Angol feltételes módok avagy Conditionals

conditionals

Ez a téma, ami nekünk magyaroknak (és nem csak) sok problémát oko, az úgynevezett feltételes mód – conditionals.


Mik is az angol feltételes mód?

Az igazság az, hogy az elmélet itt nem különösebben bonyolult. A probléma elsősorban az, hogy ez egy másik beszédmód, mint amit az anyanyelvünkön megszokhattunk, ami könnyen hibéhoz vezethet, ha tükörfordítunk … bár elméletileg még tudhatjuk is, hogyan lenne ez helyesen.

Ezért előre jelzem, hogy ezeknek a szerkezeteket úgy lehet a legjobban megtanulni, ha gyakorolunk, gyakorolunk, és gyakorolunk a Speakingo online angol nyelvtanfolyamán, mely programban számos olyan példát és alkalmazást hozunk fel ezekre a feltételes módokra, ahol általában hibákat vétünk.

De azért egy kis nyelvtani elmélet sem árt. Szóval miről is van itt szó?


A conditionals vagyis angol feltételes módok olyan mondatok, amelyekbensurprise, surprise (meglepetés!) megjelenik valamilyen feltétel(pl. „ha”, „feltéve”, „amíg” stb.).

Általánosságban elmondható, hogy azok a mondatok, amelyekben feltételes módot (conditionals)használunk, kifejezzük velük feltevéseinket, spekulációnkat .


 

gyakorlati angol tanfolyam
Lásd még: Praktikus angol nyelvtanfolyam … tehát hogyan?

A feltételes mód (conditionals)olyan szavakkal (emlékezzünk a fent említett „feltételre”) jár együtt, mint a:

 

 • If (ha)
 • when (mikor )
 • as soon as, as late as (ahogy)
 • before, after (előtt, után
 • until, till (amíg)

Tehát amint meghalljuk ezeket a szavakat (természetesen több is van belőlük, de erről egy külön bejegyzésben), akkor már tudni fogjuk, hogy: Ahha! Ez bizony conditional!

Most már csak egyetlen kérdés maradt: melyik a három, vagyis tulajdonképpen, a négy feltételes mód közül?

Alapvetően három angol feltételes mód van (első feltételes mód, második feltételes mód és harmadik feltételes mód), valamint nulla feltételes mód és… mindezek keveréke.

Hány feltételes mód van angolul?


Röviden:

 • a nulla feltételes mód időtlen igazságokat fejez ki,
 • az elsőben a jövőről vélekedünk
 • a második esetben a jelenről,
 • a harmadikban pedig a múltról.

Az egyetlen probléma az, hogy ehhez számunkra nem intuitív nyelvtani szerkezeteket használunk.


Beszéljük át őket akkor egyenként:

30 példa kötőszavakra (if, when, before, until, as soon as) feltételes módban
„Nincs vége, amíg én azt nem mondom, hogy vége” Lásd még:30 példa kötőszavakra (if, when, before, until, as soon as) feltételes módban.

Nulla feltételes mód (zero conditional)

Elmondható, hogy a nulla feltételes mód összességében nem is conditional, ezért ilyen alacsony a minősítése (zero). Azonban feltételesnek minősül, mert vannak mondatok, amelyekben előfordulnak olyan szavak, mint if, when, until stb.

Nulla feltételes módban zero conditional használunk minden olyan jelen idejű mondatot, ahol a természet törvényeiről, egyértelmű igazságokról, bölcsességekről beszélünk. Például:

 • If people are happy themselves, they are nice to other people.

(Ha az emberek maguk is boldogok, kedvesek más emberekkel is)

vagy

 • When the sun rises, the world becomes brighter.

(Amikor kel fel a Nap, a világ fényesebb lesz.)

Tehát van egy feltétel itt, de a mondat mindkét része egyszerű jelenben van present simple , amely csak a rendszeresen előforduló, vagy mindig is meglévő eseménykeet írják le. Ezt magyarul ugyanúgy fogjuk mondani, így ez a típus nem okozhat problémát.

A mulatság a következő feltételes módban kezdődik.

zero conditional 0 nulla feltételes mód angol nyelvtan mód
„Ha nem találnak meg, megmosni sem tudnak” Lásd még: Zero conditional – nulla feltételes időszak.

Első feltételes mód (first conditional, if-clause type 1)

Az első feltételes módban a jövőről spekulálunk. Ha valami történik (vagy nem történik meg), akkor csinálok valamit (vagy nem), például:

 • When I see her, I will kiss her.

(Amikor látom, megcsókolom.)

vagy

 • If I don’t get the money, I will sue you!

(Ha nem kapom meg a pénzt, beperelem magát)

vagy

 • Until he apologizes, she won’t speak to him.

(Amíg nem kér bocsánatot, ő nem fog beszélni vele)

Fontos: magyarul csak a főmondatot tesszük jövő időbe Mondhatjuk, hogy az if-es tagmondat , pl. at if törli a will-t (nem mondjuk, If I willnot get the money hanem If I don’t get the money ).

Előfordulhat így, hogy valaki hozzáteszi a willsegédigét, pedig nem kellene. Ebben a mondatrészben, ahol a feltétel van, egyszerű jelent present simple használunk, a fómondatot pedig jövő időben.

A mondat egyes részeit felcserélhetjük, pl:

 • I will kiss her if I see her.

Ekkor még vesszőt sem kell kitennünk (amit kevesen tudnak). De az angol központozás az teljesen más téma.

első feltételes mód (first conditional)
„Ha nem tanulod meg az első feltételes módot, nem fogsz átmenni a teszten!” Lásd még: First conditional – tervek, fenyegetések és ígéretek!

Második feltételes mód (second conditional, if-clause type 2 )

Ez messze a legnépszerűbb a feltételes mód mind közül, és azt is kockáztatom, hogy itt követjük el a legtöbb hibát.

Mint az első feltételes módban, a probléma az, hogy a magyarban ugyanazokat a dolgokat más nyelvtani szerkezetekkel fejezzük ki.

Ezért érdemes megjegyezni, hogy amikor a jelenről vélekedünk, csak egyszer használjuk a wouldsegédigét ,és a mondat második részében pedig múlt időt használunk. Például:

 • If he was rich, he would buy a helicopter.

(Ha gazdaglenne, venneegy repülőt.)

Magyarul ez egyik mondatban szerepel a volna, akárcsak angolban csak egyszer szerepel a would .

Ugyanez a helyzet akkor is, ha felcseréljük a mondatok sorrendjét:

 • I would buy a helicopter if I was rich.

(A vesszőre már nincs is szükség.)

Angol feltételes módok conditionals medveállatkák
Mém második feltételes módban: Ha a medveállatkák nadrágot hardanának, akor így, vagy így, vagy így hordanák őket 😉

„Negatívan is spekulálhatunk”:

 • I wouldn’t be here if I didn’t need the money.

(Nem lennék itt, ha nem lenne szükségem a pénzre)

Észrevétel képpen: washelyett szebben hangzik a were:

 • If I were you, I wouldn’t do it.

(Ha a helyedben lennék, nem tenném meg – Ehelyett: If I was you…)

 • Unless she were abroad, she would never talk English.

(Nem beszélne angolul, ha nem lenne külföldön. – Ahelyett, hogy: Unless she was abroad...)

21, twenty one pilots, stressed out, angol dalok, fordítás
Lásd még: Gyakorold a feltételes módokat a Twenty One Pilots „Stressed Out” című dalával

Harmadik feltételes mód (third conditional, if-clause type 3 )

A harmadik feltételes mód viszont az, amikor a múltról spekulálunk. A hibáinkra emlékezünk, vagy épp történelem órán gondolkozunk el azon, mi lett volna, ha …

 • If I had learned more, I would have passed my matura exam.

(Ha többet tanultam volna, átmentem volna az érettségin.)

Mindkét esemény a múlté. Az első részben if+past perfect (had+ ige 3. alakja), és would have+ ige 3. alakja lesz a második mondatrészben.

Természetesen a tagmondatokat itt is felcserélhetjük, miután elhagyhatjuk a vesszőt is:

 • I would have passed my driving licence test if I hadn’t come drunk.

(Átmentem volna a forgalmi vizsgán, ha nem részegen mentem volna vizsgázni.)

 • If he had had the money, he wouldn’t have taken this bloody bank loan.

(Ha lett volna pénze, nem vette volna fel azt a rohadt kölcsönt)

Angol segédige can could cannot
Ha a macskák beszélni tudnának… akkor nem mondanának semmit. Melyik feltételes mód lesz? Lásd még: Macskás idézetek angolul.

Vegyes feltételes mód (mixed conditionals)

A haladóbb diákok biztosan észreveszik, hogy a fenti egyszerű szabályok a feltételes módokról, a gyakorlatban, mindenféle formát öltenek a kontextustól függően. Annak érdekében, hogy jobban kifejezzük, amit mondani szeretnénkk, számos egyedi feltételes módot és szerkezetet is használhatunk, például:

Normál első feltételes mód:

 • If the girl knows English, I will marry her.

(Ha ez a lány tud angolul, akkor elveszem feleségül)

– parancs formájában is lehett:

 • If the girl knows English, marry her!

(Ha ez a lány tud angolul, vedd el feleségül!)

– vagy megjelenhet itt pár segédige (can, could, may stb.)

 • If the girl knows English, you can marry her.

(Ha ez a lány tud angolul, akkor feleségül is veheted)

módbeli segédigék feltételes móddal, conditionals, megtanulod!
Lásd még: Ha elolvasod ezt a cikket a módbeli segédigék használatáról különböző feltételes módokban, akkor talán meg is tanulod őket!

Az angol feltételes módok keverésének módja jól látható az alábbi táblázatban:

 

Első feltételes mód (first conditional)

A feltétel a következők használatára vonatkozik:Feltétellel rendelkező rész(if/unless/when stb.)A mondat második (fő) része
jövőbeli tevékenység (hatás)Egyszerű jelen (simple present )If she offers you the job, …Egyszerű jövő…I will take it.
Parancs…take it!
Segédige…you can take it.
közeljövőbeli tevékenység

jövő (folyamat)

folyamatos jelen (present continuous)If she is complaining, …Egyszerű jövő…I will run away.
Rozkaz…run away!
Segédige…you can always run away.
Már befejezett tevékenységPresent PerfectIf he has brought you the flowers, …Egyszerű jövő…she will kiss him.
Parancs…kiss him!
Segédigeyou can kiss him.
valószínűtlen tevékenység should + főnévi igenév If she should fail the exam, …Egyszerű jövőshe will simply take it again..
Parancsgo for a beer with her!
segédigewe can cheer her up.
tények/nulla feltételes módEgyszerű jelen (simple present )If people are happy, …jelen időthey are naturally friendly.

Második feltételes mód (second conditional)

A feltétel a következőkre vonatkozik:If-es tagmondatA mondat második (fő) része
a jelenről való elmélkedés

(pl. jövőbe tekintés)

Simple PastIf Iwas rich,Második feltételes mód

(second conditional)

I would travel to Bhutan.
spekuláció a múlt egy hatásáról

– bár általában helyénvalóbb lenne

a harmadik feltételes módot alkalmazni, a lényeg az, hogy

(know her)

van valami, ami állandó, és nem ért véget a múltban

– Valószínűleg még mindig nem ismerem.

Simple PastIf I knew her,Harmadik feltételes mód

(third conditional)

I would have said „hi”.
feltételes módok
A feltételes módok hasznosak a zsarolásban: „Cool jacket” „Thank you” „Kár lenne, ha valami történne vele” [második mód feltételes] „Tedd le azt a csipsze” (a chips brit hasábburgonya, az amerikai angolban peidg a csipsz)

Harmadik feltételes mód (third conditional)

A feltétel a következőkre vonatkozik:If-es tagmondatA mondat második (fő) része
régóta egészen mostanáigPast PerfectIf I had known it,Első feltételes mód (first conditional)I wouldn’t be here now.
régi időkPast PerfectIf he hadn’t learned English,Második feltételes mód (second conditional)he would not have become an English teacher.

Real and unreal conditionals

Végül érdemes megemlíteni, hogy van egy másik módja is a feltételes módok leírásának.

Néhány mondat az if, when stb. szavakkal valami irreális, irreális dolgot ír le.

Például:

 • If I knew English better, I would get a better job. (unreal conditional)

Szóval, mint ha azon gondolkodák, hogy ha jobban tudtam volna angolul, jobb munkát kaptam volna. De nem tudok jobban, szenvedés, zsákutca. Csak álmodozni lehet.

A következő mondatban azonban a helyzet más:

 • If I start learning English, I will get a better job! (real conditional)

Ez nem csak spekuláció. Ha feliratkozom egy angol tanfolyamra, a jobb munka megszerzése a teljesen reális tervnek tűnik! Ez egy valódi lehetőség!

De a real and unreal conditionals valós és valótlan feltételekről többet egy külön bejegyzésben:

Real and unreal conditionals, angol, feltételes módok
Lásd még: Real and unreal conditionals – mennyire valósak az angol feltételes módok?

 

Gyakorlatok az angol feltételes módokhoz (conditionals)

Mint látható, az angol feltételes módokat nem olyan nehéz megérteni. A nyelvtan nem nehéz. Csak az nehéz, hogy a helyes használata a szokásunkká váljon.

Ezért ajánlom, hogy próbáld ki a Speakingo online angol nyelvtanfolyamát,ahol a számítógépeddel ebszélgetve kellemesen, bármikor és bárhol, gyakorolhatod ezeket a feltételes módokat, amíg már a könyöködön nem jönnek ki! Iratkozz fel, hogy kipróbálhasd programunkat egy hétig teljesen ingyenesen!


Az angol nem tanulja meg magát helyetted!

Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!


 

A vegyes feltételes mód táblázatát a English Grammar Online inspirálta

Segített ez a szöveg az angol feltételes módok megértésében?

Ha bármilyen kérdésed van, tedd fel őket megjegyzésekben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt