Past simple: Miért beszél a GPS Chuck Norrisnak múlt időben?

Az angol egyszerű múlt idő past simple egy egyszerű szerkezet, hogy kifejezzünk olyan dolgokat, amik már megtörtént a múltban, és ott is maradtak. Ez egy nagyon népszerű és nem éppen nehéz igeidő. . Ez azonban nem jelenti azt, hogy néha nem okozhat problémát. Főleg, ha Chuck Norris-szal beszégetünk …


/Az ábrán: Úgy tűnik, nyelvtani hibát vétett egy mémben… Kiderült, hogy maga az angol nyelv volt hibás mindvégig./

Mi az egyszerű múlt past simple?

A past simple múlt idő (néha teljes nevén nevezik past simple tense) az egyszerű múlt angolul. Leírja azokat a helyzeteket, amelyek a múltban történtek. És ott is maradtak. Ezért néha nevezzük „befejezett” múlt naknak, mert nem azt fejezzük ki, mit csináltunk (folyamat), hanem hogy azt be is fejeztük. Az akció befejeződött, a por leesett.

Ebből a bejegyzésből megtudhatod:

 1. Hogyan használhatod pontosabban a past simple egyszerű múlt időt?
 2. Hogyan alkossunk mondatokat egyszerű múltban?
 3. Mi a viszony a szabályos és rendhagyó igék között egyszerű múltban?
 4. Milyen szavak lesznek népszerűek az egyszerű múltra?
 5. Gyakorlatok a past simple igeidőre, melyeknek köszönhetően úgy fogsz beszélni angolul, mint Chuck Norris!
múlt idő past simple
Egyszerű ember vagyok. Szükségem van az egyszerű múlt időre, mert használom.

1. A past simple alkalmazása

A past simple főként a múltbeli események leírására használjuk.

Például:

 1. Chuck Norris arrived in the town.

(Chuck Norris a városba jött .)

 1. He taught some boy scouts how to tie a knot.

(Megtanította, hogyan, hogyan kössünk cserkészcsomót.)

 1. He smiled and left.

(Mosolygott és elment.)

Mindegyik esemény időrendi sorrendben történt. Ezért van az egész történet past simple igeidőben.

múlt idő past simple

Múltidéző simple past az események időrendi viszonyainak kifejezésére

Ezzel az igeidővel azokról az eseményekről is beszélhetünk, amelyek ugyanabban az időben történtek a múltban:

 • I bought a car. She bought a car at exactly the same time.

(Vettem egy autót. Ő is vett egy autót pontosan ugyanabban az időben.)

A past simple fő felhasználási területei

A past simple fő felhasználási területei például a következők:

Dolgok, amik egyszer történtek a múltban:

 • I met her in 1998 in Italy.

(Olaszországban találkoztam vele 1998-ban Olaszországban – a nap tippje: ha látod a mondatban a dátumot, akkor valószínűleg egyszerű múlt lesz belőle.

 • They got back home late last Friday.

(Múlt pénteken későn jöttek haza.)

egyszerű múlt simple past iskolai tanulás chuck norris angol
Angol óra Chuck Norris-szal

Dolgok, amelyek sokszor megtörténtek a múltban

 • I fought other boys when I was a child.

(Gyerekkoromban gyakran verekedtünk másokkal)

 • I swam a lot on holidays.

(Sokat úsztam a nyaralás alatt.)

Dolgok, amik egy ideig igazak voltak:

 • They loved to dance.

(Imádtak táncolni.)

 • He was a good boy.

(Jó fiú volt.)

angolt múlt idő past simple
Igen, dühös voltam. múlt idő. Menj tovább. Tedd túl magad rajta.

2. Az egyszerű múlt felépítése

Az egyszerű múlt felépítése gyakorlatilag ugyanaz, mint az egyszerű jelennek. Az egyetlen dolog, amit meg kell változtatnunk, az ige.

Állító mondatok egyszerű múltban

Egy ilyen mondat például egyszerű jelenben, például: present simple

 • I like penguins.

(Szeretem a pingvineket – egyzserű jelen present simple

ha ez a tény már megváltozott, és csak „tetszettek”, könnyen helyettesíthetjük kijelentésünket egyszerű múlt időre:

 • I liked penguins.

(Szerettem pingvineket – ma már alig szeretem őket – múlt idő simple past)

Csak hozzáadunk az igéhez egy -ed végződést, és kész is van!

Oké – a baj a rendhagyó igékkel lesz,de erről majd csak a harmadik pontban!

Kérdés az egyszerű múltban

Hasonlóképpen, lesznek kérdések, mint az egyszerű jelenben:

 • Do you love her?

(Szereted őt?)

egyszerű múltbanúgy fog kinézni, hogy:

 • Did you love her?

A didaz nem más, mint hogy a do (csinálni) ige múlt idejű alakja (rendhagyó ige: do → did → done.)

Figyeld meg, hogy a mondatban a do es didszavak úgymond segédigei szerepet auxiliary verb töltenek be. Maga a segédige önmagában semmit sem jelent.

A „valódi ige ige” itt a love(szeretni), és azt már nem változatjuk, nem adjuk hozzá az -ed végződét, mert ezt a nylevtani munkát helyette már elvégezte a do” segédige.

angolt múlt idő past simple
Miért nem értik meg az egyszerű múlt használatát?!!

Tagadások egyszerű múltban

A simple pasttagadásai a simple presenttagadásaira fognak megint csak emlékeztetni.

 • I don’t like her.

(Nem szeretem őt – jelen idő present simple.)

egy optimistább mondatra cseréljük le egyszerű múlt időben:

 • I didn’t like her.

(Nem szerettem – ez a múlté, most talán már szeretem.)

Egy igazán egyszerű idő

Valójában, past simple igeidőben könnyebb dolgunk van, mint a már nem annyira egyszerű present simple-ben. Egyszerű jelenben mindig figyelnünk kell E/3. személyre (Ő → he-she-it) és -s végződéssel látni el az igét (I like – she likes, you swim – he swims)

Azonban az egyszerű múltban minden alkalommal ugyanaz lesz:

 • I touched her. She touched me.

(Megérintettem. Megérintett.)

Látsz? Ugyanaz a touched minden személy számára!

 • Did she love me? Did I love her?

(Szeretett engem? Szerettem őt?)

 • We didn’t say anything.

(Nem mondtunk semmit.)

Tehát a lényeg itt csak az, hogy változtassuk meg az igét annak első múlt idejére. Most ugrik a majom a vízbe, mertvannak szabályos és rendhagyó angol igék is.

past and present tenses múlt- és jelen idő angol
Lásd még: Present & past simple idők – az idő meg csak telik …

3. Szabályos és rendhaygó igék egyszerű múltban

A hagyományos igék esetében minden triviális – csak egy -ed végződést adunk hozzájuk, és kész, például:

 • walk-walked (sétál-sétált),
 • kick-kicked (megrug-megrugta),
 • shout-shouted (sikoltozik-sikoltozott).

Egyáltalán nem változunk az igealakokat, ahogy azt magyarban tennénk, pl.: learned – tanultam, tanultál, tanult …

Az angol azonban nem lenne angol, ha csak ennyi lenne az egész!

angolt múlt idő past simple
Tudtad, hogy? Ha a sat a sit (ülni) ige első múlt idejű alakja, akkor a fat (kövér) a fit (sportos) múlt ideje.

A szabályos igék múlt idejű alakjainak helyesírása

A hagyományos igék esetében problémánk lehet a különböző szavak helyesírásával. A verbális kommunikációban a különbség nem hallható, de attól függően, hogy milyen betűre végződik a szó, máshogyan fogjuk őket leírni.

Például:

 • Az -e-re végződő szavakhoz csak egy -d végződést adunk (nem duplázzuk meg az -e-t, hogy abból -eed legyen), például: love-loved (szeret-szeretett), congratulate-congratulated (gratulál-gratulált)
 • ha a szó a magánhangzó után -y-ra végződik, akkor a -y-t -ied-re cseréljük. Például: try-tried (próbál-próbált), cry-cried (sír-sírt)
 • ha a szó magánhangzóra és mássalhangzóra végződik, akkor megduplázzuk az utolsó magánhangzót Például: tap-tapped (kopog-kopogott),commit-committed (végrehajt-végrehajtott), stop-stopped (megáll-megállt). Hogy annyira könnyű se legyen, ez nem vonatkozik azokra a szavakra, amelyek wvagy ymássalhangzóra vegződnek, példáulshow-showed (mutat-mutatott). Érdekes, hogy angolul az y-t úgy ejtik ki, mint mi magyarul a j-t, Mindenesetre az előző pontból származó elvet alkalmazzuk itt is: study-studied (tanul-tanult).

Rendhaygó igék igék egyszerű múltban past simple

A rendhagyó igé, ahogy azt elnevezésük is mutatja, saját szabályaik irányítják – vagy azok hiánya! Mindenesetre itt nincs min gondolni, csak meg kell tanulni őket.

Érdemes egyszerre három formát megtanulni – a harmadik hamarosan hasznos lesz számunkra, hogy mondatokat tudjunk alkotni a present perfectés más befejezett igeidőkben.

A szabálytalan igék a leggyakrabban használt szavak közé tartoznak. Íme néhány példa:

 • (menni) go – went

I went to the cinema.

(Elmentem moziba.)

 • (úszni) swim – swam

She swam in the ocean.

(Az óceánban úszott.)

angolt múlt idő past simple
A William Shakespear múlt ideje az Wouldiwas Shookspeared > (will-would, I am – > I was, > Shake-shook, speare-speared).
 • (vinni) take – took

She took my glasses.

(Elvette a szemüvegemet.)

 • (inni) drink – drank

He drank too many beers.

(Túl sok sört ivott.)

 • (távozni)leave -left

She left in the morning.

(Reggel ment el.)

 • (jönni) come-ca me

She came to me herself.

(Ő maga jött el hozzám.)

 • (adni) give-gave

I gave her a golden ring.

(Adtam neki egy arany gyűrűt.)

Mivel a téma elég sokrétű, itt ez akülön ennek a témának szentelt bejegyzés a rendhagyó igékről.

mik azok az angol rendhagyó igék
Olvasd el ezt is: Mi köze a vikingeknek az angol rendhagyó igékhez?

A doige kettős élet

A doa szokatlan ige. Dr. Jeckylhez és Mr. Hyde-hoz hasonlóan kettős életet él. Egyrészt olyan, mint egy közönséges ige (rendhagyó): do tehát tenni, csinálni.

Másrészt, amint azt már tudtuk, segédigeként (auxiliary verb)is funkcionál – önmagában egy mondatban nem jelent semmit, csak nyelvtani szerepe van, azaz rámutat arra, milyen igeidőben szerepel az ige, segít tagadásokban, kérdésekben.

Mindkét esetben azonban ugyanaza a rendhagyó ige: do-did-done. Viccesnek tűnik, ha mindkét felhasználási mód egy mondatban találkozik!

 • What did you do at the weekend?

(Mit csináltál a hétvégén?)

 • I didn’t do what you asked me to do.

(Nem azt tettem, amit kértél tőlem.)

Angol múlt idők egyszerű folyamatos múlt idő
Olvasd el azt is: Past simple és past continuous múlt idők összehasonlítása

4. Szavak, melyek gyakran fordulnak elő egyszerű múltban

Bár itt nincsenek merev szabályok, néhány szót „időhatározót”megemlíthetünk, mert a legtöbb esetben egy bizonyos nyelvtani időben fordulnak elő.

Az egyik klasszikus eset: ago

Asimple past és az ago

Az angol simple past nagyon szereti az ago(„ezelőtt”) szót.

Ezért gyakran együtt fordulnak elő:

 • I moved in here 10 years ago.

(10 éve költöztem ide.)

 • I met my wife a long time ago.

(Régen volt már, hogy a feleségemmel megismerkedtünk.)

ago, angol, melyik igeidő, past simple

Más gyakori szavak az egyszerű múltban

A gyakorisággal kapcsolatos szavak:

 • often(gyakran),
 • sometimes(néha),
 • always(mindig).

Például:

 • I sometimes drove 100 miles just to see her.

(Néha 100 mérföld vezettem csak hogy lássam.)

 • I often told her how beautiful she was.

(Gyakran mondtam neki, milyen szép is.)

Az előfordulás idejéhez kapcsolódó szavak:

 • last week (múlt héten),
 • when I was a child (amikor gyerek voltam ),
 • yesterday(tegnap),
 • two weeks ago (két héttel ezelőtt).

Nem feltétlenül kell, hogy a múlt egy konkrét pontja legyen:

 • the other day (valamikor egy másik nappal),
 • ages ago (évszázadokkal ezelőtt),
 • a long time ago (réges-rég).
múlt idő past simple
A múlt idő használata – like a boss (mint a menők)!

Például:

 • We saw a good movie last week.

(Láttunk egy jó filmet a múlt héten.)

 • Yesterday night, I arrived in England.

(Tegnap este jöttem Angliába – ne feledje, hogy azt mondjukarrive in🙂

 • She finished her work at eight o’clock.

(Nyolckor fejezte be a munkát)

 • People left caves a long time ago.

(Az emberek már régen kijöttek a barlangból)

 • She played the guitar when she was a child.

(Gyerekkorában gitározott)

5. Gyakorlatok egyszerű múltra, amelyeken keresztül úgy tanulsz meg angolul beszélni, mint Chuck Norris!

Oké. De mi van Chuck Norris-sal?

Miért beszél a GPS Chuck Norris-nak múlt időben?

angolt múlt idő past simple

Mert Chuck Norris olyan gyorsan vezet!

Ha Chuck Norris-szal szeretnéd képezni a nyelvtanod, íme néhány gyakorlat. Természetesen – amit megértek, persze – – szívesebben gyakorolnál a Speakingo-n, akkor itt találsz a tanfolyamról több információt! 😉

A Speakingo tanfolyamán rengeteg vicces, bölcs és érdekes mondattal találkozhatsz, szép fotókkal illusztrálva, anyanyelvi beszélővel felvett hanganyagokkal tanulhatsz.

És maga a tanulás nem a nyelvtan, vagy csupasz szavak bemagolásáról szól, hanem magáról a beszédről. Ahogy a gyermek sem gondolkodik el a szabályokon, csak hallgat és megtanul beszélni előbb-utőbb, így a Speakingo tanfolyamon teljes mondatokban tanítja a nyelvet a telefonodon vagy számítógépeddel használható programot keresztül, ami megért téged, megdicsér, és ki si javít, ha kell.

Angol idő múlt egyszerű múlt chuck norris

Az ilyen tanulás nemcsak hatékony, hanem kellemes is!

Úgy látszik, Chuck Norris maga is így tanult meg angolul – természetesen mielőtt létrejött volna maga az angol nyelv!


Kezdj el úgy beszélni a számítógépeddel, mint egy tanárral, Chuck Norris-szal!

Próbáld ki a tanfolyamunkat egy hétig ingyenesen!


Remélem, az egyszerű múlt past simple kicsit egyszerűbb lett számodra.

Ha még mindig lenne bármilyen kérdésed, kérdez bátran a megjegyzésekben, örömmel válaszolok!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Angolul beszélni nyelvi akadály? Természetesen!

Viszlát nyelvi akadály! Az angol nyelvtudás örömteli is lehet – ha nem csak egy gyors és kellemes, hanem mindenekelőtt stresszmentes módszert választasz angol tanuláshoz! Soha nem találod magad olyan helyzetben, amikor a szavak nem akarnak átmenni a torkodon!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt