proste żarty do nauki języka angielskiego dla początkujących, poziom A1 A2 B1, ze zwierzetami

Proste żarty ze zwierzętami do nauki języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 A2)

Języka angielskiego najlepiej uczyć się z życiowych sytuacji, z pełnych zdań. Najlepiej takich, które zostaną nam w głowie. Dlatego proste żarty do nauki języka angielskiego dla początkujących (poziom A1/A2) ze zwierzętami są świetną metodą… wgryzania się w język!


Proste żarty do nauki języka angielskiego ze zwierzętami

Poniżej wybór sześciu prostych, ale zarazem śmiesznych sucharów, to znaczy żartów do nauki angielskiego dla początkujących na poziomie  A1 i A2… ze zwierzętami. Oczywiście pośmiać się mogą również bardziej zaawansowani uczniowie!

proste żarty o zwierzetach po angielsku
Krótki fakt o zwierzętach nr 25. Większość rysi północnoamerykańskich nie nazywa się Rysiek.

Żart z misiami polarnymi (present simple)

W tym żarcie uczymy się twierdzeń, przeczeń i pytań w czasie teraźniejszym present simple.

Spróbuj przeczytać żart najpierw po angielsku i zobaczyć, czy zrozumiesz co w nim jest śmiesznego. Jeśli nie, poniżej karygodnie dosłowne tłumaczenie do nauki angielskiego.

 • POLAR BEAR CUB:  Mum, am I a real polar bear?
  POLAR BEAR MOTHER:  Yes, dear, of course you are.
  POLAR BEAR CUB:  Really?
  POLAR BEAR MOTHER:  Yes, son. I’m a polar bear. Your dad’s a polar bear. Your grandparents are polar bears. Your sisters are polar bears. Your brothers are polar bears.
  POLAR BEAR CUB:  I know that, mum. But am I a real polar bear?
  POLAR BEAR MOTHER:  Of course you are. Be quiet and eat your fish.
  POLAR BEAR CUB:  But I’m not a polar bear, I’m sure.
  POLAR BEAR MOTHER:  Listen to me. You are a real polar bear. Why do you ask the same question again and again?
  POLAR BEAR CUB:  Because I’m freezing!

Niedźwiadek polarny: Mamo, czy ja jestem prawdziwym niedźwiedziem polarnym?

Mama niedźwiedzia polarnego: Tak (mój) drogi, oczywiście jesteś (misiem polarnym).

Niedźwiadek polarny: Naprawdę?

Mama niedźwiedzia polarnego: Tak synku. Ja jestem misiem polarnym. Twój tata jest niedźwiedziem polarnym. Twoi dziadkowie są niedźwiedziami polarnymi. Twoje siostry są niedźwiedziami polarnymi. Twoi bracia są niedźwiedziami polarnymi.

Niedźwiadek polarny: Wiem to mamo. Ale czy ja jestem prawdziwym niedźwiedziem polarnym?

Mama niedźwiedzia polarnego: Oczywiście (że) jesteś. Bądź cicho i jedz swoją rybę.

Niedźwiadek polarny: Ale ja nie jestem niedźwiedziem polarnym, jestem (tego) pewien.

Mama niedźwiedzia polarnego: Posłuchaj mnie. Jesteś misiem polarnym. Dlaczego zadajesz to samo pytanie znowu i znowu?

Niedźwiadek polarny: Bo jest mi bardzo zimno!! (dosłownie: „zamarzam”)

Patrz również: Śmieszne żarty [suchary] po angielsku z tłumaczeniem.
Patrz również: Śmieszne żarty [suchary] po angielsku z tłumaczeniem.

Żart obrazkowy z psem i krótkimi odpowiedziami (short answers)

Proste żarty do nauki języka angielskiego ze zwierzętami mogą być również w formie obrazkowej. Zwróć uwagę, jak pani na rysunku udziela odpowiedzi. Nie odpowiada pełnym zdaniem, nie odpowiada jednak samym yes czy no.

To tak zwane „krótkie odpowiedzi” short answers, które są ładnym sposobem prowadzenia grzecznej rozmowy w języku angielskim.

proste żarty do nauki języka angielskiego dla początkujących, poziom A1 A2 B1
 • Przepraszam, czy Pani pies jest przyjazny?
 • Tak jest bardzo przyjazny
 • Czy Pani pies gryzie?
 • Nie. On nigdy nie gryzie.
 • Czy mogę dotknąć Pani psa?
 • Tak może Pan. On lubi ludzi.
 • Ał! To nie jest zbyt przyjazne! Pani powiedziała, że Pani pies nigdy nie gryzie!
 • To prawda, nie (gryzie). Ale to nie jest mój pies!

Patrz również: Dlaczego buldog angielski jest angielski i jak z nim gadać? [komendy dla psa]

Proste żarty do nauki języka angielskiego ze zwierzętami: Królik w mięsnym (some, any)

Zwróć uwagę, że oba te słowa znaczą „jakieś” jednak some używamy w twierdzeniach, a any w pytaniach i przeczeniach.

 • One day a rabbit walked into the butcher’s shop and asked the butcher, 'Do you have any carrots?’
  The butcher replied, 'No, I’m sorry, sir, but this is a butchers’ shop. We don’t sell vegetables in here.  Go to the greengrocer at the other end of the street. I’m sure he’s got some carrots.’
  The rabbit thanked the butcher and left the shop.
 • The next day the rabbit went into the butcher’s shop again.
  ’Good morning! I’d like a lettuce and some carrots, please.’
  ’Look, I’m sorry, sir! I told you yesterday – we don’t sell any vegetables in here, only meat.’
  ’OK, I see,’ said the rabbit and left the shop.
 • On the third day, the rabbit walked into the shop again and said,
  ’Hello, could you give me some carrots and a cabbage, please?’
  This time the butcher got very angry.
  ’I told you yesterday and the day before. We don’t sell any vegetables in here. No carrots, no lettuce, no cabbage and no onions. Do you understand? The next time you come in here and ask for vegetables, I’m going to take a hammer and I’m going to nail your ears to the floor!’
 • The next day, the rabbit was in the butcher’s shop again.
  ’Good morning!’ he said. 'Do have any nails?’
  ’No,’ said the butcher, 'I don’t have any nails.’
  ’Do you have a hammer?’ asked the rabbit.
  ’No, I don’t,’ the butcher replied.
  ’Good,’ said the rabbit, 'Then can I have some carrots, please?’

Pewnego dnia królik wszedł do „sklepu rzeźnika” (czyli „mięsnego”) i zapytał rzeźnika „Czy ma Pan jakieś marchewki?”

Rzeźnik odpowiedział „Nie, przykro mi, ale to jest sklep mięsny. Nie sprzedajemy tu warzyw. Idź do warzywniaka na drugim końcu ulicy. Jestem pewien, że on ma jakieś marchewki”.

Królik podziękował rzeźnikowi i wyszedł ze sklepu.

Następnego dnia królik znowu wszedł do sklepu mięsnego.

„Dzień dobry! Chciałbym (poproszę) sałatę i trochę marchewek”.

„Patrz (słuchaj), przykro mi proszę pana! Powiedziałem panu wczoraj – nie sprzedajemy żadnych warzyw tutaj, tylko mięso”.

„OK widzę (rozumiem)” powiedział królik i wyszedł ze sklepu.

Na trzeci dzień królik wszedł do sklepu znowu i powiedział

„Cześć, czy mógłby Pan dać mi trochę marchewek i kapustę, proszę?”

Tym razem rzeźnik bardzo się wkurzył.

„Powiedziałem ci wczoraj i dzień wcześniej. Nie sprzedajemy tu żadnych warzyw. Żadnych marchewek, żadnej sałaty, żadnej kapusty i żadnych cebul. Czy rozumiesz? Następnym razem (gdy) przyjdziesz tutaj i poprosisz o warzywa, wezmę młotek i przybiję gwoździami twoje uszy do podłogi!”

Następnego dnia królik znowu był w sklepie mięsnym.

„Dzień dobry!” powiedział. „Czy ma Pan jakieś gwoździe?”

„Nie”odparł rzeźnik. „Nie mam żadnych gwoździ”.

„Czy ma Pan młotek?” spytał królik.

„Nie, nie mam” odrzekł rzeźnik.

„Dobrze” powiedział królik. „W takim razie czy mogę prosić o trochę marchewek?”

Żart obrazkowy ze lwem i stopniowaniem przymiotników

Zwróć uwagę w jakich superlatywach (od najwyższego stopnia przymiotnika superlative form najlepsze, najpiękniejszy itd.) lew się o sobie wyraża.

proste żarty do nauki języka angielskiego, poziom podstawowy a1 a2
 • Tak więc króliczku, odpowiedz na to pytanie! Jakie zwierzę jest największe i najlepsze?
 • Ty jesteś oczywiście. Ty jesteś królem dżungli.
 • Poprawna odpowiedź.
 • Dziękuję Panie Lwie!
 • Teraz (ty) zebro, które zwierzę jest najsilniejsze i najpiękniejsze?
 • Ty jesteś na pewno. Ty jesteś królem dżungli.
 • Hej słoniu, powiedz mi odpowiedź na to. Które zwierzę jest największe i najlepsze, najsilniejsze i najpiękniejsze?
 • Okej, okej! Nie wkurzaj się tylko dlatego (że) nie znasz odpowiedzi.

Patrz również: Stopniowanie przymiotników – szybka, głośniejsza, najpiękniejsza!

Żart z dziewczynką w łazience i present continuous

No dobra, ten żart jest bez zwierząt, ale jest prosty i można poćwiczyć w nim czas present continuous!

 • Mum:   Alice, what are you doing in here [in the bathroom?]
 • Alice:    I’m standing on a chair.
 • Mum:   But why are you standing on the chair?
 • Alice:    I’m looking into the mirror, mum.
 • Mum:   But you’ve got your eyes closed, Alice.Why are you doing that?
 • Alice:    I want to see what I look like when I’m sleeping.

Mama: Alicjo, co Ty tu robisz [w łazience]?

Alicja: Stoję na krześle.

Mama: Ale dlaczego stoisz na krześle?

Alicja: Patrzę w lustro mamo.

Mama: Ale masz zamknięte oczy Alicjo. Dlaczego to robisz?

Alicja: Chcę zobaczyć jak wyglądam, kiedy śpię.

Patrz również: Historia, wierszyki i prezent na dzień matki.

angielski tarzan
Czytaj również: Czy jesteś nieśmiałym Tarzanem gdy trzeba powiedzieć coś po angielsku?

Żart z nagimi kobietami w jeziorze i… infinitives of purpose… i nie tylko!

Zwróć uwagę, że w wielu zdaniach „to”  będzie znaczyło tutaj „by” lub „po to żeby”. To właśnie jest infinitive of purpose czyli bezokolicznik celu:

 • Two young women were out walking in the country on a hot summer’s day when they saw a beautiful lake close to the road.
  ‘It’s so hot! Let’s go for a swim in that lake to cool down!’ suggested the first woman.
  ‘But we haven’t got any swimming things to put on,’ said the other, ‘ We can’t swim naked!’
  ‘Oh, don’t worry about that!’ reassured the first woman, ‘ There’s nobody here to see us.’
  So they took off all their clothes and got into the lovely cool water for a swim.
  After only a few minutes they noticed a farmer walking towards the lake carrying a large bucket.
  ‘Are you here to ask us to get out of the lake?’ the first woman asked.
  ‘I think he’s here to look at us!’ said the second woman.
  The old farmer frowned and held up the bucket for them to see.
  ‘No, I’m not here to tell you to get out of the lake and I didn’t come here to watch you ladies swim naked.’ he replied. ‘I’m just here to feed the alligator.’

Dwie młode kobiety „były na zewnątrz (domu)” spacerując po wsi w gorący słoneczny dzień, gdy zobaczyły piękne jezioro blisko drogi.

„Jest tak gorąco! Chodźmy popływać w tamtym jeziorze, żeby się schłodzić!” zasugerowała pierwsza kobieta.

„Ale nie mamy żadnych rzeczy do pływania do założenia” powiedziała druga, „Nie możemy pływać nago!”

„Oj, nie przejmuje się tym!” zapewniła ją pierwsza kobieta. „Nie ma tu nikogo do zobaczenia nas”.

Tak więc zdjęły wszystkie swoje ubrania i weszły do cudownej, chłodnej wody, żeby popływać.

Po jedynie kilku minutach zauważyły rolnika idącego w stronę jeziora niosącego wielkie wiadro.

„Czy jesteś tu po to, żeby poprosić nas o wyjście z jeziora?” zapytała pierwsza kobieta.

„Myślę, (że) on jest tu, żeby na nas patrzeć!” powiedziała druga kobieta.

Stary rolnik zmarszczył brew i przytrzymał wiadro dla nich (tak) żeby (je) zobaczyły.

„Nie, nie jestem tu, żeby mówić wam, żebyście wychodziły z jeziora i nie przyszedłem tutaj, żeby oglądać was damy pływające nago” odparł.

„Jestem tu tylko po to, żeby nakarmić aligatora”.

Żarty zapożyczone ze strony ESL Jokes

proste żarty ze zwierzetami po angielsku rekin
Nazywam się Kevin, ale większość ludzi nazywa mnie / woła na mnie Aaaaaaaaaaaa.

Podobały Ci się te proste żarty do nauki języka angielskiego ze zwierzętami?

Chcesz swobodnie żartować w języku angielskim? Niestety język angielski nie nauczy się sam!

Ale nic jednak straconego! Jest tyle okazji do nauki języka angielskiego, który zewsząd nas otacza, że wystarcz chcieć!

Bardzo skuteczną i wygodną metodą nauki jest na przykład kurs języka angielskiego online Speakingo!

Możesz uczyć się angielskiego kiedy chcesz, jak długo chcesz, na jakim poziomie czujesz się wygodnie, nawet w środku nocy… nawet w przebraniu polarnego misia!

Nauka polega na rozmowie prostymi zdaniami po angielsku ze swoim komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby poprawia. W ten sposób swoim tempem i bez stresu, jak dziecko naturalnie przyswajasz (bez zbędnego teoretyzowania) całą gramatykę i najpopularniejsze słownictwo.

Zresztą najlepiej wypróbuj za darmo i bez zobowiązań swój pierwszy tydzień nauki na Speakingo!


Bądź lwem z języka angielskiego!

Zapisz się na kurs angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!

Podobały się Wam te proste żarty do nauki języka angielskiego ze zwierzętami (poziom A1 A2)?

Znacie może jeszcze jakieś? Przytoczcie je w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
język angielski dla dorosłych kurs
Angielski dla dorosłych czyli jaki? Kurs języka XXX?

Gdy słyszę o kursach języka angielskiego dla dorosłych to przychodzą mi na myśl filmy tylko dla dorosłych, których mama nie pozwalała mi w dzieciństwie oglądać. Ale nie o to w angielskim dla dorosłych przecież chodzi! Jeśli jesteś już pełnoletnia czy pełnoletni i chcesz nauczyć się języka angielskiego, to gdzie i

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!