Čas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… a jiné perfecty.

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect

Dokonalé! Perfect! všechno o takových vynálezech, jako je časpresent perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continuous, future perfect a future perfect continuous. Uff! 🙂


Co jsou to časy typu perfect?

Než přejdeme k samotným časům typu perfect, malé opakování:

V angličtině máme dva základní typy časů:

 1. prosté (simple), tzv. dokonavé
 2. a průběhové (continuous), zvané také nedokonavé nebo progresivní (progressive).

Zde je to podobné jako v češtině:

Podobně tomu bylo i v minulosti:

Nebo v budoucnu:

Tolik k rychlému opakování.

Třetím typem či druhem času, který je pro nás něčím novým, konstrukce, kterou z češtiny neznáme, je (kromě simple a continuous) tzv. perfect.

Aby to bylo ještě zajímavější, každý z výše uvedených šesti časů (past, present, future vynásobený dvěma verzemi: simple a continuous), bude mít navíc svou vlastní „perfektní“ verzi.

Z šestinásobku tedy rázem máme dvanáctinásobek (3 x 2 x 2).

Ačkoli present perfect bude pravděpodobně nejoblíbenějším anglickým časem, mnohé z nich (např. future perfect continuous ) existují téměř výhradně teoreticky, v praxi se používají velmi zřídka….. obvykle pouze u zkoušek z angličtiny pro pokročilé.

Ever, never & before čas present perfect
„Někdy si říkám, jestli jsem někdy koupil mléko od stejné krávy dvakrát“ Viz také: Ever, never & before se rády pojí s časem present perfect.

Jak tvoříme časy typu perfect?

Pojďme si tedy pro přehled rozebrat všechny perfecty jeden po druhém a poté se jim budeme věnovat podrobněji.

Přítomnost: čas present perfect a present perfect continuous

Perfekty v přítomnosti:
Present Simple: I learn EnglishPresent Perfect Simple I have learned English.
Present Continuous: I’m learning EnglishPresent Perfect Continuous: I have been learning English.

present simple present continuous anglicky cas pritomny
Další přítomné časy najdete v příspěvku o anglických přítomných časech present simple i present continuous

Minulost: čas past perfect a past perfect continuous

Perfekty v minulosti vypadají takto:
Past Simple: I learned EnglishPast Perfect: I had learned English.
Past Continuous: I was learning English Past Perfect Continuous: I had been learning English.

Anglické minulé časy past simple continuous
Další minulé časy najdete v příspěvku o anglických minulých časech past simple a past continuous

Budoucnost: čas future perfect a future perfect continuous

Perfekty v budoucnosti:
Future Simple: I will learn EnglishFuture Perfect: I will have learned English.
Future Continuous: I will be learning EnglishFuture Perfect Continuous: I will have been learning English.

future cas anglicky
O dalších budoucích časech se dozvíte v příspěvku o anglickém future simple, future continuous a konstrukci going to

Uff!

Nyní si však podrobně probereme postupně všech šest:

Čas Present Perfect (Simple)

Nejoblíbenější z nich je bezpochyby present perfect. Používáme ho k popisu věcí, které začaly v minulosti a stále pokračují, nebo alespoň jejich vliv má dopad na přítomnost.

Není to ani čas minulý, ani přítomný, je to něco mezi.

Zajímavé je, že proto se do češtiny překládá někdy jako minulý, jindy jako přítomný.

Jak tvoříme věty v čase present perfect?

 • I have seen her. (Viděl jsem ji.)
 • Have you seen her? (Viděl jsi ji?)
 • We haven’t seen her. (Neviděli jsme ji.)

Tedy osoba + have + ‚třetí tvar‘.

Jen si pamatujte, že he, she it má has místo have.

 • He also hasn’t seen her. (Také ji neviděl.)

Someone (anyone) je také (jako he, she, it) třetí osoba jednotného čísla, proto k němu dáváme has jako v memu níže:

čas present perfect
Řekl ti někdy někdo (že) vypadáš jako filmová hvězda…

Nepravidelná slovesa v čase perfect

Zde se setkáváme se známými pravidelnými a nepravidelnými slovesy.

O co jde?

Tento „třetí tvar “ ( příčestí minulé – past participle ) může, ale nemusí být pravidelné.

 • U pravidelných sloves je to jednoduše tvar s koncovkou -ed (například u slovesa chodit je to walk-walked-walked).

Například: I have walked down the street. (Šel jsem ulicí.)

 • Ve většině případů však půjde o onen známý „třetí sloupec“ nepravidelných sloves (například ve slově „chodit“ to bude go-went-gone). Neexistují zde žádná pravidla, musíte se je prostě naučit zpaměti.

Například: I have gone to holidays. (Odjel jsem na dovolenou.)

Kdy ještě použít yet, already, just & still v čase present perfect?
„Den 47: Stále si mě nevšimli.“ Viz také: Kdy používat yet, already, just & still v čase present perfect?

Použití času present perfect

Čas present perfect budeme používat zejména tehdy, když:

 • Je důraz kladen na výsledek, nikoli na samotnou činnost.
  I have already seen this movie. (Tento film jsem již viděl)
 • Akce stále probíhá (i když zde bychom se spíše přiklonili k níže popsanému průběhovému tvaru).
  He has always lived here. (Žije zde odjakživa)
 • Akce právě skončila.
  She has just left. (Právě odešla)
 • Činnost má dopad na přítomnost.
  I have fallen in love with her. (Zamiloval jsem se do ní)
 • Není přesně určeno, kdy se naše zkušenost odehrála (pokud víme přesně kdy, použijeme spíše simple past)
  I have been to America. (Byl jsem v Americe, kdežto pokud je uvedeno konkrétní datum, pak už řekneme, že I visited America in 1984).

Signalizují nám to „časové determinátory“ jako: already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now.


Jelikož se jedná o pravděpodobně nejoblíbenější anglický čas, věnoval jsem mu samostatný příspěvek:

present perfect simple

Přečtěte si také: Perfektní čas minulo-přítomný present perfect simple

Čas Present Perfect Continuous

Chceme-li v podobném kontextu – minulost ovlivňuje přítomnost – zdůraznit samotnou činnost (spíše než její účinek), použijeme tvar průběhový. V přítomnosti to bude present perfect continuous.

Děj v daném okamžiku právě skončil, možná dokonce ještě probíhá nebo nás zjevně ovlivňuje v přítomnosti. Čas nás upozorňuje na samotný děj, například na jeho délku nebo průběh.

Jak tvoříme čas present perfect continuous?

 • I have been dancing. (Tancovala jsem.)
 • She hasn’t been dancing. (Netančila.)
 • Have we been dancing? (Tancovali jsme?)

Tedy osoba + have been/has been + sloveso s koncovkou -ing

[Has been je pro třetí osobu jednotného čísla, tj. he, she, it.]

cas present perfect continuous tense

Více o tomto tématu najdete v článku Čekání na přítomný čas present perfect continuous…

Kdy je nutné použít present perfect continuous?

Ačkoli se jedná o jeden z méně častých anglických časů, existuje několik konstrukcí nebo situací, ve kterých je vhodné nebo dokonce nutné tento čas použít.

Například:

 • Když činnost neskončila:

I’ve been waiting for her for two hours.
Čekám na ni už dvě hodiny – pravděpodobně ještě nedorazila. Když řeknu I’ve waited for her for two hours, znamená to, že už nejspíše přišla, čekání skončilo.

Stejně tak, když řeknu že I’ve been living in London since 1999, naznačuji tím, že zde stále žiji, zatímco když řeknu I’ve lived in London since 1999, naznačuje to, že jsem se právě odstěhoval.

Ale jen to naznačuje, v praxi to tak nutně není, protože na druhou stranu present perfect také naznačuje, že jde o něco trvalého – o mé stálé bydliště, zatímco present perfect continuous naznačuje, že jde jen o můj dočasný domov.

souhrn anglických časů, present perfect
„Co se učíš?“ „Čas present perfect. A mimochodem, věděli jste, že rozdíl mezi časem present perfect a simple past vás může zabít?

Různé moudré hlavy zde budou říkat spoustu různých věcí, takže je nejlepší pozorně naslouchat tomu, co nám chce náš partner skutečně sdělit, zejména proto, že nebude nutně znát celou tu gramatickou teorii!

 • Když klademe důraz na délku události

How long have you been dancing?
(Jak dlouho už tancujete?)

 • Když zdůrazňujeme, že to, co jsme dělali (nikoliv důsledek tohoto činu), ovlivňuje přítomnost:

I’ve been working all day.

Celý den jsem pracoval, z čehož vyplývá, že jsem například unavený, zpocený nebo cokoli jiného.


Často ho používáme ve větách, kde slyšíme takové „časové determinátory“ jako: all day, for x years, since xxxx, how long? the whole week etc.


Souhrnně se present perfect používá, když výsledek ovlivňuje přítomnost (what, how much, how often), např. I have written five poems,

zatímco v present perfect continuous ovlivňuje přítomnost vykonávaná činnost (how long): I’ve been writing five poems for five years (Pět let jsem psal pět básní).

anglicky tarzan
Čtěte také: Jste Tarzan z angličtiny?

Rozdíl mezi present perfect a present perfect continuous

Zde užitečná poznámka: obecně můžete být v klidu, protože v praxi present perfect a present perfect continuous často znamenají totéž:

 • They’ve been waiting for hours. (Čekají už několik hodin.)
 • They’ve waited for hours. (Čekají už několik hodin.)

Jediný rozdíl je v tom, že v prvním případě upozorňujeme na skutečnost, že dlouho a neproduktivně seděli na židli, a ve druhém na současný stav jejich bolavých hýždí, který z toho vyplývá. Sami ale nejspíš uznáte, že se jedná o velmi jemné rozdíly!

Čas Past Perfect (Simple)

Samotný název past perfect simple zní hrozivě, ale ve skutečnosti je to jeden z příjemnějších časů.

Používáme ho, když chceme zdůraznit, že se něco stalo ještě dříve než ve větě v minulém čase prostém (past simple nebo past continuous). Proto se někdy označuje jako „předminulý“.

Vnáší do našich příběhů historický řád, i když v praxi se používá spíše při psaní a je to skutečně snadný způsob, jak získat nějaké body u maturity z angličtiny.

Je třeba si uvědomit, že ho můžeme zavést pouze v kontextu situace již popsané obvyklými minulými časy.

cas minuly past continuous morske pribehy
Viz také: Čas past continuous a mořské příběhy piráta bez oka.

Jak tvoříme věty v čase past perfect?

Čas past perfect tvoříme velmi jednoduše, pro všechny osoby stejně. Řekněme, že jsme byli velmi unaveni (v čase past simple):

 • We were very tired.

Proč?

Protože například:

 • We had played football. (Byli jsme-dříve-jsme hráli-fotbal.)
 • Had he played football? (Byl-dříve-hrál fotbal?)
 • She hadn’t played football. (Nebyla-dříve-hrála fotbal.)

Stačí tedy místo have jako v čase present perfect dát had v čase past perfect!

 • I have seen her. (Právě jsem ho viděl.) -.> I had seen her. (Byl jsem-dříve jí viděl).

Past perfect & past simple

Minulý čas past simple„předminulý“ past perfect “ můžeme dokonce pěkně spojit do jedné věty, která tak získá na srozumitelnosti:

 • I had kissed her, before I left to work.
  Byl jsem ji políbil (past perfect), než jsem šel do práce (simple past).

Tuto konstrukci však budeme pravděpodobně nejčastěji používat, když budeme hovořit o minulosti, tedy ve třetím kondicionálu (third conditional):

 • If the weather had been better, we would have enjoyed our holiday even more. (Kdyby bylo lepší počasí, užili bychom si naši – předchozí – dovolenou ještě více).
cas past perfect tense
Přečtěte si také: ‚Přeminulý‘ čas past perfect

Čas Past Perfect Continuous

Také v „minulosti“ můžeme klást důraz spíše na událost než na důsledek této události.

Důraz pak bude kladen na činnost v určitém okamžiku v (před)minulosti nebo na její délku.

 • She had been talking. (Ona byla-byla mluvící.)
 • We hadn’t been talking. (My jsme nebyli-tehdy-ještě-dříve-v-minulosti mluvící.)
 • Had I been talking? (Byl jsem-ještě-dříve mluvící?)

Stejně tak používáme tento čas, abychom zdůraznili, že se děj odehrál před něčím, co se stalo později.

Podobně budeme používat past perfect continuous v podmínkových větách:

 • If he had been relaxing for two months, he couldn’t have been tired. (Už-byl-odpočíval dva měsíce, nemůže být unavený.)
past perfect continuous progressive predminuly
Viz také: Progresivní předminulý čas past perfect continuous.

Čas Future Perfect (Simple)

Čas future perfect popisuje děj, který skončí až v určitém okamžiku v budoucnosti.

Proto ho užijeme obvykle v situacích, kdy slyšíme by next week, by next year (do příštího týdne, do příštího roku) nebo in ten days, in a decade (za deset dní, za deset let). Například:

 • By the end of Unit Six, you will have learned 2000 English words.
  (Na konci šestého bloku se naučíš – budeš mít naučeno – 2000 anglických slovíček.)
 • By the end of this year, she won’t have lost much weight.
  (Do konce roku už příliš nezhubne).
 • In two years‘ time, will you have learned English?
  (Naučíš se/budeš mít naučenou angličtinu za dva roky?)

Tedy will have + třetí tvar (past participle).

Stejně je to pro všechny osoby.

Velmi příjemné chvíle, i když také ne příliš častá.

budouci cas dokonavy, future perfect tense, anglicka gramatika
Viz také: Blýskni se anglickým časem předbudoucím dokonavým future perfect.

Čas Future Perfect Continuous

Opět můžeme místo účinku zdůraznit fakt činnosti až do určitého bodu v budoucnosti. Používáme na to čas future perfect continuous.

Například:

 • In five minutes, he will have been talking for seven hours non-stop.
  (Za pět minut bude mluvit sedm hodin bez přestávky/bude mít promluvených sedm hodin)
 • This time tomorrow, we won’t have been talking to each other for a week!
  (Zítra touhle dobou spolu nebudeme už týden mluvit)
 • Will she have been dancing all night in the morning?
  (Bude-protančí celou noc do rána?)

Future perfect continuous není příliš oblíbenou konstrukcí, je pravděpodobně nejméně populární ze všech perfectů.

Ale samozřejmě stojí za to ho znát, protože vám umožní přesně se vyjádřit, zejména při zkouškách.

Well done! To jsou všechny anglické časy typu perfect!

anglicke casy budouci future gramatika
Když se mě někdo zeptá na mé plány do budoucna. „Je to překvapení!“

Cvičení s anglickými časy typu perfect

Teorie je jedna věc, praxe druhá!

Gramatika může být zajímavá, ale to, že jsme si přečetli a pochopili zajímavý příspěvek o anglických perfectech, ještě neznamená, že je budeme dokonale používat v konverzaci!

K tomu potřebujeme hodně cviku a opakování!

Proto vás zvu do kurzu angličtiny Speakingo, kde si prostřednictvím konverzace upevníte návyk správně mluvit anglicky!

Didaktika kurzu zahrnuje všechny tyto problematické konstrukce, abyste si je zvykli používat. Díky tomu nebudete při konverzaci přemýšlet o gramatických pravidlech – prostě jen správně řeknete, co potřebujete!

Nejlépe uděláte, když se zaregistrujete a sami zjistíte, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje. Kurz Speakingo si můžete vyzkoušet na jeden týden zdarma a nezávazně!


Doveďte svou angličtinu k dokonalosti!

Zaregistrujte se na kurz angličtiny Speakingo!


To není tak strašné, že? Podělte se v komentářích o své názory nebo otázky týkající se anglických časů!

Víte už vše o časech present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continuous, future perfect a future perfect continuous? Pokud vám tento text alespoň trochu rozjasnil mysl, podělte se o něj se svými přáteli!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglická gramatika, speakingo, gramatika, kurz
Anglická gramatika – vše, co potřebujete [seznam]

Anglická gramatika zahrnutá v online kurzu angličtiny Speakingo – vše, co potřebujete k svobodné komunikaci v angličtině! Podívejte se, jaká zadání praktikujeme v tomto online kurzu angličtiny (seznam s odkazy na 180 textů!). Jaké jsou úrovně pokroku a jak vůbec vypadá učení anglické gramatiky se Speakingo?

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail