Mi az a participle?

A past participle egyike azoknak a mágikus szavaknak, amelyek gyakran előjönnek angol órán. Látod, melyik három helyzetben kell használni őket, és mi ez a participle?


/A képen: Amikor éppen angolból vizsgázol, de matekszakra jársz. 🙂

Ebből a bejegyzésből megtudod:

 1. Mi az a past participle?
 2. Milyen felgasználási módja van az angol ige mindhárom formájának?
 3. Melyek azok az (active & passive) present participle és perfect participle?

1. Mi az a past participle angolul?

Ha szó szerint akarjuk lefordítani magyarra, mit jelent past participlekiderül, hogy a fordítás maga nem sokat segít nekünk. Ez egy „múltbeli igenév”, amelyet gyakran „befejezett melléknévi igenévnek” is neveznek. Minden világos, nem?

Ezért általában, amikor a past participle -ről beszélek, egyszerűen csak azt mondom, hogy „az angol ige harmadik alakja”, vagy akár … „harmadik oszlop”.

Aztán általában megértik az emberek!

Tudjuk, hogy a vikingek és más ilyenek miatt vannak az angol rendhagyó igék. Mindezek formák, melyeket nehéz megjegyezni (innen a vicc a fenti mémen).

Nincs bennük logika, csak meg kell jegyeznünk őket.

Például:

 1. to go = menni(jelen idő / főnévi igenév)
 2. went = ment(múlt időpast simple)
 3. (have) gone = elment – ÉS EZ LESZ A BEFEJEZETT MELLÉKNÉVI IGENEVÜNK!

Ez olyan, mint a fenti képen:

 • grow -> grew -> grown (nő, nőtt, kinőtt)
 • fly -> flew -> flown (repülni, repült, elrepült)

Ezt a harmadik alakot nem lehet túl jól lefordítani magyarra – és ha tovább olvasod a szöveget, megérted, miért nem!

Angol számolás, százalékok, alakzatok, tizedesjegyek, fractions, currency, matematika
Lásd még: Százalékok, törtek, alakzatok és minden, ami matematika angolul.

Rendszeres és rendhagyó formák past participle?

Ez azt jelenti, hogy ezek a normális, szabályos angol igéknek nincsen past participle alakja?

De igen, van!

Csak ezeknek az igéknek a 2. és 3. alakja ugyanúgy néz ki.

Például:

 1. to kiss – csókolni
 2. kissed – megcsókolta (múlt idő)
 3. (has) kissed – éppen megcsókolta (past participle)

Oké. De mire jó ez az egész befejezett melléknévi igenévesdi?

mire jók a főnévi igeneves mondatok, infinitive of purpose, to
Lásd még: Mire jók a főnévi igeneves mondatok (infinitive of purpose?

2. A 3. igealak felhasználása (past participle)

Az alábbiakban átismételhetsz néhány angol igeidőt!

2.1. Past participle a befejezett perfectmondatokban

Past participle apresent perfect igeidőben

A past participle leggyakrabban befejezett igeidőben találkozunk, például a present perfect. Ezt az időt pontosan úgy hozzuk létre, hogy: segédigehave / has + ige3. alakja (past participle)

Például:

 • I have seen you at the demonstration. (Láttalak a tüntetésen.)

Ez érdekes kombinációja a két igének: (have + seen) segédige és past participle, létrejozva ezzel a present perfect igeidőt, mely magába foglalja a múltat és a jelent.

Mikor használjuk a yet, already, just & still szavakat present perfect igeidőben?
„47. nap: Még mindig nem vettek észre.” Lásd még: Mikor használjuk a yet, already, just & still szavakat present perfect igeidőben?

Past participle a past perfect igeidőben

De a past participle megjelenik a régmúltban past perfect is, ami valami régebbi múltra mutat, mint a past simple.

Például:

 • I had seen him at the crime scene, and that is why I reported him to the police. (Láttam őt a tett helyszínén, ezért is jelentettem fel a rendőrségen.)

Past participle a future perfect igeidőben

Furán hangzik, de a pastparticiple(befejezettmelléknévi igenév) megjelenik a befejezett jövőidőben future perfect is.

 • By the end of this trip, you will have seen many giraffes. (Mire a túra végére érünk, sok zsiráfot láttál már.)
időhatározók, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive, past participle
Lásd még: Időhatározók – hogyan tudnánk rövidíteni az angol igeidőket?

2.2. Past participle a függő beszédben (passive participle)

A past participle szintén a függő beszéd (passive voice) alkotórésze. A függő beszédben,az időtől függően, csak a segédigeváltozik (isdone, wasdone, will have been done stb.) Mindent egybevetve, tényleg azt kellene mondanunk, hogy ez passive participle, és nem past participle .

Past participle az egyszerű múlt simple pastfüggő beszédben.

 • He was seen at the crime scene. (Látták a tetthelyen.)

Past participle az egyszerű jelen present simple függő beszédben.

 • He is not often seen around here. (Nem gyakran látni őt erre.)

Past participle a present perfect függőbeszédben

 • He has been seen with the daughter of Mr Tomlinson, Angie. (Látták őt Mr. Tomlinson kislányával, Angie-vel.)

Past participle a future simple függőbeszédben

 • In a while a comet will be seen from here. (Mindjárt láthatóvá válik innen az üstökös.)
passive voice függő beszéd angol ige
Lásd még: Passive voice , ahogy a diplomaták csinálják.

2.3. Past participle mint melléknév

Törött kéz, elveszett macska?

Ezek a melléknévi igenevek, amelyeket szintén past participle -nek nevezünk.

A past participle itt tehát melléknéviszerepet tölt be:

 • How’s your broken arm? (Hogy van a törött karod?)

Néha még egész kifejezéseket is létrehoznak:

 • Most of the products made in this factory are exported. (Ebben a gyárban gyártott termék nagy részét exportálják.)

Alkothatunk akár tagmondatokat is a past participle használatával. Meglehetősen formális, de elegáns.

 • Dressed in red, the girl caught everybody’s attention. (A vörösbe öltözött lányra mindenki felfigyelt. .)
Angol melléknevek
Lásd még: Angol melléknevek – unalmas vagy unatkozik?

Past participle ahave something done szerkezetben

Ha gondoskodni akarunk valakiről, vagy valakivel valamit meg akarunk csináltatni, akkor is a past participle-t használjuk.

Például:

 • I have my hair cut every month. (Minden hónapban levágatom a hajam.)

Ha azt mondanánk, hogy (past participle nélkül):

 • I cut my hair every month.

Ez azt jelentené, hogy havonta egyszer megragadom a saját ollómat, és levágom a hajam.

A to have something + past participle szerkezet előfordulhat különböző igeidőkben:

 • I had my car fixed yesterday. (Tegnap megjavíttattam az autómat.)
 • I’m having my house refurbished at the moment. (Épp most újíttatom fel a házamat.)
 • I’ve just had my temperature checked. (Most mérték meg a lázamat.)
have something done, get, having, had, gyakorlat, építőipar, munka
„Jobb egy fehér öv valamiben, ami működik, mint egy fekete öv a panaszkodásban. Csináld úgy, hogy működjön! Lásd még:Have something done: Fekete öv a műveltetésben

És most valami a haladók számára, hogy mindent, amit tudsz, és a „befejezett melléknévi igenévről” összekeverd! 🙂

3. Mit jelent valójában a participle?

Bár gyakran beszélünk a past participle-ről maga a szó participle„melléknévi igenevet” jelent, és abszolút nem kell csak múlt időben (past)vagy függő beszédben szerepelnie!

Active and passive participles

Oké, eltört a karunk, de mi van az elveszett macskával?

Végül is azt fogjuk mondani:

 • Have you found the missing cat? (Megtaláltad az eltűnt macskát?)

Miért missing és miért nem missed?

Igen, a melléknévi igenevek lehetnek befejezettek vagy folyamatosak.

Passzívak (befejezettek) azok, amelyekről eddig beszéltünk. Az aktívak (folyamatosak) azok, ameleyek folyamatos alakban vannak -ing végződéssel, mint a mi hiányzómacskánk.

[Missed cat az inkább azt jelentené, hogy a hiányoltmacska”.]

Ez a macska, amely aktívan üldözi a macskákat elvégezve az eltűnés cselekedetét.

Sőt a missing cat jelen idejű melléknévi igenév (present participle), nem múlt idejű (past participle).

Third conditional, 3. feltételes mód, angol, nyelvtan, iii, macska, past participle
„Ha vettél volna nekem csemegét, nem pisiltem volna a cipődbe” Lásd még: Third conditional: 3 feltételes mód.

Mi az apresent participle?

Present participle-t úgy képzünk, hogy az igéhezadunk egy-ing végződést. Ez azige folyamatos alakja, amit már ismerhetünk a folyamatos continuousigeidőkből.

Például:

Ahogy már láttuk, a present participle melléknévként is működhet:

 • She is such a lovely, smiling girl. (Ő olyan aranyos, mosolygós lány.)

Present participle nem feltétlenül csak a főnév előttjelenhet meg:

 • I find her very interesting. (Nagyon érdekesnek találom..)
Szuperlatívuszok, angol melléknevek felsőfokon
„Imádok a szuperlatívuszokat. Ők a legjobbak!” Lásd még: Superlatives: Melléknevek felsőfoka angolul.

Present és past participles mint mondattal egyenértékű szavak

A present participle és past participle nemcsak melléknévkéntműködhet, hanem mindkettő (általában a mondat elején) a mondat úgynevezett megfelelőjeként is megjelenhet, azaz egy alany nélküli tagmondat.

Például ²:

 • Waiting for the train, he realized that he had lost his ticket. (A vonatra várva rájött, hogy elhagyta a jegyét.)
 • Kikérdezték, nem volt hajlandó válaszolni. (Kérdezték, nem volt hajlandó válaszolni.)

Ne feledd, hogy ezekeben a tagmondatokban ugyanannak az alanynak kell lennie a tevékenyésget végzőnek is, különben a kijelentésünknek nem lesz értelme:

 • Walking in the park, my hat blew off. (Sétálva a parkban, a kalapom lerepült a fejemről.)

Az biztonság kedvéért meegmelítem, hogy a kalapok nem sétálnak. 🙂

Present és past participles megjelenhetnek alárendelt mondatok részeként is

Például:

 • I saw her dancing. (Láttam táncolni.)
 • I want this email sent today! (Azt akarom, hogy ezt az e-mailt ma küldjék el!)
 • A boy found his homework eaten by his dog. (A fiú megtalálta a házi feladatát, amit a kutyájaevett meg.)
Angol nyelvű prezentáció, kérdések és válaszok angolul, üzleti, expose, q&A
„Amikor befejezed az előadást, és az embereknek valóban vannak kérdéseik” Lásd még: Gyakran ismételt kérdések (Q&A)előadások után angolul.

Mi az a perfect participle?

Olyan is van, hogy perfect participle!

Perfect participle megjelenhet az aktív oldalon:

 • Having eaten everything from his plate, John dived into the fridge. (Miután mindent megevett a tányérjáról, John belemerült a hűtőbe.)
 • Having finished her work, Jane went home. (Miután befejezte a munkáját, Jane hazament.)
 • Without even having closed the door, he run away. (Elfutott anélkül, hogy becsukta volna az ajtót.)

A passzív oldalon is megjelenik a perfect participle:

 • Having been accused of robbery, he decided to leave the country. (Miután rablással vádolták, úgy döntött, elhagyja az országot..)
 • Having been washed, the dog smelled much nicer. (Miután megmosták, a kutyasokkal jobb illatú volt.)
Hogyan tanuljunk meg angolul otthonról egymagunk? past participle
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

De hogyan tanulom meg ezt az egészet?

Az angolt a legjobban a gyakorlás során lehet megtanulni!

A nyelvtani terminológia miatt pedig nem kell aggódni. Kevesen tudják, mit jelent a „döher” magyarul, mégis elég jól kommunikálunk enélkül is, nemde?

Ugyanez a helyzet az angollal is!

A lényeg az, hogy ne féljünk beszélni!

Ezért személy szerint javaslom, hogy próbáld ki a Speakingo online angol nylevtanfolyamát.

A tanulás itt abból áll, hogy kellemesen beszélgetsz a számítógépeddel vagy telefonoddal,amely érdekesen módon megért minket, dicsér, és ha szükséges, ki is javít!

Az ilyen tanulás nem csak hatékony, de még pihentető is egy kemény nap után a munkahelyen vagy az iskolában!

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Tréfás képeken keresztül,helyes mondatokat ismételünk, a 2000 legnépszerűbb szó és a számunkra szükséges nylevtan pedig csak úgy a fejünkbe száll!

Különben is, a legjobb lesz, ha te magad próbálod ki!

Az alábbiakban két kattintással feliratkozhatsz a Speakingo online angol nyelvtanfolyamára – az első hét ingyenes – , hogy lásd, megfelel-e neked ez a fajta tanulási módszer!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


Jobban érthető a past participle ezután a bejegyzés után? Vagy inkább még jobban összezavart? Ha bármilyen kérdésed van, kérdezz meg bátran a megjegyzésekben – örömmel válaszolok!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt