54 anglických idiomů o lásce

Ve vztazích mužů a žen snadno dojde k nedorozumění. Nenechte se zneklidnit těmito anglickými idiomy o lásce, nenechte narušit vaši romantickou idylu!

Ukazuje se, že láska je důležitá nejen v našich životech, ale také při učení angličtiny.

Níže je až 54 anglických idiomů o lásce, díky kterým budete moci květnatě vyjádřit své pocity!

Nejoblíbenější idiomy o lásce (1-10): to be in love

Začněme s nejjednodušším: „být zamilovaný“.

(Miluji být zamilovaný!)

Anglické idiomy o lásce: love me, love my dog

„Miluješ mě, miluj mého psa.“ Idiom z méně hygienických časů, kdy vlastnění psa bylo spojeno s mnohem větším problémem než dnes. Popisuje bezpodmínečnou lásku, ve které se musíme také vyrovnat s nedostatky naší milované nebo našeho milovaného.

 • Don’t wait for a guy who will only love you and love your dog, you are not living in a fairy tale!

(Nečekej na chlapa, který bude milovat pouze tebe a tvého psa, nežiješ v pohádce!)

Idiomy o lásce: take breath away

„Vzít dech“ nebo „zastavit dech“ – někoho překvapíte a okouzlíte tak moc, že v šoku je pro něj těžké dýchat.

 • The beauty of the princess took his breath away.

Krása princezny mu vyrazila dech.

Anglické idiomy o lásce: love is blind

„Láska je slepá“ – když jsme zamilovaní, nevidíme nedostatky milovaného…

sladké citace o lásce v angličtině
Viz také: 42 sladkých citátů o lásce v angličtině.

Anglické idiomy o lásce: fall in love

„Zamilovat se“ neboli „spadnout do lásky“.

 • Every time my wife walks into the room she takes my breath away, I keep falling in love with her over and over again.

(Pokaždé, když moje žena vstoupí do místnosti, vezme mi to dech a znovu se do ní zamiluji.)

Anglické idiomy o lásce: go out with

„Jít s někým ven“ neboli v češtině „chodit s někým“

 • Is she really going out with him? (Opravdu s ním chodí?)

Idiomy o lásce: love of life

„Láska života“ je nejdůležitější a nejintenzivnější láska v našich životech.

 • Now I finally understand that she is the love of my life. (Teď konečně chápu, že je láskou mého života.)

Anglické idiomy o lásce: love at first sight

„Láska na první pohled“ je silný a okamžitý pocit z prvního setkání, může mít širší význam než jen romantický vztah muže a ženy.

 • Your older child may not fall in love at first sight with the new baby, and this is perfectly normal. (Vaše starší dítě se nemusí nutně na první pohled zamilovat do novorozence, ale to je něco zcela normálního.)

Idiomy o lásce: love to death

„Láska do smrti“ znamená láska po zbytek vašeho života neboli „láska až za hrob“.

 • I love you to death, sweetie. Happy Anniversary. (Miluju tě „k smrti“, cukříku. Šťastné výročí.)

Anglické idiomy o lásce: ask out

„Zeptat se ven“ znamená pozvat někoho na rande nebo jiné společenské setkání.

 • John still hasn’t asked me out—maybe he doesn’t have romantic feelings for me after all. (John mě ještě nikam nepozval – možná ke mně přece jen nemá romantické city.)
texty v angličtině
Viz také: Texty na balení v angličtině.

Zajímavé anglické idiomy o lásce (10-20): one cannot love and be wise

„Nemůžete milovat a být chytří“ – milenci často dělají hlouposti, zamilují se do někoho nevhodného, tak už to je…

 • I know that one cannot love and be wise, but still I would like her to at least think about her decision to marry him. (Vím, že nemůžeš milovat a zároveň být chytrá, ale byla bych ráda, kdyby se alespoň zamyslela nad rozhodnutím vzít si ho.)

Idiomy o lásce: the course of true love never did run smooth

„Směr lásky nikdy neproběhne hladce.“ Tento idiom znamená, že v každé, dokonce i největší lásce, jsou vždy nějaké problémy, které je třeba překonat (citát ze Shakespearova Snu noci Svatojánské).

 • Sure, it won’t be easy for us, but the path of true love never did run smooth. (Jistě, nebude to pro nás snadné, ale jít cestou lásky nikdy nebylo snadné.)

Idiomy o lásce: all is fair in love and war

„V lásce a ve válce je všechno spravedlivé. Stejně jako ve válce se ani v lásce nebudeme vždy chovat v souladu s pravidly. Taková výmluva pro naše neetické činy…

 • I told Jeff that Mary had a boyfriend because I wanted to ask her out first. Say what you will, but all’s fair in love and war! (Řekl jsem Jeffovi, že Mary má přítele, protože jsem ji chtěl pozvat na rande jako první. Říkejte si co chcete, ale ve válce a v lásce je všechno povoleno!)

Idiomy o lásce: be an item

„Být (jedním) předmětem / prvkem / článkem (s někým)“ vyjadřuje neoddělitelné romantické, sexuální pouto mezi dvěma lidmi.

 • I thought Tom and Anna broke up—is it true that they’re an item again? (Myslel jsem, že se Tom a Anna rozešli – je pravda, že jsou zase spolu?)

Idiomy o lásce: sealed with a loving kiss

„Zapečetěný (milujícím) polibkem“ (zkráceně SWAK / SWALK) znamená napsaný s péčí a láskou. Tohle bylo převzato z doslovné rtěnky na obálce.

 • You must have a secret admirer, because „sealed with a kiss“ is written on the back of the envelope along with a red lipstick kiss mark. (Určitě máte tajného obdivovatele, protože na obálce je nápis „zapečetěno polibkem“ je tam také červený otisk rtěnky.)

Ale idiom sealed with a kiss, který už pravděpodobně znáte alespoň z hitu Jasona Donovana z 80. let. Je téhož názvu:

Idiomy o lásce: labour of love

„Práce lásky“. Slovo labour je tak výmluvnější synonymum pro slovo work. Například anglická Strana práce je Labour Party. V idiomu labour of love o jde o úkoly které děláme, protože je máme rádi, ne nutně pro peníze.

 • Unfortunately, teaching is a labour of love, not of economic reward. (Výuka je bohužel práce z lásky, ne za peníze.)

Idiomy o lásce: pop the question

„Vyskočit s TOU otázkou“, čili požádat o ruku.

 • Apparently, he was looking for a romantic spot to pop the question. (Zřejmě hledal nějaké romantické místo, kde by ji požádal o ruku.)

Idiomy o lásce: no love lost

„Žádná láska nebyla ztracena.“ Tento idiom znamená, že mezi dvěma lidmi nebyly žádné vřelé pocity, sympatie ani respekt.

 • There was no love lost between the country’s two most powerful politicians. (Dva nejdůležitější politici v zemi se nemají rádi.)

Anglické idiomy o lásce: have a soft spot for somobody

„Mít pro někoho slabé místo“ znamená mít pro někoho (nebo něco) slabost, mít někoho (nebo něco) rád.

 • We all have a soft spot in our hearts for that first great love. (Všichni máme slabost pro naši první velkou lásku.)

Anglické idiomy o lásce: joined at the hip

„Propojeni v bocích“ jsou nerozluční lidé, kteří spolu tráví více času než obvykle, jsou stejně úzce propojeni jako siamská dvojčata.

 • Maybe we’ve just been joined at the hip for four days and I need some space from you. (Možná jsme byli čtyři dny příliš blízko sebe a já potřebuji trochu prostoru.)

[Věnujte pozornost klasickému použití času present perfect.]

Idiomy o lásce: match made in heaven

„Pár vyrobený v nebi“ je idiom popisující dokonale sladěný pár, lidi, kteří do sebe perfektně zapadají. V češtině bychom řekli „jsou pro sebe jako stvoření“.

 • A match made in heaven… but by a retarded angel. (Pár vyrobený v nebi… ale pravděpodobně nějakým mentálně postiženým andělem.)

Pokud používáte Tinder, slovo Match! (pár, shoda) už znáte!

legrační popisy na tinder bio angličtina
Viz také: Vtipné popisy na Tinderu v angličtině.

Anglické idiomy o lásce: love child

„Dítě lásky“ znamená nemanželské dítě.

Idiomy o lásce: marry in haste, repent at leisure

„Vzít se ve spěchu, kát se ve svém volném čase“ – pokud si vezmete někoho, koho moc dobře neznáte, můžete později litovat svého uspěchaného rozhodnutí.

 • George, I have promised to marry you, and look forward to beginning our life together in Doncaster, but I feel it would not be fair to either of us to marry in haste. (Georgi, slíbila jsem ti, že si spolu vyjdeme a těším se na náš společný život v Doncaster, ale není kam spěchat, protože toho můžeme oba později litovat.)

Anglické idiomy o lásce: love rat

„Krysa lásky“ je člověk, který má někoho „na bok“.

 • When the popular minister’s adulterous relationships were revealed, his political career came crashing down. The press called him a love rat and his image in the public took a huge beating. (Když byly odhaleny cizoložné vztahy populárního ministra, jeho kariéra byla v troskách. Tisk ho nazval „krysou lásky“ a jeho obraz na veřejnosti „dostal výprask“.)

Idiomy o lásce: stormy relationship

„Bouřlivý vztah“ je vztah, ve kterém existuje mnoho konfliktů a hádek, často ve spojení s velkou vášní.

 • She had just separated and I had just come out of a stormy relationship. (Právě se rozešla a já jsem právě skončila bouřlivý vztah.)

Anglické idiomy o lásce: double date

„Dvojité rande“ znamená společný odchod dvou párů na večeři, do kina nebo tak něco.

 • Honestly, our last double date Was a little awkward. (Abych byl upřímný, naše poslední dvojité rande bylo trochu trapné.)

Anglické idiomy o lásce: blazing row

„Ohnivá rvačka“ je velmi hlasitá a upřímná výměna názorů, často mezi milenci, kteří si však za každou cenu stojí za svým.

 • Sid and Nancy had a blazing row just before she was killed. (Sid a Nancy se zuřivě pohádali těsně předtím, než byla zavražděna.)

Idiomy o lásce: go through a rough patch

„Procházet těžkým kusem (země)“ tj. mají těžké období.

 • Didn’t we go through a rough patch, too, and win? (Myslíte, že jsme neměli žádné problémy? Ale porazili jsme je!)

Idiomy o lásce: having a crush

„Zabouchnout se“ neboli „zakoukat se, po někom letět“.

 • There’s a big difference between just having a crush on somebody and truly being in love. (Je velký rozdíl mezi zakoukáním se do někoho nebo být opravdu zamilovaným.)

Anglické idiomy o lásce: tie the knot

„Uvázat uzel“ manželský znamená oženit se.

 • We’re just two crazy kids dying to tie the knot. (Jsme jen dvě bláznivé děti, které se těší na svatbu.)

Idiomy o lásce: get hitched

Oženit se.

Anglické idiomy o lásce: those three little words

„Tato tři malá slova“ jsou samozřejmě miluji tě – „I love you“.

 • Do you know how long it’s been since I heard you say those three little words? (Víš kolik času uplynulo od doby, kdy jsem slyšel tato dvě slova?)
před lety, angličtina, v kolik hodin, v minulosti jednoduché
Viz také: A long time ago – Bylo nebylo v daleké galaxii…

Anglické idiomy o lásce: puppy love

„Štěněcí láska“ v angličtině znamená mírné poblouznění, mělký, ale intenzivní pocit, obvykle náctiletých.

 • It was a summer of puppy love that ended with a $40 ring and a six-pack of beer. (Bylo to léto štěněčí lásky, které skončilo prstenem za 40 babek a šesti plechovkami piva.)

Idiomy o lásce: love nest

„Hnízdečko lásky“ místo, kde žijí milenci, nebo se tajně setkávají, aby měli sex.

 • Welcome to our love nest, my tiny sparrow. (Vítám v našem hnízdečku lásky, můj vrabčáku.)

Idiomy o lásce: wear heart on sleeve

Idiom „nosit srdce v rukávu“ znamená otevřeně vyjádřit své emoce, ne skrývat své pocity, „mít srdce na dlani“.

 • She tells me to wear my heart on my sleeve, and then laughs when she cuts off my arm and beats me with it. (Řekla mi, abych měl srdce na dlani, a pak se smála, když mi uřízla celou ruku a bila mě s ní.)

Anglické idiomy o lásce: let your heart rule your head

„Nechte své srdce vládnout vaší hlavě“ znamená rozhodovat se na základě emocí, nikoli logiky; dělat si co chceme, ne to, co dává smysl.

 • In business, darling, never let your heart rule your head. (V podnikání, miláčku, nikdy nenech své srdce vládnout nad rozumem.)

Idiomy o lásce: beauty is in the eye of the beholder

„Krása je v očích pozorovatele“ – lidé mají různý vkus a názory na to, co je krásné a co není. To, co někteří považují za příjemné a krásné, může být pro jiné ošklivé a zavrženíhodné, takže když nás chválí nebo kritizují, obvykle říkají více o sobě než o nás! Velmi moudrý idiom.

 • I don’t think Annabelle’s boyfriend is that attractive, but beauty is in the eye of the beholder, I guess. (Annabellin přítel se mi nezdá nijak zvlášť přitažlivý, ale zdá se, že krása je v očích pozorovatele.)

Anglické idiomy o lásce: break up / split up

„Zlomit“ nebo „rozdělit“ znamená ukončit vztah, rozvést se, rozejít se.

 • After years of being in a miserable relationship, they finally decided to split up and go their separate ways. (Po letech nešťastného vztahu se konečně rozhodli, že se rozejdou a půjdou každý svou cestou.)
 • He won’t break up with me for those tiny things. (Kvůli takovým triviálním záležitostem se se mnou nerozejde.)

Idiomy o lásce: on the rocks

Když je vztah „na skalách“, je to jako loď na moři, která se může roztříštit o skály.

 • It’s no wonder he’s in therapy—apparently their marriage has been on the rocks for months. (Není divu, že byl na terapii – vypadá to, že měli vážné manželské problémy po měsíce.)

Anglické idiomy o lásce: walk out on somebody

„Odejít na někoho“ – náhle ukončit vztah.

 • Don’t walk out on me twice, Steve. (Neopouštěj mě podruhé, Steve.)

Anglické idiomy o lásce: leave at the altar

„Zanechat u oltáře“ neboli na poslední chvíli (ne nutně v samotném kostele, koneckonců, je to idiom!) se rozhoutnout, že oženit se s tou osobou není to, co chceme.

 • A few days before his wedding date, James started feeling extremely nervous and finally decided to leave his girlfriend at the altar. (Několik dní před datem svatby byl James velmi nervózní a nakonec se rozhodl od ní odejít.)

Idiomy o lásce: end of story

„Konec příběhu“ znamená, že není co dodat, už není o čem mluvit.

 • I don’t believe that he did all those bad things they are saying he did, end of story. (Nevěřím, že udělal všechny ty špatné věci, o kterých říkají, že udělal, tečka.)

Idiomy o lásce: can’t stand the sight of

Pokud „nemůžete vystát pohled na někoho“, znamená to, že toho člověka příliš nemilujete…

 • After years of being in an unhappy marriage and later going through an ugly divorce, they now can’t stand the sight of each other. (Po letech nešťastného manželství a pozdějšího ošklivého rozvodu se na sebe teď nemohou ani podívat.)

A je to škoda. Vždy je lepší se rozejít se v dobrém, jako v této písni:

Rachael Yamagata, I wish you love, přání lásky v angličtině, překlad textu písně
Viz také: Nádherná písnička na rozloučenou. Rachael Yamagata „I wish you love“.

Idiomy o lásce: have eyes only for somebody

„Mít oči jen pro někoho“ znamená mít zájem a milovat tuto jedinou osobu.

 • Jane was a very popular girl in her college and was surrounded by admirers, but she had eyes only for Steve. (Jane byla na vysoké populární dívka a byla obklopena obdivovateli, ale ji zajímal pouze Steve.)

Anglické idiomy o lásce: head over heels

„Hlava nad patami“ je velmi populární idiom o lásce, v češtině bychom řekli „zamilovat se až po uši“.

 • Clearly you gave an amazing performance, because the man is head over heels. (Zřejmě jste podali skvělý výkon, protože ten pán úplně ztratil hlavu.)

Anglické idiomy o lásce: lovey-dovey

„Lásko-holoubkovo“ jako sladký a sentimentální projev pocitů, zejména na veřejných místech.

 • They were so lovey-dovey the maids all quit. (Vytvořili tak přesladké manželství, že je služebné opustily.)
 • Jay doesn’t like the lovey-dovey in public, either. (Jay také nemá rád projevy lásky na veřejném místě.)

Idiomy o lásce: fall for somebody

„Spadnout pro někoho“ znamená zamilovat se do někoho, počáteční fáze romantického vztahu.

 • Why can’t I fall for somebody like you? (Proč se nemůžu zamilovat do někoho, jako jsi ty?)

[V této větě se zabýváme tzv. negativní otázkou.]

Idiomy o lásce: go steady

„Jít stabilně“ znamená pravidelně se setkávat s jednou osobou.

 • Kate and Jack have been going steady with each other for the past few years now. (Kate a Jack spolu chodí už několik let.)

[Všimněte si použití vzácného času present perfect continuous.]

Anglické idiomy o lásce: have the hots for somebody

Neexistuje žádné takové slovo jako hots protože od přídavného slova (horký – hot) se v angličtině nevytváří množné číslo a podstatné jméno od hot je heat (úpal, horko, teplo). Toto podivné stvoření hots existuje pouze v tomto idiomu a znamená po někom sexuálně toužit.

 • We are not going anywhere until you confess you have the hots for our nanny. (Nikam nepůjdeme, dokud nepřiznáš, že máš chuť na naší chůvu.)

Anglické idiomy o lásce: cupboard love

„Skříňovou lásku“ máme pro někoho, koho můžeme využívat, např. materiálně.

 • I believe its just cupboard love that holds them together. She loves the security he provides and he loves her great cooking. (Podle mého názoru je jejich láska sobecká. Líbí se jí bezpečí, které jí poskytuje, a on miluje lahodné jídlo, které mu vaří.)

Idiomy o lásce: smitten with somebody

Doslova „zasažený, sražený“, ale v idiomatickém smyslu být náhle „okouzlen“ někým nebo něčím.

 • A sweet young lad, quite smitten with our Joey. (Sladký mladý muž, docela poblázněný do naší Joey.)

Anglické idiomy o lásce: catch eye

„Chytit oko“ znamená, že si vás někdo všimne, někomu „padnete do oka“.

 • Andy was desperately trying to catch Rebecca’s eyes at the party but she kept ignoring him. (Andy se zoufale snažil získat Rebečinu pozornost na večírku, ale ona ho stále ignorovala.)

Idiomy o lásce: kiss and make-up

„Kiss and make up before you cost us all something.“ (Usmiřte se, než nás to všechny bude něco stát.)

frázová slovesa obscénní
Možná znáte také:Obscénní frázová slovesa, která se ve škole nenaučíte.

Zamiluj se do angličtiny!

Vybaveni všemi těmito anglickými idiomy, se můžete odvážně pustit do hledání lásky, což vám všem upřímně přeji!

Nicméně láska, která nás určitě nezradí a neopustí, která nebude brát, ale bude pouze dávat, je ta pro anglický jazyk!

Díky tomu získáte nejen svobodu při cestování nebo k získání lepší práce, ale možná dokonce rozšíříte své romantické obzory v zahraničí!

A angličtina se samozřejmě nejlépe učí v online kurzu angličtiny Speakingo!

Učení angličtiny na Speakingo je jednoduché, zábavné a efektivní!

Mluvíte v plných a správných větách s počítačem, který vám rozumí, chválí vás nebo opravuje. Tímto způsobem se přirozeně jako dítě učíte gramatiku a 2000 nejoblíbenějších slov, nevzniká žádná jazyková blokáda, vytváříte si zvyk mluvit, nejen porozumět. Je to metoda podporovaná výzkumem metodiky výuky, která opravdu funguje!

Každopádně je nejlepší si to vyzkoušet sami! První týden po registraci dostanete stejně – zdarma a bez závazků – k vyzkoušení!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Zamiluj se do angličtiny!


Výše uvedených 54 anglických idiomů o lásce jsem vzal ze strany The Idioms

Znáte nějaké zajímavé idiomy a rčení, nebo možná milostné citáty v angličtině? Sdílejte je do komentáře!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Have to & must
Have to & must. Musíš to vědět!

V angličtině máme dva základní způsoby, kterými můžeme vyjádřit, že musíme něco udělat: have to a must. Zajímavé je, have to (has to) je mnohem více jako naše „musí“ než samotné must. Jak a kdy je používáme a jaký je mezi nimi rozdíl?

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail