A függő beszéd angol nyelvben (reported speech), más néven az idők sorozata, mind olyan mondatok , amelyk úgy kezdődnek, hogy „azt mondta, hogy …”, „megkérdezte, ha …”.

Ezekben a mondatokban idézzük vagy jelentjük valakinek a kijelentését (ezért a függő beszéd angolul: reported speech). Pontosan azt, ami egy jó pletykáláshoz kell!

Az egyetlen probléma az angol függő beszéddel az, hogy máshogyan alkotjuk, mint a magyart. Ha nem hallgattunk még elég angolt, vagy elfelejtettük alkalmazni a tanult nyelvtani szabályokat, a magyar nyelvi intuíciónk itt csak tévútra vezethet minket.

Kezdjük tehát az elején:

függő beszéd reported speech angol
Ha meghallom, ha valaki a függő beszédet emlegeti

Hogyan használjuk magyarul a függő beszédet?

Lássuk, hogyan néz ki ebben az öt esetben a függő beszéd magyarul:

a) „Banánt akarok”. → azt mondta, banánt akar.

b) „Elveszlek feleségül”. → megígérte, hogy elvesz feleségül.

c) „Kate-nek jó melle volt.” → Emlékezett, hogy Kate-nek jó melle volt.

d) „A dohányzás nem egy jó ötlet”.

→ Az orvosom mindig azt mondja, hogy a dohányzás nem egy jó ötlet.

e) „Lehetetlen!”. → Nem hiszem el, ez „lehetetlen!”

Ezekben az esetekben a második mondatban (amely pontosan ez a híres függő beszéd) sok minden nem változik. A legfontosabb a mi szempontunkból, hogy a magyar nyelv a függő beszédben nem változtatja meg az igeidőt.

Amint látjuk, hogy az angol nyelvű függő beszédet teljesen más törvények szabályozzák.

miért is könnyű angolul tanulni

Olvasd el ezt is: Miért egyszerű angolul tanulni?

Hogyan néz ki a függő beszéd angolul?

Most lássuk, mi történik, ha lefordítjuk ezeket a mondatokat angolra:

a) „I want a banana”. → She said she wanted a banana.

b) „I will marry you”. → He promised he would marry her.

c) „Kasia had nice breasts”. → He remembered that Kasia had had nice breasts.

d) „Smoking cigarettes is not a good idea”.

→ My doctor always advises me that smoking is not a good idea.

e) „It’s impossible”. → And the spoon goes like „It’s impossible!”

Ahogy azt már az első három mondatban észrevehettétek, az igeidőkkel a helyzet itt bonyolultabbá válik. És csak hármat említünk most a 12 angol igeidőből. De erről egy kicsivel később. Kezdjük a legegyszerűbb helyzettel, azaz a végéről:

Függő beszéd: „E” eset – szó szerinti idézés

A legegyszerűbb dolog, ami történhet velünk, hogy szó szerint idézzük valakinek a kijelentését. Az egyetlen dolog, amire ekkor emlékezni kell, hogy az idézett szavakat idézőjelbe tegyük („angolul a felső idézőjeleket használjuk az idézet elején és végén”).

Nyelvtanilag azonban nem változtatunk semmin, mert szó szerint idézünk.

Mivel az idézőjelek csak írásban láthatók, a beszélgetésben a függő beszédünket egyszerűen az intonáció vagy a hang enyhe változása fogja jelezni. De ez csak a bennünk rejlő színészen múlik.

függő beszéd angol nyelven reported speech
A postást ugattam, mikor azt mondta: „de édes”

Függő beszéd angolul: „D” eset – időtálló igazságok idézése

Itt a szerkezet pontosan úgy néz ki, mint a magyarul. Nem változtatunk az időn, csak elmondjuk azt, amit valaki már mondott. Csak a személyt változtatjuk meg (például „szeretem”-ről „szereti”-re). Csak egy árnyalatnyi nüansz van itt. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha a kijelentést bevezető igejelen időben van.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Az ilyen típusú mondatok viszonylag időtlen véleményekről vagy ötletekről szólnak.

Az orvosom mindig ezt mondja, a véleménye nem változik ebben a témában. Ez általában a present simple sajátossága, hogy rendszeres, szokásos tevékenységeket ír le. Elsősorban így idézzük az valamikor megfogalmazott mondatokat, de nem feltétlenül.

Ily módon például a következőt mondjuk:

 • „I like cherries” She says she likes cherries.
 • „I will be rich one day!”. He believes he will be rich one day.
 • „I was a good child not like you!”. My mum thinks she was a good child not like me.
mémek a gyereknevelésről, gyerekekről és szülőkről angolul
„Szia Janice, jaaa, visszahívhatlak 11 év múlva?” Lásd még: Gyerekneveléssel kapcsolatos mémek.

Függő beszéd: A, B, C és minden más eset

Az egész zűrzavar azoban a legnépszerűbb esetben keletkezik , amikor nem idézünk szó szerint, és nem mondjuk el, amit mindig mond valaki, csak egyszerűen idézzük, amit csak mondott valaki.

Ilyenkor a kijelentést bevezteő ige (he said, she noticed etc) múlt időben van .

Ezek mind azok a mondatok, amik úgy kezdődnek, hogyHe said that…

Ilyen helyzetben a legendás „egy igeidőt vissza” elvet fogjuk alkalmazni. Ez egyike azon nyelvtani szabályoknak, aminek tényleg van értelme!

„Mint egy hozzáértő sólyom, aki a szeretetet keresve köröz egy pusztaság felett, függő beszédben soha ne felejtsd el az „egy igeidőt vissza” elvet.

Paulo Coelho

Az angol függő beszéd logikus

Végül is, ha valaki azt mondja I’m hungry (éhes vagyok), abban a pillanatban, hogy ezt idézzük, az illetős valószínűleg már ebéd után van. Nem éhes (most), hanem csak (volt) éhes!

Ezért véleményem szerint a magyar „Azt mondta, hogy éhes” kevesebb értelme van, mint az angol „Aztmondta, hogy éhes volt„( He said he was hungry ).

Végtére is, csak annyit tudunk, hogy éhes volt, amikor kimondta, így a függő beszéd azt mondja nekünk, hogy lefordítsuk a mondatot a jelen időből a múltba.

függő beszéd angol nyelven reported speech
Függő beszéd: A majonéz egy eszköz? Patrick, nem, a majonéz nem egy eszköz. . Patrick megkérdezte, hogy a majonéz egy eszköz-e.

Függő beszéd a jövőben

Ugyanez lesz a helyzet jövő időben is. Ha Paulo Coelho azt írta az egyik könyvében,hogy „I will kiss her”,akkor amikor elolvasod ezt a szöveget a Speakingo-n, valószínűleg ezt már megtette. Abban a pillanatban, amikor ezt mondjuk, ez a csók már nem a jövő, hanem valószínűleg a múlt!

Hogy ezt bizonytalanságot kifejezzük, a willsegédigét awould-ra cseréljük. Tehát:

 • I will kiss her. -> He promised he would kiss her.

Olvasd el azt is:Angol jövő idők.

Függő beszéd múlt időben.

Ha viszont valaki a múltban beszélt a múltról (olyan eseményekről, amelyek már akkor a múltban voltak), az egyetlen ésszerű lehetőség a régmúlt idő past perfect használata, melyet pontosan ilyen esetekben használunk.

A legtöbb esetben, a past perfect mondatalkotási szabályinak megfelelően, hozzá kell adnunk a hadszót. Tehát

 • I had a car accident.

ebből lesz a követlkező:

 • He reported that he had had a car accident.

vagy

 • I was happy → He admitted he had been happy.

Mind a 12 angol igeidővel elvégezzük ezt az „egy igeidőt vissza” manővert.

Angol idők összesítés összehasonlítás

Olvasd el ezt is: a 12 igeidő összegzése.

Nos, talán csak a past perfect és past perfect continuous kivételével, mert onnan nincs hová visszalépni – ezért ez a két igeidő változatlan marad.

Az alábbi táblázatban láthatjátok, hogyan is néz ki a függő beszéd a gyakorlatban.

Függő beszéd angolul – az idők sorozatának táblázata

Idézett mondat angolul Függő beszéd angolul
Present SimplePast Simple
„I love you.” She said she loved him.
Present ContinuousPast Continuous
“I’m having so much fun”. She said she was having so much fun.
Past SimplePast Perfect
“I did some yoga.” He said he had done some yoga.
Present PerfectPast Perfect
„I have seen this movie.” She said she had seen this movie.
Present Perfect ContinuousPast Perfect Continuous
„I’ve been dancing all night” She said she had been dancing all night.
Future SimpleWill ⟶ would
“I’ll open the window” She promised she would open the window.
Future ContinuousWillwould
“One day I’ll be speaking English fluently.” He said one day he would be speaking English fluently.
Future PerfectWillwould
I will have eaten the cake. She promised she would have eaten the cake.
Future Perfect ContinuousWillwould
By Monday I will have been partying for a week. She said that by Monday she would have been parting for a week.
Past Perfectváltozatlan
I had seen her. He said he had seen her.
Past Perfect Continuousváltozatlan
I had been singing all day. She said she had been singing all day.

Ne feledje, hogy mind a simple pastmind a present perfect és a past perfect függő beszédben a past perfect alakját veszik fel .

Tehát, ha hallunk egy mondatot függő beszédben ebben az igeidőben, akor csak találgatni tudunk, melyik igeidőben is hangzott el erdetiben. De nem tudjuk majd biztosan.

Angol hogyan tanítsunk különböző beállítottságú diákokat online angol speakingo tanfolyam

Lásd még: Lehetséges-e egyáltalán az otthoni önálló tanulás?

 

Kérdések függő beszédben (reported speech questions)

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a függő beszéd kérdései közvetett kérdésekként viselkednek. Végtére is, mindkét esetben a helyes kérdést néhány bevezető szó előzi meg.

Ezért ne csak az igeidők sorozatára emlékezz, hanem arra is, hogy a cselekvést végző személyt felcseréld a tevékenységgel, például:

 • Független beszéd: What time is it? (Mennyi az idő?)
 • [‘A kérdés a függő beszédben: She asked what time it was (megkérdezte, mennyi az idő).

Kérdések a függő beszédben az „if” és „whether” szavakkal

Gyakran segítséget kell kérnünk az ifés whetherszavaktól . Mindkettő azt jelenti, hogy „ha”. Az első egyszerűen csak köznyelvi, a második emelkedettebb. .

Tehát a mi öt példánkban ez lenne a helyzet:

a) „Do you want a banana?” She asked if I wanted a banana.

b) „Will you marry me?” He inquired (megkérdezte) whether she would marry him.

c) „Did Kasia have nice breasts?” He tried to recall (próbált emlékezni) if Kasia had had nice breasts.

d) „ Is smoking cigarettes a good idea?” My doctor always wonders (elgondolkodik) whether smoking is a good idea”.

e) „Is it really impossible?”. And the spoon goes like „Is it really impossible?”

A függő beszédben feltett kérdések 3 módjáról egy külön bejegyzésben tudhatsz meg többet:

reported speech question kérdések függő beszédben
Olvasd el ezt is: Hogyan alkossunk kérdéseket függő beszédben (reported speech questions)?

Módbeli segédigék függő beszédben

A függő beszédben általában (de nem mindig) megváltoztatjuk amódbeli segédigéket. Ezek a következők:

Will Would
I will do it. He said he would do it.
Can Could
Can you do it? She asked if you could do it?
May Might
I may go to Spain. She said she might go to Spain.
Shall Should
Shall we meet tomorrow? He asked if we should meet the following day.
A következők azonban változatlanok maradnak:  
would
could
might
should  

A függő beszédben a személyes névmásokat is megváltoztatjuk

Ezenkívül megváltoztatjuk az összes angol személyes névmást (personal pronouns), azaz minden olyan szót, mint én, te, ő stb. Olyan személyes névmást kell használnunk, amely megfelel a mondat szövegkörnyezetének.

Például:

 • I like your dress. → He said she liked her dress.

(Tudnunk kell a szövegkörnyezetből, hogy ő (he) volt az, akinek tetszett az ő (her) ruhája – és nem pedig fordítva :))

 • This is our money. → They lied it was their money.

Természetesen, ha magunkat idézzük, nem változtatjuk meg a személyt, de az időt igen. Például.

 • I like football. → I said I liked football.

Bár azt fogjuk mondani, ha a preferenciáink éppen megváltoztak. Ha még mindig szeretjük a focit, akkor azt is mondhatnánk:

 • I like football. → I said I like football.
Hogyan tanuljunk angolul otthon egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

Ne felejtsd el megváltoztatni a napokat a függő beszédben

Amint azt a fenti shallmondatokban is észrevehette, a tomorrowszót felcseréltük a the following day szókapcsolatokra.

Ez véleményem szerint logikus is. Végül is, ha hétfőn tették fel a kérdést, akkor az akkori holnap a kedd volt. Ha szerdán idézzük ezt a kijelentést, akkor szerdán a „holnap” már… csütörtök.

És kedden kellett volna találkoznunk, nem csütörtökön! Ezért sokkal jobb, ha azt mondjuk, hogy a következő napon – the following day (vagy esetleg the next day).

hogyan tanítsuk különböző típusú diákokat Speakingo tanulás

Ezért a tomorrowmellett minden ilyen esetben ki kell cserélnünk a szavakat, mind időben, mind helyen. Mely szavakat kell megváltoztatnunk, és mire kell változtatnunk őket, függő beszédben.

Milyen szavakat változtatunk meg a függő beszédben?

todaythat day
„She saw him today.She said she had seen him that day.
yesterdaythe day before
„I visited her yesterday.He said he had visited her the day before.
The day before yesterdaytwo days before
„I met Tomek the day before yesterday.He said he had met Tomek two days before.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
„They’ll come the day after tomorrow.They said they’d come in two days time / two days later.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
„I was in London last week.He informed us that he had been in London the previous week.
agobefore
„I saw this movie a week ago.He said he had seen this movie a week before.
this (most éppen)that
„I’m flying to the US this week.She said that she was flying to the US that week.
this/that (mint mutató névmás)the
„Do you like this car?”She asked if I liked the car.
herethere
He said, „I live here„.He told me he lived there.

Ez az egész teljesen logikus, csak emlékezned kell rá. Ezért, ha a bal oldali oszlopban lévő szavakat hallod (különösen egy vizsgán!), akkor villanjon fel a lámpa lámpát, hogy itt valamin változtatni kell!

Milyen más szavaknak kell még felkapcsolni a lámpát?

Az angolanulás egyik módja, amelyről senki sem beszél

Lásd még: Az angol nyelv tanulásának módja, amelyet senki sem beszél.

Milyen szavak jelentenek még függő beszédet angolul?

A legnépszerűbb természetesen a said. Ezért, ha azt akarjuk, hogy jól sikerüljön a vizsga (különösen az írásbeli, de szóbeli is lehet), vagy csak azt szeretnénk, hogy intelligensnek hangozzunk, cseréljük csak ki a fentebb bemutatott szavakat azoknak párjaikra. rengeteg van belőlük, például használhatod:

 • exclaimed (felkiáltott)
 • asked (kérdezte )
 • questioned (questioned)
 • believed (hitt)
 • boasted (dicsekedett)
 • admitted (elismerte)
 • threatened (fenyegetett )
 • warned (figyelmeztetett )
 • advised (ajánlott)
 • remarked (megjegyzést tett)
 • noticed (észre vette )
 • whispered (suttogott)
 • stuttered (dadogott)
mi az oximoron, oximoron, angol, meghatározás, funkció
Lásd még: 50 vicces angol oximoron.

Mi van a that szóval a függő beszédben?

Az angol függő beszédben a that (abban az értelemben, hogy „hogy”, nem pedig „az”) választható opció.

Mondhatjuk: He said he loved you. Vagy He said that he loved you. Pontosan ugyanazt jelentik.

A thatnöveli az átláthatóságot, ezért érdemes írásban használni, különösen a hivatalos szövegek esetében. A köznyelvi beszédben ez a szó általában kimarad.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy angolul nem használjuk (vagy legalábbis nem kell) vesszőt tenni a that(hogy) elé.

internetes angol

Olvassa el azt is: Működhet-e az angol tanulás online?

Függő beszéd mondatok fordításaiban

Az angol amatőr fordítók ismeretének hiányosságai például akkor jönnek elő, amikor megnézzük, hogyan fordítanánk le a fenti mondatot. Általában a kezdő fordítók azt írják: „Azt mondta, hogy szeretett téged”. Ez azonban nem igaz és nem is helyes magyarul.

Ha ezt mondjuk, ebből az következik, hogy ma már nem szeret minket. Bár nem 100%-ig biztos abban, hogy még mindig szeret-e, nem lehetünk biztosak benne, hogy nem szeret. A helyes fordításban ez a mondat így hangzik: „Azt mondta, hogy szeret téged” – akkor és valószínűleg most is.

hogyan lehet különböző típusú diákokat tanítani tanulás angol online Speakingo tanfolyam
Lásd még: Szeretettel kapcsolatos angol idézetek.

Gyakorlatok a függő beszédhez

Elég az elméletből, itt az idő a gyakorlásra?

Valóban, a legfontosabb dolog az, hogy gyakoroljuk a beszédet, függő beszéd (reported speech), és minden más nyelvtani szerkezet használatát beszéd közben!

Ezért a Speakingo online angol nyelvtanfolyamán rengeteg példamondatot találsz, ahol tetszés szerint gyakorolhatod az egész angol nyelvtant, valamint a 2000 legnépszerűbb angol szót!

És a legjobb ebben az, hogy úgy tanulsz angolul, mint egy gyerek. Kedvesen elbeszélgetsz a számítógépeddel vagy telefonoddal, amely megér téged, dicsér, vagy kijavít, ha kell. Soha nem veszíti el türelmét, sőt pletykálni sem fog a tanórán elkövetett hibáidról!

Különben is, a legjobb, ha magad próbálod ki azt a fajta tanulási módszert. Iratkozz fel egy hétre, hogy lásd, megfelel-e neked ez a fajta tanulási módszer.


Iratkozz fel a Speakingo online angol tanfolyamára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


Most már érthetőbb, mi is az a függő beszéd az angol nyelvben? Ha még mindig lenne bármilyen kérdésed, nyugodtan tedd fel azt a megjegyzésekben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Days of the week - дните на седмицата на английски
A hét napjai angolul (Days of the week)

Meg tudod nevezni a hét napjainak nevét angolul? Valószínűleg sokan közültek igenlően bólogat most. De ha Tuesday-t a Thursday mellé tesszük, akkor már nagy a baj. Ismerd meg eredetüket, helyesírásukat, velük kapcsolatos vicceket és rímeket angolul.

Tovább »
englische Oxymorons, beispeieleOxymorons
50 példa vicces oximoronokra

Mi az az oximoron és mi a funkciója? A meghatározások mellett tanulj meg 50 vicces angol oximoront, magyar fordítással. Néhány közülük valóban nagyon szórakoztató!

Tovább »
Mik azok az angol módbeli segédigék?

A módbeli segédigék angolul lehetnek – can, could, should, must, have to, will, would, ought to és így tovább – úgy tűnik, hogy egy igazi kihívás lehet az az angol tanulóknak. Valójában csak néhány van belőlük, és a hozzájuk kapcsolódó nyelvtan pedig nem bonyolult. Vagy legalábbis annyira …

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt