Počítám s hlavními číslovkami (cardinal numbers) a řadovými číslovkami (ordinal numbers)

zakladni radove cislice ordinal cardinal numbers

Číslovky v angličtině nejsou jen one, two, three, ale také first, second, third. Nazýváme je číslovky hlavní (nominal numbers) a řadové (ordinal numbers). Jaký je mezi nimi rozdíl a co je to číslovka nominální a násobná?


V tomto textu se seznámíte se čtyřmi typy anglických číslovek a příklady jejich použití:

 1. Hlavní číslovka (cardinal number)
 2. Řadová číslovka (ordinal number)
 3. Nominální číslovka (nominal number)
 4. Násobná číslovka (multiplicative number)

a zjistěte

 1. Jak nejlépe procvičovat anglické číslovky?

1. Co je to hlavní číslovka (cardinal number)?

Hlavní číslovka (cardinal number) je jednoduše anglicky: one, two, three a tak dále. Hlavní číslovka odpovídá na otázku: kolik? (How many?)

 • 1 → one
 • 9 → nine
 • 15 → fifteen
 • 28 → twentyeight

(Nezapomeňte na pomlčku ve dvoumístných číslech v angličtině!)

 • 108 → one hundred and eight
 • 111 111 → one hundred and eleven thousand hundred and eleven
 • 10 000 000 → ten million

(Všimněte si, že u konkrétních čísel neuvádíme koncovku -s za million, hundred, thousand!)

Naproti tomu zlomky (fractions) a desetinná čísla (decimals) nejsou hlavní číslovky (cardinal numbers).

Pokud si potřebujete připomenout základní číslovky v angličtině, zvu vás na následující text:

čísla počty v angličtině
Přečtěte si také: Čísla a číslice v angličtině aneb neznáme ta čísla!

Proto se v tomto textu zaměříme především na ostatní tři typy anglických číslovek.

2. Co je to řadové číslovka (ordinal number)?

Když je někdo první, druhý nebo desátý, používáme právě řadové číslovky (ordinal number). Slovo order znamená ‚řád‘, tedy ordinální – řadový.

Věc je triviálně jednoduchá: chceme-li z počtu osob vytvořit řadovou číslovku, jednoduše přidáme koncovku -th.

(*až na několik výjimek)

Dobrou zprávou navíc je, že anglické číslovky se neskloňují podle rodu (mužského, ženského nebo středního rodu). To znamená, že například the first je „první“ pro všechny rody. Ha! Dokonce i „prvnímu“, „prvním“, „prvních“ a tak dále!

První tři řadové číslovky jsou problematické:

Hlavní čísliceCardinal numberŘadová čísliceOrdinal number
jedenoneprvnífirst
dvatwodruhýsecond
třithreetřetíthird
Tabulka: Anglické hlavní a řadové číslovky (1-3).

A pak už to jde z kopce – pouze přidáme -th

Hlavní čísliceCardinal numberŘadová čísliceOrdinal number
čtyřifourčtvrtýfourth
pětfivepátýfifth
(v se mění na f, jako ve slovech fifteen nebo fifty)
šestsixšestýsixth
sedmsevensedmýseventh
osmeightosmýeighth
devětninedevátýninth
(všimněte si, že jsme ztratili písmeno e)
desettendesátýtenth
jedenáctelevenjedenáctýeleventh
dvanácttwelvedvanáctýtwelfth
(také s f)
Tabulka: Anglické hlavní a řadové číslovky (4-12).

A pak už to jde z kopce. Například:

Hlavní čísliceCardinal numberŘadová čísliceOrdinal number
třicet jednathirty-onetřicátý prvníthirty-first
padesát třififty-threepadesátý třetífifty-third
devadesát čtyřininety-fourdevadesátý čtvrtýninety-fourth
stohundredstýhundreth
pět setfive hundredpětistýfive hundredth
tisícthousandtísícíthousandth
milionmillionmiliontýmillionth
Tabulka: Ostatní hlavní a řadové číslovky.

Člen the před řadovou číslovkou (ordinal number)

Obvykle – ale ne vždy – se před řadové číslovky klade určitý člen (definite article) the, protože první, třetí nebo desátý je obvykle jen jeden:

 • He was the first to finish the task.

(Dokončil úkol jako první.)

 • This is the hundred and thirty-second runner in this marathon.

(Zde je stotřicátý druhý běžec tohoto maratonu.)

Podle obecných pravidel anglické gramatiky však například přivlastňovací zájmena vytlačují člen:

 • This is my first bungee jump!

(Toto je můj první bungee jump!)

cleny a an the
Přečtěte si také: Členy a an the.

Zkrácený zápis řadové číslovky (ordinal number)

Abychom si usnadnili život, můžeme někdy zápis řadových číslovek (ordinal numbers) zkrátit.

 • first = 1st
 • second = 2nd.
 • third = 3rd
 • fourth = 4th
 • hundreth = 100th

Například:

 • Monday, 6th of March 2019

(pondělí, 6. března 2019)

 • He was the 3rd fastest in the race.

(V závodě skončil třetí – doslova: byl třetí nejrychlejší…)

 • She is 6th in line.

(Je šestá v pořadí.)

Zajímavé je, že v případech, jako jsou uvedené výše the řekneme, ale nezapíšeme1.

 • She is the sixth in line.
if wish matematika pocty
„Jsem džin a nabízím ti tři přání.“ „Chci 4“, „Splněno, zbývají ti 3“. Výborný tah!

Rozdíl v používání hlavních (cardinal numbers) a řadových číslovek (ordinal numbers)

Chcete-li si lépe uvědomit rozdíl v používání hlavních (cardinal numbers) a řadových (ordinal numbers) číslovek, podívejte se na příklady níže:

 • The boy has thirty-six fidget spinners.

(Chlapec má 36 fidget spinnerů.)

 • He’s buying his thirty-seventh tomorrow.

(Zítra si koupí svůj sedmatřicátý).

 • Five thousand people came to see the match.

(Na zápas se přišlo podívat pět tisíc lidí.)

 • I told you twenty times to be quiet.

(Dvacetkrát jsem ti řekl, abys byl zticha).

 • She went to England for the second time this year.

(V tomto roce odjela do Anglie potřetí).

3. Co jsou to nominální čísla (nominal numbers)?

V nových učebnicích gramatiky angličtiny se někdy setkáváme s tzv. „nominálními číslovkami“ „nominal numbers„.

To se týká situace, kdy je číslovka zapsána číslicemi, nikoli slovy.

 • My NI number is 123456789.

(Moje číslo „národního pojištění“ – je něco jako jejich rodné číslo – je 123456789.)

 • He bought iphone 16.

(Koupil si ajfona 16.)

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

4. Co jsou to násobné číslovky (multiplicative numbers)?

Náslobné číslovky používáme, pokud nechceme použít spojku „krát“ (v angličtině „time“). – jako : three times three equals nine, tj: 3 krát 3 je 9).

 • 1x = jedenkrát =one time = once = jednou
 • 2x = dvakrát = two times = twice = dvakrát
 • 3x = třikrát = three times = thrice (tento tvar ale vychází z užitku) = třikrát

Mimochodem, Angličané je obecně řadí mezi příslovcemultiplicative adverbs. Jedenkrát…

 • I did it only once.

Udělal jsem to jen jednou.

 • I never make the same mistake twice. I do it five or six times, just to be sure.

Nikdy neudělám stejnou chybu dvakrát. Pro jistotu ji udělám pětkrát nebo šestkrát.

nejčastější chyby při učení angličtiny
Viz také: 5 nejčastějších chyb při učení angličtiny

 

Lze použít i následující násobné číslovky (multiplicative numbers):

 • 1x = solitary = singular = one-off
 • 2x = double = twofold = duplicate
 • 3x = triple = threefold
 • 4x = fourfold
 • 5x = five-fold

Například:

 • He is a solitary cowboy.

(Je to samotný / jediný kovboj).

 • Singular form of the word „wolves” is „a wolf”.

(Jednotné číslo slova „vlci“ je „vlk“.)

 • This was just a one-off business.

(Jedná se pouze o jednorázový obchod.)

 • I’m renting a double room.

(Pronajímám pokoj pro dvě osoby – doslova: dvoulůžkový pokoj)

počítání v angličtině, procenta, shapes, decimals, zlomky, fractions, currency, matematika
 • This is a duplicate of the original.

(Jedná se o kopii originálu.)

 • Triple vodka shot, please.

(Dám si trojitého panáka vodky, prosím.)

 • In this text, you’ve learned the fourfold classification of English numerals.

(V tomto textu jste se seznámili se čtyřnásobným tříděním anglických číslovek).

učení angličtiny pro začátečníky
Viz také: Proč by podle Shakespeara měla být výuka angličtiny pro začátečníky snadná a zábavná

5. Praktická cvičení s anglickými číslovkami

Je zábavné a příjemné číst si o gramatice a teorii. V praktické, reálné komunikační situaci nebo při ústní zkoušce z angličtiny nám to však nemusí být nutně k užitku! Pak nemáme čas přemýšlet o teorii, musíme mluvit a to automaticky!

Proto je tak důležité procvičovat – a to ne na papíře, ale opravdu mluvit v angličtině!

Proto vás zvu na online kurz angličtiny Speakingo, kde si můžete procvičit číslovky – a všechny ostatní oblasti anglické gramatiky a slovní zásoby.

Výuka je zde založena na 100% konverzaci. Zajímavé je, že počítač nebo telefon, se kterým mluvíte na kurzu Speakingo, vám rozumí, opravuje vás nebo chválí. Tímto způsobem se učíte nejen mluvit, ale především správně mluvit. Nejenže se můžete učit bez dojíždění, ale můžete se učit zcela bez obav z mluvení!

V kurzu Speakingo se učíte jako dítě, které se učí mluvit. Díváte se na pěkné obrázky, posloucháte hlas rodilého mluvčího, „jen“ odpovídáte na otázky – a všechna gramatika a slovní zásoba pečlivě zapletená v didaktice kurzu vám prostě naskočí do hlavy! Takové učení je nejen rychlé a efektivní, ale také uvolňující a příjemné!

Každopádně první týden je zcela zdarma a bez závazků, takže nejlepší je vyzkoušet si to sám nebo sama!

A jaké jsou vaše zkušenosti s anglickými číslovkami hlavními, řadovými, nominálními a násobnými? Napište nám do komentářů, co si o nich myslíte!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Počítejte se sebou!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
am is are, to be, kdy
Am is are? Rocková lekce pro začátečníky!

Am, is a are jsou v zásadě jedno a to samé slovo… tedy být. Používáme je však k odkazování na různé osoby (já jsem, oni jsou). Pamatujte si jednou provždy, kdy používáme am, kdy is, a kdy are díky několika jednoduchým, fantastickým rokovým písním!

Číst dále »
Opravdu existují různé styly učení?

Slyšeli jste o různých stylech učení? Někteří jsou vizuální studenti, jiní jsou sluchoví studenti a někdo jiný se musí něčeho dotknout, aby se něco naučil. Zdá se však, že výsledky vědeckých výzkumů stále častěji potvrzují, že styly učení nejsou ničím jiným než mýtem.

Číst dále »
past participle, co to je, anglictina, present, perfect
Co je to past participle?

Past participle je jedním z těch magických slov, která často padají na výuce angličtiny. Podívejte se, v jakých třech situacích jej použít a co to vůbec participle je?

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail