Předpona (prefix): Anglické násobitele slov.

prefix, przedrostek w języku angielskim

Jak z jednoho slova udělat několik? Stačí přidat některou ze 45 anglických předpon (prefixes), které dávají slovům, která už znáte, zcela nový význam!

Na memu: Není „pre“ ve slově „prefix“ předponou?

[Ano, je to předpona!]

Co je v angličtině předpona (prefix)?

Prefix, nebo v češtině „předpona“, je, jak název napovídá, něco, co „vkládáme před“, přesněji řečeno na začátkek slova.

Nejzajímavější však je, že tato předpona (prefix) může dramaticky změnit význam našeho slova! Může se dokonce stát jeho opakem!

Není to úžasné? Naučíme se jedno slovo a díky několika univerzálním předponám můžeme sami vytvořit jejich protiklady nebo jiné modifikace! Takové anglické násobitele slov!

Dobře, takže jaké jsou předpony (prefixy) v angličtině?

antonyma, angličtina
Viz také: Protikladná přídavná jména – anglická antonyma.

Jaké jsou nejčastější předpony (prefixes) v angličtině [seznam]?

Níže je uveden seznam čtyřiceti anglických předpon (prefixes) s příklady jejich použití. Ještě několik dalších by se dalo násilím najít, ale používají se příliš zřídka na to, aby stály za zmínku. Zajímavé je, že anglické předpony (prefixy) většinou pocházejí z latiny, takže většinu z nich už budete znát z češtiny! Jediné, co vás může někdy překvapit, je jejich anglická výslovnost.

Předpona PrefixVýznam předponyPříklady anglických slov s touto předponou (prefix)
a-bez něčehoamoral (nemorální), atheist (ateista)
ante-předantecedent (předek)
anti-naopak, protianti-aircraft (protiletadlový), antihero (antihrdina)
auto-podle sebe, nezávisleautopilot, autobiography, automobil (doslova samo-se-pohybuje)
circum-v okolícircumnavigate (obeplout)
co-, com-, con-společně, spoluco-worker (spolupracovník), co-exist (soužití), companion (společník), contact (kontakt)
contra-proticontraceptive (antikoncepce)
de-ménědeactivate (deaktivovat), degrade (degradovat)
dis-negace, vymazánídisappear (zmizet), disadvantage (nevýhoda, doslova
„proti výhodě“)
en-vložka, závěsenclose (ohradit, obehnat např. plotem), enslave (zotročit)
ex-bývalý, externíexhale (výdech), ex-girlfriend (bývalá přítelkyně)
extra-mimoextraterrestrial (cizí, „mimozemský“)
hetero-dalšíheterosexual (heterosexuální)
homo-, homeo-totéžhomonym (homonymum)
hyper-velmi-velmihyperactive (hyperaktivní)
il-, im-, in-, ir-bez, ne-illegal (nelegální), immaterial (nepodstatný), infertile (neplodný), irresponsible (nezodpovědný)
in-dovnitřinfiltrate (infiltrovat), influx (příliv) ,
inter-meziinterstellar (mezihvězdný)
intra-, intro-uvnitřintravenous (intravenózní), introvert (introvertní)
macro-hodněmacroeconomics (makroekonomie)
micro-velmi málomicrochip (malý čip nebo mikročip)
mono-jedinýmonogamy (monogamie)
non-ne-non-smoker nekuřák (osoba, která nekouří cigarety)
omni-všudeomniscient (vševědoucí)
out-více, mimooutperform (překonat výkonem)
over-nadoverjoyed (přešťastný)
post-po-postmortem (postmortem, po smrti)
pre-, pro-předprecede (předcházet), prologue (prolog)
seminapůl, polotovarsemicircle (půlkruh)
sub-pod, nižší, horšísubmarine (ponorka), subhuman (podlidský)
sym-, syn-podobně, společněsymmetry (symetrie), synchronize (synchronizace )
tele-na dálkutelecommunication (telekomunikace)
trans-přes hranicetranslation (překlad – přes hranici jazyka)
ultravelmiultraviolet (ultrafialové záření)
tri-třitriangle (trojúhelník)
un-bez, ne-unfinished (nedokončený), unfriendly (nepřátelský)
under-pod, nižšíunderperform (nedostatečný výkon, nižší než očekávaný výkon)
uni-jednounicorn (jednorožec)
up-nahoru, lépeupbeat (optimistický), upgrade (zvýšit úroveň kvality), uphill (do kopce)
Seznam nejčastějších předpon (prefixes) v angličtině.

Problematika spojovníku (hyphen) v anglických předponách (prefixes)

Tato problematika je poměrně složitá. Při psaní textu v angličtině je důležité si zkontrolovat, podle kterého „průvodce stylem“ Style Guide naše nakladatelství text vydává.

Aniž bychom však zacházeli do podrobností, můžeme říci, že:

  • Obecně platí, že v angličtině nemáme tendenci dávat za předponami spojovník, pomlčku (hyphen).
  • Pokud je však slovo příliš dlouhé a nečitelné, můžeme pro přehlednost přidat pomlčku (antiaircraft vs anti-aircraft).
  • Vždy používáme spojovník s ex- a self-.
  • Spojovník píšeme, pokud to vyžaduje jasnost vyjádření (např. re-press znamená ‚znovu stisknout‘, zatímco repress znamená ‚potlačit‘).

¿Cómo es aprender inglés en el curso en línea de Speakingo?

Viz také: Jak vypadá výuka angličtiny v online kurzu Speakingo?

Znásobte svou angličtinu!

Používání předpon (prefixů) nám samozřejmě pomůže, ale k plynulé angličtině potřebujeme trochu více praxe.

Najdete ji v online kurzu angličtiny Speakingo!

Věty, které v lekcích probíráte, obsahují veškerou potřebnou anglickou gramatiku a také 2 000 nejběžnějších anglických slovíček, jejichž znalost vám umožní porozumět 90% rozhovorů v tomto jazyce.

A vše se učíte jako dítě – praxí. Posloucháte nahrávky rodilých mluvčích a mluvíte, mluvíte, mluvíte. Tímto způsobem si vypěstujete návyk mluvit anglicky a všechny znalosti se vám dostanou do hlavy samy!

Neuvěřitelné? Přesvědčte se sám nebo sama!

Vyzkoušejte si první týden učení zcela zdarma!


Stáhněte si aplikaci Speakingo nebo se přihlaste do kurzu níže:

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!

Je nyní vše jasné s předponami v angličtině, násobiteli anglických slov? Nebo znáte nějaké další předpony? Komentáře jsou vám k dispozici!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Všechno o WOULD!

Would je jedno z nejpopulárnějších modálních sloves. Používáme jej v trpném rodě, nepřímé řeči nebo v takových frázích, jako jsou: would you mind, would you rather & would you like to a mnoho dalších, o kterých budeme v tomto textu diskutovat.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail