Mik azok az angol módbeli segédigék?

modal verbs

A módbeli segédigék angolul lehetnek – can, could, should, must, have to, will, would, ought to és így tovább – úgy tűnik, hogy egy igazi kihívás lehet az az angol tanulóknak. Valójában csak néhány van belőlük, és a hozzájuk kapcsolódó nyelvtan pedig nem bonyolult. Vagy legalábbis annyira …


/Az ábrán: módbeli segédigék? Mi a fene ez (szó szerint „a pokol” – what the hell?

Először is, egy kis érthetetlen elmélet, majd tovább megyünk pár gyakorlati példákra, és minden világossá válik!

Mik azok a módbeli segédigék?

 • A módbeli segédigék azok, amelyek egy bizonyos … modalitást hoznak a beszédbe (angolul módomodalityvagy mood)– nekik köszönhető, hogy kifejezhetjük kívánságainkat, kétségeinket, a méltányosságba vetett hitünket, kérésünket, tiltásunkat, beleegyezésünket és így tovább.
 • A mondatokban segédigékkéntis működhetnek – azaz a velük használt ige jelentését módosítva is előfordulnak.
 • A módbeli segédigék inverzióvalés tagadással hoznak létre kérdéseket azáltal, hogy megtagadják magát az igét,más segédigék nélkül (példák lejjebb).

Tudtad, hogy:

A módbeli segédigék elnevezése érdekes módon az arisztotelészi filozófiájából (logika) származik. Három értékelési módot sorol fel: allítás (így és így van), zsarnokség (így és így kell lennie) és maga a probléma (így is lehetne). A módbeli segédigék pontosan leírják vagy módosítják azt a módot (modus, innen a név), ahogyan érveinket oratorikus filozófiai vitákban megfogalmazzuk.


Angol módbeli segédigék
Szóval azt mondod, hogy nem ismered az összes módbeli segédigék?

Nos, ez ugyanolyan érthetetlennek hangzik, mint a legtöbb leíró nyelvtan, tehát beszéljünk az angol módbeli segédigékről egyenként és példákkal együtt!

Mik azok az angol módbeli segédigék?

Először az alábbi módbeli segédigék táblázata nem feltétlenül tűnhet tisztának elsőre, de ha a szöveg végére érsz, látni fogod, hogy van értelme! 🙂

Angol módbeli segédigék
Módbeli segédigék

A módbeli segédigék múlt idejű alakja

A módbeli segédigék jelentése

willwouldcsak segédigeként használható, önálló jelentése nincs, szándék, ígéret kifejezésére használjuk
shallshouldshall– javaslatok kifejezésére használjuk – kell/kellene
musthad to/must have + az ige 3. idejű alakjaAnnyira akarom, hogy már kell, egyfajta belső kényszer inkább
cancouldtud, képesnek lenni valamire, lehetőség kifejezése
maymightképesnek lenni valamire, valaminek a valószínűségének kifejezésére használhatjuk vagy engedély
ought toought to + igen (go, learn)kell, kötelesség kifejezése, mint „should
Angol módbeli segédigék táblázata

A vannak még úgy nevezett „félmódbeli segédigék” , de azokról majd csak a szöveg legvégén.

És most akkor egyesével:

 1. Módbeli segédigék will & would .
 2. A szabványos módbeli segédige: shall
 3. Módbeli segédigék can, could és … be able to.
 4. Módbeli segédige must.
 5. Módbeli segédige pár may és might.
 6. Az angol módbeli segédige should.
 7. A módbeli segédige ought to.
 8. Ún. „félig” módbeli segédigék.
 9. Gyakorlati gyakorlatok módbeli segédigékre.

Angol módbeli segédigék
Imádni fogod a módbeli segédigéket- és ezt te is tudod!

1. Az angol módbeli segédige will és will

Az angol módbeli segédige will egyike lesz a három alapvető lehetőségeinknek, amelyekkel a jövőről mesélünk.

Hogy emlékezzünk, az olyan mondatok, amelyeket a willszóval képezünk future simple igeidőben, leginkább spontán döntéseket jelentenek.

Például:

 • The phone is ringing! I’ll pick it up!

(Csörög a telefon. Majd én felveszem! Awill igét általában ‘ll -re rövidítjük )

A willsegítségével jóslatokat is tehetünk:

 • Manchester United will win this match.

(A Manchester United nyeri ezt a meccset.)

Angol egyszerű jövő idő, future simple, tündér, jóslat
Lásd még: Jóslás? Angol egyszerű jövő idő future simple

Szavak, amelyek szereteik a will segédigét

wonder

 • I wonder what will happen.

(Kíváncsi vagyok, mi fog történni.)

I think

 • I don’t think this will be a problem.

(Nem hiszem, hogy ebből baj lesz.)

Sure

 • Don’t worry, I’m sure everything will be OK.

(Ne aggódj, biztos vagyok benne, minden rendben lesz.)

probably

 • I’ll probably have to do it again. (Valószínűleg meg kell csinálnom újra.)

expect

 • I expect she’ll apologize.

(Elvárom tőle, hogy bocsánatot kérjen.)

Mikor nem használjuk a willmódbeli segédigét?

Ha valami már biztos, rögzített, rendezett, nem használjuk a will-t,csak a folyamatos jelent present continuous.

Például:

 • Tom is visiting us tomorrow.

(Tom holnap meglátogat minket.)

Ha ez nem biztos, de van egy ilyen tervünk, akkor a going to szerkezetet használjuk:

 • I’m going to read a book tonight.

(Ma este olvasni fogok.)

Mi a különbség az will és a going to között?

Tegyük fel, hogy egyik barátunk épp kórházban van. Mondhatjuk azt, hogy

 • Oh, I’ll visit her tomorrow.

vagy

 • Yes, I’m visiting her tomorrow.

Mindkét mondat helyes, de az elsőben éppen csak megtudtuk, és spontán döntést hoztunk.

A második mondatban azonban már tudtunk róla, és még egy bombont is sikerült vásárolnunk.

Lásd még: Present continuous és simple for future arrangements - hogyan beszéljünk a jövőről jelen időt használva?
„De ez folyamatos jelen present continuous – a jövőre nézve is használhatjuk!” Lásd még:Present simple és present continuous for future arrangements vagyis hogyan beszéljünk a jövőről egy jelen időt használva?

Will vs. would

Azt mondják, hogy a would a willmúlt idejű alakja.

Bár valóban a függő beszédben, a willjön a wouldhelyére (egy igeidőt vissza), bár a jövő idő múlt idejű alakjáról beszélni egészen szórakoztató. Mivel a would valószínűleg a leggyakrabban a függő beszédben (reported speech)fordul elő, külön bejegyzést ajánlok erre a témára.

Szóval térjünk rá a részletekre.

A would általában udvariasan javasatoknál használatos:

 • Would you like a cup of tea?

(Szeretnél egy csésze teát?)

"I would like to" - éttermi párbeszéd angolul
Lásd még: „I would like to” vagyis éttermi párbeszéd angolul.

A módbeli segédigét wouldakkor is használhatjuk, ha elképzelünk valamit:

 • It would be nice to have a lot of money.

(Jó lenne, ha lenne egy csomó pénzünk.)

Vagy amikor a múltra emlékezünk:

 • She would cook, and he would work in the garden.

(Ő általában főzőtt, míg ő a kertben dolgozott .)

Szóval, mi lesz a különbség a will és a would között?

Nézzük meg közelebbről ezt a két mondatot:

 • I’ll have some more cake.

(Eszem még egy kis sütit.)

 • I’d have some more cake.

(Ennék még egy kis sütit, a would-ot lerövidítjük itt: ‘d.)

Az első esetben megtehetjük, akarjuk és meg is tesszük. A másodikban inkább diétázunk, nem tudjuk és nem is fogjuk megtenni. Mindkét mondatotmondhatjuk a pincérnek, majd kihozza nekünk a hőn áhított kalóriabombát.

Módbeli segédige would+ wish

Továbbá, érdemes tudni, hogy a wouldgyakran együtt jár valamilyen kívánsággal would (bárcsak). Ily módon finoman megmutatjuk, hogy valami bosszant minket:

 • I wish you would do something instead of just sitting and complaining.

(Bárcsak csinálnél valamit, és ne csak ülnél és panaszkodnál.)

 • I wish you wouldn’t keep interrupting me.

(Jó lenne, ha nem szakítanál félbe.)

would, would rather, would like to, would you mind, angol, nyelvtan

2. Az standard módbeli segédige shall

A shallmódbeli segédigével nem kell sokat foglalkozni. Ez egy udvarias ereklye a múltból.

Ritkán használjuk, altalában csak akkor, ha udvariasak akarunk lenni:

 • Shall I open the window?

(Talán kinyitom az ablakot, jó?)

 • Shall we go out tonight?

(Elmehetnénk valahova ma este.)

Mintha kezelhetjük a shall-t a willhelyett, régimódinak, nagyképűnek hangzik.

Úgy értem, mondhatjuk:

 • I shall be happy this evening.

(Ma este boldog leszek.)

De inkább csak annyit mondunk:

 • I will be happy this evening.

És én biztosan nem használnám már a shall-t más személyes névmásokkal, mint: I és we.

Hacsak nem te vagy Gandalf a Gyűrűk Urából. Aztán, hogy megments a többieket a hídon, azt mondod Balrognak:

 • Itt úgyse jössz át!

(Nem jössz keresztül!)

A pass szó jelentheti azt is, hogy „átmenni egy vizsgán„, vagy „áttérni a tanulás következő szintjére”.

Angol módbeli segédigék
Ha nem tanulsz, nem fogsz átmenni. Lásd még: Első feltételes mód

3. Angol módbeli segédige can, could és … be able to

A canmódbeli segédige valószínűleg az egyik legnépszerűbb angol szó. A canjelentése: képes lenni valamire, tudni valamit – ahogy az megszokott a legnépszerűbb angol szavakkal, így ennek is elég széles körű a használata. Ezért adtamc is neki külön bejegyzést.

De dióhéjban:

A can-thasználhatjuk a lehetőségek kifejezésére. Leírjuk, hogy valaki valamit tud:

 • Can you speak English?

(Tudsz angolul?)

 • I can’t see you.

(Nem látlak – a can’thelyett használhatod a cannotis, ugyanazt jelentik.)

can cannot cant módbeli segádige
Ki tud ebből kigyógyulni? Meg tudod csinálni! A can can’t cannot módbeli segédigéről többet ebben a bejegyzésben olvashatsz.

A canmúlt idejű alakja a could

hasonlítsd össze:

 • I can do it.

(Meg tudom csinálni.)

 • I could do it.

(Meg tudnám csinálni.)

A dolgok bonyolítása érdekében a couldsegédigét használjuk azonban jelen időben udvariassiag kifejezésére:

 • Could you do it for me?

(Meg tudnád ezt csinálni értem. – Most, nem a múltban!)

Erről bővebben ebben a bejegyzésben:

Could a present simple és past simple igeidőkben

A can a jövőben ez … be able to

Az árnyalat itt az, hogy nem can segédigének nincsen jövő idejű alakja, ezért használjuk a be able to szerkezetet. Lehet (és kell is!) ügyeskedni, de általában a módbeli segédigék (a will kivételével) nem fordulnak elő jövő időben.

Ezért inkább a következőt mondjuk:

 • a can és may esetében – I will be able to….
 • a must, ought to esetében- I will have to

Most hasonlítsuk össze ezt a három mondatot:

 1. I can sleep everywhere.

(Bárhol tudok aludni.)

 1. I could sleep everywhere when I was a child.

(Amikor gyerek voltam, bárhol tudtam aludni.)

 1. After this race, I will be able to sleep anywhere.

(A verseny után bárhol el tudok majd aludni.)

A can segédigének nincsen második múlt idejű alakja, ezért befejezett jelen present perfect igeidőben szintén a be able to szerkezetet használjuk.

 • I haven’t been able to sleep recently.

(Az utóbbi időben nem tudok és továbbra sem nem tudok aludni.)

Azonban itt hajlandó vagyok fogadni, hogy tízből kilenc angol egyszerűen azt fogja mondani, hogy I couldn’t sleep recently nem 😉 De ne mondd el az angol tanárodnak! 😉

to be able to, was were able to, have been able to
„Nem tudok aludni, mióta ezt megláttam!”

A could és be able to között múlt időben azonban van egy finom különbség.

Például, ha azt mondjuk:

 • Conor McGregor could beat him up.

Ez azt jelenti, hogy ez a legendás MMA harcos meg tudta verni, olyan általános képessége volt, de nem tette, mert például a mérkőzés egyáltalán nem került megrendezésre.

Ha azt mondjuk viszont:

 • Conor McGregor was able to beat him up. (képes volt)

vagy

 • Conor McGregor managed to beat him up. (sikerült neki)

Ez azt illeti, a párbajra sor került, és szokás szerint a mogorva ír győzelmével zárult.

Angol módbeli segédigék

Itt nincs tehetségről van szó, hanem kőkemény munkáról. Ez egy rögeszme. A tehetség nem létezik, mindannyian egyenlőek vagyunk. Ha elég időt fektetsz bele, azzá válhatsz, akivé akar. Feljutsz a csúcsra, és ennyi. Nincs tehetségem, megszállott vagyok.Az angol úgyanígy működik!

Coulddovagy could have done?

Az utolsó nüansz itt az, hogy bár a couldmúltbeli formája a canigének, néha használjuk jelen időbenis a canhelyett. Végtére is, nem hiszem, hogy bárki is logikát várt volna el a nyelvtantól! 😉

Vegyük például ezt a három mondatot ezúttal:

 1. I can sleep for a week.

(Tudok aludni egy hétig- ez az én készségem.)

 1. I could sleep for a week.

(Tudnék most egy hétig is aludni, annyira fáradt vagyok.)

 1. I could have slept for a week.

(Tudtam volna egy hétig is aludni, annyira fáradt voltam akkor.)

Általában az emberek összekeverik a második és a harmadik változatot. Ahelyett, hogy azt mondanák I could have slept for a week azt mondják I could have slept for a week . Amikor azonban a nap egy múltbeli lehetőségről beszélünk – általában olyasmiről, amit sajnos nem tettünk meg -, akkor azonban a could have szerkezetet kell használunk.

 • Why didn’t you apply for this job? You could have got it!

(Miért nem jelentkeztél erre a munkára? Simán felvettek volna!)

 • Without you, I couldn’t have reached so much.

(Nélküled ezt nem tudtam volna elérni.)

 • I couldn’t have gone on holidays because my child was ill.

(Nem tudtam menni nyaralni, mert a gyermekem beteg volt.)

Hasonlóképpen lesz a shouldés would igékkel is, amiről ebben a bejegyzésben olvashatsz többet:

could have, should have, would have, modals in the past, módbeli segédigék múlt időben
„Én, egy találkozón ülve, amit online is megtarthattak volna”

Vigyázat, csapda!

Az angol módbeli segédige must a magyar kell, muszáj szónak felel meg!

Vagy legalábbis nagy vonalakban. Általában a mustegy kicsit szórakoztató is.

De egyesével.

Akkor használjuk a mustsegédigét , amikor úgy érezzük, hogy valami igaz:

 • You’ve been dancing all night, you must be thirsty.

(Egész éjjel táncolsz, bizonyára innál valamit.)

 • John is Jane now? You must be joking!

(John már Jane? Most ugye csak viccelsz!)

módbeli segédigék feltételes móddal, conditionals, megtanulod!
Lásd még: Ha elolvasod ezt a cikket a módbeli segédigék használatát különböző feltételes módokban, akkor végre meg is tanulod őket!

módbeli segédigék must vagy can’t?

Érdekes, ha az ellenkezőjét akarjuk mondani, nem mondjuk, hogy mustn’t hanem can’t:

 • She’s had three burgers already. She can’t be hungry!

(Már evett három hamburgert, nem lehet még mindig éhes!)

A helyzet hatással van a múltbeli helyzetekre is:

 • I’ve lost my phone. I must have dropped it somewhere.

(Elvesztettem, és most nem találom a telefonom. Valahol biztosan elhagytam.)

de tagadás esetén can’t have lesz:

 • I didn’t take my phone, so I can’t have dropped it!

(Nem hoztam magammal a telefonomat, így nem hagythattam el!)

A can’t have helyett mondhatjuk azt is, hogycouldn’t have és nem fog változni a mondat jelentése:

 • I didn’t take my phone, so I couldn’t have dropped it!

(Nem hoztam magammal a telefonomat, így nem hagythattam el!)

Hogyan tanuljunk meg angolul otthon egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

Must vagy have to?

Hát igen. A mi magyar „kell” szavunk az inkább a have to lesz, nem amust .

Természetesen mindkettőt arra használjuk, hogy azt mondjuk, hogy valamit meg kell tennünk. Néha felcserélhetőek, például:

(Ó, hány óra van? Mennem kell.)

Néha azonban egyértelmű különbség van közöttük:

A mustmódbeli segédigének személyesnek kell lennie, vagyis személyes érzéseinket fejezzük ki vele.

Például, ha azt mondjuk:

 • You must go there.

(„Oda kell menned.”)

az azt jelenti, hogy ilyen személyes érzésünk van. Ez nem jelenti azt, hogy ezt is kell csinálni.

 • It’s my dad’s birthday! I must call him!

(Ma van apám születésnapja! Fel kell hívnom őt!)

Azonban a have to módbeli segédigék tényekhez használjuk, nem szubjektív érzésekhez. Ezek a szabályok, ez az, amit a helyzet megkövetel, nem a mi szeszélyes hóbortjainkról szólnak.

Például:

 • I’m blind like a mole rat. I have to wear glasses all the time.

(Olyan vak vagyok, mint egy vakond. Állandóan szemüveget kell viselnem.)

 • You can’t drive on the right side of the road in the UK. You have to drive on the left side.

(Az Egyesült Királyságban nem lehet az út jobb oldalán vezetni. A bal oldalon kell – ezek a szabályok.)

Have to & must
„Láttam az interneten, így bizonyára igaz!”

Különbségek a have to és a mustközött

Ezért néha mindkét segédige „helyes” lesz, csak a kifejezésünk módja változik.

Hasonlítsuk össze például.

 • You must wear a tie tonight.

és

 • You have to wear a tie tonight.

Az első esetben a gondoskodó barátnőnk gondoskodik arról, hogy jól jelenjünk meg a találkozón, bár természetesen sok informatikus jön majd pulóverben. A második esetben nincs ilyen szabadság – enélkül nem engednek be minket a színházba, operettre, nem találkozunk az elnökkel.

Ugyanez igaz a következőre is:

 • I must get up early tomorrow.

és

 • I have to get up early tomorrow.

Az első esetben csak jól ki akarjuk használni a napunkat, talán hétvége vvan, és aktívan szeretnénk azt eltölteni. A második esetben valószínűleg el kell érnünk a vonatot, vagy reggel munkába kell mennünk. Pénzért az emberek sok mindent hajlandóak megtenni, még ezt is! 😉

Általában a have to segédige biztonságosabb, gyakrabban passzol a mondatba.

A must nem fordul elő jövő időben (nem írhatunk két módbeli segédigét egy más mellé pl.: I will must ).

Angol módbeli segédigék
Mennem kell, a népemnek szüksége van rám.

Mustn’t, don’t have to, vagy don’t need to?

A helyzet még érdekesebb ha ezekkel a segédigékkel tagadunk. Akkor a jelentésük teljesen más.

you mustn’t do it joazt jelenti, hogy jobb, ha valamit nem csinálnál (de szabad, a nem szabad az – can’t lenne!)

 • Please keep it for yourself. You mustn’t tell anyone!

(Kérlek, tarts meg magadnak. Ne mondd el senkinek!)

you don’t have to azt jelenti, hogy ne kell valamit megtenned, de ha szeretnéd, akkor szabad

 • It’s Saturday tomorrow, so I don’t have to wake up early.

(Holnap szombat van, így nem kell felkelnem reggel.)

A leggyengébb kifejezés itt a don’t need to

 • We still have a lot of time. We don’t need to hurry.

(Még mindig rengeteg időnk van, nem kell sietnünk.)

We needn’t hurry is helyes, de inkább egyre kevésbé népszerű forma.

Nincs nagyobb különbség a don’t have to és don’t need to között sem, felváltva lehet őket alkalmazni.

És mi van a needn’t alakkal?

A needn’t alakban egy kis árnyalat jelenik meg inkább már haldó szinten. Képzeld el, hogy esőre áll az idő, és Sherlock Holmes azért biztis, ami biztos, visz magáal egy ernyőt a sétára. Azonban eső nem esett. Ezután azt mondjuk:

 • He needn’t have taken the umbrela.

Vagyis elvitte magával az ernyőt, de kiderült, hogy nem volt szükséges.

Egy nappal később kisütött a nap. Ezért nem kellett Dr. Watsonnak esernyőt vennie.

 • He didn’t have to take the umbrella.
A módbeli segédigék a jelenben és a múltban deduction speculation
Lásd még:Módbeli segédigék spekulációhiz a jelenben és a múltban.

A mayés a mightmódbeli segédigéknagyjából ugyanazt jelenthetik, de néha finom, véleményem szerint kissé erőltetett különbségek vannak, amelyekre az angol tanárok szeretnek rákérdezni a teszteken. Ha viszont a formális oktatás mögötted van, akkor nyugodtan feltételezheted, hogy mind a may, mind a might azt jelentik, hogy „talán”, „valószínűleg” és kész.

A mondatok túlnyomó többségében ezek a segédigék simán felcserélhetőek (már várom is a hőbörgő tanárok kommentjeit ):

 • She might know = She may know.

(Talán, talán tudja.)

 • I might not have enough money = I may not have enough money

(Lehet, hogy úgy lesz, hogy nem les zelég pénzem.)

 • She might not have known about it = She may not have known about it.

(Lehet, hogy nem tudott róla.)

Ezenkívül gyakran felcserélhetők a couldsegédigével

 • Someone’s at the door. It may be Tim = It might be Tim = It could be Tim.

(Valaki az ajtóban van. Ez lehet, valószínűleg Tim.)

may might
Lásd még: May & might, vagyis bizonytalan esetek kijelentése.

Valójban a különbség couldn’t segédigével csak tagadó mondatban jelenik meg. Például:

 • She couldn’t have seen you.

azt jelenti, hogy valószínűleg túl messze volt ahhoz, hogy találkozzon veled, de

 • She might not have seen you.

vagyis lehet, hogy nem látott téged a többi ember között – de talán észrevett, de úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagy.

Nagyon gyakran használjuk a may és might segédigéket, hogy leírja a jövőről beszéljünk:

 • On holidays, I may/might go to Nepal.

(Szabadságra talán majd Nepálba megyek.)

 • Ola may/might not come to the party, because she isn’t well.

(Ola talán nem jön a buliba, mert nem érzi jól magát.)

Van egy népszerű kifejezés is:

 • We might as well do something.

ami azt jelenti, hogy valamit tenünk kell, mert nincs jó ok arra, hogy ne tegyük meg

 • The buses are so expensive there, that you might/may as well take a taxi.

(A buszok olyan drágák ott, hogy akár taxival is járhatsz.)

Angol módbeli segédigék
Az arckifejezés, amikor a segédigét jó helyre rakod egy mondatban.

6. Az angol módbeli segédigek:should

A shouldmódbeli segédige nagyjából a mi „kellene” szavunkank felel meg.
Például:

 • You shouldn’t eat so much.

(Nem kellene ennyit enned. .)

Gyakran kéz a kézben jár azt I think (azt hiszem) szavakkal

 • I think that the government should leave the economy alone.

(Azt hiszem, a kormánynak békén kellene hagynia a gazdaságot.)

Ily módon kifejezhetjük elvárásainkat:

 • It’s already six o’clock, so she should already be here.

(Hat óra van, szóval itt kell lennie.)

Azt is mondhatjuk valakinek:

 • She shouldn’t have listened to him, he’s such a liar.

(Nem kellett volna hallgatni rá, ez egy hazug.)

Módbeli segédigék angolul
Vennem kellene egy hajót. Noee, a fenébe vele.

Szokatlan minták a should segégigével:

A változatosság kedvéért, itt a shouldnem azt jelenti, hogy valamit kell:

 • I was surprised that he should say something like that.

(Meglepődtem, hogy valami ilyesmit mondott.)

Ezt a szerkezetet olyan jelzők után használhatjuk, mint: strange, funny, typical, interesting, surprising.

A második ilyen szerkezet az ifsegédigével van összekapcsolva:

 • If it should rain, can you pick me up?

(Ha esni fog, elhozol kocsival?)

 • Should she call, can you tell her I’m not in?

(Ha véletlenül hív, meg tudod mondani neki, hogy nem vagyok itthon?)

should, mikor kell használni, subjunctive

7. Módbeli segédigék: ought to

Alapvetően az ought to módbeli segédige felcserélhető a shouldigével:

 • Do you think I ought to invite her for a dinner?

(Gondolod, hogy el kellene hívnom vacsorára?)

 • We ought to be getting ready now!

(Készülődnünk kellene már! !)

 • Men and women ought to be able to compete for jobs on an equal footing.

(A férfiaknak és a nőknek egyenlő esélyekkel kellene indulniak a munkaerőpiacon.)

8. „Félsegédigék”

Mintha mindez nem lenne elég, egyes nyelvészek ilyen „félsegéd” igéket is kitalálnak. Kicsit úgy viselkednek, mint a módbeli segédigék, mert egy mondatban (segédigékként)módosítják a fő ige jelentését, de a módbeli segédigékkel ellentétben számban és időben változnak.

Általában „félsegéd” igékként a következőket említik:

dare

 • Egyetlen tollal sem írhatjuk le, milyen egy zsarnok.

(Egyetlen tollal sem írhatjuk le, milyen egy zsarnok..)

Bár úgyis hallani fogod az elsősorban Greta Thunberg által népszerűsített mondatot:

 • How dare you?!

Hogy merészeled?!

used to

(Most már csak valaki, akit egyszer ismertem.)

had better

 • We’d better go back home before it gets dark.

(Jobban tennénk, ha hazamennénk, mielőtt sötétedik.)

need….

 • That’s all I need to know!

(Ez minden, amit tudnom kel!)

És talán ennyi elmélet elég is mára.

praktikus angol tanfolyam
Lásd még: Praktikus angol nyelvtanfolyam … tehát hogyan is?

9. És valamiféle kis gyakorlat a módbeli segédigékre?

Amikor a módbeli segédigékről van szó, természetesen a legjobb, ha a gyakorlatban tanulunk. Tehát beszéd közben, nem csak írásban!

Ezért is ajánlom a Speakingo online angol nyelvtanfolyamát!

A telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélgetsz, így nem kell amiatt tartanod, hogy a tanár esetleg elveszti türelmét, lemondja az órát! A beszédfelismerő technológiával a Speakingo megért, megdicsér, és szükség esetén ki is javít. . Tehát manapság a számítógéppel való beszélgetés már nem az őrület jele!

A kurzus módszertanában szereplő mondatok azonban sok esetben angol módbeli segédigékkel dolgoznak, így ott, mint egy gyerek tanuljuk meg őket – a nyelvtanilag helyes szerkezetek pedig játszi könnyűséggel maradnak meg emlékezetedben! Ahelyett, hogy a nyelvtani szabályok miatt aggódnánk, csak beszélgetünk – amíg hirtelen kiderül, hogy mindent megérteünk, és ellenállás nélkül tudunk is válaszolni! Ez nem csak hatékony, hanem rendkívül kellemes módszer az angol tanulásra!

De talán elég a reklámból. Próbáld ki magad – az első hét ingyenes és kötelezettségmentes! Csak kattints az alábbi linkre!

Remélem, hogy az angol módbeli segédigékről kialakított kép már tiszta, mint a Nap.

Ha bármilyen kérdésed és észrevételed van, kérlek, oszd meg őket a megjegyzésekben!


Mert az angol nem tanulja meg magát helyetted!

Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Mi az a Callan módszer és a „Callan Online”?

Callan módszere Magyarországon nem tartozik a legnépszerűbb oktatási módszerek közé. Viszont 35 országban több mint egymillió ember tanul ezzel Vannak „Callan online” tanfolyamok is. Milyen előnyei és hátrányai vannak a Callan módszernek? Az alábbiakban egy korábban Callan módszerrel tanító tanár megjegyzései.

Tovább »
Mit jelent a YOLO, BFF, XOXO?

Az angolok imádják a különféle rövidítéseket, amelyek jelentését néha még az angol nyelvet ismerők számára is nehéz kitalálni. Ismerkedj meg 10 angol internetes rövidítéssel, és tuddd meg, mit jelent, a YOLO, BFF, TTYL, XOXO, BTW, PM, GR8, IMO, LOL, ROTFL! EZ?

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt