Third conditional: třetí kondicionál

Third conditional tedy třetí kondicionál je zajímavá konstrukce v gramatice anglického jazyka, kterou používáme ke spekulacím o minulosti.

Co je to third conditional?

Slovo third (nebo 3rd) je pořadové číslo a znamená „třetí.

Conditional znamená podmíněný. Máme na mysli conditional mood nebo podmiňovací způsob, to neznamená naši „náladu“ (mood), ale zajímavou gramatickou konstrukci v angličtině. Obecně platí, že conditionals nám umožňují spekulovat a můžeme je poznat podle podmínky, kterou přináší slova jako if (jestli), when (kdy), as soon as (co nejdříve), before (předtím) a tak dále.

Ve třetím kondicionálu (third conditional) naopak spekulujeme o minulosti. Budeme se moci sentimentálně zabývat našimi chybami a neúspěchy minulosti a přemýšlet o tom, co jsme mohli udělat lépe, ale neudělali jsme to.

Pokud máte rádi historii, třetí kondicionál bude určitě vaším oblíbeným!

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt.“ Viz také:Zero conditional – nultý kondicionál

Tvorba 3. kondicionálu

Vzhledem k tomu, že spekulujeme o minulosti, bylo by vhodné použít nějaký minulý čas. Nicméně, protože čas minulý past simple již byl použit ve druhém kondicionálu ke spekulacím o přítomnosti, nyní musíme použít něco zvláštního – čas minulý past perfect!

Past perfect je čas, ve kterém mluvíme o něčem, co se stalo ještě dříve než zbytek vyprávěného příběhu v „obyčejném“ minulém čase. Vytváříme jej velmi jednoduchým způsobem: had + 3. forma slovesa.

A co druhá polovina věty ve třetím kondicionálu?

Would+sloveso zůstalo využité pro druhý kondicionál… Abychom jasně ukázali, že spekulujeme o minulosti a ne o přítomnosti, použijeme „modální sloveso v minulosti“ (modals in the past) nebo jednoduše would have + sloveso.

Může to znít docela složitě, ale v praxi to vypadá takhle:

 • If I had learnt more, I would have passed my matura exam. (Kdybych se učil více, složil bych maturitní zkoušku.)

Takže v části věty vytvářející podmínku spojkou if (conditional conjunction) máme čas past perfect (had + 3. forma od learn tedy learnt) a ve druhé polovině věty would have + 3. forma (passed je pravidelné sloveso, takže druhá a třetí forma jsou stejné, prostě mají konec -ed).

Would neužíváme v části věty s podmínkou if (If I would had learnt…).

[Pokud chceme vyjádřit své podráždění tímto způsobem, ale více o tom v samostatném textu o různých použitích modálního slovesa would níže.]

would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Viz také: Vše o WOULD!

Dvě tváře ‚d

Ve 3. kondicionálu (third conditional) může písmeno d po apostrofu znamenat dvě různé věci. Může to být zkratka pro had i pro would. Pouze naše znalost této gramatické konstrukce nám může říct, co je co!

 • If I’d seen her, I’d have run away. (Kdybych ji tam tehdy viděl, utekl bych.)

Vzhledem k tomu, že would nevystupuje s if, jediné správné rozluštění těchto dvou zkratek bude:

 • If I had seen her, I would have run away.

Příklady vět ve třetím kondicionálu (third conditional)

Neměl jsem hlad, tak jsem nic nejedl. Ale:

 • If I had been hungry, I would have eaten something. (Kdybych měl hlad, něco bych snědl. – V minulosti, ne teď!)

Moje přítelkyně zaspala pohovor. Bohužel jsem na to také zapomněl:

 • If I had remembered about it, I would have woken her up. (Kdybych si to pamatoval, vzbudil bych ji.)

Před rokem spolu na svatbě vypadali tak roztomile. Bohužel jsem neměl fotoaparát, abych je vyfotil…

 • I would have taken a picture of them if I hadn’t forgotten to take the camera with me. (Vyfotil bych si je, kdybych si nezapomněl vzít fotoaparát s sebou.)
30 příkladů konjunkcí (pokud, když, předtím, až, co) ve větách v podmíněných režimech
„Není konec, dokud řeknu, že je konec“ Viz také30 příkladů spojek (if, when, before, until, as soon as) v podmínkových větách.

Čárka ve třetím kondicionálu (3rd conditional)

V poslední větě není čárka, i když ve všech ostatních byla. A to není chyba. Ve třetím – stejně jako ve všech ostatních kondicionálech existuje pravidlo, že pokud věta začíná spojkou tvořící podmínku (například if), pak napíšeme čárku, a pokud ne – pak ne.

Porovnejte:

 • We would have enjoyed our holiday even better if the weather had been better. (Na naší dovolené bychom se ještě více bavili, kdyby bylo lepší počasí. – Žádná čárka.)
 • If the weather had been better, we would have enjoyed our holiday even more. (Kdyby bylo lepší počasí, na naší dovolené bychom se ještě více bavili. – S čárkou.)

Převrácený slovosled ve 3. kondicionálu

Pokud chceme znít ještě důstojněji (protože samotné použití 3. kondicionálu je známkou dobrého vzdělání, a to i u native speakerů!), můžeme použít převrácený slovosled v „části s if“, díky čemuž samotné if může zůstat vynechané:

 • Had the weather been better, we would have enjoyed our holiday even more.
Real and unreal conditionals, angličtina, podmíněné způsoby
Viz také: Real and unreal conditionals – jak reálné jsou anglické kondicionály?

Druhý a třetí kondicionál

Rozdíl mezi druhým a třetím kondicionálem je pravděpodobně jediným místem, kde je obvykle velmi nejednoznačná angličtina přesnější než čeština.

Porovnejte tyto věty. V češtině obě znamenají „Kdybych měl hlad, něco bych snědl“:

 1. If I was hungry, I would eat something. (2. kondicionál)
 2. If I had been hungry, I would have eaten something. (3. kondicionál)

V angličtině není pochyb: Věta č. 1 hovoří o současné situaci, zatímco věta č. 2 o události z minulosti.

Nebo

 1. If I didn’t have a coffee, I would be sleepy. (2. kondicionál)
 2. If I hadn’t had a coffee, I would have been sleepy. (3. kondicionál)

Opět je zde jasné, že v větě č. 1 nyní díky účinku kofeinu nejsme ospalí. Ve větě 2. hovoříme o situaci z minulosti, například že jsme před týdnem při návratu z dovolené v noci neusnuli za volantem.

been to gone to
„Už tady nejsi celou věčnost. Počítal jsem.“ 

Wish ve 3. kondicionálu (third conditional)

Pokud chceme plakat nad rozlitým mlékem kvůli chybám minulosti, můžeme navíc dodat k části s had (done) I wish, čili chtěl bych, přál bych si.

Například:

 • I wish I hadn’t drunk so much yesterday, I wouldn’t have behaved so badly. (Přál bych si, abych včera tolik nepil, pak bych se necítil tak špatně.)

Nejčastěji je však část věty s would vynechána – je snadné uhodnout, co by se stalo, kdyby se naše přání splnilo:

 • I wish it had been warmer on our holiday. (Přál bych si, aby bylo na naší dovolené tepleji.)
 • I wish I had known that! (Přál bych si to vědět!)

Promíchejme kondicionály

Vzhledem k tomu, že již znáte všechny kondicionály (nultý, první, druhý a třetí), stojí za to zmínit, že v praxi se tyto konstrukce rády mísí. Proto je nazýváme „smíšenými kondicionály“ (mixed conditionals).

Podívejme se například na následující dvě věty:

 1. If I had gone to the party last night, I would have had a lot of fun. (Kdybych včera šel na večírek, skvěle bych se bavil.)
 2. If I had gone to the party last night, I would be tired now. (Kdybych včera šla na večírek, byla bych dnes unavená.)

První věta je klasickým příkladem třetího kondicionálu (third contidional). Ale co ta druhá věta? Začíná jako třetí kondicionál a končí jako druhý kondicionál! Toto je klasický příklad smíšeného kondicionálu!

Obecně platí, že máme hodně svobody ve tvorbě tohoto typu vět – samozřejmě za předpokladu, že mají smysl!

Modální slovesa ve 3. kondicionálu

Stejně jako v každém kondicionálu, i ve 3. kondicionálu můžeme užít i jiná modální slovesa, než jen would.

Například:

 • If I hadn’t been such an idiot, I would have married her. (Kdybych tehdy nebyl takový idiot, vzal bych si ji.)
 • If I hadn’t been such an idiot, I could have had kids with her. (Kdybych tehdy nebyl takový idiot, mohl bych s ní mít děti.)
 • If I hadn’t been such an idiot, I might have done all of it. (Kdybych tehdy nebyl takový idiot, všechno bych to udělal.)
Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), možná se je konečně naučíte!

Cvičení pro třetí kondicionál (third conditional) a další!

Jak vidíte, teorie je relativně snadno pochopitelná. V praxi je však mnohem obtížnější si to zapamatovat!

Zatímco ve druhém kondicionálu si stačí pamatovat nedávat dvakrát would, ve třetím kondicionálu užíváme had v jedné části a have v druhé části věty.

Proto není jiná cesta, než cvičit, cvičit a cvičit!

Cvičte, dokud vám nové gramatické konstrukce nezačnou připadat přirozené.

Co je však důležité, je cvičit je nejen s očima přilepenýma na obrazovce, ale také ústy – ve skutečnosti vyslovit tyto věty nahlas!

Takhle vypadá učení v kurzu angličtiny online Speakingo!

Mluvíme anglicky s počítačem, který nám rozumí a v případě potřeby nás opravuje. Víme co říci, protože jdeme krok za krokem po edukativní cestě, která zahrnuje všechny oblasti gramatiky, které budeme potřebovat. A co víc, učíme se nejdůležitější a nejoblíbenější slova, která nám prakticky umožní porozumět většině anglických textů a prohlášení!

A samotné učení je jednoduché a příjemné – díváte se na krásné fotografie, posloucháte rodilého mluvčího a leštíte svou angličtinu!

Každopádně je nejlepší zkusit si to sami – zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a zkuste si na týden – zdarma a bez jakýchkoli závazků – zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Už víte všechno o třetím kondicionálu? Není to černá magie? Pokud máte nějaké otázky, položte je odvážně v komentáři – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
can cannot cant modalni slovesa
Tři životy modálního slovesa can can’t cannot

Yes, you can! Ať už si myslíte, že můžete, nebo ne, máte pravdu! V tomto textu se dozvíte všechno o anglickém modálním slovese can can’t cannot. Pokročilí studenti se naučí zdvořilostní a idiomatické fráze s can, would a could a na závěr… několik vtipných memů s modálním slovesem can.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail