Jakých je 5 nejčastějších časů v angličtině, které tvoří 95% jazyka?

Jakých je 5 nejčastějších časů v angličtině, které tvoří 95% jazyka?

Věděli jste, že 5 nejčastějších anglických časů tvoří až 95 % vět, které se v angličtině říkají (a píší)? Které časy to jsou?


Opravdu potřebuji všechny ty anglické časy?

Asi každý učitel angličtiny často slyší protesty svých studentů, kteří se ptají: „Opravdu potřebuji všechny ty anglické časy?“. Zde se – jako obvykle – jedná o otázku, proč se učíte anglicky.

Pokud se chystáte složit zkoušky z angličtiny pro pokročilé, určitě budete potřebovat všechny tyto časy, protože zkoušky testují především gramatickou správnost. Pokud chcete hodně psát anglicky nebo se stát učitelem angličtiny, neobejdete se bez pořádné dávky anglické gramatiky.

Ale co když chcete „jen“ mluvit plynule anglicky? Kolik z těchto 12 anglických časů rodilí mluvčí skutečně denně používají?

casove determinatory, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive, Jakých je 5 nejčastějších časů v angličtině, které tvoří 95% jazyka?

Jaké jsou nejčastější anglické časy?

Lingvisté se to pokusili prozkoumat 1,2,3. Každá výzkumná metoda má samozřejmě svá omezení, jako například to, že je mnohem snazší analyzovat údajně mluvený jazyk, ale jazyk, který je již zapsán, například v podobě filmových dialogů. Nemusí to však být nutně stejný jazyk, který uslyšíte na londýnské ulici.

Jazyk se navíc vyvíjí a každá jeho místní varianta má svá specifika. Nehledě na to, že jinak se mluví na stavbě a jinak na čajovém dýchánku s anglickým králem…..

Nejběžnější anglické gramatické časy

Z toho, co se lingvistům podařilo zjistit, však vyplývá následující obrázek nejčastějších časů v angličtině.

Jak tedy vypadá našich Top Five anglických gramatických časů?

1. Nejběžnějším anglickým gramatickým časem je present simple.

Nejoblíbenějším anglickým časem je bezesporu přítomný čas prostý present simple.

Vyslovujeme s ním více než polovinu všech vět (58%)! A přestože se s přítomným časem prostým obvykle seznamujeme v prvních hodinách angličtiny – není to tak jednoduché, jak bychom si přáli….. Ale všechno je pro lidi – s trochou vytrvalosti to určitě zvládnete!

Je to gramatický čas, který v angličtině používáme k popisu pravidelných, obvyklých činností a stavů mysli. Je to také zdaleka nejoblíbenější čas v odborné literatuře (87% textů)4.

Příklad věty v tomto nejčastějším anglickém přítomném čase present simple:

  • I learn English every day.

(Učím se anglicky každý den.)

Zní to povědomě, že?

cas pritomny prosty present simple
Viz také: Ne tak jednoduchý čas present simple tense.

2. Druhým nejčastějším anglickým časem je minulý čas prostý past simple.

Na druhou stranu je anglický minulý čas prostý past simple již velmi jednoduchý a příjemný. Pomocí něj popisujeme situace, které se staly v minulosti a zůstaly v ní. Ukázalo se, že takto mluvíme asi ve 20% případů. V literatuře je jich více, protože tam obvykle čteme o příbězích, které se již staly (57%).

Vytvoříme ho tak, že ke slovesu přidáme koncovku -ed, tedy pokud se nejedná o nepravidelné sloveso – pak se bohužel musíme naučit jeho časování zpaměti, protože zde žádná pravidla neexistují.

Příklad věty v oblíbeném minulém čase prostém past simple:

  • She danced all night.

(Protančila celou noc. Pravidelné sloveso.)

  • I slept.

(Spal jsem. Nepravidelné sloveso.)

Není divu, že GPS navigátor říká Chuck Norris v době, kdy!

cas minuly simple past trpny rod anglictina
„Údajně dělá gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že angličtina byla celou dobu špatná.“ Viz také: Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v minulém čase past simple?

3. Třetím nejčastějším časem v angličtině je budoucí čas prostý future simple.

Zajímavé je, že o budoucnosti mluvíme o polovinu častěji než o minulosti!

Na třetím místě se tedy umístil budoucí čas prostý future simple s 9 % užití v anglických větách. Možná proto, že to není jediný způsob, jak mluvit o tom, co se stane.

Každopádně je to další dobrá zpráva, protože jak vidíte, velmi oblíbený budoucí čas prostý future simple je pravděpodobně nejjednodušší z anglických časů!

Příklad věty v oblíbeném budoucím čase future simple:

  • I will do it.

(Udělám to.)


Všimněte si, že 75 % veškeré konverzace v angličtině se odehrává v těchto třech jednoduchých časech – v present simple, past simple, future simple!


anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi
Viz také: Věštění? Anglický budoucí čas future simple.

Jaké jsou další dva z „velké pětky“ nejoblíbenějších anglických gramatických časů?

4. Čtvrtým nejčastějším anglickým gramatickým časem je známý čas present perfect.

Ačkoli to studenty, kteří se potýkají s touto bizarní gramatickou konstrukcí času, možná překvapí, čas present perfect se umístil až na čtvrtém místě s pouhými 6%. Musím přiznat, že můj subjektivní pocit je jiný. Možná je to proto, že se v americké angličtině vyskytuje mnohem méně často než v angličtině britské.

Každopádně si myslím, že stojí za to věnovat pozornost této zajímavé konstrukci, která ukazuje, jak nás něco z blíže neurčené konkrétní minulosti ovlivňuje v přítomnosti.

Příklad věty v čase present perfect:

  • I have seen this movie.

(Film jsem tam viděl jednou – tedy teď už vím, o čem je, a podruhé se na něj například dívat nechci).

present perfect simple
Přečtěte si také: Čas present perfect simple – přítomný čas prostý je dokonalý!

5. Pátým nejčastějším anglickým gramatickým časem je známý přítomný čas průběhový present continuous.

Jediným průběhovým (continuous) časem je přítomný čas průběhový present continuous, který obvykle vypovídá o tom, co se děje v daném okamžiku. Můžeme ho také použít, když mluvíme o věcech v budoucnosti, které jsou stoprocentně jisté. Průběžné časy jsou ty, ve kterých ke slovesům připojujeme koncovku -ing: dance-dancing, sing-singing. Tímto způsobem zdůrazňujeme spíše samotnou činnost než její účinek nebo výsledek.

Příklad věty v populárnímpřítomném čase present continuous:

  • I’m writing a text on my blog at the moment.

(V současné době píšu text pro svůj blog.)

cas present continuous
Viz také: Pomíjivá přítomnost present continuous.

A tím končí naše velká pětka nejoblíbenějších anglických gramatických časů, ve kterých mluvíme nebo píšeme celkem přes 95% vět v angličtině!

Ale tím zajímavosti v tomto příspěvku nekončí!

Simple, continuous & perfect

Tři anglické časy – minulý, přítomný a budoucí (past, present, future) – se vyskytují ve všech čtyřech variantách – simple, continuous, perfect a… perfect continuous.

To znamená, že z nich tří by to mohlo být:

  1. Simple
  2. Continuous
  3. Perfect
  4. nebo dokonce v jejich mixu: perfect continuous.

A protože 3 x 4 je 12 – tolik je anglických gramatických časů!

Který z nich je však nejoblíbenější: simple, continuous, perfect, perfect continuous?

Zde jednoznačně vítězí čas prostý – simple. To je 85 % všech vět v angličtině a ještě více v akademických textech. Na druhém místě jsou všichni perfektní s přibližně 8%. Bezprostředně následují průběžné tvary se 7%. Všechny tři časy perfect continuous naopak mají problém nasbírat i to mizerné 1 %…..

To znamená, že:

časy s „simple“ v názvu jsou pětkrát oblíbenější než časy continuous, perfect & perfect continuous dohromady!

Zajímavé, ne?

Viz také: Nejoblíbenější metody učení angličtiny.

Které anglické gramatické časy jsou neoblíbené?

Tím nechci říci, že se nevyplatí učit se v těchto méně oblíbených dobách. Stojí to za to, zejména pokud chcete zazářit svou výmluvností a důvtipem v kulturních salonech.

Na druhou stranu se jimi možná nemá cenu zabývat tolik, jak by se mohlo zdát z množství času, který jim věnujeme ve školních kurzech.

Pro úplnost dodejme, že se jedná o takové neoblíbené anglické gramatické časy, jako jsou:

(I was listening.)

(I had done it before…)

(I have been waiting for you.)

(I will have finished it by Friday.)

(I will be dancing.)

(I had been waiting…)

(I will have been dancing…)

nejběžnější anglické gramatické časy, přehled anglických časů, tabulka, grafika
Grafika: Grafika: Použití jednotlivých anglických časů v procentech.

Všechny tyto faktory dohromady vedou k tomu, že v praxi se mluvená a psaná angličtina používá z méně než 5 %. A pravděpodobně 95 % utrpení v hodinách anglické gramatiky!

A co pasivní stránka v angličtině?

Ačkoli angličtina má ráda formálnost a oficiálnost, je tu další zklamání pro vyznavače gramatické teorie.

Až 96% anglických vět je vysloveno normálně, tj. v aktivním tvaru.

Dokonce i v akademických textech dosahuje 82% – a i zde se mladým akademikům doporučuje, aby příliš nepodléhali pokušení zveličovat ve svých textech údajně dobře znějící pasivní stránku!

passive voice
Viz také: Pasivní hlas: Případ pro anglického diplomata.

Nejčastější anglické časy a co dál?

I když je uklidňující vědět, že pět nejčastějších anglických časů tvoří až 95 % vět, které se v angličtině říkají a píší, nebuďme příliš optimističtí. Dále jsou to podmiňovací způsoby, idiomy, frázová slovesa, závislá řeč, více i méně obvyklá anglická slova…..

Nejdůležitější však je nebát se své znalosti uplatnit v praxi!

Nezáleží na tom, kolik časů nebo jak dobře umíte, pokud během rozhovoru neotevřete ústa, nikdo to nepozná! Učíme se anglicky, abychom se mohli svobodně domluvit!

A to je třeba procvičovat, protože stejně jako znalost gramatiky nebo slovní zásoby se plynulost mluvení neobjeví sama od sebe!

online kurz angličtiny pro kočky speakingo, Jakých je 5 nejčastějších časů v angličtině

Proto doporučuji učit se v kurzu angličtiny Speakingo!

Kurz je založen na přímé metodě, což je 100% konverzační angličtina.

Věty, se kterými zde pracujete, obsahují veškerou potřebnou gramatiku (ve správném poměru!) a 2 000 nejdůležitějších anglických slovíček, jejichž znalost vám umožní porozumět 90 % konverzace.

Ale naučíte se je přirozeně, jako když se dítě učí mluvit.

Prohlížíte si krásné fotografie, které budují asociace. Posloucháte příjemný hlas rodilého mluvčího – a mluvíte anglicky. A program Speakingo vám rozumí, chválí vás nebo opravuje.

A nikdy nespí, takže se můžete učit, kdy chcete a jak dlouho chcete, bez dojíždění do školy, v kteroukoli denní či noční dobu!

english speakingo, ONLINE KURZ ANGLIČTINY, Jakých je 5 nejčastějších časů v angličtině
Speakingo

Přesvědčte se sami nebo sama! První týden výuky v aplikaci v telefonu nebo na webových stránkách získáte zcela zdarma a nezávazně!

Není na co čekat! Zaregistrujte se, než zapomenete a propásnete tuto příležitost!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
am is are, to be, kdy
Am is are? Rocková lekce pro začátečníky!

Am, is a are jsou v zásadě jedno a to samé slovo… tedy být. Používáme je však k odkazování na různé osoby (já jsem, oni jsou). Pamatujte si jednou provždy, kdy používáme am, kdy is, a kdy are díky několika jednoduchým, fantastickým rokovým písním!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail