Angol múlt idők past simple és past continuous

Angol múlt idők past simple és past continuous – e két népszerű angol igeidő összehasonlítása és összesítése.


Fogta a kezem, és a szél bájosan fútta a haját a tengerparti üdülőhelyen, miközben ment le a Nap. Múlt, emlékek. Hogyan fejezzük ki őket angolul?

Az angol múlt időknek (angolul past tenses) két alapvető változata van: egyszerű (past simple) és foylamatos ( past continuous ).

Hogyan és mikor alkossunk mondatokat ezek felhasználásával?

Hogyan alkossunk mondatokat a past simple igeidővel?

A present simple igeidőhöz hasonlóan apast simple szerkezetet olyan dolgok leírására használjuk, amelyek bizonyos rendszerességgel történtek a múltban, pl. naponta, mindig és talán soha. Akkor tudjuk, hogy ezt a szerkezetet kell használni, és a rendszeresség magából az igeidőből derül ki.

Hasonló módon hozzuk létre – a legtöbb esetben elég, ha csak egy -ed végződést adunk az igének .

 • I learn English every day. (Minden nap tanulok angolul.)
 • I learned English every day. (Minden nap tanultam angolul.)

Tehát egyszerű múltat úgy képzünk, hogy a főnévi igenévhez (a jelenben is használt igealak) adunk egy -ed végződést, tehát a learn(tanulni) igéhez hozzáadva az -ed végződést megkapjuk a learnedszót (tanultam, tanult, tanultunk stb.)

present simple present continuous angol igeidők

Olvasd el ezt is: Jelen idők – összesítés

Past simple ugyanaz minden személyben!

Megkockáztathatjuk, hogy a past simple igeidő a legegyszerűbb igeidő mindközül.

Miért?

Mert minden személyben ugyanúgy néz ki!

 • I learned English. (Angolul tanultam.)
 • You learned English. (Angolul tanultál, angolul tanultál )
 • She learned English.(Angolul tanult.)
 • He learned English. (Angolul tanult.)
 • It learned English. (Angolul tanult.)
 • We learned English.(Angolul tanultunk.)
 • You learned English. (Angolul tanultatok.)
 • They learned English.(Angolul tanultak.)

Tehát egyszerűbb már nem is lehetne: valaki + tanult + angolul.

Nézd csak meg, mennyivel egyszerűbb angolul tanulni, mint magyarul!

Tagadás past simple igeidőben

Ugyanez a helyzet, elég ha minden személyben csak hozzáadjuk a didn’t segédigét.

 

 • I didn’t learn English.
 • She didn’t learn English.
 • We didn’t learn English.

.. stb.

Didn’t: a do not rövidített formája.

Ha hangsúlyozni akarjuk nyilatkozatunk valódiságát, használhatjuk a teljes formát: I didn’t learn English. = I did not learn English.

Ez utóbbi mondat hangsúlyosabbnak és formálisabbnak hangzik.

Kérdések past simple igeidőben

Az egyszerű jelenben a kérdésekhez használt dosegédigébőldid lesz > past simple egyszerű múltban.

 • Do you learn English? (Tanulsz angolul? Egyszerű jelen present simple)
 • Did you learn English? (Tanultál angolul? Egyszerű múlt past simple)

Egyszerű jelenben present simple meg kellett jegyeznünk, hogy a he, she, it személyes névmásoknál a do segédigébőldoes lesz. Egyszerű múltban simple past minden személynél ez didmarad!

 • Did she learn English? (Tanult angolul?)
múlt idő past simple
Egyszerű ember vagyok. Az egyszerű múltra van szükségem, azt használom.

Kivételek? Természetesen vannak!

Rendhagyó igék a past simple igeidőben

Ami a múlt időket illeti, az úgynevezett rendhaygó igék jelentik majd a legnagyobb problémát itt. Itt nincs logika, meg kell őket tanulni (pl. havehad ). A Speakingo online angol tanfolyam feladataiban,amikor meghallod az ige alapformáját, a másik két igealakkal válaszolva tanulod őket (pl. speak? – spoke, spoken).

Erről több információt ebben a posztban találtok:

mik azok az angol rendhagyó igék

Olvasd el ezt is: Mi köze a vikingeknek az angol rendhagyó igékhez?

Szabályos igék a past simple igeidőben

Ami a rendszeres igéket illeti, ahol csak hozzáadunk egy -ed végződést, a helyzet egy kicsit megváltozik, amikor:

 • a szó e-re végződik, mert ilyenkor csak egy -d-t aduk hozzá: love-loved, smile-smiled
 • a hangsúlyos magánhangzó után, ha mássalhangzó az utolsó betű, akkor megduplázzuk azt: admit-admitted
 • ha a mássalhangzó után az ige y-ravégződik, akkor az i-vé válik: hurry-hurried, worry-worried

Lenni ige múlt időben (was/were)

Külön kivétel lesz a lenni (to be). Teljesen a maga módján viselkedik:

 • I was happy.(Boldog voltam.)
 • You were happy.(Boldog voltál.)
 • He/She/It was happy.(Boldog volt.)
 • We/You/They were happy.(Boldogok voltunk.)

Több információ arról, hogymikor lesz wasés mikor were egy külön posztban:

Mikor was és mikor were? A
Lásd még: Mikor was és mikor were? A to be ragozása przeszłym past simple és past continuous igeidőkben

Birtokolni ige múlt időben (had)

A második ilyen szokatlan szó a birtokolni (to have) , ami roppant egyszerű minden személyben egyszerű múlt időben past simple, mert csak egy hadlesz belőle.

 • I had a banana.(Banántettem.)
 • You had happy.(Volt egy banánod..)
 • He/She/It had happy.(Banána volt.)
 • We/You/They had happy.(Banánunk volt.)
egyszerű múlt idő simple past szenvedő mód angol
Állítólag nyelvtani hibát követ el egy mémben. Kiderült, hogy az angol volt az, ami mindig rossz volt.

További információ az angol egyszerű múltról past simple ebben a postban: Miért beszél a GPS navigáció Chuck Norris-nak egyszerű múltban?

Amikor használjuk a past simpleigeidőt?

Így alkotunk mondatokat past simple igeidőben. Ebben a szerkezetben inkább a hatásról van szó, mint magáról a cselekvésről.

Az egyszerű múltat past simple, akkor fogjuk leginkább használni, ha szerepel az évszám a modnatban (in 1984), meg szerepelnek oylan szavak (időhatározók), mint a yesterday, last week, two years ago stn.

Ezt használjuk továbbá feltételezésekhez is, vagyis a második feltételes módban.

Természetesen az egyszerű múlt past simple előfordul a passzív oldalon is, szereti a segédigéket, mint például a could,és úgynevezett wh-kérdések feltevésére is használható.

De ne akarjunk mindent egyszerre!

Hogyan néz ki ez a tevékenységet kihangsúlyozó past continuous igeidőben?

past and present tenses múlt- és jelen idő angol
Lásd még: Past and present simple tenses.. az idő meg csak telik…

Mikor használjuk a folyamatos múlt past continuous igeidőt?

Mint mindig a folyamatos igeidőkben, a hangsőly magán a tevékenységen van, és nem feltétlenül annak hatásán. Szóval, amikor éppen végeztük a tevékenységet, és nem az, hogy elvégeztük-e azt.

Például olyan állító mondatban használjuk, mint:

 • Yesterday, I was learning English. = Tegnap angolul tanultam.

Vagyis: Én + voltam + csinálva valamit plusz -ing végződés(+ a mondat többi részepl at home)

[‘Ez nem jelenti azt, hogy a küldetés véget ért a végső győzelem, ami azt sugallja, tanultam angolul tegnap. (Tegnap tanultam angolul) az egyszerű múltban .\n’]

A múltban csak azt mondtuk, hogy tettünk valamit, és máris. Csak félénken tudunk megtippelni az eredményt.

Ahhoz, hogy valamit helyesen mondjunkfolyamatos múltban past continuous megint, mint a folyamatos jelenben, tudnunk kell, hogyan ragozódik a lenni ‘to be ige minden személyben. Múlt időben a ‘to be‘ azonban segédigeként funkcionál, ami önmagában nem jelent semmit.

Természetesen -ing végződést adunk a második fő igének (a cselekvést leíró igének). Arról, hogyan képezzünk folyamatos-ingalakot, és arról mely igékneknincs folyamatos alakjuk, egy másik bejegyzésben olvashatsz.

folyamatos angol igék
Lásd még: Az angol igék folyamatos alakja.

Tehát hivatalosan a mondat minden személy számára így néz majd ki folyamtos múltban past continuous:

 • (én) I was learning English.
 • (te) You were learning English.
 • (ő) She was learning English.
 • ő) He was learning English.
 • (ez) It was learning English.
 • (mi) We were learning English.
 • (ti) You were learning English.
 • (ők) They were learning English.

Egyszóval, egyes számban was, többes számban pedig were . Annyi apróság, hogy „te” és „ti” ugyanaz a szó angolul „you„, és ez a szó pedig úgy döntött, hogy inkább a wereformát kedveli jobban, nem az amúgy logikusnak tűnő wasalakot. De sosem tudhatod, mire gondol a beszélgetőpartnered!

Kérdések a
Lásd még: Kérdések a „what” kérdőszóval present simple és present continuous igeidőkben.

És mi van, ha ugyanezt akarjuk kérdezni valakitől?

Hogyan alkossunk kérdéseket past continuous igeidőben?

Ismét a fordított szórendet használjuk , azaz az első két szót megcseréljük:

 • (én) Was I learning English. (Tanultam angolul?)
 • (te) Were you learning English? (Tanultál angolul?)
 • (ő) Was she learning English? (Tanult angolul?)
 • ő) Was he learning English? (Tanult angolul?)

És többes számban:

 • (ez) Was it learning English? (Tanult angolul?)
 • (mi) Were we learning English? (Tanultunk angolul?)
 • (ti) Were you learning English? (Tanultatok angolul?)
 • (ők) Were they learning English? (Tanultak angolul?)

Vedd figyelembe, hogy itt nem tudjuk, hogy az a személy, akiről érdeklődünk, tud-e angolul vagy sem. Csak azt kérdezzük, hogy megpróbálta-e elmélyülni a tanulmányokban , és hogy a múlt egy adott pontjában volt egy időszak, amikor ezzel foglalkozott-e.

Hogyan tanuljunk meg angolul otthonról egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

Hogyan alkossunk tagadó mondatokat a past continuous igeidőben?

A tagadásokat ismét egyszerűen az ige (ami kifejezi a cselekvést) elé tett notszó hozzáadásával képezzük.

 • I was not learning English.
 • You were not learning English.
 • He was not learning English.
 • She was not learning English.
 • It was not learning English.

És többes számban:

 • We were not learning English.
 • You were not learning English.
 • They were not learning English.

A beszédben általában rövidített változatokat használunk: wasn’t i weren’t :

 • I wasn’t learning English.
 • You’ weren’t learning English.
 • He wasn’t learning English.
 • She wasn’t learning English.
 • It’ wasn’t learning English.
 • We weren’t learning English.
 • You weren’t learning English.
 • They weren’t learning English.
folyamatos múlt past continuous tengeri mesék
Lásd még: A folyamatos múlt idő past continuous és kalóz történetek

A past simple és past continuous igeidők összehasonlítása

 • Az alapvető kérdés az, hogy történt-e valami, vagy csak folyamatban volt:

Tom watched a film yesterday. (past simple)

Megnézte a filmet, ez a tegnapi sikere.

At 8 o’clock Tom was watching a film yesterday. (past continuous)

Nyolc órakor egy rendkívül kellemes tevékenység, amelyen filmnézésis, közepette volt (így például abban az időben nem tudta megölni a szomszédját, kedves Sherlock).

 • Az akció talán sikeres volt, vagy véget sem ért.

She ate a cake.

Megette a tortát, és a vége, eltűnt a torta.

She was eating a cake.

Tortát evett, de talán maradt nekem még belőle.

 • Egyik tevékenyég a másik után, vagy inkább egyszerre:

She ate a cake, a then she ate a pizza.

Először egy tortát evett, madj bedobott egy pizzát.

I was taking pictures, while she was standing on her head.

Épp képeket készítettem, miközben ő fejenállt – mindkét dolog történt ugyanabban az időben.

 • Szavak, amelyek általában ezekben az igeidőkben fordulnak elő:

egyszerű múlt past simple

foylamatos múlt past continuous
 • While

 • as long as

Milyen gyorsan és hatékonyan lehet megtanulni egyedül angolul?
Olvasd még: Milyen gyorsan és hatékonyan tanulhatunk meg angolul egyedül?

A past simple és past continuous igeidők alkalmazása

Érdekes, hogy az egyik legnépszerűbb szerkezet a mindkettő egyszerre történő használata.

Az ilyen példák leginkább a Speakingo online angol nyelvtanfolyamán találhatók néhány mondatában,ahol a számítógépeddel beszélgetve , mint egy gyerek, a nyelvtanra nem is gondolva, gyakorlod ezeknek a mondatoknak a helyes használatát a megfelelő szövegkörnyezetben.

Ezek olyan mondatok lesznek, mint:

 • He was watching a movie, when the phone rang.

(Nézte a filmet, amikor csörgött a telefon.)

Egy szélesebb körű tevékenység során a semmiből felbukkan egy rövidebb tevékenység – nézte a filmet, amikor megcsörrent a telefon.

Ezeket a mondatokban az oldalak felcserélhetőek:

 • When the phone rang, he was watching a movie.

(Amikor megcsörrent a telefon, épp filmet nézett.)

Angol múlt idők past simple past continuous

Hogyan lehet a legjobban megtanulni a past simple és past continuous igeidőket?

Bár az elmélet érdekes és kellemes, hogy valóban megtanuljuk ezeket a múlt időket, és minden mást, a gyakorlatban kell őket használni!

Ezért javaslom a Speakingo online angol nyelvtanfolyamát!

A tanfolyam több mint 2500 példája közül sok pontosan gyakoroltatja ezt a két múlt időt.

Ennek köszönhetően, amikor meg kell majd szólalni, nem gondolkodsz majd a szabályokon, hanem csak természetes módon válaszolsz.

A Speakingo-n gyorsan és kellemesen tanulsz, mint egy gyermek – tréfás képeken keresztül, anyanyelvi beszélő hangjával, a számítógépeddel beszélgetve, ami megért, megdicsér, vagy ki is javít, ha kell!

Különben is, a legjobb, ha magad próbálod ki ezt a fajta tanulási módszert. A regisztráció után az első hét ingyenes!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Gyakorold a past simple és past continuous igeidőket a gyakorlatban is!


Hogy néz ki az angol nyelvtanulás online
Lásd még: Hogyan néz ki az angol nyelvtanulás a Speakingo online tanfolyamán?

Maradt még két múlt idő a haladók számára

Ennyit erről a két múlt időről.

Ezen kívül van még két múlt idő,a past perfect és a past perfect continuous. Segítségükkel olyan múltbéli eseményekről beszélünk, amik még régebb történtek, mint a „sima múlt idő”, amiről a past simple és pas continuous segítségével beszélünk.

Például:

 • She had arrived before my plane landed. (Még azelőtt megérkezett, mielőtt leszállt volna a gépem.)

Bár ezek a múlt idők sem különösebben bonyolultak, a „régmúltról” többet már inkább egy külön bejegyzésben a haladóbb tanulók számára:

past perfect tense
Lásd még: „Régmúlt” idő past perfect

És a folyamatos (continuous) formája:

past perfect continuous progressive régmúlt
Lásd még: A folyamatos múlt idő past perfect continuous.

Nem olyan szörnyű, ugye? Oszd meg véleményed vagy kérdéseid az angol igeidőkről a megjegyzésekben!

Ha a szöveg kicsit rendet tett a fejedben, már ami ezt a két múlt időt illeti, oszd meg a bejegyzést barátaiddal is!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Vicces Tinder profil leírások angolul

A Tinder sok különböző érzelmet kelthet bennünk, különösen ha a saját leírásunkat kellene megírnunk angolul. 40 vicces Tinder leírás fiúktól és lányoktól angolul, valamint néhány tipp a sajátod megírásához.

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt