Kdy v angličtině přidáváme koncovku -ed?

kdy dodavame koncovku -ed, anglicky, present perfect, past simple, trpny rod, pridavna jmena, adjectives

Mnoho anglických slov končí příponou (Suffix) -ed. Nejenže mohou znamenat zcela odlišné věci, ale patří také do různých gramatických kategorií. Přečtěte si proto, jak, kdy a proč v angličtině přidáváme koncovku (suffix) -ed.


V angličtině se koncovka -ed přidává ve dvou případech:

 1. Koncovku -ed přidáváme, když chceme vytvořit minulý tvar anglického pravidelného slovesa.
 2. V některých anglických přídavných jménech.

Začněme však tím, jak se to dělá.

Jak přidáváme koncovku -ed k anglickým slovesům?

Angličtina je tu opravdu snadná!

Vezmeme jakékoli sloveso v jeho základním, slovníkovém tvaru (infinitiv) a připojíme k němu koncovku -ed.

paint + ed = painted

[malovat+ koncovka ed = malovaný].

A je to!

Například:

 • hrát si: play -played
 • sledovat: watch – watched
 • učit se: learn-learned
 • použití: use-used
 • dokončit : finish-finished
no, none, not, nope, any
Nejen ne, ale kategoricky ne!“ Viz také: NO nebo NOT? A možná také NONE nebo ANY? Nope?

Dávejte si pozor na pravopis (spelling) sloves s koncovkou -ed:

 1. Pokud sloveso končí na -e, neděláme na konci dvě e, ale jedno vymažeme, tj. přidáme pouze -d.
 • tančit: dance-danced

2. Pokud sloveso končí na -y pak je poslední písmeno nahrazeno ied

 • pospěš: hurry-hurried

3. Pokud krátké sloveso končí na samohlásku, zdvojte ji:

 • zastavit (se): stop-stopped

Obecně je to zde mnohem jednodušší než u anglických nepravidelných sloves, která se prostě musíte naučit nazpaměť.

test online anglicky
Viz také: Bezplatný online test angličtiny na kurzu Speakingo.

Pravidelný minulý tvar anglických sloves má koncovku -ed

Takto vytvořený pravidelný minulý tvar slovesa lze nyní použít ve větách v minulém čase prostém past simple, present perfect a pasivním.

Slovesa s koncovkou -ed ve větách v minulém čase past simple:

 • When I was a boy I played football. (Když jsem byl malý, hrál jsem fotbal.)
 • I used this technique and it worked very well. (Tuto techniku jsem použil a fungovala velmi dobře).

Budeme také používat pravidelná slovesa s přidanou koncovkou -ed v „přítomném-minulém“ čase present perfect.

 • I have finished my work. (Dokončil jsem svou práci.)
 • I have watched her carefully. (Pečlivě jsem si ho prohlédl.)

A v pasivním hlase různých časů

Pasivní hlas přítomného času prostého present simple: My work is finished. (Moje práce je hotová.)

Minulý čas prostý past simple: My work was finished a year ago. (Moje práce byla dokončena před rokem.)

Present perfect passive: My work has been finished. (Moje práce byla dokončena.)

srovnání časů present perfect a past simple, rozdíl může zabít
Viz také: Může rozdíl mezi present perfect & past simple zabít!

Koncovka -ed v anglických přídavných jménech

Velmi mnoho anglických přídavných jmen (adjectives) končí na -ed.

Například:

 • bored – znuděný
 • used – použité
 • finished – konečný

Všimněte si, že v angličtině je sloveso totožné s přídavným jménem: used může znamenat jak „použil“, tak „použitý“!

Kdy se končí na -ed a kdy na -ing?

A co slovo jako boring? Je to přece také přídavné jméno!

Opět se zde objevují dvě témata:

Koncovky -ed a -ing v anglických přídavných jménech

Zajímavé je, že stejné sloveso se může proměnit ve dvě podobná, ale různá přídavná jména.

Například sloveso to bore znamená ‚nudit se‘, může se stát:

 • bored – znuděný
 • boring – nahý

Je docela rozdíl, jestli řekneme:

 • I’m bored. (Nudím se.).

nebo

 • I’m boring! (Jsem nudný!)

Oblíbenou chybou je také zmatek:

 • I’m interested in...- Mám zájem o….
 • I’m interesting. – Jsem zajímavý.
Anglická přídavná jména
Možná také: Anglická přídavná jména – jsi nudný nebo znuděný?

Koncovky -ed a -ing v anglických časech simple & continuous

Lze říci, že v angličtině existují dva typy časů: jednoduchý (simple) a průběhový (continuous).

Jak jsme viděli výše, koncovka -ed se vyskytuje v některých z těchto jednoduchých časů:

Past simple: I walked home. (Domů jsem šel pěšky.)

Present perfect simple. I haven’t walked for ages! (Už jsem dlouho nechodil!).

Pokud ke slovesu přidáme koncovku -ing místo -ed, zachováme jeho průběhový tvar, který se používá v průběhových časech continuous, které zdůrazňují spíše činnost než účinek.

Present continuous: I’m walking now. (Právě se procházím.)

Past continuous: She was walking. (Chodila.)

Present perfect continuous: I have been walking for two hours. (Už jdu dvě hodiny.)

Ale koncovka -ing je trochu jiný příběh!

kdy přidáme koncovku -ing v angličtině, sufix, ending
Viz také: 4 situace, kdy přidáme koncovku -ing v angličtině.

Výslovnost koncovky -ed

Obecně se naše koncovka -ed vyslovuje třemi různými způsoby – jako něco na způsob českého „d“, „t“ a „yd“ (nenechte se zmást fonetickým zápisem [ɪd] – není tam žádné „i“). Na druhou stranu koncovka -ed se nevyslovuje tak, jak bychom si přáli, tedy jako jméno Ed.

Teorie je zde poměrně spletitá a během pohovoru určitě nebudete mít čas si vzpomenout, která ze složitých pravidel použít. Musíte si na to zkrátka zvyknout – ale pro zvídavé, v následujícím videu najdete kromě správné výslovnosti koncovky -ed ve všech třech jejích částech také teoretické vysvětlení pravidel výslovnosti koncovky -ed.

Cvičení s anglickými koncovkami -ed a not only

Teď, když znáte celou teorii, je čas pustit se do praxe!

Angličtinu se z knihy opravdu nenaučíte. Kolik slovíček nevykouzlíme, pokud nezačneme mluvit, budou nám slova vždy stát jako kůl v plotě.

Proto je tak důležité cvičit a trénovat mluvení, učit se hrdlem, a ne jen očima!

Zajímavé je, že dnes se tímto způsobem můžete učit i na počítači. Díky využití technologie rozpoznávání řeči v jazykovém kurzu angličtiny Speakingo můžete mluvit pomocí všech potřebných slovíček a gramatiky, která jsou postupně zaváděna pečlivě naplánovaným didaktickým programem a počítač nebo telefon vás poslouchá, chválí, a v případě potřeby vás opraví.

Bez stresu a bez opuštění domu!

Každopádně je nejlepší zjistit si to sám nebo sama – bez závazků!

Už víte, kdy v angličtině přidáváme koncovku (suffix) -ed? Pokud máte nějaké dotazy, ptejte se v komentářích – ráda vám odpovím!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail