„Neither nor“ – „either or“ – nebo možná „both and“?!

"Neither nor" - "either or" - a možná "both and"?!

Volby, těžká záležitost. Někdy si musíme vybrat jedno nebo druhé (either or), někdy ani jedno, ani druhé (neither nor), i když častěji, než si myslíme, si můžeme vzít obojí (both and)!


/Na obrázku: Nemohu to potvrdit ani vyvrátit./

Volba mezi either, neither & both

Samozřejmě, že na počáteční úrovni můžete použít velmi jednoduché konstrukce. Jednoduchost má své kouzlo.

Proto v prvních lekcích anglického kurzu online Speakingo najdete věty ve stylu:

 • We can go out, or we can stay at home.

(Můžeme jít ven, nebo můžeme zůstat doma.)

 • I like apples, and I like bananas.

(Mám rád jablka a mám rád banány.)

 • She doesn’t like me, and she doesn’t like you.

(Nemá mě ráda a nemá tě ráda.)

Tyto věty jsou co nejpřesnější.

Pokud však chcete složit maturitu za jedna, nebo získat několik dalších bodů k inteligenci v očích svého partnera, můžete říci stejné věty pomocí konstrukcí either or, neither nor nebo both and:

 • We can either go out or stay at home.

(Buď můžeme jít ven nebo zůstat doma.)

 • I like both apples and bananas.

(Mám rád jak jablka, tak i banány.)

 • She neither likes me nor you.

(Nemá ráda ani mě ani tebe.)

Nyní se podívejme na either, neither nebo both v detailu, jedno za druhým.

to be able to, was were able to, have been able to
„Nemohl jsem spát od té doby, co jsem to viděl!“ Viz také: Být schopen znát použití „být schopen“

1. either, either of, either… or…

Either (a jak uvidíte i neither tak i both)nejčastěji přicházejí ve třech gramatických variantách:

1.1. Samotné either

Za prvé,either se může vyskytnout samostatně. Pokud nemáme specifické preference a je nám to jedno, můžeme říci:

 • We can go to either pub. The beer is great everywhere.

(Můžeme jít do kterékoli z hospod-navržených vámi. Pivo je skvělé všude.)

 • We can drive, we can walk. With you it’s fun either way!

(Můžeme jet autem, můžeme jít pěšky. Stejně to s tebou bude zábava.)

V tom případě po either, neither & both vystupuje podstatné jméno (pub, way).

Samotné either může také vystupovat v krátkých odpovědích (short answers).

Například:

 • Do you want tea or coffee? Either.

(Dáte si kávu nebo čaj? „Obojí je v pořádku“.)

1.2 either of

Pokud chceme použít více slov, můžeme také říci either of… Zde stojí za zmínku, že po of musíme vždy dát člen the nebo zájmeno ukazovací these /those, nebo přídavné jméno přivlastňovací my/your/his etc.:

 • We can go to either of these pubs.

(Můžeme jít do kterékoli z těchto hospod.)

 • Either of the ways to get there will be fun with you.

(Jakýkoli způsob, jak se tam dostat, bude s tebou zábava.)

 • Can either of you speak English?

(Umí někdo z vás mluvit anglicky?)

1.3 either… or… neboli buď… a nebo v angličtině

Pravděpodobně nejoblíbenější způsob použití either v angličtině je v kombinaci s or (nebo):

 • I think she’s either Russian or Ukrainian.

(Myslím, že je buď Ruska, nebo Ukrajinka.)

 • Either you apologize or I will never speak to you again!

(Buď se omluvíš, nebo už s tebou nikdy nepromluvím!)

 • We can meet either tonight or tomorrow morning.

(Můžeme se setkat buď dnes večer, nebo zítra ráno.)

2. neither, neither of, neither… nor…

Často se také setkáváme s either & neither– ve stejné lekci, protože situace je zde analogická – také neither se nejčastěji nevyskytuje ve stejných třech gramatických variantách:

2.1. Samotné neither

Také neither může vystupovat samostatně. Pokud se nám nic nelíbí nebo nic není možné, můžeme říci:

 • We can go to neither pub. They are all too expensive for me.

(Nemůžeme jít do žádné z hospod-navržených tebou. Všechny jsou pro mě příliš drahé.)

 • We can drive, we can walk. With you it’s fun neither way…

(Můžeme jet autem, můžeme jít pěšky. Stejně to s tebou nebude zábava…)

Samotné neither může také vystupovat v krátkých odpovědích (short answers).

 • Is she at home or is she at work? Neither. She’s on holiday.

(Je doma nebo v práci? Ani jedno, ani druhé. Je na dovolené.)

2.2 neither of

Také je možné neither of – tady je třeba pamatovat o členu the, zájmenu ukazovacím these/ those nebo přídavném jménu přivlastňovacím my/your/her:

 • We can go to neither of these pubs.

(Nemůžeme jít do žádné z těchto hospod.)

 • Neither of the ways to get there will be fun with you.

(Žádný ze způsobů, jak se tam dostat, s tebou nebude zábava.)

 • Can neither of you speak English?!

(Ani jeden z vás neumí mluvit anglicky?!)

2.3 neither… nor… neboli ani… ani v angličtině

Zde je pravděpodobně nejoblíbenější způsob použití neither v angličtině, v kombinaci s nor:

 • I think she’s neither Russian nor Ukrainian.

(Nemyslím si, že není ani Ruska ani Ukrajinka.)

 • Neither will I ever speak to you again nor say „Hello!“ to you.

(Už s tebou ani nepromluvím, ani ti neřeknu „Ahoj“.)

 • We can meet neither tonight nor tomorrow morning.

(Nemůžeme se sejít dnes večer ani zítra ráno.)

Když něco nemáš rád, užívá se either nebo neither?

Věnujte pozornost tomu, jak vypadají zápory výše uvedených vět.

V angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu, a neither je už dostatečný zápor ve větě. V češtině obvykle dvakrát řekneme slovo „ne“.

Výše uvedená věta by proto měla být přeložena spíše jako:

 • We can meet neither tonight nor tomorrow morning.

(Nemůžeme se sejít ani dnes večer ani ne zítra ráno. – > Místo: Nemůžeme se sejít nebo…)

I když takový doslovný překlad nezní v češtině dobře, musíme si uvědomit, že takto vypadají správné anglické věty.

Bude to podobné, pokud se před either objeví jedna negace, například don’t:

 • I don’t want either of them.

(Nechci žádného z nich.)

Nejlepší by bylo v té větě užít neither, ale ale bez don’t:

 • I want neither of them.

(Nechci žádného z nich.)

Význam těchto vět je stejný.

3. both, both of, both… and…

Často to tak v životě je, že si myslíme, že si musíme vybrat buď / nebo. Obvykle, když se na situaci podíváme s optimismem, můžeme mít obojí!

Pokud se podíváme na svět tímto způsobem, budeme určitě potřebovat všechny tři gramatické varianty both:

3.1. Samotné both

Proč si vybírat? Vezmeme si obojí!

 • Both pubs are very nice.

(Obě hospody jsou pěkné.)

 • We can drive, we can walk. With you both is fun.

(Můžeme jet autem, můžeme jít pěšky. S tebou jsou obě tyto možnosti zábavné.)

Samotné both také může vystupovat v krátkých odpovědích (short answers).

 • Tea or coffee? Both. I’m so thirsty!

(Káva nebo čaj? Obojí. Mám takovou žízeň!)

nejoblíbenější chyby při učení angličtiny, kávy nebo čaje
„Kávu nebo čaj?“ „Kávu.“ „Ale to je čaj.“

3.2 both of

Můžeme také říci both of:

 • We can go to both of these pubs!

(Můžeme jít do obou těchto hospod!)

 • Both of us are very thirsty.

(Oba máme velkou žízeň.)

 • Can both of you speak English?

(Umíte oba anglicky?)

3.3 both… and… neboli to i to v angličtině

A nejoblíbenější varianta both:

 • I was both tired and hungry when I arrived.

(Když jsem dorazil, byl jsem unavený i hladový.)

 • We can meet both tonight and tomorrow morning.

(Můžeme se setkat jak dnes, tak i zítra ráno.)

 • This lesson is both interesting and helpful.

(Tato lekce je zajímavá a i užitečná.)

either, neither & both nebo any, none & all

Nakonec si všimňete podobnosti mezi either, neither & both nebo any, none & all.

 • I have two good friends. I could talk to either of them.

(Mám dva dobré přátele. Mohl bych mluvit s jedním z nich-z těch dvou.)

 • I have many good friends. I could talk to any of them.

(Mám mnoho dobrých přátel. Mohl bych mluvit s kterýmkoliv z nich – ze všech.)

nebo

 • We saw two flats. I liked neither of them. / My girlfriend liked both of them.

(Dívali jsme se na dva byty. Žádný z nich se mi nelíbil. / Mé přítelkyni se líbily oba.)

 • We saw many flats. I liked none of them. / My girlfriend liked all of them.

(Dívali jsme se na dva byty. Žádný z nich se mi nelíbil. / Mé přítelkyni se líbily oba.)

much many lots of
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

Chcete vědět, jak více vydělávat, ale i jak mít vyšší kvalitu života?

Vědecký výzkum ukazuje, že lidé, kteří umí anglicky, nejen že vydělávají lépe na stejné pozici jako osoba, která nemluví anglicky, ale také jejich kvalita života je obecně vyšší. Mají přístup k neomezeným znalostem na internetu a mohou volně cestovat, setkávat se s lidmi z celého světa!

Není na co čekat! Čím dříve se naučíte anglicky, tím lépe pro vás!

Proto vám doporučuji přihlásit se do online kurzu angličtiny Speakingo!

Učení na něm je nejen efektivní (2000 nejoblíbenějších slov, přímá metoda), ale také příjemné (krásné fotografie, 100% učení se mluvit, 0% moření se s teorií gramatiky)!

Každopádně se o tom můžete přesvědčit sami zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků kliknutím na červené tlačítko níže!

A vaše já z budoucnosti vám poděkujete za toto rozhodnutí!


Zaregistrujte se na zábavný a efektivní

online kurz angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Je vše jasné o either or, neither nor & both and? Pokud ne, položte otázku v komentáři, rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail