5 typů nepřímé řeči v angličtině (reported speech)

nepřímá řeč v angličtině

Nepřímá řeč v angličtině (reported speech) je postrachem maturantů a těch, kteří skládají různé zkoušky z angličtiny. Navzdory zdání je však toto téma poměrně logické… a užitečné pro drby!


Chcete říct příteli, co řekl?

Chcete kolegyni vysvětlit, co si o ní lidé myslí?

Bez nepřímé řeči se neobejdete!

Co je nepřímá řeč v angličtině?

Nepřímá řeč v angličtině (reported speech), známá také jako souslednost časů, jsou všechny věty začínající slovy „on pověděl, že…“, „ona se zeptala, jestli…“.

V těchto větách citujeme nebo podáváme zprávu o něčí výpovědi (proto je v angličtině nepřímá řeč repored speech). Přesně to, co dobrá drbna potřebuje!

Jediným problémem nepřímé řeči v angličtině je, že se tvoří jinak než v češtině. Pokud jsme angličtinu neposlouchali dostatečně dobře nebo jsme zapomněli aplikovat naučená gramatická pravidla, naše česká jazyková intuice nás zde nepřivede do cíle.

Začněme tedy od začátku:

neprima rec reported speech anglicky
Moje tvář, když slyším nepřímou řeč

Jak se v češtině používá nepřímá řeč?

Podívejme se na těchto pěti případech, jak vypadá nepřímá řeč v češtině:

(a) „Chci banán“. → Řekla, že chce banán.

(b) „Vezmu si tě“. → Slíbil, že si ji vezme.

(c) „Katka má pěkná prsa“. → Zmínil se, že Katka má pěkná prsa.

(d) „Kouření cigaret není dobrý nápad“.

→ Můj lékař mi vždy radí, že kouření cigaret není dobrý nápad.

(e) „Nemožné!“ → Lžíce k tomuto „Nemožné!“

V obou případech se ve druhé větě (která je právě nepřimou řečí) mnoho nemění. Z našeho pohledu je nejdůležitější, že v češtině se v nepřímé větě čas nemění.

Jak si ukážeme, nepřímá řeč v angličtině se řídí zcela jinými pravidly.

proč je výuka angličtiny jednoduchá

Přečtěte si také: Proč je učení angličtiny snadné?

Jak vypadá nepřímá řeč v angličtině?

Podívejme se nyní, jaká je situace, když tyto věty přeložíme do angličitny:

a) „I want a banana”. → She said she wanted a banana.

b) „I will marry you”. → He promised he would marry her.

c) „Katka had nice breasts”. → → He remembered that Katka had had nice breasts.

d) „Smoking cigarettes is not a good idea”.

→ My doctor always advises me that smoking is not a good idea.

e) „It’s impossible”. → And the spoon goes like „It’s impossible!”

Jak jste si již mohli všimnout v prvních třech větách, něco se nám tu komplikuje s časy. A my zde uvádíme pouze tři z dvanácti anglických časů. Ale o tom až za chvíli. Začněme nejjednodušší situací:

Nepřímá řeč: Případ e – doslovná citace

Nejjednodušší, co se nám může stát, je doslovně citovat cizí projev. Jediné, na co je třeba pamatovat, je uvádět citovaná slova v uvozovkách („v angličtině používáme horní uvozovky na začátku a na konci citované části výroku“).

Z gramatického hlediska však nic neměníme, protože citujeme doslovně.

Protože uvozovky jsou viditelné pouze v psané podobě, v konverzaci může být naše nepřímá řeč v angličtině signalizována pouhou mírnou změnou intonace nebo hlasu. Ale to je čistě otázka naší herecké zdatnosti.

neprima rec anglictina reported speech
Podíval jsem se na pošťáka a on řekl „ale sladké“.

Nepřímá řeč v angličtině: Případ d – citace nadčasových pravd

Zde vypadá konstrukce přesně jako česká. Čas neměníme, jen říkáme, co někdo řekl. Měníme pouze osobu (například z „mám rád“ na „má ráda“). Je zde pouze jedna nuance. To můžeme udělat pouze v případě, že sloveso v úvodní část něčí výpovědi (radí, říká, myslí si atd.) je v přítomném čase.

Co to znamená v praxi? Věty tohoto typu zpracovávají poměrně nadčasové názory nebo myšlenky.

Můj lékař to říká vždy, jeho názor se v tomto ohledu nemění. Je to obecně specifický present simple, který popisuje pravidelné, obvyklé činnosti. Budeme citovat především věty vyslovené v daném čase, ale ne nutně.

Řekneme tedy například:

 • „I like cherries” She says she likes cherries.
 • „I will be rich one day!”. He believes he will be rich one day.
 • „I was a good child not like you!”. My mum thinks she was a good child not like me.
memy o rodičovství děech a rodičích v angličtině
„Ahoj Janice, mohu ti zavolat za 11 let?“ Viz také: Memy o výchově dětí a rodičů v angličtině..

Nepřímá řeč: Případy a,b, c a všechny ostatní

Celý zmatek však nastává v nejběžnějším případě, kdy necitujeme doslovně ani neříkáme to, co někdo říká, ale pouze citujeme to, co někdo právě řekl.

Sloveso uvozující něčí výpověď (he said, she noticed etc. ) je pak v čase minulém.

Jsou to všechny věty začínající slovy He said that...

V takové situaci použijeme legendární pravidlo „jeden čas zpět„. A je to jedno z mála gramatických pravidel, které dává smysl!

„Jako bystrý sokol, který krouží nad divočinou a hledá lásku, v nepřímé řeči nikdy nezapomeň na pravidlo jednoho času zpět.“

Paulo Coelho

Anglická nepřímá řeč je logická

Koneckonců, když někdo řekne, že I’m hungry (mám hlad), v době, kdy ho citujeme, už je pravděpodobně po obědě. Není hladová, jen měla hlad!

Proto podle mého názoru české „Řekl, že hlad“ dává menší smysl než anglické byl hladový „He said he was hungry„.

Vždyť víme jen to, že měl hlad v době, kdy to řekl, takže nepřímá řeč v angličtině nás nutí převést větu z přítomného času do minulého.

neprima rec anglictina reported speech
Nepřímá řeč: Je majonéza nástroj? Ne, Patricku, majonéza není nástroj. Patrick se zeptal, jestli majonéza BYL nástroj.

Nepřímá řeč v budoucnosti

Tak tomu bude i v budoucnu. Pokud Paulo Coelho v některé ze svých knih napsal „I will kiss her„, pak když čtete tento text na blogu Speakingo, pravděpodobně už to udělal. Zatímco spolu mluvíme, toto líbání už není budoucností, ale pravděpodobně také minulostí!

Pro vyjádření této nejistoty se anglické will nahrazuje slovem would. Proto:

 • I will kiss her. -> He promised he would kiss her.
Přečtěte si také: Anglické budoucí časy.

Nepřímá řeč v minulosti

Pokud naopak někdo mluví o minulosti (o událostech, které v té době již byly minulostí), jedinou rozumnou možností je použít čas past perfect, který v takových případech používáme.

Ve většině případů se jedná o přidání had v souladu s pravidly pro tvorbu minulého času past perfect. Proto

 • I had a car accident.

nahrazujeme na:

 • He reported that he had had a car accident.

nebo

 • I was happy → He admitted he had been happy.

Pro každý z 12 anglických časů nyní provedeme tento manévr „jeden čas nazpět“.

porovnání anglických časů
Přečtěte si také: 12 velkých aneb kompilace všech anglických gramatických časů.

No, možná s výjimkou past perfect a past perfect continouous, protože odtud už není kam se vrátit – takže tyto dva časy zůstávají stejné.

Jak vypadá nepřímá řeč v angličtině v praxi, ukazuje následující tabulka.

Nepřímá řeč v angličtině – Tabulka časové souslednosti

Citovaná věta v angličtině Nepřímá řeč v angličtině
Present SimplePast Simple
„I love you.“ She said she loved him.
Present ContinuousPast Continuous
“I’m having so much fun”. She said she was having so much fun.
Past SimplePast Perfect
“I did some yoga.” He said he had done some yoga.
Present PerfectPast Perfect
„I have seen this movie.“ She said she had seen this movie.
Present Perfect ContinuousPast Perfect Continuous
„I’ve been dancing all night“ She said she had been dancing all night.
Future SimpleWill měníme na would
“I’ll open the window” She promised she would open the window.
Future ContinuousWill měníme nawould
“One day I’ll be speaking English fluently.” He said one day he would be speaking English fluently.
Future PerfectWill měníme nawould
I will have eaten the cake. She promised she would have eaten the cake.
Future Perfect ContinuousWill měníme nawould
By Monday I will have been partying for a week. She said that by Monday she would have been parting for a week.
Past PerfectBeze změny
I had seen her. He said he had seen her.
Past Perfect ContinuousBeze změny
I had been singing all day. She said she had been singing all day.

Všimněte si, že oba simple past, present perfect tak i sám past perfect v nepřímé řeči v angličtině mají podobu past perfect.

Pokud tedy slyšíme větu v nepřímé řeči v angličtině s tímto časem, můžeme se jen dohadovat, jak zněla původní výpověď. Ale to nevíme jistě.

 Otázky v nepřímé řeči (reported speech questions)

Za zmínku stojí také to, že otázky v nepřímé řeči se chovají jako nepřímé otázky. V obou případech totiž vlastní otázce předchází některé z našich úvodních slov.

Nezapomeňte proto nejen dodržovat časovou souslednost, ale také si například vyměnit místo mezi vykonavatelem činnosti a tím, co dělá:

 • Nepřímá řeč: What time is it? (Kolik je hodin?)
 • Otázka v nepřímé řeči: She asked what time it was. (Ona se zeptala, kolik je hodin.)

Otázky na nepřímou řeč s if a whether

Často musíme požádat o pomoc se slovem ifnebo wheter. Obojí znamená „pokud“. První je prostě hovorovější, druhý vznešenější.

V našich pěti případech by to bylo takto:

a) „Do you want a banana?” She asked if I wanted a banana.

b) „Will you marry me?” He inquired (doptával se) whether she would marry him.

c) „Did Katka have nice breasts?” He tried to recall (zkoušel si vzpomenout) if Katka had had nice breasts.

d) „ Is smoking cigarettes a good idea?” My doctor always wonders (zamýšlí se) whether smoking is a good idea”.

e) „Is it really impossible?”. And the spoon goes like „Is it really impossible?”

Více o 3 způsobech kladení otázek v nepřímé řeči v samostatném příspěvku:

reported speech question otazky v neprime reci
Přečtěte si také: Jak klást otázky v nepřímé řeči (reported speech questions?

Modální slovesa v nepřímé řeči

V nepřímé řeči v angličtině musíme obvykle (ale ne vždy) časovat tzv. modální slovesa. Jedná se o:

Will Would
I will do it. He said he would do it.
Can Could
Can you do it? She asked if you could do it?
May Might
I may go to Spain. She said she might go to Spain.
Shall Should
Shall we meet tomorrow? He asked if we should meet the following day.
Následující body však zůstávají beze změny:  
would
could
might
should  

V nepřímé řeči měníme také osobní zájmena

Kromě toho se pro nás mění i všechna anglická osobní zájmena (personal pronouns ), tj. všechna slova jako já, ty, ona atd.. Musíte použít osobní zájmeno, které odpovídá kontextu věty.

Například:

 • I like your dress. → He said she liked her dress.

(Z kontextu musíme vědět, že on mluvil o jejích šatech – ne naopak :))

 • This is our money. → They lied it was their money.

Pokud citujeme sami sebe, neměníme samozřejmě osobu, ale čas ano. Například.

 • I like football. → I said I liked football.

Pokud se naše preference změní, takto to řekneme. Pokud se nám fotbal stále líbí, můžeme říct:

 • I like football. → I said I like football.
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Nezapomeňte na změnu dne v nepřímé řeči

Jak jste si mohli všimnout ve výše uvedených větách s shall, tomorrow se změnil na the following day.

To je podle mého názoru také logické. Koneckonců, pokud byla otázka položena v pondělí, zítra bylo úterý. Citujeme-li tento výrok ve středu, pak pro středu „zítřkem“ je ….. čtvrtek.

A měli jsme se sejít v úterý, ne ve čtvrtek! Proto je mnohem lepší říci jednoduše následující den – the following day (případně the next day).

Proto budeme muset kromě tomorrow ve všech takových případech, které se týkají jak času, tak místa, zaměnit slova. Jaká slova je třeba změnit v nepřímé řeči v angličtině, se můžete podívat v následující tabulce.

Jaká slova měníme v nepřímé řeči?

todaythat day
„She saw him today.She said she had seen him that day.
yesterdaythe day before
„I visited her yesterday.He said he had visited her the day before.
The day before yesterdaytwo days before
„I met Tomek the day before yesterday.He said he had met Tomek two days before.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
„They’ll come the day after tomorrow.They said they’d come in two days time / two days later.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
„I was in London last week.He informed us that he had been in London the previous week.
agobefore
„I saw this movie a week ago.He said he had seen this movie a week before.
this (v kontextu času)that
„I’m flying to the US this week.She said that she was flying to the US that week.
this/that (pokud na něco ukazuje)the
„Do you like this car?“She asked if I liked the car.
herethere
He said, „I live here„.He told me he lived there.

Je to logické, jen je třeba si to pamatovat. Pokud tedy slyšíte slovní zásobu z levého sloupce (zejména v testu!), mělo by se vám rozsvítit kontrolka, že je zde třeba něco změnit, pokud je test v nepřímé řeči v angličtině!

Jaká další slova by měla rozsvítit kontrolku?

Způsob, jak se naučit anglicky, o kterém nikdo nemluví
Viz také: Způsob, jak se naučit anglicky, o kterém nikdo nemluví.

Jaká slova nám v angličtině signalizují nepřímou řeč?

Nejoblíbenější je samozřejmě said. Pokud tedy chceme dobře dopadnout při zkoušce (zejména písemné, ale i ústní), nebo prostě chceme působit inteligentně, je dobré nahradit toto slovo přesnějšími slovesy. Existuje jich spousta, můžete použít například:

 • exclaimed (vykřikl)
 • asked (požádal)
 • questioned (ptal se)
 • believed (věřil)
 • boasted (chlubil se)
 • připuštěn (připuštěn )
 • threatened (ohrožoval)
 • warned (varoval)
 • advised (radil)
 • remarked (poznamenal)
 • noticed (všiml si)
 • whispered (zašeptal)
 • stuttered (koktal)
co je oxymoron, oxymoron, v angličtině, definice, funkce
Viz také: 50 příkladů vtipných anglických oxymoronů.

Co s that v nepřímé řeči v angličtině?

V nepřímé řeči v angličtině je that (ve významu ‚že‘, nikoli ‚tamto‘) volitelné.

Můžeme říct: He said he loved you. Nebo He said that he loved you.

That přispívá ke srozumitelnosti, takže je užitečné ho používat při psaní, zejména v oficiálních textech. V hovorové řeči se toto slovo obvykle vynechává.

Za zmínku stojí také to, že v angličtině se čárka před že=that nedává (nebo alespoň nemusí).

Anglicky online
Přečtěte si také: Může být studium angličtiny online úspěšné?

Nepřímá řeč v překladu vět

Nedostatky ve znalostech angličtiny amatérských překladatelů se projeví například při pohledu na překlad výše uvedené věty. Začínající překladatelé obvykle píší „Řekl, že tě miluje“. To však není ani pravda, ani správná čeština.

Řekneme-li to takto, znamená to, že dnes už nemiluje. Není sice stoprocentně jisté, že pokračuje v milování, ale rozhodně není řečeno, že ne. Správný překlad věty je „Řekl, že tě miluje“. – jak tehdy, tak snad i nyní.

jak se učit typy studentů učit se anglicky online speakingo kurz
Viz také: Sladké citáty o lásce k učení angličtiny.

Nepřímá řeč cvičení

Teorie už bylo dost, je čas přejít k praxi?

Nejdůležitější je totiž trénovat své hrdlo a mozek v praktickém používání nepřímé řeči (reported speech), stejně jako všech ostatních anglických gramatických konstrukcí!

Proto na online kurzu angličtiny Speakingo najdete spoustu příkladových vět, kde si můžete procvičit veškerou anglickou gramatiku do sytosti, a také 2000 nejoblíbenějších anglických slovíček!

Nejlepší je, že se tu naučíte anglicky jako dítě. Hezky si povídáte s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A nikdy s vámi neztratí trpělivost a nebude vás později pomlouvat, že jste ve třídě udělali nějakou chybu!

Každopádně je nejlepší si tuto metodu učení angličtiny vyzkoušet sám nebo sama. Zaregistrujte se a vyzkoušejte si tuto online výuku angličtiny na jeden týden zcela zdarma!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Stala se nepřímá řeč v angličtině po tomto textu jednodušší? Pokud máte ještě nějaké otázky, ptejte se v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
dopravní prostředky v angličtině, means of transport
Dopravní prostředky v angličtině (means of transport)

Dopravní prostředky v angličtině (means of transport) jsou jedním ze základních témat diskutovaných v prvních lekcích každého kurzu. V tomto příspěvku se naučíte slova popisující různé druhy pozemní, vodní nebo letecké dopravy a – což je důležitější – se naučíte, jak je používat ve větách. Protože bez angličtiny se daleko

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail