Ať to someone, anybody udělá! Neurčitá zájmena (indefinite pronouns)

indefinite pronouns, zajmena neurcita, somebody, someone, nobody, noone, anybody, anyone, everybody, everyone

„Někdo“ je ten nejpracovitější tvor na světě! Ať to „někdo“ udělá! V angličtině jsou tímto „někým“ mimo jiné slova jako: someone, somebody, anyone, anybody noone, nobody, everyone a everybody. Jedná se o takzvaná neurčitá zájmena (indefinite pronouns).


Co jsou anglická neurčitá zájmena (indefinite pronouns)?

Anglická neurčitá zájmena (indefinite pronouns) neurčují vykonavatele činnosti – tj. ať to „někdo“ udělá!

To je naše slavné „Jdeme na to!“.

Někdo musí uklidit. Někdo to musí vyřešit. Někdo je nejzaměstnanějším člověkem na světě!

Tato slova mají koncovku -one, -thing a -body:

someone – někdo

anyone – kdokoliv

everyone – všichni

noone – nikdo

Troufám si tvrdit, že analogická slova končící na –body znamenají přesně totéž:

somebody – někdo

anybody – kdokoliv

everybody – všichni

nobody – nikdo

could modalni slovesa anglictina nauka s medvedem
Řekli mi, že se mohu stát, čím chci. Tak jsem se stal žábou.

Na druhou stranu thing je věc, proto:

something – něco

anything – cokoliv

everything – všechno (doslova „každá věc“)

nothing – nic

Kdy je v angličtině obzvlášť užitečné pamatovat si neurčitá zájmena (indefinite pronouns)?

V angličtině nepoužíváme dvojí negaci

Zde stojí za zmínku, že (teoreticky!) v angličtině nepoužíváme dvojitý zápor. A neurčitá zájmena začínající na no- se počítají jako zápor.

Například české „Tady nic není“ má dvě negace: „nic“ a „není“.

V angličtině bychom však měli říci:

 • There is nothing.

tedy „Tady je nic“ nebo

 • There isn’t anything.

„Tady není něco.“

Anything, anybody a anyone (ani something, somebody & someone) nejsou záporem.

Záporem jsou: nothing, nobody & noone.

V hovorové řeči a písních v angličtině jsou samozřejmě dvojité zápory v angličtině na denním pořádku.

dvojity zapor v anglictine double negative

 

One tedy formální „někdo“

Je tu také slovo one (a není to číslovka), což je takové formální kdo.

 • One should not repeat one’s mistakes

je prohlášení, že „člověk by neměl opakovat své chyby“.

One se však používá pouze v písemných nebo velmi formálních prohlášeních.

maturitní zkouška, ústní angličtina
Viz také: Jak jsem složil ústní maturitní zkoušku z angličtiny?

Další neurčitá zájmena (indefinite pronouns)

each

 • Each of you told a story.

(Každý z vás vyprávěl svůj příběh.)

either

 • I don’t think either of you has seen the dragon.

(Myslím, že nikdo z vás draka neviděl.)

neither

 • I also think, neither of you has seen the unicorn.

(Také si myslím, že nikdo z vás neviděl jednorožce.)

"Neither nor" - "either or" - a možná "both and"?!
„Nemohu to potvrdit ani vyvrátit.“ Viz také: „Neither nor“ – „either or“ – nebo snad „both and“?

both

 • You both were hallucinating.

(Oba jste měli halucinace.)

few

 • Few people are lucky enough to see mythical creatures.

(Jen několik šťastlivců může spatřit bájná stvoření.)

a few few little a little
Kolega: Co takhle pár piv večer? | Já nemůžu, zítra musím pracovat. | O něco později… Viz také: Málo víš o little, a little, few, a few? Řeknu vám něco o rozdílu mezi nimi!

many

 • Many will talk about them.

(Mnozí o nich budou mluvit),

several

several will believe them,

(mnozí jim uvěří),

all

 • but all of them are wrong.

(ale všichni se mýlí.)

any

 • Any bard in our kingdom could tell fairy-tales,

(Každý bard v našem království by mohl vyprávět příběh),

most

 • most will not even listen to them.

(většina z nich je ani neposlouchá).

some

 • Some will do it just for fun,

(Někteří to dělají čistě pro zábavu),

none

 • but none will believe that winter is coming.

(ale nikdo z nich neuvěří, že se blíží zima.)

The Story of Everybody, Somebody, Anybody And Nobody

Každému, kdo pracuje s lidmi – ve firmě, sdružení nebo i doma – doporučuji příběh čtyř lidí: Všech, Někoho, Kohokoliv a Nikoho.

This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody and Nobody. There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about that, because it was Everybody’s job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn’t do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have.

Překlad (v češtině nezní tak dobře, protože neurčitá zájmena skloňujeme):

Příběh čtyř lidí se jmény Všichni, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Bylo třeba udělat důležitou práci a Všichni si byl jistí, že ji Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoli, ale Nikdo to neudělal. Někoho to štvalo, vždyť to byla práce Všech. Všichni si mysleli, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že Všichni to neudělají. Skončilo to tak, že Všichni obviňovali Někoho, zatímco to byl Nikdo, kdo udělal to, co mohl udělat Kdokoliv.

Zní to povědomě? 🙂

jak být dobrý v angličtině
Viz také: Jak být dobrý v angličtině?

Nobody se za vás angličtinu nenaučí!

Pokud se chcete naučit anglicky, musíte vzít věci do vlastních rukou!

Nejlépe uděláte, když se jednoduše zapíšete do kurzu angličtiny a začnete se pravidelně učit! I když nemáte příliš mnoho času nebo peněz, online vzdělávání nabízí dosud nevídané možnosti.

Zde doporučuji zejména online kurz angličtiny Speakingo, který je založen především na mluvení. Mluvíte se svým počítačem nebo telefonem jako s učitelem, který vám rozumí, chválí vás a opravuje, dokud… nezačnete mluvit jako Angličan!

A jaké jsou vaše zkušenosti nebo případné otázky týkající se neurčitých zájmen v angličtinie (indefinite pronouns)? Nebo znáte další příběhy o Somebody, Nobody, Everybody a Nobody?


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si ho zdarma a bez závazků!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail