Which?! What?! That! Relativní zájmena (relative pronouns)!

relative pronouns, zájmena vztažná, who

Anglická vztažná zájmena (relative pronouns) obvykle začínají písmeny „wh“, např. „which“, „who“, „what“. Patří tam také zájmeno „that“. Používáme je v vztažných větách (relative clauses).


Co jsou relativní zájmena (relative pronouns)?

Vztažná zájmena (relative pronouns) jsou pravidelným hostem všech možných školních testů v kontextu tzv. relative clauses.

Jedná se o slova jako: who, whom, whose, what, which (tj. pět slov začínajících písmeny wh) a that.

Dobrou zprávou je , že that je šperhákem, kterým mohou být wh slova obvykle nahrazena.

Pokud použijeme tato wh-words ke kladení otázek, budou se nazývat tázací zájmena (interrogative pronouns).

Jak klást "wh-otázky" v present and past simple?
Viz také: Jak klást „wh-otázky“ v present and past simple?

Nejběžnější vztažná zájmena (relative pronouns) v angličtině

Vztažné zájmeno who se používá pro osoby:

 • This is the girl who stole my heart.

(To je ta dívka , která mi ukradla srdce.)

 • The guy, who is very tall, is very strange.

(Tenhle chlápek, který je velmi vysoký, je velmi divný.)

Podobně vztažné zájmeno whom (komu):

 • This is a girl whom I gave the flowers.

(To je ta dívka, které jsem dal květiny.)

 • He took out a photo of his wife, whom he adores.

(Vytáhl fotografii své ženy, které si velmi váží.)

Stejně jako vztažné zájmeno whos znamená „jehož“:

 • This is the girl whose lips are rose red.

(To je ta dívka, jejíž rty jsou růžové jako růže.)

 • The boy, whose eyes shone like stars, went upstairs.

(Chlapec, jehož oči zářily jako hvězdy , šel nahoru.)

Na druhé straně vztažné zájmeno which (tj. který/která/které) aplikujeme na věci:

 • This is the place which I love.

(Toto je místo, které miluji.)

 • The box, which was very old, had only a sentimental value.

(Krabice, která byla velmi stará, měla pouze sentimentální hodnotu.)

Jako vztažné zájmeno se může také vyskytnout how („jakým způsobem“):

 • Look how they treat their dog…

(Podívejte se, jak se chovají ke svému psu…)

 • This is how it’s done!

(Tak se to dělá!)

Otázky s what v časech present simple i present continuous.
Viz také: Otázky s „what“ v časech present simple a present continuous.

Kromě toho vztažná zájmena (relatve pronouns) někdy také zahrnují:

what znamená „to co“:

 • This what strikes me is your intelligence.

( Co mě zaráží, je tvoje inteligence.)

 • What she said made me cry.

(To co řekla, mě přivedlo k slzám.)

zájmeno where (kde)

 • This is the place where we met.

(Zde je místo, ve kterém / kde jsme se setkali.)

 • Everybody knows where London is.

(Každý ví, kde je Londýn.)

(the reason) why (důvod něčeho)

 • The reason why I’m here is your son’s behaviour.

( Důvod proč jsem tady, je kvůli chování vašeho syna.)

 • So this is why she was so upset.

(Takže to je důvod, proč se tak obávala.)

Můžeme také najít tzv. “ složená vztažná zájmena“(compound relative pronouns):

whichever (kterýkoli)

 • Whichever game you choose, you loose.

(Ať už si vyberete kteroukoli hru, prohrajete.)

 • You can choose whichever you like.

(Můžete si vybrat, kterýkoli chcete .)

whoever (kdokoli)

 • Whoever you meet, there is a lesson to be learnt.

(Ať už potkáte kohokoliv, je tu nějaká lekce, kterou se můžete naučit.)

 • I wish you well whoever you are.

(Přeji vám vše dobré, ať jste kdokoli .)

whomever (komukoliv)

 • Whomever I ask, the answer is „no“.

(Kohokoliv se zeptám, odpověď je ne.)

 • I will share it with whomever I can.

(Podělím se o to s kýmkoli budu moci.)

whatever (cokoli)

 • You will be successful at whatever you choose to do in life.

(Uspějete v čemkoliv, co se v životě rozhodnete dělat.)

 • You can do whatever you feel like.

(Můžete si dělat, cokoliv chcete.)

Učení angličtiny, vztažná zájmena, kdo co, Star Trek
– Ahoj Spocku, co („what“) začíná W a končí T?
– Ano.

Jak jsem již zmínil, většina relativních zájmen může být nahrazena šperhákem that:

 • This is the girl that took my shoes.

(To je ta dívka, která mi vzala boty.)

 • This is the girl that has rose red lips.

(To je ta dívka, jejíž rty jsou růžové jako růže.)

 • This is the place that I love.

(Toto je místo, které miluji.)

Problém je v tom, že that se v otázkách ukazuje jako zbytečné.

Pak musíme použít více „personalizované“ vztažné zájmeno:

 • Who took my shoes? (That took my shoes?)
 • Who has rose red lips? / Whose lips are rose red?
 • Which place do I love?

That nebo which?

Tématem, o kterém se mezi lingvisty vášnivě diskutuje, je legitimita používání that a which.

Na jedné straně můžete říci, že that je takový fast food, šperhák a v pěkném textu byste měli raději použít which. Zkoušky obvykle kontrolují, zda student umí použít příslušné vztažné zájmeno (relative pronoun). Takže nakonec pár detailů pro zvídavé.

Pokud však chceme být super-korektní, odborníci na toto téma také říkají , že:

1. that bychom měli použít u defining (restrictive) clauses, tj. relative clauses, které udávají klíčové informace – a proto nedáváme čárku:
 • The book that was written by Mark Twain was interesting.

(Kniha, kterou napsal Mark Twain, byla zajímavá.)

V této větě bez informací o autorovi, bychom nevěděli, která kniha je míněna, takže uznáváme, že se jedná o klíčovou (restrictive, defining) informaci.

2. V následující větě však použijeme which, protože informace je „doplňující“ (non-defining, not restrictive):
 • John’s car, which had a flat tire, couldn’t continue the race.

(Johnův vůz, který měl propíchnutou pneumatiku, nemohl pokračovat v závodě.)

V této větě víme, co se děje, protože tam bylo jen jedno auto, takže informace o díře v pneumatice je sekundární.

To znamená, že v relative clauses:

doplňující informace píšeme s čárkami → which

klíčové informace, bez čárek → that.

Více o defining and non-defining relative clauses v položce o „vztažných větách“ v angličtině:

relative clauses
Přečtěte si také: Vztažné věty, kterými se tento text zabývá, jsou v angličtině velmi důležité.

Who nebo that?

Neshoda panuje také v otázce dilematu mezi aplikací who a that.

Obecně platí, že who aplikujeme na lidi. Proto vám někteří učitelé angličtiny nepřidají bod za větu:

 • The lady that danced on the table had long hair.

(Paní, která tančila na stole, měla dlouhé vlasy.)

Můžeme předpokládat obrannou linii, že se jedná o defining relative clause (viz výše), ale je bezpečnější – a podle mého názoru hezčí – říci:

 • The lady who danced on the table had long hair.
vztažné věty, kdo koho
Někdo řekl, že vypadám jako sova? Kdo? Kdo? (tj. hu-huu!)

who nebo whom

Na druhou stranu i native speakeři často místo toho, aby řekli whom, řeknou who. Ve skutečnosti to nemusí být nutně chyba1 – alespoň ne v řeči. Na druhou stranu, v eseji stojí za to napsat whom.

Pokud si nejste jisti, zda použít who nebo whom je tu jednoduchý trik, který můžete použít – můžete použít he nebo him místo daného relativního zájmena.

Například:

 • The singer who was dancing on the stage was very handsome.

(Zpěvák, který tančil na jevišti, byl velmi hezký. – Tak tady se hodí He – On zpěvák.)

 • The singer whom I talked to was actually very intelligent.

Zpěvák, se kterým jsem mluvil, byl ve skutečnosti velmi inteligentní. – S kým jsem mluvil? With him.)

Who obvykle užíváme ve frázích for whom (pro koho) nebo with whom (s kým).

Stejně jako v memu níže:

„Když vám váš milovaný člověk řekne, že vás podvedl, vím, že existuje pokušení zeptat se ‚s kdo?‘
Odolejte tomu. Místo toho se zeptejte: „S kým?“
Mluvte hezky anglicky bez ohledu na okolnosti.

Nepleťte vztažná zájmena (relative pronouns)

Je známo, že za použití pěkných konstrukcí můžete získat body na maturitní zkoušce. Stojí však za to podívat se na to, zda to, co píšeme, má stále smysl. Zejména proto, že relativní zájmena (relative pronouns) mohou způsobit určitý zmatek.

Například:

 • The park at the end of our street, which is very safe, is a lovely place.

V češtině řekneme buď:

Park na konci naší ulice, který je velmi bezpečný, je nádherné místo.

nebo

Park na konci naší ulice, která je velmi bezpečná, je nádherné místo.

A všechno je jasné.

V angličtině však nevíme, zda je park nebo naše ulice bezpečná!

Proto je lepší říci jednoduše:

 • The very safe park at the end of our street is a lovely place.

nebo

 • The park at the end of our very safe street is a lovely place.

Procvičování vztažných zájmen ve větách

Nejdůležitější je však procvičovat relativní zájmena, stejně jako veškerou anglickou gramatiku a slova ve větách. Ve větách, které nejen čteme, ale vyslovujeme!

To je to, o čem je učení angličtiny v online kurzu Speakingo!

Učení angličtiny na online kurzu Speakingo zahrnuje mluvení v angličtině … s telefonem nebo počítačem, který vám díky použití technologie rozpoznávání řeči rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás trpělivě opravuje.

A vy se jen díváte na roztomilé obrázky, posloucháte rodilého mluvčího, odpovídáte na otázky v angličtině – a veškerá gramatika a základní slovní zásoba obsažená v nich vstupuje do vaší hlavy! Takové učení je nejen velmi efektivní, ale také příjemné!

A nejlepší je zse aregistrovat se dvěma kliknutími níže a získat svůj první zkušební týden zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chcete rozumět anglicky? Začněte mluvit jako Angličané!


A jaká jsou vaše dobrodružství s angličtinou… Znáte osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, předložková zájmena, zvratná zájmena, indikativní zájmena, neurčitá zájmena a vztažná zájmena? 🙂

Podělte se o své zkušenosti s relativními zájmeny a otázkami v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Naučte se anglicky!

Nauč se anglicky. Jednoduše. Je to méně komplikované, než si myslíš. A v tomto příspěvku se dozvíš, jak překonat překážky a jak se naučit mluvit anglicky!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail