43 legszebb barátsággal kapcsolatos idézetek

Az alábbi 43 válogatás a barátsággal kapcsolatos idézetek témájából nem csak ápolni segít majd ezt a csodálatos érzést, de angol tudásodat is fejleszti!


Barátság angolul és szlávul

Először is, néhány saját gondolat, és érdekesség az internetről.

A „barát” szó az valamelyik szláv nyelv, legvalószínűbben a horvát vagy a szlovák brat (‘fivér; szerzetes’) szavának korai átvétele; eredete szerint a brat összefügg más indoeurópai nyelvek ‘fivér’ szavaival: latin frater, német Bruder, görög phratria (‘testvériség’) stb. Angolul friend, amit barátnak fordítunk magyarra. Számomra azonban az angolszászok által ebben a kifejezésben jobben értett megfelelője lenne helyes, ami a „haver” vagy „ismerős”.

Az a benyomásom, hogy különösen a szlávok számára a barátság valami sokkal mélyebb dolog – a lengyel „przyjaciel’ (a magyar „barát) inkább a „soulmate”-nek felelne meg, azaz lelki társ.

Általánosságban azonban nehéz angolul beszélni a barátságról… Inkább minden ember olyan, mint egy magányos sziget, barátságos, de elszigetelt. Az angolok nem látogatnak túl sokat haza, nem éppen kedvesen beszélnek mélyebb témákról. Valószínűleg ezért olyan nehéz külföldön barátokra lelni, megtalálni magunkat, és ezért is hiányozhat szeretett otthonunk… barátaink …

 

Barátsággal kapcsolatos idézetek angolul

Ez nem jelenti azt, hogy nem találhatunk néhány érdekes barátsággal kapcsolatos idézetet angolul – a marketiungben ezek verhetetlenek!

De legalábbis remélem, hogy miután ezt a bejegyzést elolvasod, arra amlékezni fogsz, hogy angolul a barátkozni az … barátokat csinálni (make friends)!

Az alábbiakban az én saját válogatásom a legszebb barátsággal kapcsolatos idézetekről fordítssal együtt – mint mindig, a tanítási céloknak megfeleően inkább szó szerinti fordításokra törekedtem! Ezért azt javaslom, hogy csak akkor olvasd a fordítást, ha valamit tényleg nem értesz!

szerelemmel kapcsolatos idézetek
Lásd még: 42 szerelemmel kapcsolatos idézet angolul

Barátsággal kapcsolatos idézetek 1-10

 • “You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.” – Dale Carnegie

Két hónap alatt több barátot szerezhetsz azáltal, hogy más emberek iránt érdeklődsz, mint két év alatt, ha csak magad iránt.

 • “If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.” – Zig Ziglar

Ha barátot keresel, felfedezed, hogy nagyon kevés van belőlük. Ha te magad is barát leszel, mindenhol találsz majd barátokat.

 • “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.” – Friedrich Nietzsche

Nem a szeretet hiánya, hanem a barátság hiánya teremt boldogtalan házasságokat.

 • “Some of the biggest challenges in relationships come from the fact that most people enter a relationship in order to get something: they’re trying to find someone who’s going to make them feel good. In reality, the only way a relationship will last is if you see your relationship as a place that you go to give, and not a place that you go to take.” – Anthony Robbins

A kapcsolatok legnagyobb kihívásai abból származnak, hogy a legtöbb ember kapcsolatba kerül, hogy kapjon valamit: olyasvalakit próbálnak találni, aki által majd jobban érzik magunkat. Valójában az egyetlen módja annak, hogy egy kapcsolat tartós legyen, hogy egy olyan helyként tekintesz rá, ahol azért mész, hogy adjál, nem azért, hogy onnan elvegyél.

 • “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.” – Unknown

A barát olyan valaki, aki megérti a múltad, hisz a jövődben, és pontosan úgy fogad el, ahogy vagy. (Szerző) ismeretlen

alapvető angol kifejezések kezdők számára
Lásd még: Alapvető angol kifejezések
 • “A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.” – Arnold H. Glasgow

Egy igazi barát soha nem áll az utadba, amíg ki nem derül, hogy épp lejtmenetben vagy (bajba keveredtél).

 • “You can always tell a real friend: when you’ve made a fool of yourself he doesn’t feel you’ve done a permanent job.” – Laurence J. Peter

Mindig észrevezsed, amikor egy igaz baráttal leltél, amikor éppen bolondot csinált magából, ő pedig nem érzi úgy magát, mint ha ez neked nehezedre esett volna.

 • “A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. ” – William Shakespeare

Egy barát az, aki úgy ismer téged, ahogy vagy, megérti, hol voltál, elfogadja, hogy mivé váltál, és folyamatosan, finoman lehetővé teszi, hogy fejlődj.

 • “Love all, trust a few, do wrong to none.” – William Shakespeare, All’s Well That Ends Well

Szeress mindenkit, bízz néhányban, senkinek se tégy rosszat.

 • “There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.” – Jane Austen, Northanger Abbey

Nincs semmi (ne feledd- angolul nem használunk kettős tagadást!),amit azok számára tennék, akik a barátaim. Fogalmam sincs (nincs szokásom) csak félig szeretni az embereket, ez nem az én természetem.

bölcs idézetek az életről angolul

Barátsággal kapcsolatos idézetek 11-20

 • “A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.” – Jim Morrison

A barát olyan valaki, aki teljes szabadságot ad neked, hogy önmagad légy.

 • “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Elbert Hubbard

A barát olyan valaki, aki mindent tud rólad, és mégis szeret téged.

 • “I think if I’ve learned anything about friendship, it’s to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don’t walk away, don’t be distracted, don’t be too busy or tired, don’t take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. Powerful stuff.” – Jon Katz

Azt hiszem, ha tanultam valamit a barátságról, ez az, hogy nem adjuk fel, kapcsolatban maradnunk, harcolunk egymásért. Ne távolodj el tőlük, ne lszórd szét őket,, ne legyen túl elfoglalt vagy fáradt, ne tekints őket biztos dolognak. A barátok az a ragasztó egy része, amely egyben tartja az életet a hittel. Erős anyag.

 • “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell

Egy igaz barát az, aki jön, amikor a világon mindenki más megy.

 • “Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.” – C.S. Lewis

Barátság jön létre, amikor az egyik ember azt mondja a másiknak: „Mi! te is? Azt hittem, csak én vagyok ezzel ilyen.

[Figyeljük meg az idők sorozatáta függő beszédben: „I am the only one” → I though I was the only one.)

függő beszéd az angol nyelvben
Lásd még: Hogyan öhet jól a függő beszéd (reported speech) a pletykálásban.
 • “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” – David Tyson

Igaz barátság eljön, ha két ember között a csend kényelmes (nem kínos).

 • “Keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you believe that you too can become great.” – Mark Twain

Maradj távol azoktól, akik megpróbálják lekicsinyíteni az ambícióidat. A kis emberek mindig ezt teszik, de a naygok elhitetik veled, hogy te is válhatsz naggyá.

 • “Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.” – Ed Cunningham

A barátok azok a ritka emberek, akik megkérdezik, hogy vagy, majd várják a válaszokat.

[Angolul az úriemberi „How do you do?” – hogy vagy – egy egyszerű „How do you do?”-val válaszolunk – ez csak kedvesség, és senkit sem érdekel, hogy valaki valójában hogyan van …)

 • “Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.” – Oscar Wilde

Bárki együttérezhet, ha egy baráta szenved, de nagyon jó természetet igényel, hogy egy barátunk sikerével tudunk együttérezni.

 • “A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not seem such a good friend after telling.” – Arthur Brisbane

Egy jó barát meg tudja mondani, mi is van veled (mi a problémád) egy perc után. Lehet, hogy nem fog úgy kinézni, mint egy jó barát, miután azt ki is mondta.

Hogyan tanuljunk gyorsan és hatékonyan egyedül angolul?
Lásd még: Hogyan tanulj meg angolul gyorsan és hatékonyan?

Barátsággal kapcsolatos idézetek 21-30

 • “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” – Plutarch

Nincs szükségem egy barátra, aki változik, amikor én is változom, és bólint, amikor bólintok; Az árnyékom sokkal jobban csinálja ezt.

 • “Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.” – Oprah Winfrey

Sokan szeretnének veled furikázni egy limuzinban, de te olyasvalakit akarsz, aki megvárja veled a buszt, ha lerobban a limuzinod.

 • “They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.” – Carl W. Buechner

Talán elfelejtik, amit mondtál, de sosem felejtik el, hogy érezted magad.

 • “Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.” – Unknown

Igazán jó barátokat nehéz találni, nehéz elhagyni és lehetetlen elfelejteni. Ismeretlen szerző

 • “Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus

Ne menj előttem, nem tudlak követni. Ne kövess, nem tudlak vezetni. Csak sétálj el mellettem, és légy a barátom.

 • “In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.” – Albert Schweitzer

Mindenki életéebne eljön a nap, amikor belső lángja kialszik. Ezután „lángba borul”, ha egy másik emberrel találkozik. Hálásnak kell lennünk azoknak az embereknek, akik újra lángra lobbantják a belső lelkünket.

 • “Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” – Gloria Naylor

Néha barátnak lenni azt jelenti, hogy elsajátítjuk a „jó időzítés” művészetét (a megfelelő időben végezzük a megfelelő dolgokat). Van idő a csendre. Van idő, hogy elengedjünk valakit, hogy saját sorsuk után menjenek. És itt az ideje, hogy felkészüljünk a darabok összegyűjtésére (metaforikusan, mi maradt a barátunkból), amikor mindennek vége.

 • “There’s not a word yet for old friends who’ve just met.” – Jim Henson

Nincs még hír azokra a régi barátokra, akik csak most találkoztak.

 • “It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.”- Epicurus

Nem annyira a barátaink segítsége, ami nekünk segít, hanem a bizonyosság, hogy segíthetnek. Epikurosz.

 • “Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.” – William James

Amikor konfliktusba kerülsz valakivel, van egy tényező, amely különbséget tehet a kapcsolat elpusztítása és elmélyítése között. Ez az attitűd/megközelítés tényezője.

Motivációs idézetek angol nyelven fordítással

Barátsággal kapcsolatos idézetek 31-43

 • “Do I not destroy my enemies when I make them my friends?” – Abraham Lincoln

Minek pusztítsam el az ellenségeimet, amikor a barátaimmá is tenném őket?

 • “Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.” – Thomas J. Watson

Ne barátkozz olyan emberekkel, akik kényelmesen érzik magukat. withprepozíció– a mondat végén). „Barátkozz” olyanokkal, aki fejlődésre vesznek rá. (Lever „emel, emelőkar”, így a lényeg az, hogy a kritikusságukat arra használják, hogy feljebb emeljenek.)

 • “One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.” – Clifton Fadiman

A barátság egyik mércéje nem az, hogy a barátok mennyi dolgot (tudnak) megvitathatni, hanem az, hogy mennyi dolgot már nem kell emgemlíteniük.

 • “Never idealize others. They will never live up to your expectations. Don’t over-analyze your relationships. Stop playing games. A growing relationship can only be nurtured by genuineness.” – Leo F. Buscaglia

Soha ne idealizálj másokat (ismét: angolul elkerüljük a kettős tagadást!). Ne elemezd túl a kapcsolataid. Hagyd abba a játékot. A növekvő kapcsolatot csak a hitelesség táplálhatja.

 • “Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.” – Tennessee Williams

Az élet részben az, amit csinálunk, részben pedig az, amit az általunk választott barátok készítettek.

tudsz angolul
 • “If it’s very painful for you to criticize your friends — you’re safe in doing it. But if you take the slightest pleasure in it, that’s the time to hold your tongue.” – Alice Duer Miller

Ha nagyon fájdalmas számodra, hogy kritizáld barátaid – akkor teljes biztonságban vagy (nyugodtan folytathatod). Azonban, ha még a legkisebb örömöt is jelenti ez neked, ideje lakatot tenned a szádra.

 • “The best time to make friends is before you need them.” – Ethel Barrymore

A legjobb alkalom, hogy „barátokat” szerezzünk az, mielőtt még szükséged lenne rájuk.

 • “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle

A vágy, hogy barátok legyünk egy gyors munka, de a barátság egy lassan érlelődő gyümölcs. – Arisztotelész

 • „There is nothing on this earth more to be prized than true friendship”. Aquinói Tamás

Nincs semmi ezen aföldön (kettős tagadás!), ami több ér, mint az igaz barátság.

 • „It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.” – Ralph Waldo Emerson

A régi barátok – áldás. Megengedheted magadnak, hogy hülye legyél velük.

 • “It is only the great hearted who can be true friends. The mean and cowardly, can never know what true friendship means”. – Charles Kingsley

Csak a nagy szívű emberek lehetnek igazi barátok. Az aljas és gyáva soha nem fogja megtudni, mit jelent az igaz barátság.

 • “Friendship is unnecessary, like philosophy, like art… It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.” C. S. Lewis

A barátság szükségtelen, csakúgy, mint a filozófia, mint a művészet (…) Nincs értéke (a túlélés szempontjából); inkább az egyik olyan dolog, amely értéket ad a túlélésnek.

 • “It is more shameful to distrust our friends than to be deceived by them”. Konfucius

Szégyenletesebb, ha úgy teszünk, mint ha valaki a barátunk lenne, mint ha ők átvernének bennünket.

A fenti barátsággal kapcsolatos idézetek a Positivity Blog oldalról származnak.

Angol módbeli segédigék
Mennem kell, a népemnek szüksége van rám.

Barátkozz meg az angol nyelvvel!

Amint ezekből a fordításokból láthatod, jobb eredetiben olvasni ezeket az idézeteket. Ugyanez lesz a helyzet a filmekkel, könyvekkel, tudományokkal és minden mással!

Mi több, oly sok mindent még le sem fordítottak magyarra- és talán soha nem is fogják!

Ezért tanulj angolul online!

Nem csak akkor javítod az egészséged és a pénzügyeidet ily módon, de kinyílik a világ számodra, és más országokból származó barátokra lelhetsz!

A Speakingo online angol tanfolyamén teljesen stressz nélkül teheted ezt meg, és még akkor is, ha kevés időd van, és az a kevés idő is csak ritkán. Miért? Mert itt angolul a … telefonoddal vagy számítógépeddel tanulsz bezsélni, ami megért, megdicsér, vagy ki is javít, ha kell. Itt tréfés képeken, anyanyelvi beszélővel felvett felvételeken keresztül tanulsz, válaszolsz a kérdésekre, amelyek tartalmazzák az összes számodra szükséges nyelvtant.

Az ilyen tanulás nemcsak rendkívül hatékony, hanem egyszerűen kellemes is!

Különben is, a legjobb, ha magad bizonyosodsz meg róla! Iratkozz fel az alábbiakban két kattintással, hogy kipróbáldt ezt a fajta tanulási módszert ingyenesen és kötelezettségmentesen!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Barátkozz meg az angol nyelvvel!


És melyek a te kedvenc inspiráló idézeteid angolul? Helyezd el őket a megjegyzésekben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Mik azok az angol módbeli segédigék?

A módbeli segédigék angolul lehetnek – can, could, should, must, have to, will, would, ought to és így tovább – úgy tűnik, hogy egy igazi kihívás lehet az az angol tanulóknak. Valójában csak néhány van belőlük, és a hozzájuk kapcsolódó nyelvtan pedig nem bonyolult. Vagy legalábbis annyira …

Tovább »
Schimpfwörter auf Englisch
Káromkodás angolul (swear words)

Kedved lenne néha egyet káromkodni angoltanulás közben? Ismerj meg pár káromkodást és vulgarizmust angolul (swear words), valamint néhány gondolatot a „csúnya szavak” természetéről.

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt