Gwen Stefani na střeše aneb druhý kondicionál a šumař

gwen stefani, rich girl, sumar na strese, fiddler on the roof, kdybych byl bohaty, if i were a rich man, druhy kondicional

Druhý kondicionál nám umožňuje spekulovat. Například, jaké by to bylo, kdybych byl bohatý jako Gwen Stefani v písni Rich Girl, remake slavné písně If I were a Rich Man z filmu Fiddler on the Roof.


V textu „Gwen Stefani na střeše aneb druhý kondicionál a šumař“ najdete:

 1. Rychlé opakování druhéh kondicionálu.
 2. Anglický text, český překlad a videoklip Gwen Stefani Rich Girl.
 3. Anglický text a překlad původní písně Chaima Topola If I Were a Rich Man z filmu Fiddler on The Roof.
 4. Dvě hudební videa: s původní verzí a současnou verzí If I Were a Rich Man.
 5. Doporučení, jak cvičit druhý kondicionál.

1. Co je druhý kondicionál?

Za prvé, stručná připomínka:

Druhý kondicionál je populární konstrukce v anglické gramatice. Používáme ji ke spekulaci a mluvení o přítomnosti. Co bych dělal na vašem místě (ale jsem sám sebou), nebo jak skvělé by bylo, kdybych byl bohatý (ale nejsem).

Problém s druhým kondicionálem spočívá v tom, že v češtině říkáme „bych“ v obou částech věty:

 • Kdybych byl bohatý, nemusel bych tvrdě pracovat.

V angličtině použijeme would pouze jednou!

 • If I were a rich man, I wouldn’t have to work hard.

Ačkoli teoreticky to není tak těžké pochopit, v praxi se nám to druhé would bude tlačit na jazyk. Proto je velmi důležité opakovat mnoho správných vět ve druhém kondicionálu, aby se nám tato nová gramatická konstrukce zaryla pod kůži.

Tak proč to neudělat s Gwen Stefani a Šumařem na střeše!

Second Conditional , 2. podmíněný způsob v angličtině
Viz také: Second conditional – zasněný kondicionál v angličtině.

2. Gwen Stefani – Rich Girl (text a překlad)

Podívejme se tedy, co zpívá Gwen Stefani v remakeu slavné písně z filmu Fiddler on the Roof.

[Píseň Rich Girl’s začíná refrénem Evy, kde není žádný kondicionál, takže ho přeložím až níže.]

Gwen Stefani zpívá v první sloce Rich Girl:

 • If I was a rich girl
  See, I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Kdybych byla bohatá holka

Vidíš („no víš“), měla bych všechny peníze na světě, kdybych byla bohatá holka

Gramatický komentář:

Šumař na střeše zpívá If I were a rich man, zatímco Gwen Stefani zpívá If I was a rich girl

Jak je to správně?

Teoreticky hezčí, formálnější verze je were.

Ve druhém kondicionálu, v části věty s if (nebo jinou spojkou) používáme minulý čas past simple a minulý tvar od to be v jednotném čísle je was. A proto velmi často – zejména hovorově – uslyšíte was.

 • No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end
  Cause I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Žádný muž / člověk by mě nemohl zkoušet, zapůsobit na mě, proud mých peněz by nikdy neskončil

Protože kdybych byla bohatá holka, měla bych všechny peníze na světě

Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o podmínkových větách s modálními slovesy (conditionals with modals), konečně se je naučíte!

Gwen Stefani zpívá ve druhé sloce Rich Girl:

 • Think what that money could bring
  I’d buy everything

Přemýšlejte o tom, co peníze mohou přinést (dát)

Koupila bych všechno

Vyčistila bych (obchod slavné módní návrhářky) Vivienne Westwood

V mých šatech od (britského módního návrháře) Gallianiho

 • No, wouldn’t just have one hood
  A Hollywood mansion if I could
  Please book me first-class to my fancy house in London town

Ne, neměla bych jen jednu mikinu s kapucí

(Místo toho) nemovitost v Hollywoodu, kdybych mohla

Prosím, rezervujte mi let první třídu do mého luxusního domu v Londýně

Refrén Gwen Stefani:

 • All the riches baby, won’t mean anything
  All the riches baby, won’t bring what your love can bring

Všechna bohatství miláčku, nebudou mít žádný význam

Všechna bohatství „dítě“, nedají to, co mi může dát tvoje láska

 • All the riches baby, won’t mean anything
  Don’t need no other baby
  Your lovin‘ is better than gold, and I know

Všechna bohatství miláčku, nebudou mít žádný význam

Nepotřebuji žádného jiného milence

Tvoje milování je lepší než zlato a já to vím

Gwen Stefani Rich Girl, druhá sloka:

 • If I was rich girl (na, na)
  See, I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Kdybych byla bohatá holka

Víš, kdybych byla bohatá holka, měla bych všechny peníze na světě

 • No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end
  Cause I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Žádný muž / člověk by mě nemohl zkoušet, zapůsobit na mě, proud mých peněz by nikdy neskončil

Protože kdybych byla bohatá holka, měla bych všechny peníze na světě

 • I’d get me four Harajuku girls to (uh huh)
  Inspire me and they’d come to my rescue

Dostala bych čtyři dívky (z okresu Tokio) Harajuku

 • I’d dress them wicked, I’d give them names (yeah)
  Love, angel, music, baby
  Hurry up and come and save me

Oblékla bych je „neslušně“, dala bych jim jména (ach ano!):

Láska, Anděl, Hudba, Miláček [také název prvního sólového alba Gwen Stefani ¹ bez její kapely No Doubt]

Pospěšte si a přijďte a zachraňte mě

legrační výroky v angličtině, výroky, citace
Viz také: 100 vtipných rčení v angličtině (nebo jak zazářit ve společnosti?).

Refrén:

 • All the riches baby, won’t mean anything
  All the riches baby, won’t bring what your love can bring
  All the riches baby, won’t mean anything
  Don’t need no other baby
  Your lovin‘ is better than gold, and I know

Všechna bohatství miláčku, nebudou mít žádný význam

Všechna bohatství „dítě“, nedají to, co mi může dát tvoje láska

Všechna bohatství miláčku, nebudou mít žádný význam

Nepotřebuji žádného jiného milence

Tvoje milování je lepší než zlato a já (to) vím

nneka, tlukot srdce, nigérie, korupce, jazyk
Viz také: Láska, korupce a angličtina v Nigerii: Nneka – Heartbeat.

Rapovaný fragment Rich Girl tentokrát v podání Evy:

Nyní bude v rapové pasáži méně gramatiky i smyslu…

 • Come together all over the world
  From the hoods of Japan, Harajuku girls

Spojte se všichni na světě

Ze čtvrtí Japonska, dívek Harajuku

 • What, it’s all love
  What, give it up
  What (shouldn’t matter [Repeat x4]), what

Co? Všechno je to láska!

Co? Nech to tak!

Co? (na tom by nemělo záležet x4), co?

 • What happened to my life
  Turned upside down

Co se stalo s mým životem

Otočil se „vzhůru nohama“

 • Chicks dat blew ya mind, ding, it’s the second round
  (Original track and ting, mmm)

Kuřata (dívky) „které“ explodovaly „tvou“ mysl, bang, druhé kolo

(Původní cesta a „věc“, mmm)

 • You know you can’t buy these things (no)
  See Stefani and her L.A.M.B., I rock the fetish

Víš, že tyhle věci nemůžeš koupit

Podívejte se na Stefani a její (oděvní značku) O.W.C.A., houpala jsem se fetišem

 • People, you know who I am
  Yes ma’am, we got the style that’s wicked

Lidi, víte, kdo jsem

Ano psí dámy, máme styl, který je „zlý“ (zlobivý)

 • I hope you can all keep up
  We climbed all the way from the bottom to the top
 • Now we ain’t gettin‘ nothin‘ but love

Doufám, že všichni udrží krok

Vyšplhali jsme se až ze dna na vrchol

Teď „nedostanu“ „nic“ než lásku

Třetí sloka Gwen Stefani Rich Girl je stejná jako první:

 • If I was rich girl (na, na)
  See, I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl
  No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end
  Cause I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Kdybych byla bohatá holka

Podívej, kdybych byla bohatá holka, měla bych všechny peníze na světě

Žádný muž / člověk by mě nemohl zkoušet, zapůsobit na mě, proud mých peněz by nikdy neskončil

Protože kdybych byla bohatá holka, měla bych všechny peníze na světě

Hudební video Rich Girl pro Gwen Stefani a Evu

Pak můžete začít zpívat tuto krásnou píseň spolu s dívkami, abyste prohloubili svou znalost druhého kondicionálu!

Skvělá písnička, že?

A jak vypadal originál If I was a Rich Man z filmu Šumař na střeše (Fiddler on the Roof)?

3. If I Were a Rich Man – Chaim Topol

Protagonista filmu je mlékař Tevye, který se snaží dobře oženit své dcery – a které mají jiné nápady na manželství než on – než začne zpívat, vede typický dialog s Bohem v židovské kultuře:

 • Oh Dear Lord! You made many, many poor people. I realize there’s no shame in being poor. But it’s no great honour either. So what would have been so terrible, if I had a small fortune…

Ach drahý Pane! Vytvořil jsi mnoho, mnoho chudých lidí. Chápu, že není ostuda být chudý. Ale ani to není žádná čest (důvod být hrdý). Takže co by bylo tak strašného (na tom), kdybych měl malé jmění…

 • If I were a rich man,
  Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
  All day long I’d biddy biddy bum.
  If I were a wealthy man.

Kdybych byl bohatý

Jibi dibi dibi… dum

Celý dlouhý den bych bim bum bum

Kdybych byl bohatý muž

 • I wouldn’t have to work hard.
  Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
  If I were a biddy biddy rich,
  Idle-diddle-daidle-daidle man.

Nemusel bych tvrdě pracovat

Ja ha dididi…

Kdybych byl bim-bam bohatým

Idli-didli mužem

První sloka If I were a rich man z Fiddler on the Roof

 • I’d build a big tall house with rooms by the dozen,
  Right in the middle of the town.
  A fine tin roof with real wooden floors below.
  There would be one long staircase just going up,
  And one even longer coming down,
  And one more leading nowhere, just for show.

Postavil bych velký, vysoký dům s desítkami pokojů

Uprostřed města

Dobrá, plechová střecha a pod ní skutečné dřevěné podlahy

Bylo by tam jen jedno dlouhé schodiště nahoru

A druhé ještě delší dolu

A jedno co nikam nevede, jen na ukázku

 • I’d fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks
  For the town to see and hear.
  Squawking just as noisily as they can.
  With each loud „cheep“ „swaqwk“ „honk“ „quack“
  Would land like a trumpet on the ear,
  As if to say „Here lives a wealthy man.“

Naplnil bych své nádvoří kuřaty a krůtami a husami a kachnami

Aby celé město mohlo vidět a slyšet

(Jak) kvákají tak hlasitě, jak jen mohou

S každým hlasitým kváknutím

Přistálo by to jako trupmeta v uchu

Bylo to, jako by říkali: „Tady žije bohatý muž“

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt“ Viz také: Zero conditional – nultý kondicionál.

Refrén z If I were a rich man z Fiddler on the Roof

 • If I were a rich man,
  Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
  All day long I’d biddy biddy bum.
  If I were a wealthy man.
  I wouldn’t have to work hard.
  Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
  If I were a biddy biddy rich,
  Idle-diddle-daidle-daidle man.

Kdybych byl bohatý

Jibi dibi dibi…. dum

Celý dlouhý den bych bim bum bum

Kdybych byl bohatý muž

Nemusel bych tvrdě pracovat

Ja ha dididi…

Kdybych byl bim-bam bohatým

Idli-didli mužem

Druhá sloka z If I were a rich man (Fiddler on the Roof)

 • I’d see my wife, my Golde, looking like a rich man’s wife
  With a proper double-chin.
  Supervising meals to her heart’s delight.
  I see her putting on airs and strutting like a peacock.
  Oy, what a happy mood she’s in.
 • Screaming at the servants, day and night.

Viděl bych svou ženu, mou Golde, jak vypadá jako manželka bohatého muže

S pořádnou dvojitou bradou

Dohlížející na jídlo pro potěšení jejího srdce

Vidím ji „mrzutou“ a chodící jako páv

Jak je v dobré náladě

Křičet na služebníky, ve dne v noci

 • The most important men in town would come to fawn on me!
  They would ask me to advise them,
  Like a Solomon the Wise.
  „If you please, Reb Tevye…“
  „Pardon me, Reb Tevye…“
  Posing problems that would cross a rabbi’s eyes!
  And it won’t make one bit of difference if i answer right or wrong.
  When you’re rich, they think you really know!

Nejdůležitější lidé ve městě by za mnou přicházeli, aby se ke mě „lísali“

Požádali by mě o radu

Jako Šalomouna Moudrého

„Pokud to dovolíte, rabíne Tevye…“

„Je mi to moc líto, Rebe Tevye…“

Představovat problémy, ze kterých by rabín „zkřížil“ oči!

Ale nezáleží na tom, jestli odpovím správně nebo nesprávně

Když jsi bohatý, myslí si, že to opravdu víš!

 • If I were rich, I’d have the time that I lack
  To sit in the synagogue and pray.
  And maybe have a seat by the Eastern wall.
  And I’d discuss the holy books with the learned men, several hours every day.
  That would be the sweetest thing of all.

Kdybych byl bohatý, měl bych čas, který mi chybí

Sedět v synagoze a modlit se

A možná dokonce mít místo u východní zdi (v Jeruzalémě)

A já bych diskutoval o svatých knihách s učenci, mnoho hodin denně

To by bylo nejsladší (nejlepší) ze všeho

roztomilé memy se psy
Viz také: Roztomilé memy se psy.

Poslední refrén z If I were a rich man (Fiddler on theRoof)

 • If I were a rich man,
  Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum.
  All day long I’d biddy biddy bum.
  If I were a wealthy man.
  I wouldn’t have to work hard.
  Idle-diddle-daidle-daidle man.

Kdybych byl bohatý

Jibi dibi dibi…. dum

Celý dlouhý den bych bim bum bum

Kdybych byl bohatý muž

Nemusel bych tvrdě pracovat

Ja ha dididi…

Kdybych byl bim-bam bohatým

Idli-didli mužem

 • Lord who made the lion and the lamb,
  You decreed I should be what I am.
  Would it spoil some vast eternal plan?
  If I were a wealthy man.

Pane, který stvořil lva a ovce,

Nařídil jsi, že bych měl být tím, kým jsem

Zkazilo by to nějaký široký, věčný plán?

Kdybych byl bohatý muž

4. Zazpívej si If I were a Rich Man s Šumařem na střeše (Fiddler on the Roof)!

Takže co – přání se plní?

Možná, že když budete zpívat, stanete se bohatým mužem jako Fiddler on the Roof nebo bohatou holkou jako Gwen Stefani?

Učení angličtiny vám s tím určitě pomůže!

Za prvé, původní verze z legendárního filmu Fiddler on the Roof:

Je fajn porozmět, co je zmíněno v takové klasice, že?

Kdyby chlapci z Semi-Toned byli bohatí (Rich man Gwen Stefani ft. Eve & Fiddler on the Roof)

A teď kluci z pánského sboru a chlapecké kapely Semi-Toned.

Krásně spojili obě tyto písně do jedné, kterou zpívali bez jakýchkoli nástrojů!

Uvidíme, jestli se vám tato verze těchto hitů bude líbit… a porozumíte celému textu!

5. Pokud byste znali druhý kondicionál…

Výzkum to říká jasně.

Lidé, kteří znají angličtinu, vydělávají lépe, dokonce i na stejné pozici, než lidé, kteří anglicky neumí.

Není na co čekat, angličtina se sama nenaučí!

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo.

Můžete se učit kdykoli a kdekoli chcete, bez dojíždění a bez stresu! Učení zde je zábavné a efektivní!

A především cvičíte všechny potřebné konstrukce – například druhý kondicionál z této písně – jako dítě, které se učí mluvit. Máte jen příjemnou konverzaci s počítačem, který vám rozumí, chválí vás nebo vás opravuje.

To je vše, co potřebujete… být bohatý… alespoň ve vědění pro začátek! 🙂


Chceš mluvit anglicky jako Gwen Stefani?

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Nesněte o bohatství – zbohatněte!


Už víte, o čem Gwen Stefani zpívá v písni Rich Girl nebo Fiddler on the Roof ve slavné písni If I Were a Rich Man? Můžete v nich zachytit druhý kondicionál? Pokud potřebuje další objasnění, neváhejte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
chyby rodilého mluvčího
10 chyb native speakerů

Stejně jako Čech může nesprávně používat češtinu, může native speaker z Anglie nebo Ameriky mrzačit angličtinu. Přečtěte si těchto 10 chyb, které se můžete naučit od native speakerů!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail