54 szerelemmel kapcsolatos angol idióma

Nem olyan nehéz félreértetni magunkat, ha férfi-nő kapcsolatról van szó. Ne hagyd, hogy ezek az angol idiómák ismeretlensége megzavarja romantikus idilled!


/A képen: „Hadd számoljam meg (fejezzem ki), menynire nagyon szeretlek. (Már) el is tévedtem szinte, (mert ez egy olyan nagy szám)./

Úgy tűnik, a szerelem nem csak az életünkebn fontos, de az angol nyelvtanulásban is.

54 szerrelemmel kapcsolatos idióma, melyekkel magasztos módon tudjátok érzelmeiteket kifejezni!

Legnépszerűbb szerelemmel kapcsoaltos idiómák (1-10): to be in love

Kezdjük a legegyszerűbbel: „szerelmesnek lenni”.

(Imádok szerelmes lenni!)

Szerelemmel kapcsolatos angol idiómák: love me, love my dog

„Ha szeretsz, szeresd a hibáimat is”. Az idióma olyan kevésbé higiénikus időkre nyúlik vissza, amikor még a kutya birtoklása sokkal több problémával járt együtt. A feltétel nélküli szeretetről szól, ahol elfogadjuk párunk hátrányait is.

 • Don’t wait for a guy who will only love you and love your dog, you are not living in a fairy tale!

(Ne várj olyan fiúra, aki feltétel nélkül fog szeretni, nem élünk mi tündérmesében!)

Szerelmmel kapcsolatos kifejezés: take breath away

„Eláll valakinek a lélegzete” – úgy meglepni, elvarázsolni valakit, hogy az lélegezni is alig tud!

 • The beauty of the princess took his breath away.

A hercegnő szépségétől elállt a lélegzete.

Szerelemmel kapcsolatos kifejezések: love is blind

„A szerelem vak” – gha szerelmesek vagyunk, nem vesszük észre a másik hiányosságait …

édes idézetek angolul
Lásd még: 42 angol édeskés idézet a szerelemről.

Szerelemmel kapcsolatos idiómák: fall in love

„Szerelembe esni” vagy egyszerűen csak „beleszeretni”.

 • Every time my wife walks into the room she takes my breath away, I keep falling in love with her over and over again.

(Minden alkalommal, mikor a feleségem a szobába lép, eláll tűle a lélegzetem, újra és újra belé tudok szeretni.)

Szerelemmel kapcsolatos angol idiómák: go out with

„kimenni valakivel” vagyis járni valakivel

 • Is she really going out with him? (Ő tényleg vele jár?)

Szeremellem kapcsolatos kifejezések: love of life

„Életünk szerelme” vagyis az a legfontosabb és legintenzívebb szerelem az életünkben.

 • Now I finally understand that she is the love of my life. (Most már biztosan tudom, hogy ő életemszerelme.)

Szerelemmel kapcsolatos kifejezések: love at first sight

„Szerelem ELSŐ látásra” – erős és azonnali érzés, szélesebb értelemmel is bírhat, mint csupán a férfi-nő kapcsolat.

 • Your older child maynot fall in love at first sight with the new baby, and this is perfectly normal. (Az idősebb fiadlehet nem szereti meg egyből az újszülöttet, de ez teljesen normális.)

Szerelemmel kapcsolatos idiómák: love to death

„Mindhalálig szeretni” vagyis szeretni, míg a halál el nem választ.

 • I love you to death, sweetie. Happy Anniversary. (Még „haláunk után” is szeretni foglak [moja]. Boldog házassági évfordulót.

szerelemmel kapcsolatos idiómák: ask out

Elhívni valakit” vagyis találkozóra, randira hívni valakit.

 • John still hasn’t asked me out—maybe he doesn’t have romantic feelings for me after all. (John még nem hívott el sehova – talán mégsem érez irántam semmi különöset.)
angol csajozó dumák
Lásd még: Angol csajozós dumák

 

 

szerelemmel kapcsolatos idiómák (10-20): one cannot love and be wise

„Lehetetlen szeretni és bölcsnek lenni egyszerre” – a szerelmesek gyakran csinálnak hülyeségeket, nem azzal esnek szerelembe, akivel kellene, de ez már csak így megy…

 • I know that one cannot love and be wise, but still I would like her to at least think about her decision to marry him. (Tudom, hogy nem lehet egyszerre szerelmesnek és bölcsnek is lenni, de szeretném, ha átgondolná, hogy elmegy-e vele randizni.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: the course of true love never did run smooth

„Az igaz szerelem menete soha nem ment zökkenőmentesen”. Az idióma azt jelenti, hogy még a legnagyobb szerelemben is vannak olyan problémák, amelyeket le kell küzdeni (idézet ShakespeareSzentivánéji álom darbjából).

 • Sure, it won’t be easy for us, but the path of true love never did run smooth. (Persze, hogy ez nem lesz könnyű, de az igaz szerelem menete soha nem ment zökkenőmentesen.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: all is fair in love and war

„Szerelemben és háborúban mindent szabad azaz nincsenek szabályok. Mind ahogy a háboróban sem, a szerelemben sem fogunk a mindennapok szabályai szerint fellépni. Egyfajta mentség etikátlan cselekedeteinkre …

 • I told Jeff that Mary had a boyfriend because I wanted to ask her out first. Say what you will, but all’s fair in love and war! (Azt mondtam Jefffnek, hogy Marynek van valakije, mert én akartam előbb randira hívni. Mondhatsz bármit is, de szerelemben és háborúban mindent szabad!)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: be an item

„Egy tárgynak lenni valakivel” elválaszthatatlan romantikus, szexuális kapcsoaltot jelent két ember között.

 • I thought Tom and Anna broke up—is it true that they’re an item again? (Azt hittem, Tom és Anna szétmentek már egymással – ctényleg megint együtt vannak?)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: sealed with a (loving) kiss

„Csókkal megpecsétel” (rövidebben SWAK / SWALK) azt jelenti, hogy gonddal és szeretettel írva. A borítékon lévő szó szerinti rúzslenyomatból származik.

 • You must have a secret admirer, because „sealed with a kiss” is written on the back of the envelope along with a red lipstick kiss mark. (Biztosan titkos hódolód van, ha a boríték hátoldalán a „csókkal szentesítve” felirat olvasható, és egy piros rúzs nyomtatás is ott van.)

De a sealed with a kiss kifejezést talán már hallottátok korábban pewnie Jason Donovan nyolcvanas évekbeli ismert slágeréből. Ugyanilyen cím alatt:

szerelemmel kapcsolatos idiómák: labour of love

„a szeretet munkája”. Alabour szó az inbkább ilyen a work ékesszólóbb verziója. Például angolul a Munkáspárt az Labour Party. labour of love idiómában arról van szó, hogy valamilyen munkát elvégzünk csak azért, mert szeretjük csinálni, nem feltétlenül pénzért cserébe.

 • Unfortunately, teaching is a labour of love, not of economic reward. (Sajnos, a tanításaz is inkább ilyen szívességből elvégzett munka, mintsem gazdasági haszon).

szerelemmel kapcsolatos idiómák: pop the question

„Kirobbanni a kérdéssel” azaz megkérni valaki kezét.

 • Apparently, he was looking for a romantic spot to pop the question. (Nyilvánvalóan valamilyen romantikus helyet keresett, hogy ott kérje meg a kezét.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: no love lost

„szerelem nem tűnt el”. A kifejezés azt jelenti, hogy a felek talán udvariasak voltak egymáshoz korébban, de szerelem nem volt köztük.

 • There was no love lost between the country’s two most powerful politicians. (A két legfontosabb politikus az országban, és így nem szeretik egymást.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: have a soft spot for somebody

„Gynege pont valaki irányába” vagyis egyfajta gyengeség ez valaki irányába, mert nagyon szeretjük.

 • We all have a soft spot in our hearts for that first great love. (Mindenkinek gyenge pontja az első szerelme.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: joined at the hip

„Összenőve a csípőnél” – olyan emberek, akik elválaszthatatlanok, több időt töltenek együtt, mint más emberek, olyan szoros rokonságban vannak, mint a sziámi ikrek.

 • Maybe we’ve just been joined at the hip for four days and I need some space from you. (Négy napja talán mér túl közel vagyunk egymáshoz, és egy kis térre van szükségem .)

[Figyeld meg a present perfect igeidőegyik klasszikus felhasználást.]

szerelemmel kapcsolatos idiómák: match made in heaven

„A mennyországban létrejött pár” tisteni párost jelent, akik kitűnően passzolnak egymáshoz. Magyarul azt mondanánk, hogy „mint a borsó meg a héja”.

 • A match made in heaven… but by a retarded angel. (Mennyben alkotott pér… de valószínűleg valami fogyatékos angyal által.)

Ha például használjátok a Tindert, akkor a Match! (pár, egyezés) ismerősnek tűnhet!

vicces szövegek Tinderről
Lád még: Vivves szövegek Tinderről.

 

szerelemmel kapcsolatos idiómák: love child

„Szerelemből született gyerek” – házasságon kivüli gyerek

szerelemmel kapcsolatos idiómák: marry in haste, repent at leisure

„gyors házasság, hosszú bánat”.” – ha olyannal házasodunk össze, akit annyira nem ismerünk, akkor ezt a kissé elsietett döntésünket később igencsak megbánhatjuk.

 • George, I have promised to marry you, and look forward to beginning our life together in Doncaster, but I feel it would not be fair to either of us to marry in haste. (Gyuri, megígértem neked, hogy hozzádmegyek és örülök annak, ami a közös életünkebn van Doncaster, nem kell semmit sem elsietni, mert azt később megbánhatjuk.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: love rat

„Szerelem patkány” az olyas valaki, akinek szexuális kapcsolata van nem azzal a személlyel, akivel házasságban él.

 • When the popular minister’s adulterous relationships were revealed, his political career came crashing down. The press called him a love rat and his image in the public took a huge beating. (Amikor a népszerű miniszter házasságon kívüli kapcsolatai napvilágra kerültek, karrierje összetört. A sajtó „szerelmi patkánynak” nevezte, és a nyilvánosságban „sok verést kapott”.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: stormy relationship

„Viharos kapcsolat” olyan kapcsoalt, melyben sok konfliktus és veszekedés van, gyakran nagy szenvedéllyel párosulva.

 • She had just separated and I had just come out of a stormy relationship. (Ő nem rég volt túl a válásán, én meg a saját viharos kapcsolatomon.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: double date

„Dupla randi” azaz két pár közös randija vacsora, mozi stb. alkalmával.

 • Honestly, our last double date Was a little awkward. (Őszintén szólva az utolsó dupla randink kissé kínos volt.)
ötletek, hogyan töltsük, mit csináljuk, hova menjünk, Valentin nap
Lásd még: 20 Valentin napi ötlet.

szerelemmel kapcsolatos idiómák: blazing row

A „ángoló sor” nagyon hangos és őszinte eszmecsere, veszekedés, gyakran szerelmesek között, akik azonban mindenáron szeretnének sajét maguknak igazat adni

 • Sid and Nancy had a blazing row just before she was killed. (Sid iés Nancy erősen veszekedtek, mielőtt Nancy meghalt volna.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: go through a rough patch

„Kemény, nyers úton keresztül venni” azaz nehéz időszakot élni meg.

 • Didn’t we go through a rough patch, too, and win? (Azt hiszed, nekünk nem votlak problémáink? Voltak, de legyüztük őket!)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: having a crush

„Morzsolni valakin” vagyis bukni valakire, belezúgni valakibe.

 • There’s a big difference between just having a crush on somebody and truly being in love. (Nagy különbség van aközött, ha valakibe csak belezúgunk és valóban szerelmesek vagyunk.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: tie the knot

„Megkötni a csomót” azaz összeházasodni valakivel.

 • We’re just two crazy kids dying to tie the knot. (Csak két őrölt gyerek vagyunk, akik alig várják az esküvőt.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: get hitched

Összeházasodni valakivel, vagy ahogy magyarul is mondjuk, egybekelni valakivel.

szerelemmel kapcsolatos idiómák: those three little words

„Az a kis három szó”, “I love you” azaz „szeretlek”.

 • Do you know how long it’s been since I heard you say those three little words? (El tudod képzelni, mikor hallottam tőled utoljára, azt a szóthogy szeretsz?)
ago, angol, melyik igeidő, past simple
Lásd még: A long time ago – Réges-rég egy messzi-messzi galaxisban..

 

szerelemmel kapcsolatos idiómák: puppy love

„Kiskutya szerelem” az angol nyelvben enyhe rajongást, sekély, de intenzív érzést jelent, általában tinédzserekkörében.

 • It was a summer of puppy love that ended with a $40 ring and a six-pack of beer. (Az az első szerelmi nyár egy 40 dolláros gyűrűvel és hat sörrel zárult)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: love nest

„Szerelmi fészek” az a hely, ahol a szerelmesek élnek, vagy titkos szerelmi légyottukrakerül sor.

 • Welcome to our love nest, my tiny sparrow. (Isten hozott szerelmi fészkünkben, galambom.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: wear heart on sleeve

A „ruhaujjban hordani szívünket” a magyar „ami szívemen a számon” kifejezésnek felel meg.

 • She tells me to wear my heart on my sleeve, and then laughs when she cuts off my arm and beats me with it. (Egyszer azt kéri, legyen őszinte vele, mondjak el neki mindent, majd aztán neve rajtam.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: let your heart rule your head

„hagyd, hogy a szíven döntsön az eszed helyett” azt jelenti, hogy az érzéseinkre hagyatkozva döntlst meghozni, nem azt tenni, aminek logikai értelme van, hanem ami jól esik.

 • In business, darling, never let your heart rule your head. (Az üzletben, kedvesem, ne hagyd sohasem, hogy az érzelmeid döntsenek helyetted. )

szerelemmel kapcsolatos idiómák: beauty is in the eye of the beholder

„A szépség a szemlélő szemében van” – különböző ízlésű embereknek különböző véleménye lehet arról, mi szép, és mi nem Amit egyesek kellemesnek és dicsőségesnek találnak, mások csúnyának és elítélendőnek, ezért amikor dicsérnek vagy kritizálnak minket, abban a kijelentésben általában több minden szól magáról a szemlélőről! Nagyon okos idióma.

 • I don’t think Annabelle’s boyfriend is that attractive, but beauty is in the eye of the beholder, I guess. (Annabelle barátja nem tűnik túl vonzónak, dehét mit lehet tenni, a szépség a szemlélő szemében van.

Shakespeare: Lóvátett lovagok darabjából elhíresült angol kifejezést Jan Andrzej Morsztyn egyik versében így fogalmazta át: nem az a szép, ami szép, hanem az, ami valakinek tetszik. Nekem azonban jobban tetszik az angol változat, mert egyáltalán nem javasol valami „objektív” szépségnormát – mert ki eldönteni helyettem, hogy engem mi mozgat meg? Hiszen ősidők óta igaz az a mondaás, hogy „kinek a pap, kinek a papné”!

Ti erről mit gondoltok? Írjátok meg kommentben!

angol nyelv kezdők számára
Olvasd még: Shakespeare szerint miért kellene az angolt nyelvtanulásnak egyszerűnek és szórakoztatónak lennie – azaz ne légy egyszerű, mint a faék!

szerelemmel kapcsolatos idiómák: break up / split up

„Eltörni” vagy „elhassít” azaz valakivel szakítani, szétmenni.

 • After years of being in a miserable relationship, they finally decided to split up and go their separate ways. (Több év boldogtalan kapcsolat után végül úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják a továbbiakban. )
 • He won’t break up with me for those tiny things. (Ilyen jelentéktelen kis valami miatt nem fog szakítani velem).)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: on the rocks

Jelentése: sziklaszilárd

 • It’s no wonder he’s in therapy—apparently their marriage has been on the rocks for months. (Nem csoda, hogy terápiára jár – úgy tűnik, hónapok óta komoly házassági problémái vannak.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: walk out on somebody

„Kimenni” valakin – hirtelen otthagyni egy kapcsolatot.

 • Don’t walk out on me twice, Steve. (Ne hagyj el másodjára is, Steve.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: leave at the altar

„Oltárnál hagyni” azaz, ha az utolsó pillanatban (nem feltétlenül a templomban, hamér egy idiómáról van szó) döntesz úgy, ha az esküvő az adott emberrel valami oylasmi, amit igazából nem akarsz.

 • Néhány nappal az esküvő időpontja előtt James nagyon ideges lett, és végül úgy döntött, hogy elhagyja mennyasszonyát.

szerelemmel kapcsolatos idiómák: end of story

„A történet vége” azaz, amikor már nincs mit hozzátenni, nincs miről beszélni.

 • I don’t believe that he did all those bad things they are saying he did, end of story. (Alig tudom elhinni, hogy mindezt megtette, kész, itt a vége.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: can’t stand the sight of

Ha valakinek ki nem „állhatod a képét”, az azt jelenti, hogy nagyon nem szereted az adott illetőt.

 • After years of being in an unhappy marriage and later going through an ugly divorce, they now can’t stand the sight of each other. (Több év boldogtalan házasság, majd később azután a szörnyű válás után, már ki sem állhatjék egymás tekintetét.)

Kár érte. Mindig jobb barátok módjára elválni, ahogy azt ebben a dalban is hallhatjuk:

Rachael Yamagata, I wish you love, szerelmi kívánságok angolul, a dal szövegének fordítása
Lásd még: Egy gyönyörű dal a szakításról. Rachael Yamagata „I wish you love”.

 

szerelemmel kapcsolatos idiómák: have eyes only for somebody

„Csak egy valakire nézni” vagyis „a világot valakin kívül nem látni” azt jelenti, hogy csakis egy valaki érdekel bennünket.

 • Jane was a very popular girl in her college and was surrounded by admirers, but she had eyes only for Steve. (Jane népszerű lány volt egyetemen, és körbevették rajongói, de őt csak Steve érdekelte.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: head over heels

„A fej a sarkak fölött” gyakori kifejezés, magyarul azt mondanánk, hogy „fülig szerelmes”.

 • Clearly you gave an amazing performance, because the man is head over heels. (Kitűnően bemutatkoztál, mert azonnal fülig belédszeretett a srác.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: lovey-dovey

„Mézes-mázas” vagyis túlságosan és érzelgősen kimutatni érzéseinket, különösen nyilvános helyeken.

 • They were so lovey-dovey the maids all quit. (Olyan édes házasságot kötöttek, hogy a cselédlányok elmentek..)
 • Jay doesn’t like the lovey-dovey in public, either. (Jay szintén nem szeret köztéren enyelegni.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: fall for somebody

„Valakire esni” az magyarul bele esni, beleszeretni valakibe.

 • Why can’t I fall for somebody like you? (Miért nem tudok beleszeretni valakibe olyanba, mint te?)

[Ha a mondatban úgynevezett negatív kérdéssel van dolgunk. ]

szerelemmel kapcsolatos idiómák: go steady

„Stabilan haladni” vagyis rendszeresen találkozni egy személlyel.

 • Kate and Jack have been going steady with each other for the past few years now. (Kate és Jack már évek óta stabilak egymás mellett.)

[Figyeld meg a ritkán használt present perfect continuous. használatát. Magáról a go steady idiómáról többet az alábbi dalban.]

the raconteurs, steady as she goes, dalok, szövegek, angolul, fordítás
Lásd még: A The Raconteours mesemondói megvitatják, hogy msot akkor jobb szinglinek lenni vagy párkapcsolatban a „Steady As She Goes” dalban

szerelemmel kapcsolatos idiómák: have the hots for somebody

Nincs olyan szó, hogy hots, mert az angol (forró = hot) melléknévbőlangolul nem képzünk többeszsámot, a melléknévből hot származó főnévpedig heat (hőség, forróság). Ez a furcsa hotsképzése csak ebben az idiómában fordul elő és azt jelenti, hogy rá vagyunk izgalva valakire, szexuálisan kívánjuk.

 • We are not going anywhere until you confess you have the hots for our nanny. (Addig nem megyünk sehova, amíg be nem vallod, hogy kívánod a dajkát.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: cupboard love

„Szekrény szerelem” azaz érdekszerelem – akkor használjuk, ha érzelmeinket arra használjuk, hogy valakitől megszerezzünk valamit.

 • I believe its just cupboard love that holds them together. She loves the security he provides and he loves her great cooking. (Véleményem szerint szerelmük csak önérdekeken alapszik. A nőnek kell a férfi által nyőjtott biztonság, a férfi pedig szereti, ahogy a párja főz.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: smitten with somebody

Szó szerint „elütve lenne valaki által ” de köznyelvi jelentése azt fejezi ki, hogy valaki hirtelen, megszállottan elbűvöl, hatalmába kerít.

 • A sweet young lad, quite smitten with our Joey. (Jó kis pali, a mi kis Joey-nk jól elbűvülte .)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: catch eye

„Elkapni a szemet” vagyis ha valaki felfigyel ránk, szembeötlünk valakinek.

 • Andy was desperately trying to catch Rebecca’s eyes at the party but she kept ignoring him. (Andy kétségbeesetten szerette volna, ha Rebecca észreveszi őt a partin, de ő folyamatosan figyelmen kívül hagyta.)

szerelemmel kapcsolatos idiómák: kiss and make up

„Csókolni és megbékélni” azaz elásni a csatabárdot, megbocsátani valakinek.

 • Kiss and make up before you cost us all something. (Béküljetek ki, mielőtt ez mindnyájunkra [sporo] hatással lesz.)
phrasal verbs illetlen
Lásd még: Illetlen igekötők (phrasel verbs), melyeket nem mutatnak az iskolában

 

Szeress bele az angolba!

Mindezekkel az angol idiómákkal felvértezve elindulhattok az igaz szerelem fellelésének útján, amit mindenkinek szívből kívánok!

Másrészt az a szerelem, amely biztosan nem csal meg minket, nem hagy el, amely nem vesz el, hanem inkább csak adni fog, nem fog minket zavarni, az kétségtelenül csak az angol nyelv szeretete!

Ennek köszönhetően nemcsak az utazás szabadságát vagy egy jobb munkát kaphatsz meg, de talán még romantikai látókörüdet is kiterjeszted külföldre!

Angolul pedig az egyik legjobb mód tanulni a Speakingo online nyelvtanfolyamán!

 

Angolul tanulni a Speakingo-on egyszerű, szórakoztató és hatékony!

Teljes és helyes mondatokkal gyakorolsz a számítógéppel, amely megért, megdicsér vagy kijavít. Ily módon, mint egy gyermek, természetes úton tanulod meg a nyelvtant és a 2000 leggyakorabban használt szót, nem merülnek fel nyelvi akadályok, kialakítod a beszéd szokását, nem csak annak megértését. Ez egy kutatással támogatott oktatási módszertan, amely valóban működik!

De a legjobb lesz, ha inkább magad próbálod ki! A regisztráció után az első hetet úgyis ingyen és minden kötelezettség nélkül kapod meg.

 


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeress bele az angolba!


Az alábbiakban 54 szerelemmel kapcsolatos idióma található a The Idioms oldaláról.

 

Ismersz más szerelemmel kapcsolatos idiómát, szólást, esetleg idézetet angolul? Irjátok meg kommentben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
reported speech, indirecte rede auf englisch
A függő beszéd 5 típusa

A függő beszéd angol nyelvben úgy tűnik, hogy az érettségizők és az angolból vizsgázók egyik legnagyobb rémálma. A látszattal ellentétben, azonban a téma meglehetősen logikus … és hasznos a pletykálásban!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt