Am is are? Rocková lekce pro začátečníky!

am is are, to be, kdy

Am, is a are jsou v zásadě jedno a to samé slovo… tedy být. Používáme je však k odkazování na různé osoby (já jsem, oni jsou). Pamatujte si jednou provždy, kdy používáme am, kdy is, a kdy are díky několika jednoduchým, fantastickým rokovým písním!


obsah:

 1. Co to vůbec je: am is are?
 2. Kdy použijeme am kdy is a kdy are?
 3. Jak zkracujeme am is are?
 4. Am is are v záporu.
 5. Obměna „být“ v otázkách.
 6. This is & that is nebo these are & those are.
 7. Am is are v krátkých odpovědích (short answers).
 8. Cvičení s am is are.

1. Co to vůbec je: am is are?

Am is a are je to samé slovo „to be“ (být) pouze v různých osobách. Toto je jedno z nejpopulárnějších anglických slov – v jednom nebo jiném tvaru jej najdete ve většině anglických vět!

Stejně jako v češtině nás však obměna „být“ překvapuje zcela odlišnými slovy, to znamená: „já jsem,“on je (co má „já jsem“ podobného „s on je“?!) stejně tak am is are, jsou obměny slova „být“ v angličtině.

Již zde však vidíme, o kolik je angličtina jednodušší než čeština.

Místo toho, abychom se naučili 6 slov (já jsem, ty jsi, on/on/ono je, my jsme, vy jste, oni jsou) máme jen tři slova, která se musíme naučit am is are. Takže angličtina je neustálá – 50% sleva!

anglicky have got czy anglicky to be
Viz také: „Být nebo mít neboli anglicky „have got“ a „to be“

2. Kdy užíváme am kdy is a kdy are ?

Aniž by se dále dělilo, je anglické sloveso „být“ (tj. to be – jako v Shakespearovi: to be or not to be“) v přítomném čase časováno takto:

Am is are v jednotném čísle:

Pokud existuje pouze jedna osoba „to be“ vypadá následovně:

já jsem – I am

ty jsi – you are

on/ona/ono je – he/she/it is

Například:

I am happy. (Já jsem šťastný)

You are dancing. (Ty tančíš.)

It is nice! (To je fajn!)

Am is are v množném čísle:

Zde je záležitost vůbec jednoduchá, protože pokud jde o více lidí nebo objektů, je to vždy are (oni jsou):

my jsme – we are

vy jste – you are

oni jsou – they are

Například:

 • We are learning English.

(Učíme se anglicky.)

 • You are great!

(Jste úžasní!)

 • They are singing.

(Oni zpívají.)

Všimněte si, že „ty“ a vy “ je stejné slovo „you!

Proto v obou těchto případech řekneme „you are„. Zda má někdo na mysli „ty jsi“ nebo „vy jste“ nikdy nevíme a musíme hádat z kontextu – což není vždy možné…

Nicméně, vybaveni tímto vědomím, můžete snadno zpívat tuto roztomilou rockovou píseň!

Přesněji řečeno, naše am is are se nachází ve dvou (anglických časů je 12!) anglických přítomných časech – v present simple a present continuous.

Am is are v čase present simple

Present simple je základní čas z první lekce angličtiny, který používáme k tomu, abychom si řekli o věcech, které jsou konstantní a pravidelné. Například:

 • He is happy.

(Je šťastný.)

 • She is beautiful.

(Je krásná.)

 • They are friendly.

(Jsou přátelští.)

Samozřejmě, můžeme to také rockově zazpívat:

Viz také: Neprostý čas přítomný prostý present simple

Am is are v čase present continuous (-ing)

Čas present continuous užíváme při popisů věcí, které se dějí v danou chvíli. Bude to vypadat takhle:

 • I am running. = I’m running

(Právě teď běžím.)

 • She is dancing. = She‘ dancing.

(Právě teď tančí.)

 • We are learning English. = We’re learning English.

(Právě teď se učíme anglicky.)

O čemž můžeme také zpívat v rockových rytmech:

Viz také: Pomíjivá přítomnost present continuous.

3. Jak zkracujeme am is a are?

Angličané rádi všechno zkracují. Především naše am is a are. Ačkoli ve formálním jazyce je vhodné použít celou formu, jak je uvedeno výše, při mluvení se nikdo nebude obtěžovat s plnými formami. Bude to vypadat takhle:

Zkratky am is are v jednotném čísle

Totéž tedy můžeme vyjádřit kratším způsobem:

já jsem – I amI‚m

ty jsi – you are → you‚re

on/ona/ono je – he/she/it is → he‚s / she’s / it‚s

Zkratky am is are v množném čísle:

Zde je záležitost vůbec jednoduchá, protože pokud jde o více lidí nebo objektů, je to vždy are (on jsou):

my jsme – we are → we‘re

vy jste – you are → you‚re

oni jsou – they are → they‚re

zkrácení v anglickém staženém formuláři
Viz také: Krácení v angličtině neboli formy… stažené

4. Am is are v záporu

Pokud chceme vyjádřít zápor (nejsem, nejsou), jednoduše přidáme slovo not, které můžeme také zkrátit:

 • já nejsem – I am not I‚m not
 • ty nejsi – you are not you aren’t
 • on/ona/ono není – he/she/it is not he isn’t / she isn’t / itisn’t

a v množném čísle:

 • my nejsme – we are not we aren’t
 • vy nejste – you are not youaren’t
 • oni nejsou – they are not theyaren’t

O čemž můžeme zpívat v další rockové písni:

 

5. Am is are v otázkách (inverze)

Při tvorbě otázek používáme tzv. inverzi, to znamená, že přehazujeme první dvě slova ve větě:

 • Jsem…? – Am I…?
 • Jsi…? – Are you…?
 • Je…? – Is she…?
 • Je…? – Is he…?
 • Je…? – Is it…?

V množném čísle:

 • Jsme…? – Are we…?
 • Jste…? – Are you…?
 • Jsou…? – Are they…?

Například:

 • Is it a car?

(Je to auto?)

 • Are they happy?

(Jsou šťastní?)

K dispozici bude také rocková píseň hraná na klavír:

Am is are v otázkách s where, what, who, how, why..?

Nejprve si připomeňme, že:

where znamená „kde“.

Například:

 • Where are you?

(Kde jste?)

 • Where is she?

(Kde je?)

what znamená „co“.

Například:

 • What is it?

(Co to je?)

 • What are they?

(Co jsou zač?)

who znamená „kdo“.

Například:

 • Who are you?

(Kdo jsi?)

 • Who is she?

(Kdo to je?)

how znamená „jak“.

Například:

 • How are you?

(Jak se máš?)

 • How are they?

(Jak se mají?)

why znamená „proč“.

Například:

 • Why are you here?

(Proč jsi tady?)

 • Why are they leaving?

(Proč odcházejí?)

Stejně jako v této krásné rockové písničce:

 

To je v podstatě vše, co potřebujete znát na samém začátku. To neznamená, že nemůžeme přidat něco dalšího o am is are!

Pokud jste však opravdu začínající student, nedoporučuji se příliš starat o teorii, stačí jít přímo do praxe – v prvních lekcích online kurzu angličtiny Speakingo najdete mnoho vět, ve kterých praktikujeme aplikaci am, is, are v praxi!

6. This is & that is a these are & those are

This znamená „to, ten“ tedy třetí osobu jednotného čísla.

Například:

 • This is a car.

(Tohle je auto)

That znamená „tamten“.

Například:

 • That girl is nice.

(Tamta holka je v fajn.)

Pokud zkracujeme this is do this’s budeme znít jako syčící had, proto místo this užijeme that.

Například v takové větě, jako je:

 • That’s very kind of you. =That is very kind of you = This is very kind of you.

(To je od vás velmi milé.)

This i that nám ukazují, že vždy užijeme is.

Pokud chceme poukázat na více věcí, použijeme these (ty) i those (tamty).

Například:

 • These are nice shoes.

(Tyto boty jsou pěkné.)

 • Those birds fly high.

(Tamti ptáci létají vysoko.)

These i those nám ukazuje, že budeme užívat are.

this that these those, reflexive pronouns, zaimki wskazujące
Viz také: This, that, these, those – 4 anglická ukazovací zájmena.

Am is are s here & there

Here znamená „tady“, there znamená „tam“. Použijeme je v takových populárních frázích, jako jsou:

 • Here you are.

(„Tady jsi“, často používané ve smyslu „Prosím, vezmi si to“)

 • Here’s your pen.

(Prosím, tady je vaše pero.)

 • Here I am.

(Tady jsem.)

 • There he is!

(Aaaa, tady je, „Našel se!“)

 • Look! There’s a rainbow!

(Podívejte se! Duha!)

Anglické fráze pro začátečníky
Viz také: Anglické fráze pro začátečníky.

7. Am is are v krátkých odpovědích (short answers)

Plné verze slovesa to be užíváme v takzvaných krátkých odpovědích (short answers).

Na otázku:

 • Are you hungry?

(Máš hlad?)

Můžeme – jak to často v kurzu angličtiny Speakingo děláme – odpovědět úplnou větou:

 • Yes, I am hungry = Yes, I’m hungry.

(Ano, mám hlad.)

Pokud nás však síly již hladem opustily, můžeme stručně odpovědět:

 • Yes, I am.

(Nezkracujujeme tedy do Yes, I’m.)

U jiných osob by to bylo:

 • Yes, you are.
 • Yes, she is.
 • No, he isn’t.
 • Yes, it is.
 • Yes we are.
 • No, you aren’t.
 • Yes, they are.

A nakonec hádanka:

Door is nebo door are?

Některá slova pro nás mohou být obtížná, protože nevíme, zda jsou v jednotném nebo množném čísle. Například v češtině jsou „dveře“ vždy v množném čísle. V angličtině jsou však door jedny, zatímco doors více.

Proto řekneme:

 • This door is blue.

(Ty jedny dveře jsou modré.)

 • Theses doors are big.

(Těchto několik dveří je velkých.)

No, pokud nemáme na mysli jednu rockovou kapelu The Doors:

 • The Doors is one of my favourite rock bands.

(The Doors je jedna z mých oblíbených rockových kapel.)

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

Cvičení s am is are

Jak vidíte, teorie není tak složitá. Jediným problémem je správné použití slovesa to be (být) ve větách. Zde už není o čem mluvit, cvičení jsou potřebná!

Mnoho z nich najdete ve formě mnoha správných vět v online kurzu angličtiny Speakingo!

Jeho jedinečnou vlastností je, že vás opravdu učí mluvit anglicky! Nemusíte se příliš starat o gramatiku nebo nudné opakování slovíček. V kurzu Speakingo stejně jako dítě, opakujete správné věty a pokládáte otázky počítači nebo smartphonu a on překvapivě rozumí tomu, co mu říkáte, a chválí vás nebo opravuje!

Speakingo recenze Greg Kay
Viz také: Jazykové chaty s počítačem

A věty se kterými pracujete obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete a 2000 nejoblíbenějších slov, jejíž znalost vám umožní pochopit až 90% všech anglických konverzací. Jedná se o velmi praktický kurz angličtiny, díky kterému se můžete rychle naučit anglicky doma, kdykoli ve dne v noci!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje – první týden dostanete – bez jakýchkoli smluv nebo povinností – zcela zdarma!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš mluvit jako Angličan? Začni mluvit jako oni!


Už je všechno jasné? Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
chyby rodilého mluvčího
10 chyb native speakerů

Stejně jako Čech může nesprávně používat češtinu, může native speaker z Anglie nebo Ameriky mrzačit angličtinu. Přečtěte si těchto 10 chyb, které se můžete naučit od native speakerů!

Číst dále »
anglické fráze v práci
Základní anglické fráze v práci

Mnozí z nás se potřebují naučit anglicky kvůli práci. Ať už jedete do Anglie, nebo pracujete v mezinárodním týmu, následující základní anglické fráze pro práci se budou hodit každému, kdo se potřebuje naučit anglicky pro pracovní účely – zejména začátečníkům.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail