Jazykové povídání s počítačem

greg kay, speakingo


Dnes Vás všechny zvu na rozhovor s výjimečnou osobou – doktorem Gregem Keyem – tvůrcem internetové platformy pro studium angličtiny Speakingo.com.

A nejdůležitější je, že nejde jen o další pasivní jazykový kurz, kterých je mnoho. Díky Speakingo.com se naučíte MLUVIT anglicky a navíc nemusíte vycházet z domu a ani napínat svůj rozpočet. Stačí, když si pohodlně sednete do oblíbeného křesla a začnete se učit angličtinu s radostí!

Tento krátký film Vám představí ideu Speakingo a další podrobnosti o platformě Vám odhalí sám její tvůrce.

Každý ví, že v dnešní době je znalost cizích jazyků vyžadována zaměstnavateli a je pro nás i užitečná. Bohužel, ne každý má šanci se jazyk naučit – nemáme čas, motivaci ani peníze na drahé jazykové kurzy. Zdá se, že jste našel odpověď na tyto neduhy.

Moc děkuji za laskavá slova! Internet dnes skutečně otevírá příležitosti, které byly dříve vyhrazeny pouze pro vyvolené. Zejména přístup ke znalostem se stal velmi snadným – paradoxně tak snadným, že je často obtížné najít spolehlivé zdroje informací v bludišti informací. Online kurzy vám umožní učit se prakticky kdykoli ve volném čase, dokonce i uprostřed noci v pyžamu, pokud máme takovou fantazii.

Pokud jde o motivaci, pravděpodobně ji není těžké najít – četné studie potvrzují, že v případě dvou lidí se stejnými kompetencemi vydělává více ten, kdo umí anglicky. Učení cizích jazyků má navíc pozitivní vliv na mozek, nejen ho rozvíjí, ale také chrání před nemocemi.

Nejdůležitější, alespoň pro mě, je to, že se nám otevírá svět, jehož bohatství, potenciál a rozmanitost jsou pro nás otevřené díky znalosti anglického jazyka!

Vaše metoda výuky angličtiny má nepochybně mnoho výhod. Uveďte prosím tři, kteří přesvědčí největší skeptiky.

Speakingo je primárně metoda učení se mluvit. Online kurzy založené na řešení, cvičení nebo dokonce poslechu, bohužel vedou pouze k pasivním jazykovým znalostem. Ukazuje se tedy, že ve skutečném světě – i když víme, jak něco říct – nemůžeme se vyslovit. Proto jsem se rozhodl vybudovat Speakingo, založené na přímé metodě, kde se student naučí automaticky odpovídat celými větami na položené otázeky a rozvíjí zvyk mluvit, ne reflektovat gramatickou správnost. Z učebnice aplikované aerodynamiky se nikdo nenaučil jezdit na kole! Pokud chceme mluvit anglicky, musíme začít tímto jazykem mluvit.

Moderní technologie rozpoznávání řeči nám umožňuje mluvit s počítačem v pohodlí domova, počítač rozumí tomu, o čem mluvíme, a stejně jako nejlepší učitel nám klade otázky, a pamatuje si ty, které bychom měli ještě procvičovat.

Pokud bych měl zmínit tři z mnoha výhod, řekl bych, že:

  • za prvé, Speakingo opravdu učí, jak mluvit, pracuje „s ústy, ne s očima“;
  • je to online metoda se všemi svými výhodami, zejména flexibilitou, atraktivitou a nízkou cenou ve srovnání s učením se živým člověkem;
  • nebyla vytvořena IT specialistou nebo specialistou na internetový marketing, ale zkušeným učitelem, doktorem anglické filologie. Je založen na výzkumu v oblasti metodiky výuky, který například potvrzuje, že nepotřebujeme příliš mnoho gramatiky, ale že efektivní učení je založeno na učení se celých frází, nikoli jednotlivých slov.

Metoda má spoustu výhod, tak proč na ni přišel někdo tak pozdě? Koneckonců, dosud byly vytvořeny tisíce jazykových kurzů, ale žádný z nich není založen na podobné metodě.

Někdy jsou nejjednodušší řešení příliš blízko, než abychom je viděli – pod lampou je největší tma. Jak jsem již zmínil, mnoho aplikací nebo webů nevytvářejí učitelé angličtiny, ale odborníci z oborů zcela nesouvisejících s didaktikou, kteří chtějí využít univerzálnost výuky angličtiny k jiným účelům.

Přímá metoda, která spočívá v mluvení celých, naučených vět, také není mezi samotnými učiteli příliš oblíbená – hlavně proto, že je obtížné vytvořit a vyhodnotit písemný test – proto je zejména ve škole kladen takový důraz na ověřitelnou znalost gramatiky.

online kurz angličtiny pro kočky speakingo

Kromě toho nám multimediální obsah kurzu umožňuje obohatit toto učení o zajímavé fotografie a videa, hlas Angličana, který čte věty zaznamenané v profesionálním nahrávacím studiu. Speakingo má proprietární modul, který si pamatuje odpovědi dané studentem, pomocí křivky zapamatování a správnosti odpovědí udělených studentem. Využívá také pokročilou technologii rozpoznávání řeči, díky níž je schopen určit – samozřejmě ne bezchybně, ale přesto – jak správně jsme mu odpověděli. To není něco, co by bylo možné rychle udělat pomocí nějakého hotového Learning Management System, ale vyžaduje to odhodlání, čas a bohužel i peníze.

Jak jste přišel k nápadu vytvořit Speakingo? Měl jste nějakou speciální inspiraci?

Ano. Vzpomínám si, jak jsem učil Callanovu metodu v jazykové škole, a stejně jako většina učitelů, kteří touto metodou učí, jsem se trochu nudil. Callan je metoda, která se studentům velmi líbí, protože učí celé věty, které se opakují. Dává velmi dobré výsledky, studenti se zbavují odporu k mluvení. A přestože již několik desetiletí nebyla metoda aktualizována – Callan ve své vůli zakázal, aby se v ní cokoli měnilo – takže v ní najdete zastaralé vzory (Máte auto?), nebo archaická slova (bezdrátové rádio), metoda si stále užívá velkého zájmu. Pak jsem si pomyslel: Hej! Nakonec by tu místo mě mohl stát počítač, který by kladl tyto otázky! Takto začalo moje dobrodružství se Speakingo.

Jaký byl proces vytváření kurzu? Jak jste vybíral materiál a formu opakování?

Ukázalo se, že proces vývoje webových aplikací je mnohem náročnější, než jsem si původně myslel. Kolega majitele jazykové školy v České republice mi jednou řekl o jeho problémech s programátory a technologiemi, ale myslel jsem si, že si jen stěžuje. Nyní chápu proč. V počítačové vědě se všechno ukázalo být obtížnější, dražší a pomalejší, než se zdá.

Co se týče didaktické stránky, byla to pro mě čistá zábava! Výzkum ukazuje, že 90% všech konverzací v angličtině můžete pochopit, když znáte 2000 nejběžnějších slov v anglickém jazyce. Je však sporné, o která slova se jedná. Na základě několika takových seznamů (Basic English, na které je postavena Simple Wikipedia, seznam médií Voice of America, seznamy populárních počítačových slov v textech) jsem vytvořil vlastní seznam 2000 slov.

ONLINE KURZ ANGLIČTINY

Věty nejsou náhodné – nepozorovaně je do nich vpletena veškerá gramatika potřebná k složení maturitní zkoušky na pokročilé úrovni. Jednotlivé oblasti jsou postupně zaváděny do jednotlivých lekcí. Pokud chcete, můžete si samozřejmě přečíst několik teoretických textů o gramatice – na blogu Speakingo jsem jich dokonce několik vytvořil – ale nejdůležitější je tyto konstrukce podvědomě přijmout a používat automaticky pomocí rozhovoru s počítačem, ne pouze znát pravidla.

Navíc jsem vždy věřil, že nauka by měla být zajímavá. Proto věty obsahují originální, moudré nebo provokativní myšlenky, které si budeme snadněji pamatovat a možná nás dokonce přimějí myslet zajímavě. Prakticky je také v každé lekci nějaký vtip.

Vezmeme-li v úvahu všechny výhody této metody učení angličtiny a její jedinečnost, pravděpodobně musíme za kurz Speakingo draze zaplatit.

Jako učitel jsem studoval na kurzech sponzorovaných Evropskou unií nebo z práce. K mému překvapení jsem se nemohl ubránit pocitu, že je hluboce lidskou povahou nerespektovat věci, které dostáváme zdarma. Standardem byly otázky „Můžeme dnes skončit dříve“, „Domácí úkoly, jaké domácí úkoly?“. Na druhou stranu, když si lidé sami platili kurz, nemohlo dojít ke zkrácení hodin a my jsme se bez domácích úkolů neobešli!

Tvoření Speakingo vyžaduje nejen spoustu didaktické práce, ale také mnoho hodin práce programátorů, specialistů na SEO, marketingu a sociálních médií. Takže si myslím, že je naprosto v pořádku, že se zde platí za výuku. Pokud chceme pracovat s kvalitním produktem, musíme za něj zaplatit. Avšak ne draho. Měsíční výuka s Speakingo stojí v měsíčním předplatném 600 Kč, což je stejně, jako jedna lekce s lektorem. Získáváme neomezený počet opakování a přístup ke všem materiálům a plné funkčnosti webových stránek. Z toho musím zaplatit náklady na údržbu serveru, práci programátorů, náklady na provoz společnosti, všechny daně. Myslím, že je to spravedlivá a konkurenceschopná cena.

Plánujete web dále rozvíjet? Pokud ano, jakým směrem? Budou existovat i jiné cizí jazyky?

Určitě! V blízké budoucnosti přecházíme na rychlejší server, díky kterému bude učení pohodlnější. Dalším významným krokem bude vytvoření aplikace pro mobilní telefony. V budoucnu plánuji vstoupit na další trhy, pomalu se pracuje na překladu webových stránek do jiných jazyků …

(od října 2018 je web k dispozici studentům mluvících rusky a španělsky, kteří angličtinu studující – poznámka redakce)

Myslíte si, že díky webu Speakingo.com budou učitelé a copywriteři v budoucnu bez práce? 😉

Myslím si, že budoucnost patří online učení, ale výzkumy ukazují, že nejlepších výsledků je dosaženo kombinací online učení a kontaktu se živým člověkem. To dává nejlepší poměr cena / výkon. Proto si nemyslím, že Speakingo je konkurencí tradičních jazykových škol a učitelů – vnímám to spíše jako doplněk jejich práce.

Dokonce provozuji systém Speakingo Ambassador a doporučuji službu svým studentům, díky čemuž každý vyhrává: student, který se zaregistruje doporučením, získá další, volný čas na studium, a pokud se rozhodne po uplynutí bezplatného období koupit přístup na web, vyplatím doporučujícímu ambasadorský peněžní bonus. Myslím, že je to zajímavá možnost nejen pro učitele nebo jazykové školy, kteří chtějí vydělat nějaké peníze navíc, ale také pro různé asociace a nadace, které shromažďují finanční prostředky na různé ušlechtilé účely.

Moc děkuji za rozhovor a za odhalení podrobností mise Speakingo.com

Originál se objevil na jejím zábavném blogu pro učitele Funtastic English

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Henry Cavill čte Zaklínače v angličtině

Henry Cavill, který v seriálu Netflixu hraje titulního Zaklínače, čte úryvek z knihy „Poslední přání“ (The Last Wish) v angličtině – seznamte se s textem a poslechněte si sametový hlas anglického herce. A pak jsou tu otázky týkající se poslechu pro pokročilé.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail