Den v anglické základní škole

Váháte, zda poslat dítě do anglické základní školy, nebo se vrátit do České republiky? Nebo se chcete stát učitelem či učitelkou v Anglii? Jelikož jsem několik let učila jako supply teacher (učitel zásobování) v Londýně, popisuji v tomto textu typický den v anglické základní škole.


Koho zajímá, jak vypadá den v anglické základní škole?

Češi a Slováci tvoří na britských ostrovech početnou menšinu a na ulicích Londýna nebo Manchesteru je běžně slyšet tyto jazyky. V Anglii rodí české ženy také relativně hodně dětí. Pak nastává obvyklé dilema – poslat dítě do anglické základní školy, nebo se vrátit do své země?

Na druhou stranu mnoho českých pedagogů frustrovaných hladovými platy a byrokracií uvažuje o odchodu do zahraničí. Pokud se již naučili jazyk v online kurzu angličtiny Speakingo, mohou místo práce umývače nádobí snadno pracovat v anglickém vzdělávacím systému.

V posledních několika letech jsem jako supply teacher, externí učitel učil na zhruba stovce různých londýnských škol, takže mám široký přehled o rozmanitosti vzdělávacích jednotek, kam můžete své dítě poslat.

Nebo vás prostě jen zajímá, jak to v Anglii vypadá?

Pokud ano, následující text vám tuto problematiku osvětlí.

Učitel v Anglii výdělky, dodavatel učitel, asistent učitele, QTS

Jaké jsou typy anglických základních škol?

Ve Spojeném království existuje mnoho různých základních škol. Nejoblíbenější z nich jsou tzv. state maintained schools, státní školy. Jsou vydržovány z rozpočtu a výuka v nich je bezplatná. Musí se striktně řídit ministerskými pokyny a to je nejčastější případ.

Existují také tzv. „akademie“ – academies. Mají vlastní originální představu o tom, jak by mělo učení vypadat. Proto mezi nimi existuje široká škála, pokud jde o úroveň a kvalitu výuky, kterou nabízejí. Mají své vášnivé příznivce i odpůrce.

Existují také veřejné školy. Nazývají se buď private, nebo public schools (překládat public school jako veřejná škola, nikoliv státní škola, je jednou z nejčastějších chyb nezkušených překladatelů). Obvykle nabízejí velmi vysokou úroveň a jsou velmi drahé. Stalo se mi, že jsem učil ve školách, kde školné na jedno dítě měsíčně převyšovalo plat učitele (asi 2 500 liber). Samozřejmě to také nebyly zrovna špičkové školy!

Kromě toho existují také církevní školy. Nechvalně proslulé byly muslimské náboženské školy, kde novináři BBC zjistili, že děti jsou bity a vyučovány nesnášenlivosti vůči „nevěřícím“.

Existuje zde také velké množství anglikánských a katolických základních škol, které jsou obvykle zřízeny při místním kostele. Většinou jsou lepší než ty státní a osobně mě tam výuka baví nejvíc.

den na anglické základní škole

Kterou anglickou základní školu si vybrat?

Ve Velké Británii existuje organizace Ofsted, která se zabývá kontrolou úrovně výuky, kázně a podmínek ve školách. Pravidelně je známkují. Proto se při výběru školy vyplatí zjistit, jaká byla její poslední známka. Školy mohou získat jedno ze čtyř hodnocení: nejvyšší je outstanding, pak good, satisfactory a nejhorší je nedostatečné – inadequate.

V případě státních škol je rozhodujícím faktorem adresa našeho bydliště, takže většinou budeme stejně odsouzeni do školy v okolí.

Podle mých zkušeností lze mnoho evropských dětí najít v katolických školách a ve většině případů je to volba, kterou bych i já doporučil. To v žádném případě neznamená, že tyto školy jsou fanaticky náboženské – náboženské osnovy v každé škole se podobají spíše religionistice než katechezi z evropských škol. Ani tam nemusí být všichni učitelé nutně věřící, ale to, jak vážně berou svůj náboženský charakter, závisí také na konkrétní škole.

písně v angličtině
Viz také: Dny v týdnu v angličtině neboli days of the week.

Kolik let trvá anglická základní škola?

Ve Spojeném království začíná povinná školní docházka v pěti letech. V praxi je proto nejčastější posílat děti do školy v září po jejich čtvrtých narozeninách. Vedle anglických základních škol však vzniká stále více takzvaných nursery mateřských škol. To je něco jako naše mateřská škola pro tříleté a čtyřleté děti. Většinu dne si děti hrají, ať už uvnitř nebo venku, i když se jedná o vývojově stimulující hry (také se jim neříká hra play, ale práce work). Didaktika jako taková má obvykle dvě lekce po 20 minutách.

Pak děti chodí do reception, což je něco jako naše „školka“. Tam je situace podobná, jen děti jsou starší.

Vlastní základní škola začíná v první třídě nebo v Year 1. Společně s druhým ročníkem Year 2 se označuje jako klíčová fáze 1 – Key Stage 1 (KS1). Na konci druhého ročníku se konají zkoušky, které ověřují pokrok studentů. Zbývající čtyři třídy (Year 3, Year 4, Year 5 i Year 6) jsou na 2. stupni základní školy Key Stage 2 (KS2). Studium zde končí první hlavní zkouškou SAT.

Děti pak chodí do jiné školy. Velmi zřídka jsou spojeny – v Anglii existuje spousta malých místních základních škol (např. two form, což znamená se dvěma třídami v každém ročníku). Pozdější školy jsou o něco větší.

den na anglické základní škole

Přečtěte si také: Barvy v angličtině pro začátečníky a pokročilé.

Jak vypadá den v anglické základní škole?

Výuka obvykle začíná v 9:00 (příležitostně dříve).

Začínáme ranním pracovním stylem early work – luštíme křížovky, dokončujeme práci z předchozího dne, reagujeme na připomínky učitele v sešitě nebo si tiše čteme. Jakmile všichni dorazí, zkontrolujeme účast (obvykle online).

Pak je tu matematika (nazývaná Maths nebo Numeracy) nebo angličtina (Literacy, což znamená jako „čeština“ – extra třída angličtiny jako cizího jazyka pro děti přistěhovalců je EAL – English as an Additional Language). Do dopoledního plánu je také začleněno psaní rukou Handwriting (učení se pěknému psaní) a Spelling (hláskování, pravopis).

Přibližně v 10:30 je mezi nimi 15minutová přestávka.

Poslední půlhodina je věnována řízenému čtení Guided Reading, tj. skupinové práci s textem, nebo PSHE, tj. psychosociálním aktivitám (budování pocitu vlastní hodnoty žáka, projevování správných sociálních postojů, práce s konflikty apod.). Pokud máte nízké sebevědomí, doporučuji krásnou písničku, kterou zpíváme s dětmi v podobných třídách :).

Prakticky každé ráno nebo před obědem se také koná assembly, shromáždění nebo nástup. Obvykle jsou zajímavé, připravují je učitelé nebo jednotlivé třídy. Každý pátek (případně čtvrtek) se udělují ceny za dobré učení v průběhu týdne. Učitelé se naopak musí postavit na hlavu, aby zajistili, že každý žák čas od času takové ocenění od ředitele dostane.

Kolem půl jedné je pak čas oběda. Můžete si přinést vlastní sendviče nebo si koupit teplou školní school dinners (v průměru asi 2-3 libry). V pátek se obvykle podává fish & chips. Chudé děti mohou žádat o bezplatné stravování.

Po obědě následuje výtvarná výchova, zeměpis, tělocvik, hudební výchova nebo ICT (Internet and Communication Technologies – internetové a komunikační technologie). Na většině škol (ale ne na všech) se vyučuje také cizí jazyk, obvykle francouzština. Ale bez většího úspěchu – angličtí teenageři mají nejhorší znalost cizího jazyka v Evropě!

Angličtí teenageři

První stupeň základní školy Key Stage 1 má odpoledne další přestávku, druhý stupeň základní školy Key Stage 2 nikoli.

Výuka obvykle končí v 15:30, v placených školách to obvykle trvá déle. V pátek je někdy poslední půlhodina „zlatá hodina“ Golden Time, čas na hry a zábavu – pokud jsou děti slušné a učitel jim ji neukradl!

Ve všech školách je možnost posílat děti do clubs – extra kroužků všech možných profilů: tae-kwon-do, fotbal (jejich národní náboženství), šachy, klavír, divadlo…..

Rodiče musí své děti ze školy vyzvedávat, pouze nejstarší děti mohou jít domů samy.

den na anglické základní škole

Velikost třídy a školy

Jak jsem již zmínil, většina anglických základních škol jsou malé, dvouleté nebo tříleté školy. Zejména v Londýně je najdete téměř na každém rohu. Komunistické molochy nad tisíc žáků jsou vzácné.

Ve třídách je obvykle 30 studentů, ve veřejných školách a akademiích někdy i méně.

Na práci v anglické základní škole mě nejvíce zaujal vzhled třídy. Připomíná spíš dětský pokoj s láskou než šedivou třídu s lakem a plakátem ponurých bardů na stěnách mého dětství.

V Anglii hýří třídy pestrými barvami, hýří učebními pomůckami, barevnými vzdělávacími plakáty a dětskými výtvarnými díly na stěnách. V každé třídě jsou hračky a knihovna. Domácí úkoly v podstatě neexistují – občas možná nějaká výzva o víkendu.

den na anglické základní škole
Snědl jsem tvůj domácí úkol a nikdo ti neuvěří. Nikdo! 

Ve všech učebnách je také zpětný projektor s počítačem připojeným k internetu. Plní roli tabule a většina hodin je založena na multimediálních prezentacích (v Anglii neexistují učebnice jako takové).

Děti mají zdarma k dispozici tužky, pravítka, gumy a sešity, které si netahají domů. Nosí se pouze čtenářský záznam reading record, což je deník se záznamy učitele a rodičů, kteří sledují společné čtení knih s dítětem. No, a někdy sportovní oblečení na praní.

Školní uniformy

Školní uniformy jsou v naprosté většině škol povinné.

Jakkoli jsem býval jejich zarytým odpůrcem, když se nyní občas ocitnu v soukromé škole, kde se nosit nemusí, je mi to trnem v oku. Uniformy jsou pěkné – dávají pocit sounáležitosti a neruší.

Každá škola má svou vlastní sadu, kterou lze zakoupit na sekretariátu. Nakonec vyjde levněji než běžné džíny. Vypadá to mnohem lépe a dětem to dává pocit důstojnosti a důležitosti učení ve škole.

den na anglické základní škole

Bezpečnost

Angličané mají fobii z bezpečnosti. Jsou velmi konzervativní, chtějí vše pojistit a všude dávají varování, aby je náhodou někdo nezažaloval. Což také není nic neobvyklého – nedávno jsem četl článek o dospívající dívce, která zažalovala loterii za… výhru milionu liber a zničilo jí to život!

Při práci s dětmi se to vše ještě umocňuje. Školy jsou obehnány vysokou zdí jako vězení. Nikdo mimo zaměstnance k nim nemá přístup. Každý zaměstnanec školy musí mít rozšířený výpis z rejstříku trestů. Abyste je získali, nesmíte ani žít v jedné budově s osobou, která má záznam v trestním rejstříku za trestné činy proti dětem. Hřiště a hračky jsou velmi bezpečné. Není dovoleno hrát si se zbraněmi nebo je dokonce vyrábět z kostek. Ve školní knihovně naopak najdete četbu o chlapcích, kteří si rádi hrají s panenkami. Zapomeňte na uvolněné boje o přestávce, které jsem na základní škole tak milovala…..

Ochrana dětí Child protection jde tak daleko, že na ředitelství hlásí vše, co by mohlo jen trochu naznačovat. Jednou si například žák čtvrté třídy napsal do sešitu slovo sex. Upozornil jsem na to rodiče, ale ne ředitelku školy. Když to zjistila, na místě mě ze školy vyloučila a agentura mě poslala na další školení, protože jsem podle jejich názoru hanebně zanedbala otázky bezpečnosti dětí…..

Na druhou stranu je to zde pochopitelné. Mnoho dívek z muslimských rodin je zde podrobováno mrzačení pohlavních orgánů (FGM). Jsou posílány do své vlasti, kde jim rodina vyřízne klitoris, aby si nikdy nemohly užívat sexu.

Známým se stal problém muslimských gangů grooming gangs, které sexuálně zneužívaly nezletilé dívky. Policie a sociální služby o problému věděly, ale bály se s ním něco dělat, protože se obávaly obvinění z rasismu…..

den na anglické základní škole

Jak je to s kázní na anglické základní škole?

Ačkoli se hovoří o poklesu kázně, většina škol je stále poměrně ukázněná. Na chodbě jde celá třída ruku v ruce a zvedá ruku k odpovědi. Situace je obtížná pouze v multikulturních čtvrtích, kde si děti z domova neodnášejí normy anglické zdvořilosti.

Proto na anglických základních školách učí hodně mužů, kteří doufají, že se obtížné výuky chopí s větším odhodláním. Toto téma je však obtížné. Některé školy to zvládají lépe, jiné hůře.

Pokud škola nemá pravidla chování, znamená to, že děti jsou velmi slušné, nebo odtamtud musíte rychle utéct. Obvykle však systém Good To Be Green funguje. Každé dítě má svou kartu a za špatné chování dostane nejprve varování, pak žlutou a nakonec červenou kartu. Důsledky zahrnují ztrátu přestávky, time-out přestávku ve třídě, vykázání do sousední třídy, v krajním případě poslání k vedení.

Zvláště patologické případy dostávají osobního asistenta pedagoga (stejně jako autistické děti, které jsou často ve třídě). Proto je někdy ve třídě současně několik dospělých.

Kázeň je však postavena spíše na pochvale – děti dostávají pochvaly, nálepky na uniformu, lístky do tomboly. Pro budování týmového ducha je místo individuálních bodů odměňován celý stůl tzv. „body stolu“ table points (třída je rozdělena obvykle na pět skupinek podobné úrovně dovedností, které sedí pohromadě). Někdy tyto „domy“ houses spojují všechny třídy, jak víme z Nebelvíru a dalších domů Harryho Pottera.

vlak v angličtině harry potter platform
Něco pro fanoušky Harryho Pottera: „Tak mi připomeň, jak jsi přišel k otřesu mozku?“

Je pravda, že na anglické základní škole se netřídí?

Ano, na anglické základní škole se netřídí. Učitel práci žáka komentuje, někdy dokonce upozorňuje na chyby, ale neuděluje žádné známky. Každá poznámka však má posílit sebevědomí žáka. V nejhorším případě lze pouze poznamenat Good try! („Dobrý pokus“).

Studenti si často hodnotí práci navzájem (peer review). Pak platí systém „dvě hvězdičky a přání“ two stars and a wish – musí napsat dvě věci, které se jim na práci jejich kolegy líbily, a jednu věc, kterou by mohli do budoucna zlepšit.

Překvapivě se však zdá, že to funguje docela dobře. Na základní škole se zdá, že přirozená snaha o soutěžení a potřeba pochvaly stačí k udržení nadšení pro učení.

Výsledkem tohoto přístupu je, že děti škola opravdu baví. Kromě několika patologických případů chodí všechny děti do školy rády. Učení je nemusí nutně bavit, ale ani „šikanózní étos“. I zlobivé děti samy vědí, že jejich zlobení je pro ně problém a ne něco, na co by měly být hrdé. Místo toho všichni fandí dobrým studentům a chtějí je dohnat, místo aby jim záviděli nebo se je snažili strhnout dolů. Takový příjemný kulturní rozdíl.

Neexistuje tedy přístup, podle kterého „Bůh může pět, učitel čtyři a žák tři“. Neustálé chválení posiluje zdravý pocit vlastní hodnoty a dodává mladému Angličanovi velké sebevědomí.

Zauważyłem to właśnie po przyjeździe do Anglii. Nasi wszechstronnie wykształceni rodacy po studiach, znający kilka języków zatrudniają się w knajpie, gdzie krępują się czy aby na pewno są wystarczająco godni by nalewać klientom piwo do szklanek. Natomiast posty Anglik po podstawówce o powiedzmy nie najwyższym IQ przyjdzie i z dumą oświadczy, że jest najlepszym barmanem na świecie. Nic więc dziwnego, że to on dostanie pracę i podbije świat…

vtipy, vtipy, vtipy o Johnnym v angličtině

Nauka online

Protože je každá učebna připojena k internetu, existuje spousta webových stránek s učebními pomůckami. To velmi pomáhá při vedení a zpestření výuky. Zájemcům mohu doporučit např.

Poslali byste své dítě do anglické základní školy?

Vzhledem k výše uvedenému bych řekl toto: vše záleží na škole, což se v praxi odvíjí od toho, v jaké oblasti žijete.

Pokud žijeme v neevropské části města, vážně bych zvážila, jakým vlivům může být naše dítě ve škole vystaveno. Pokud je však okolí a škola pěkná, je anglická základní škola skvělá. I kdybych plánovala návrat do země, bylo by to až po základní škole – dítě bude mít pohodovou povahu a sebevědomí.

Kromě toho bude skvěle mluvit anglicky – zejména proto, že pokud chcete, aby mluvilo bez přízvuku, mělo by se začít učit do šesti let.

A jaké jsou vaše zkušenosti s anglickými jazykovými školami? Jaká je situace mimo Londýn?


A mluvíte anglicky? Nie?

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Wracają upały czyli 20 memów po angielsku na gorące lato!
20 meme v angličtině pro horké léto!

Ptali jste se, kdy se vrátí horké počasí? Tady to máte! V Evropě, v Anglii i v Americe je opět horko a v těchto horkých dnech vám pravděpodobně nezbývá než sledovat memy o horkém létě – nejlépe samozřejmě v angličtině!

Číst dále »
Anglická gramatika, speakingo, gramatika, kurz
Anglická gramatika – vše, co potřebujete [seznam]

Anglická gramatika zahrnutá v online kurzu angličtiny Speakingo – vše, co potřebujete k svobodné komunikaci v angličtině! Podívejte se, jaká zadání praktikujeme v tomto online kurzu angličtiny (seznam s odkazy na 180 textů!). Jaké jsou úrovně pokroku a jak vůbec vypadá učení anglické gramatiky se Speakingo?

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail