Časové značky – existuje zkratka anglické gramatiky?

casove determinatory, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive

V tomto příspěvku se nejprve seznámíte s tuctem základních časových značek pro začátečníky a s časy všech 12 anglických gramatických časů pro pokročilejší studenty.


Obsah:

Časové výrazy ve všech 12 anglických časech:

 1. Časové značky present simple
 2. Časové značky Present Continuous
 3. Časové značky Present Perfect
 4. Časové značky Present Perfect Continuous
 5. Časové značky Past Simple
 6. Časové značky Past Continuous
 7. Časové značky Past Perfect
 8. Časové značky Past Perfect Continuous
 9. Časové značky Future Simple
 10. Časové značky Future Continuous
 11. Časové značky Future Perfect
 12. Časové značky Future Perfect Continuous

A také zjistěte:

Co jsou to časové značky?

Pro začátek je užitečné zapamatovat si – nebo se naučit – základní fráze pro určování času – denní čas, den v týdnu apod. Označuji je jako „časová určení“ nebo „ukazatele času“.

Někteří z nich si obzvláště oblíbili určité gramatické časy, takže nám někdy mohou říci, ve kterém z 12 anglických gramatických časů máme něco říci.

denní doba v anglictine, times of the day
Viz také: Dobrý denní čas, abyste se naučili times of the day!

Anglické časové výrazy pro začátečníky

Protože chceme určit, v jakém čase se něco odehrálo, použijeme běžná slova základní úrovně, jako jsou:

 • today – dnes
 • now – nyní
 • later – později
 • tonight – dnes večer, i když to obvykle znamená večer
 • this morning – dnes ráno
 • next week – příští týden
 • soon – brzy
 • in three months – za tři měsíce
 • yesterday – včera
 • the day before yesterday – předevčírem
 • tomorrow – zítra
 • the day after tomorrow – pozítří
 • last week – minulý týden
 • an hour ago – před hodinou
 • twice a day – dvakrát denně
 • six times a year – šestkrát ročně
učení angličtiny pro začátečníky
Viz také: Proč by podle Shakespeara mělo být učení angličtiny pro začátečníky snadné a zábavné [czyli nie bądź Januszem!]

12 velkých anglických časů

Nejprve špatné zprávy: následující seznam termínů je pouze orientační.

Nelze říci, že se daný časový determinátor vyskytuje pouze v tom či onom gramatickém čase. Následující seznam popisuje pouze … zvýšenou pravděpodobnost, že se určité slovo – tzv. časový determinátor – vyskytne právě v tomto čase.

Ale opakování časů je jistě vždy užitečné pro každého!

1. Časové značky Present Simple

Přítomný čas prostý present simple používáme pro pravidelné, obvyklé činnosti. Nepřekvapí, že se v této době často setkáváme s časovými frázemi, jako jsou:

every daykaždý den
every monthkaždý měsíc
every weekkaždý týden a tak dále
alwaysvždy
sometimesněkdy
nevernikdy
frequentlyčasto
Tabulka: Časové značky (determinátorů) present simple.

Například:

 • I learn English every day.

Angličtinu se učím každý den.

 • He is always late.

Vždycky chodí pozdě.

 • She frequently visits the UK.

Je častou návštěvnicí Spojeného Království.

cas pritomny prosty present simple
Viz také: Ne tak prostý čas present simple.

 

2. Časové značky Present Continuous

Přítomný čas present continuous používáme k popisu věcí, které se dějí právě v tomto okamžiku. Oblíbenými časovými určovateli zde proto budou:

nownyní
right nowprávě teď
at the momentv současné době
Tabulka: Časové značky present continuous.

Například v takových větách jako:

 • And now he’s dancing on the table…

A teď tančí na stole….

 • She’s speaking on the phone at the moment.

Momentálně je na telefonu.

Zajímavé je, že typický determinátor přítomného času prostého present simple always rád objevuje i v přítomném čase průběhovém present continuous, ale pak vyjadřuje naše podráždění.

 • You’re always complicating things!

Vždycky všechno komplikuješ!

cas present continuous
Viz také: Pomíjivá přítomnost času present continuous.

3. Časové značky Present Perfect

Čas present perfect popisuje situace, které začaly v neurčité minulosti a mají zřejmý dopad na současnost. Často pak používáme časové výrazy jako:

for & sinceslavné „skrz“ a „od“ (více o nich v textu pro since & for)
yetdosud
nevernikdy (jak vidíte, tyto populární výrazy mají rádi více než jeden čas…).
alwaysvždy
so fardosud
x timeslibovolný početkrát
lately, recentlynedávno
alreadyjiž (něco bylo)
Tabulka: Časové značky Present Perfect

Například:

 • I have been learning English since 2011.

Angličtinu se učím od roku 2011.

 • I haven’t learned much yet.

Zatím jsem se toho moc nenaučil.

 • But I have enjoyed it so far.

Ale zatím se mi to líbí (věda).

present perfect simple
Viz také: Přítomný čas prostý present perfect simple.

4. Časové značky Present Perfect Continuous

Přítomný čas present perfect continuous stejně jako čas present perfect spojuje minulost a přítomnost s tím rozdílem, že jako každý průběhový/prográdní (continuous/progressive) čas klade důraz na samotnou činnost, nikoli na její účinek. Časové determinanty budou tedy zhruba stejné jako v předchozí části.

 • I have been waiting for two hours.

Čekám už dvě hodiny.

 • Recently, I have been having second thoughts.

V poslední době jsem začal váhat. (doslova si to rozmyslete)

cas present perfect continuous tense
Viz také: Čekání na přítomný čas present perfect continuous.

5. Časové značky Past Simple

Minulý čas prostý past simple vypovídá o uzavřených situacích z určitého okamžiku v minulosti. Zde budeme často používat takové časové definitory, jako jsou:

yesterdayvčera
X weeks, months, days agopřed několika týdny, měsíci, dny
last month, week, yearposlední měsíc, týden, rok
in 1994, March etc.v roce 1994, v březnu atd.
Tabulka: Časové značky (determinátory) Past Simple.

Například:

 • I broke my leg yesterday…

Včera jsem si zlomil nohu.

 • In 2011 she traveled to Nepal.

V roce 2011 odcestovala do Nepálu.

cas minuly simple past trpny rod anglictina
Údajně udělal gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že to byla angličtina, kdo se mýlil. Viz také: Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v minulém čase past simple?

6. Časové značky Past Continuous

Naproti tomu minulý čas past continuous vypovídá o naší činnosti v minulosti. Při kombinaci času past simple a času past continuous ve větě se obvykle používají výrazy jako např.:

whilezatímco
duringběhem
whenkdy
Tabulka: Časové značky Past Continuous

Ve větách jako:

 • I was drinking my rum when I heard the noise.

Popíjel jsem rum, když jsem uslyšel hluk.

 • I was having dinner while she was sleeping.

Večeřel jsem, zatímco ona spala.

cas minuly past continuous morske povesti
Viz také: Čas past continuous a mořské příběhy piráta bez oka.

7. Časové značky Past Perfect

Past perfect je „předminulý čas“, to znamená, že vypráví o situacích, které se staly dříve než ostatní, hlavní část příběhu v obvyklém minulém čase prostém past simple. Proto se nám zde pro chronologickou přehlednost (i když je to dáno gramatickou stavbou samotné věty) bude hodit používat takové časové determinátory, jako např:

beforepřed
afterpo
(but) later(ale) později
Tabulka: Časové značky Past Perfect .

Například:

 • I had had no money before I became a millionaire.

Než jsem se stal milionářem, neměl jsem žádné peníze.

 • He went on a diet after he had divorced.

Poté, co se rozvedl, držel dietu.

cas past perfect tense
Viz také: Předminulý čas past perfect simple.

 

8. Časové značky Past Perfect Continuous

V „přeminulém“ čase past perfect continuous také mluvíme o minulosti, a to v kontextu dějin v „běžných“ minulých časech, ale stejně jako v minulém čase průběhovém klademe důraz na „dění“. Budeme používat známé časové determinátory, jako jsou:

for & sinceod & z
before & afterpřed a po
thenpotom
Tabulka: Časové značky Past Perfect Continuous

Například ve větách:

 • She had been dancing all night before she went to wok.

Tancovala celou noc, než šla do práce.

 • He had been living in that house for 30 years but then he moved to the city.

V tom domě žil 30 let, ale pak se přestěhoval do města.

past perfect continuous progressive predminuly
Viz také: Progresivní minulý čas past perfect continuous.

9. Časové značky Future Simple

Budoucí čas prostý future simple používáme, když mluvíme o svých spontánních rozhodnutích a plánech do budoucna. Zde máme na výběr z mnoha časových determinátorů, jako např.:

tomorrowzítra
in Januaryv lednu
in two weeks timeza čtrnáct dní
on Tuesday, Wednesday etc.v úterý, ve středu atd.
next month, week, year, Friday etc.příští měsíc, týden, rok, pátek atd.
X days, months, weeks, years from nowza kolik dní, měsíců, let
this month, week, yeartento měsíc, týden, rok
someday, one dayjeden (jediný) den
Tabulka: 9. Časové značky Future Simple.

Například:

 • I’ll do it tomorrow!

Udělám to zítra!

 • She will come next month.

Přijede příští měsíc.

anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi
Viz také: Věštění? Anglicý budoucí čas future simple

10. Časové značky Future Continuous

Při použití budoucího času future continuous budeme mluvit o tom, co budeme dělat v určitém okamžiku v budoucnosti.

At this time tomorrowzítra touto dobou
on Friday, Wednesdayv pátek, ve středu
next week, next monthpříští týden, příští měsíc
Tabulka: Časové značky Future Continuous

Například:

 • At this time tomorrow I will be lying on the beach and complaining like an Englishman on holidays.

Zítra touhle dobou budu ležet na pláži a stěžovat si jako Angličan na dovolené.

 • On Friday, she will be talking to John.

S Johnem bude mluvit v pátek.

future continuous, cas budouci prubehovy
Viz také: Kdy používat budoucí čas future continuous… a kdy ne?

11. Časové značky Future Perfect

Budoucí čas future perfect nám naproti tomu říká, co už budeme mít v určitém okamžiku v budoucnosti hotovo, splněno, odškrtnuto. Proto se nám budou hodit takové časové determinátory, jako jsou:

till/untilaž do
bydokud (v určitém okamžiku)
whenkdy
Tabulka: 11. Časové značky Future Perfect

Ve větách jako:

 • I will have finished my task till Friday.

Svůj úkol dokončím do pátku.

 • She will have met somebody by then!

Určitě už někoho potkala!

budouci cas dokonavy, future perfect tense, anglicka gramatika
Viz také: Blýskni se anglickým časem budoucím dokonavým future perfect.

12. Časové značky Future Perfect Continuous

Jedná se o nejméně využívaný, téměř teoretický čas.

Používáme ho k popisu toho, co budeme dělat do určitého okamžiku v budoucnosti. Časy budou přesně stejné jako u budoucího času future perfect:

 • By midnight she will have been dancing for 12 hours!

Do północy będzie miała przetańczone 12 godzin.

cas future perfect continuous
Viz také: Budoucí čas perfect continuous (další budoucí čas?!)

Jak se mění časy v oznamovací řeči (reported speech)?

Zvláštností závislé řeči (reported speech) je, že se v ní mění nejen časy (tzv. časová posloupnost), ale také časové determinátory.

V maximální možné míře to dává smysl.

Když řeknu v pondělí, že to udělám zítra, myslím tím úterý. Ale vždyť někdo může v úterý říct, že jsem to řekl, a zítra na úterý je už středa!

Proto je vhodné mít to na paměti při tvorbě vět v závislé řeči:

 • today → that day
 • yesterday → the day before
 • last week → the week before
 • tomorrow → the next day/the following day
 • next week/month → the following week/month
 • now → then (than)
 • 3 years ago → 3 years before

a tak dále.

budoucí čas prostý Angličtina budoucí čas
Uvědomili jste si někdy (tato věta je v čase present perfect a další dvě v budoucím čase prostém), že věty ženského rodu „Za 5 minut budu doma“ a mužského rodu „Za 5 minut budu doma“ znamenají úplně totéž?

Jak to bude vypadat ve větách?

 • I will do it today → She said she would do it that day.

Udělám to dnes. → Řekla, že to udělá ještě ten den.

(Ne „dnes“, protože to „dnes“ už odvál vítr!)

 • They met three years ago. → She admitted they had met three years before.

Seznámili se před třemi lety. → Přiznala, že se seznámili před třemi lety.

(Tento rozsudek mohl padnout například u soudu několik let poté, co byl skutečně vyřčen.)

Zkratka anglické gramatiky?

Bohužel neexistuje žádná zkratka anglického jazyka. Nejedná se o „časové značky“. Angličtinu se nenaučíte ve spánku ani nějakou zázračnou metodou za týden. Na druhou stranu se ji lze učit více či méně příjemně a efektivně pravidelně, dokud se tak nestane.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

Osobně zde samozřejmě doporučuji svůj online kurz angličtiny Speakingo.

Její jedinečnou vlastností je, že učí od začátku do konce (od nuly po hrdinu!) prostřednictvím konverzační angličtiny, místo aby ztrácela čas suchou – a nebudeme si nic nalhávat, do značné míry zbytečnou – gramatickou teorií.

V kurzu Speakingo posloucháte a mluvíte jako dítě a veškerá potřebná gramatika a slovní zásoba se vám „jen“ dostane do hlavy. Učení celých frází a vět je vědecky ověřená metoda učení angličtiny, o které nikdo nemluví!

Zajímavé je, že anglicky mluvíte se svým počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Díky tomu můžete studovat, kdy chcete, jak dlouho chcete a za velmi přijatelnou cenu.

Ale nejlepší je přesvědčit se sám nebo sama, jak to vypadá! Zaregistrujte se a nezávazně si ověřte, zda vám tato metoda výuky angličtiny vyhovuje!

Je s těmito determinanty vše jasné? Možná jsem na nějakou zapomněl? Pište do komentářů!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Naučte se používat anglické časy v praxi!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail