Anglické časy – přehled 12 skvělých časů!

souhrn anglickych casu

Pletete si anglické časy? Gramatika dvanácti velkých anglických časů v rychlém přehledu zábavnou formou.


Určitě jste už slyšeli, že anglické časy jsou složité a že jich je mnoho. Anglická gramatika je však ve srovnání s českou gramatikou dětská hra, jak se sami brzy přesvědčíte v následujícím přehledu.

Pokud umíte česky, určitě zvládnete i angličtinu!

Pokud se vám pletou anglické časy, následující přehled vám bezpochyby ulehčí práci!

Nejprve probereme šest anglických časů, které vypadají téměř stejně jako české, od kterých se přesuneme ke slavným perfektům.

Anglické časy – přehled

Stejně jako v češtině mají i anglické minulé, budoucí a přítomné časy dva tvary:

  • jeden popisuje, co právě děláme (běžím do obchodu pro pampersky),
  • a druhý popisuje, co děláme pravidelně (běhám každý den, protože je to zdravé).

První se nazývá simple (jednoduchý) a druhý continuous (průběhový, někdy také nazývaný progressive).

To znamená, že máme tři časy – minulý (past), přítomný (present) a budoucí (future) – ve dvou variantách – jednoduché a průběhové. Tedy 3 x 2 = 6 časů.

Když je vynásobíme přes verzi perfect, vyjde nám 6 x 2 = 12 skvělých anglických časů!

Anglické časy průběhové (continuous)

Continuosy ve všech časech (past continuous, present continuous, future continuous, a past perfect continuous, present perfect continuous a future perfect continuous) jsou ty věty, kdy je sloveso (verb – slovo popisující děj: běhá, skáče etc.) v takzvaném průběhovém tvaru, tedy končí na písmena –ing (jumping, learning, dancing).

„Continuouss jsou ty časy, které mají koncovku -ing.

Albert Einstein

Před nimi stojí tzv. pomocné sloveso (auxiliary verb), které samo o sobě neznamená nic jiného, než že ukazuje, že věta je v tomto a ne jiném čase (tedy něco jako: on je jdoucí, byl běžící).

Anglické časy typu continuous podtrhují činnost: co se děje, nikoli důsledek této činnosti.

Bylo by to něco jako naše nedokonavé časy: jedl jsem, jím, budu jíst.

Pokud se situace stala v plném rozsahu – tedy snědl jsem a sním -, pak použijeme dokonavý tvar, tedy tvar jednoduchý.

Anglické časy prosté (simple)

Anglické časy typu simple popisují spíše obecné, pravidelné děje, případně následky vykonaného děje (proto se nazývají časy… dokonavé). Mají také jednodušší konstrukci: Kdo + sloveso ve správném čase + zbytek věty.

anglická slovesa

Souhrn anglických časů: simple vs. continuous

Odtud budeme mít:


Souhrn časů simple a continuous v minulosti (past):

Každý den jsem chodil do obchodu – Every day I walked to the shop.

Šel jsem včera do obchodu, když… – I was walking to the shop yesterday when…

Anglické minulé časy past simple continuous
Více v samostatném příspěvku se shrnutím minulých časů past simple a past continuous

Většina sloves v minulém čase je pravidelných, tj. mají koncovku -ed. Některá – a ta jsou nejoblíbenější – jsou však legendární nepravidelná slovesa. A co mají společného s Vikingy, se dozvíte v samostatném příspěvku.


Souhrn časů simple a continuous v přítomnosti (present):

Každý den chodím do kina – Every day I walk to the cinema.

(Teď) jdu do kina – I am walking to the cinema (now).

-> Stejně jako v češtině lze tuto druhou konstrukci (present continuous for future) použít jak pro označení toho, co právě dělám, tak pro označení toho, co budu dělat za chvíli v budoucnu. Například:

  • Zítra jdu do kina – I’m going to the cinema tomorrow.
present simple present continuous anglicky cas pritomny
Podrobnější vysvětlení a srovnání obou časů v příspěvku o přítomném čase present simple a present continuous

Souhrn časů simple a continuous v budoucnosti (future):

Půjdu za ní zítra (abychom si promluvili) – I will walk to her tomorrow (so we will talk).

Zítra budu k ní půjdu (takže po cestě koupím květiny) – I will be going to her tomorrow (so I will buy flowers on the way).

future tense
Viz samostatný příspěvek se shrnutím budoucího času future simple, future continuous a konstrukce going to.

Ukázalo se, že z „našich tří časů“ se najednou stalo „šest anglických časů“.

A vlastně to zatím není nic nového. V češtině je situace zatím obdobná.

Novinka v anglickém jazyce bude konstrukce perfect. Něco takového není ve slovanských jazycích příliš známé.

Obsahuje slovo have + známý „třetí tvar slovesa“ (past participle).

Viz také: Present continuous a simple for future arrangements – jak mluvit o budoucnosti v přítomném čase?

Přehled anglických časů: perfekty

Každý z výše uvedených šesti časů lze zařadit do varianty perfect, čímž se počet časů zdvojnásobí a získáme oněch legendárních dvanáct anglických časů – našich „dvanáct velkých„.

Šest dalších časů perfect:

Perfekty v minulosti:

I had walked. (Dřívě jsem byl šel.)

I had been walking. (Dříve jsem byl jdoucí.)


POZNÁMKA: Tyto dvě „předminulé“ konstrukce používáme pouze tehdy, když chceme ukázat, že se něco stalo ještě dříve než dosud vyprávěná minulá událost:

  • I was ill because I had fallen into cold water.

Bylo mi špatně, protože ještě předtím jsem byl-spadl do studené vody.

casove determinatory, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive
 

Perfekty v přítomném čase:

I have walked. (Šel jsem/jdu)

I have been walking. (Jsem/byl jsem jdoucí)

Tyto dva časy popisují vliv minulosti na přítomnost. Proto někdy překládáme přítomné perfecty do přítomného času a někdy do minulého času.

Cas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Více informací o časech present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect a dalších perfectech najdete v samostatném příspěvku.

Zůstaly nám ještě dva perfecty v budoucnosti:

Anglické časy typu prefect v budoucnosti:

I will have walked. (Budu měl „uchozeno“ např. 5 km).

I will have been walking. (Budu-tedy-už-chodící-např. 5h)

Tyto dva časy ukazují, že v daném okamžiku v budoucnosti se něco uskuteční nebo bude mít nějaký dopad.

Nejdůležitější z nich je present perect (simple). Je to nejběžnější anglický čas, který kvůli jeho poněkud zvláštní povaze tvrdošíjně ignorujeme ve prospěch přítomného nebo minulého času.

porovnání časů present perfect a past simple, rozdíl může zabít
Viz také: Dokáže rozdíl mezi past simple a present perfect zabít?

A na závěr jeden anglický vtip o anglických časech

Past, present and future meet in a bar… it was tense!

porovnání anglických časů souhrn

Překlad pro začátečníky a ty, kteří se ještě nechytili:

Minulost, přítomnost a budoucnost se setkají v hospodě…

a nyní uhodíme hřebík na hlavičku:

Tense znamená „gramatický čas“ (nepoužíváme zde slovo time!), tj. jako v past tense, present tense, future tense!

Samotné slovo „tense“ však znamená také „intenzivní“,“napjatý“ :).

Cvičení s anglickými časy

Studium anglické gramatiky je velmi příjemné téma. To, že umíme vyřešit test z angličtiny, se však nemusí nutně projevit v naší schopnosti mluvit. K tomu nepotřebujeme více teorie, ale praxi! Někteří navíc tvrdí, že gramatika je obecně ztráta času, který je lepší věnovat praktickým cvičením!

Pokud se chcete naučit, jak správně mluvit anglicky pomocí všech dvanácti výše uvedených časů, vítejte v online kurzu angličtiny Speakingo!

Všechny tyto časy jsou nepostřehnutelně zabaleny do zajímavých vět, které užíváte v konverzaci s… počítačem. Žádný stres, žádný učitel angličtiny vás nehodnotí.

Zjistěte, zda vám tato metoda výuky angličtiny vyhovuje – prvních sedm dní získáte zcela zdarma na otestování!

To je vše, pokud jde o úvod do anglických časů!

To není strašné, že? Podělte se v komentářích o své názory nebo otázky týkající se anglických časů!


Procvičte si anglické časy v konverzaci!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Englische Diskursmarker (discourse markers)
Víš, tohle jsou diskurzivní markery

V angličtině máme mnoho slov a výrazů, díky nimž jsou naše prohlášení plynulejší. Říkáme jim diskurzivní markery (discourse markers). Pokud chcete znít jako native speaker, naučte se používat well (no což), I mean (to znamená), nebo you know (no víš).

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail