Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině, ducks, uncountable nouns

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině jsou jedním z témat, která se často objevují na různých zkouškách. Pleteme si je také v běžných rozhovorech. O co jde?


Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (countable and uncountable nouns) jsou známou a oblíbenou oblastí anglické gramatiky. Z tohoto příspěvku se dozvíte přesně:

 1. Co jsou to vlastně tato „podstatná jména“?
 2. Co jsou počitatelná podstatná jména v angličtině (countable nouns)?
 3. Co jsou nepočitatelná podstatná jména v angličtině (uncountable nouns)?
 4. Rozdíly ve větách s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
 5. Seznam nejpopulárnějších anglických nepočitatelných podstatných jmen.
 6. Co dělat s členem the?
 7. A co se some & any?
 8. Záležitost much & many.
 9. Few & a little.
 10. Podstatná jména, která jsou počitatelná i nepočitatelná.
 11. Jak přeměnit nepočitatelné podstatné jméno na počitatelné podstatné jméno?
 12. Cvičení s počitatelnými a nepočitatelná podstatnými jmény.

Ale začněme s úplnými základy.

1. Co jsou vlastně ta „podstatná jména“?

Podstatná jména jsou ta slova, která popisují – pozor, pozor – věci. Ale nejen je – také místa, lidi, státy. Seznam se začíná rozrůstat, až se dostaneme k takovým nehmotným, „nefaktickým“ abstraktním podstatným jménům, jako jsou emoce, stavy mysli, zkušenosti…

Takže tam nám nastanou problémy s podstatnými jmény, zejména s jejich množným číslem, o kterém ale píšu v samostatném textu. Zde se zaměříme pouze na počitatelnost a nepočitatelnost anglických podstatných jmen, která na nás někdy mohou hrát triky.

množné číslo jednotné číslo anglický singular plural form
Viz také: 4 problémy s množným číslem podstatných jmen.

2. Počitatelná podstatná jména v angličtině (countable nous)

Počitatelná podstatná jména, doslovně countable nouns, jsou slova, která popisují věci, které – jak název napovídá – lze nějak spočítat. To bude většina anglických podstatných jmen. Jedna kočka, dvě kočky. Tři psi, čtyři kola.

A vůbec to není o množství – kolik kachen (ducks) je na fotografii výše, můžeme je dříve nebo později spočítat. Rozdíl je kvalitativní, o čemž se rozepíši za chvíli.

Ale proč o tom vůbec mluvíme?

No, v případě počitatelných podstatných jmen:

1. Budeme používat neurčité členy (indefinite articles), jako je a / an. (a cat, an apple)

2. Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, které obvykle vytváříme přidáním koncovky -s (cat-cats, bicycle-bicycles)

Například:

 • This is a dog. Dogs are sweet.

(To je pes. Psi jsou roztomilí.)

Obecně předpokládám, že takové absolutní základy již znáte, protože vás zajímá téma rozdílů mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény. A pokud vám vyletěly z hlavy, odkazuji vás na text o anglických členech a, an, the:

členy a an the
Viz také: Kdy použít a, an a kdy the nebo nic?

3. Nepočitatelná podstatná jmena v angličtině (uncountable nouns)

Ale jak počítat vodu? Nebo oblohu?

Stejně jako v češtíně existuje velká skupina podstatných jmen, která prostě nelze spočítat – odtud jejich jméno „nepočitatelná podstatná jména“ (uncountable nouns).

Z hlediska anglické gramatiky to pro nás znamená, že:

1. Před nepočitatelnými podstatnými jmény nedáváme neurčitý člen a/an

2. Nepočitatelná podstatná jména jsou vždy v jednotném čísle – existuje pouze „jedna“ voda.

Například:

 • This is water.

(To je voda.)

Neexistuje žádný člen před water (a, an, the), a i když můžeme mít na mysli veškerou vodu tohoto světa, je to stále jedna voda, ne waters.

Problém s anglickými nepočitatelnými podstatnými jmény

Problém je v tom, že v angličtině jsou některá podstatná jména gramaticky klasifikována jako „nepočitatelná“ prakticky… ale můžeme je spočítat!

Mým oblíbeným příkladem jsou peníze (money) – i když je to pravděpodobně nejvíce „počitatelná“ věc na světě, z gramatického hlediska je to nepočitatelné podstatné jméno a mělo by se s ním tak zacházet!

 • She has money.

(Má peníze.)

Toto podsatné jméno nemá člen a/an. A i když neexistují žádné jediné „peníze“, ale spousta „peněz“, nebudeme říkat moneys, monies.

[Ve skutečnosti takové množné číslo skutečně existuje, ale funguje pouze ve velmi formálním finančním kontextu.]

Proto stojí za to předem zkontrolovat, zda nás intuice neklame a zda je dané podstatné jméno v angličtině skutečně počitatelné nebo nepočitatelné!

look like alike at as if
Jak vypadají ostatní dívky v krátkých vlasech:
Jak vypadám já v krátkých vlasech. Viz také: Jak to vypadá s look like, look alike, look at a look as if?

4. Rozdíly v anglických větách s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény

Podívejte se, jak to bude vypadat ve větách (člen A se vyskytuje pouze ve větách s počitatelnými podstatnými jmény):

 • She’s looking for a job.

(Hledá si práci. – A job je počitatelné podstatné jméno.)

 • She’s looking for work.

(Hledá práci. – Práce je nepočitatelné podstatné jméno.)

nebo:

 • It’s a nice day today! (Dnes je krásný den! – Den je počitatelné podstatné jméno.)
 • It’s nice weather today! (Dnes je krásné počasí! Weather je nepočitatelné podstatné jméno)

nebo:

 • It was a good suggestion. (Byl to dobrý návrh. – A suggestion je počitatelné podstatné jméno.)
 • It was good advice. (To byla dobrá rada. Advice je nepočitatelné podstatné jméno.)

Pokud tedy máme na mysli konkrétně jednu radu, řekneme a piece of advice („kousek rady“) .

Čtěte také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?
Čtěte také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?

5. Nejoblíbenější anglická nepočitatelná podstatná jména .

Vzhledem k tomu, že není známo, zda je anglické podstatné jméno počitatelné nebo ne, níže je uveden seznam nepočitatelných podstatných jmen. Seznam je tematicky rozdělen.

Nepočitatelná podstatná jména tvořená velkým počtem malých věcí:

 • luggage / baggage – zavazadla
 • clothing – oblečení
 • equipment – vybavení
 • food – potraviny
 • fruit – ovoce
 • furniture – nábytek
 • garbage / junk /rubbish – odpadky
 • hardware – počítačový hardware
 • jewelry – šperky
 • machinery – stroje
 • makeup – mejkap
 • money / cash / change – peníze / hotovost / drobné
 • traffic – provoz

Tekutiny jsou obvykle nepočitatelné

 • beer – pivo
 • water – voda
 • coffee – káva
 • tea – čaj
 • milk – mléko
 • oil – olej
 • soup – polévka
 • gasoline /petrol – benzín
 • blood – krev
100 nejčastěji užívaných podstatných jmen na anglické Wikipedii, nejdůležitější, nejoblíbenější, v angličtině, noun
Co kdybych vám řekl, že slovo „sloveso“ je podstatné jméno Viz také: 100 nejčastěji používaných podstatných jmen na anglické Wikipedii.

Ale také objekty mohou být nepočitatelná podstatná jména:

 • ice – led
 • bread – chléb
 • butter – máslo
 • cheese – sýr
 • meat – maso
 • gold – zlato
 • iron – železo
 • silver – stříbro
 • glass – sklo
 • paper – papír
 • wood – dřevo

Je také obtížné počítat plyny:

 • steam – pára
 • air – vzduch
 • oxygen – kyslík
 • smoke – dým
 • smog – smog
 • pollution – znečištění (povětří)
Angličtina na letišti, letadlo, memy
Viz také: Angličtina na letišti – fráze a memy.

Malé věci jsou také často nepočitatelné:

 • rice – rýže
 • chalk – křída na psaní
 • corn – kukuřice (semena)
 • dirt – špína
 • dust – prach
 • flour –mouka
 • grass – tráva
 • hair – vlasy
 • pepper – pepř
 • salt – sůl
 • sand – písek
 • sugar – cukr
 • wheat – pšenice

Obvykle jsou takzvaná „abstraktní podstatná jména“ (abstract nouns) také nepočitatelná:

Abstraktní podstatná jména (abstract nouns) jsou ta, kterých se nelze fyzicky dotknout. Jsou to spíše stavy mysli a zkušenosti než věci – a ty jsou obvykle nepočitatelné.

Například:

 • beauty – krása
 • chování – chování
 • courage – odvaha
 • damage – škoda
 • education – vzdělán
 • fun – radost, zábava
 • happiness – štěstí
 • health – zdraví
 • help – pomoc
 • honesty – poctivost, upřímnost
 • importance – důležitost
 • intelligence – inteligence
 • justice – spravedlivost
 • knowledge – znalosti
 • laughter – smích
 • luck – štěstí
 • music – hudba
 • patience – trpělivost
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, abstraktní
„Takže – abstraktní podstatné jméno je něco, o čem můžete přemýšlet, ale nemůžete se dotýkat… Můžete mi dát dva příklady…?“ „Dámská prsa!“ [Samozřejmě, to je vtip, gramaticky jsou prsa počitatelná!]
 • peace – mír, klid
 • pride – pýcha
 • progress – pokrok
 • recreation – rekreace
 • sleep – spánek [ Viz také: Sen o učení angličtiny prostřednictvím spánku]
 • truth – pravda
 • violence – násilí
 • wealth – bohatství
 • advice – rada
 • information – informace
 • news – novinky
 • evidence / proof – důkaz
 • time – čas
 • space – prostor
 • work – práce
 • grammar – gramatika
 • vocabulary – slovní zásoba
proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku
Viz také: Proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku?

Jazyků je nespočet

 • Czech – čeština
 • Russian – ruština
 • Chinese – čínština
 • English – angličtina
 • Hungarian – maďarština
 • Vietnamese – vietnamština
 • Italian – italština
 • Bulgarian – bulharština
 • German – němčina
 • Ukrainian – ukrainština
 • Spanish – španělština
Již dlouho je známo, že mnohojazyčnost má dobrý vliv na naše kognitivní schopnosti. Žonglování s jazyky připomíná gymnastiku pro mysl, která ji nutí růst jako sval. Mnohojazyčnost zásadně mění strukturu mozku – samozřejmě k lepšímu! Jedním slovem: učení angličtiny vás dělá chytřejšími!
Viz také: Výhody mnohojazyčnosti.

Oblasti znalostí jsou nepočitatelné:

 • chemistry – chemie
 • engineering – strojírenství
 • history – historie
 • literature – literatura
 • mathematics – matematika
 • psychology – psychologie
 • phonetics – fonetika
 • economics – ekonomie
 • mechanics – mechanika
Читай также: Быстрое изучение английского языка согласно науке.
Viz také: Co říká věda o rychlém učení angličtiny?

Sport a koníčky jsou často nepočitatelné:

 • football / soccer – fotbal, kopaná
 • athletics – lehká atletika
 • gymnastics – gymnastika
 • tennis – tenis
 • chess – šachy
 • bridge – most
 • poker – poker
 • darts – šipky
 • billiards – kulečník

Aktivity jsou nepočitatelná podstatná jména:

Ačkoli slova v této kategorii končí na –ing (slavný gerund) nejsou to vůbec slovesa, ale podstatná jména nepočitatelná.

 • driving – řízení
 • studying – studium, učení se
 • swimming – plavání
 • traveling – cestování
 • walking – chůze

Nebudete také počítat přírodní jevy:

 • fog – mlha
 • hail – krupobití
 • heat – teplo
 • humidity – vlhko
 • lightning – blesk
 • rain – déšť
 • snow – sníh
 • thunder – hrom
 • wind – vítr
 • darkness – temnota
 • light – světlo
 • sunshine – sluneční svit
 • electricity – elektřina
 • fire – oheň
 • gravity – gravitace
 • weather – počasí

Vypůjčil jsem si seznam příkladů z webu In2English.

počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Viz také: Přísloví o počasí v Anglii.

6. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména s členem the

V určitých situacích se určitý člen (definite article) the může vyskytnout jak u nepočitatelných, tak počitatelných podstatných jmen.

The s počitatelnými podstatnými jmény

Klasicky: používáme the, pokud máme na mysli konkrétní objekt:

 • The girl next door is pretty.

(Ta dívka odvedle / od souseda je hezká.)

 • The girls in my class are nice.

(Dívky v mé třídě jsou v milé.)

V obou případech máme v jednotném a množném čísle na mysli konkrétní osoby.

Pokud bychom chtěli povědět obecně, že dívky jako takové jsou milé, řekli bychom to bez určitého členu

 • Girls are nice.

The s nepočitatelnými podstatnými jmény

Jak již víme, před nepočitatelnými podstatnými jmény obecně nedáváme žádné členy:

 • Gold is expensive.

(Zlato je drahé.)

Mám-li však na mysli věci mé rodiny, nějaké konkrétní zlato, pak užijeme the:

 • I sold the gold.

Prodal jsem (to specifické) zlato.

individuální online lekce angličtiny, kurz, cena
Viz také: Jak se učit angličtinu online samostatně?

7. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: some & any

Stejně jako the, také some (nějaké) nebo any (žádné) se vyskytuje s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény:

 • We sang some songs.

(Zpívali jsme nějaké písně. – Písně jsou počitatelné.)

 • We listened to some music.

(Poslouchali jsme nějakou hudbu. – Hudba je nepočitatelná)

nebo

 • Did you buy any bananas?

(Koupili jste si nějaké banány? – Banány jsou počitatelné.)

 • Did you buy any banana juice.

(Koupili jste si nějaký banánový džus? – Šťáva je nepočitatelná.)

Bohužel, ne se všemi slovy to jde tak dobře, jako s the, some nebo any. Čtyři další slova, která se specializují pouze na jeden typ podstatného jména, nám způsobují nejvíce problémů …

Kdy v angličtině píšeme some a kdy any?
„Chci nějaké sladkosti. Máte nějaké?“ Viz také: Kdy napíšeme v angličtině some a kdy any?

8. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: many & much

„Many s počitatelnými, much s nepočitatelnými.“

Maria Skłodowska-Curie

Například:

 • I took many photographs in India.

(V Indii jsem pořídil spoustu snímků. – Obrázky jsou počitatelné.)

 • I didn’t do much travelling in my life.

(V životě jsem toho moc nenacestoval. – Cestování je nepočitatelné.)

Více k tomuto tématu v samostatném příspěvku:

much many lots of
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

9. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: few & little

„Používejte a few pouze s počitatelnými podstatnými jmény, zatímco little pouze s nepočitatelnými.“

Albert Einstein

Například:

 • I have a few tasks to do.

(Mám několik úkolů, které musím vykonat. – Úkoly jsou počitatelné.)

 • I have little work to do.

(Mám trochu práce. – Práce je nepočitatelná.)

a few few little a little
Kolega: Co takhle pár piv večer? | Já nemůžu, zítra musím pracovat. | O něco později… Viz také: Málo víš o little, a little, few, a few? Řeknu vám něco o rozdílu mezi nimi!

10. Podstatná jména, která jsou počitatelná i nepočitatelná

Jako by to všechno nestačilo, některá podstatná jména mohou být počitatelná nebo nepočitatelná v závislosti na kontextu nebo na tom, co chceme říct.

Podívejme se na tyto dvě věty:

1. Snažíte se soustředit, možná dokonce studujete až do závěrečných zkoušek. A celá rodina kolem vás rámusí. Takže jim určitě řeknete:

 • There’s too much noise in this room!

(V této místnosti je příliš mnoho hluku!)

Noise jako abstraktní podstatné jméno je zde nepočitatelné (proto užíváme much, ne many).

2. Policista vyslýchá svědka trestného činu. Když se ptá na okolnosti, položí rutinní otázku:

 • Did you hear a noise?

(Slyšeli jste nějaký hluk?)

V tomto případě bude abstraktní podstatné jméno noise počitatelné. Máme na mysli specifický hluk nebo zvuk, ne nepříjemný, neurčitý hluk na pozadí.

indirect questions, nepřímé otázky
Viz také: Jak a kdy klást nepřímé otázky (indirect questions)?

Porovnejte rozdíly mezi počitatelnými a nepočitatelnými verzemi těch samých podstatných jmen:

 • I love it when women have long hair.

(Mám rád, když mají ženy dlouhé vlasy.)

Žádné hairs! V angličtině jsou vlasy nepočitatelné.

 • There’s a hair in my soup!

(V mé polévce je vlas!)

Ale jeden vlas je počitatelné podstatné jméno!

nebo:

 • What’s your job experience?

(Jaké máte pracovní zkušenosti)

Žádné experiences! Zkušenost jako taková je nepočitatelné podstatné jméno.

 • Travelling is a source of many interesting experiences!

(Cestování je zdrojem mnoha zajímavých zážitků!)

Ale už teď jsou zkušenosti počitatelné.

nebo:

 • I haven’t got time for it!

(Na to nemám čas!)

Čas jako takový je nepočitatelný.

 • Have a good time!

(Bavte se!)

Ale po určitou konkrétní dobu je čas počitatelný.

Jak se efektivně odradit od výuky angličtiny? xD
Viz také: 10 způsobů, jak se účinně odradit od učení Angličtiny? xD

11. Jak změnit nepočitatelné podstatné jméno na počitatelné podstatné jméno?

Podívejme se na tyto dvě věty:

 • Beer makes you fat.

(Pivo vás tloustne.)

 • Can I have a beer?

(Pivo prosím.)

V prvním případě se beer chová jako nepočitatelné podstatné jméno (bez členu) a ve druhém jako počitatelné (a beer). Obě tyto věty jsou správné!

Co se tu děje?

V prvním případě máme na mysli obecně zlatou tekutinu plnou prázdných kalorií, zatímco ve druhém máme na mysli láhev nebo půllitr piva. A ať už lahve nebo půllitry, obojí jsou počitatelné!

Mimochodem, celá věta by měla být:

 • Can I have a bottle of beer.

nebo

 • Can I have a pint of beer.

Nicméně jak víme, Angličané milují zkratky, a proto nastávají všechny tyto zmatky!

Proto pro mnoho nepočitatelných podstatných jmen použijeme jednotky, ve kterých fungují, pokud chceme mít určitý počet z nich:

 • a grain of rice – zrnko rýže
 • a ray of light – paprsek světla
 • a cube of ice – kostka ledu
 • a loaf of bread – bochník chleba
 • a particle of dust – částice prachu

Na druhou stranu, oříšek pro nepočitatelná podstatná jména bude: a piece of a bit of:

Vzhledem k tomu, že je nemožné mluvit o nepočitatelném a bred nebo a furniture, řekneme místo toho:

 • a piece of bread – kus chleba
 • a piece of luggage – jeden kus zavazel
 • a piece of advice – rada
 • a bit of fun – trochu zábavy
 • a bit of light – trochu světla
 • a bit of history – trochu historie
Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

12. Cvičení s anglickými počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény

To všechno vypadá jako spousta teorie k nauce, což pro nás ale bude obtížné použít v praxi. Je to pravda. Možná ve slohové práci z angličtiny můžeme na chvíli přemýšlet, jakým podstatným jménem se zabýváme, ale v živé konverzaci na to nemáme čas. Musíme mluvit automaticky, ne podle teoretických pravidel!

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Naučíte se tam počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v živých, praktických větách. Jako dítě si podvědomě přivlastňujete všechny gramatické struktury a slova, až se jednoho dne ukáže, že i když možná nevíte, proč je to tak správné (jako ve svém rodném jazyce), správně všechno řeknete!

A co je zajímavé, na kurzu Speakingo se naučíte angličtinu zcela bez stresu tím, že mluvíte v angličtině se svým… telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Žádné dojíždění, kdy chcete a tak dlouho, jak chcete!

Každopádně je nejlepší si takovouto metodu efektivního učení angličtiny vyzkoušet sami! První týden k vyzkoušení je zdarma a bez závazků!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je již vše jasné s našimi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény? Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

 

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Něco k posílení: Intensifiers

Pokud chceme přidat sílu do našeho prohlášení v angličtině, můžeme se pokusit použít jeden z takzvaných Intensifiers, slov jako quite, very really (intensifying adverbs) nebo big, deep, strong (intensifying adjectives).

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail