Present perfect simple – az egyszerű befejezett jelen

A present perfect simple az angol nyelvtan egyik legérdekesebb témája. Magyarul nincs rá igeidőnk. Nagyon szépen mutatja az idő kiváló természetét is!


Az idő tökéletes jelene

Általában azt gondoljuk, hogy van múlt, jelen és jövő. De ha ezt egy modern fizikusnak mondjuk, csak nevetni fog. Néha az idő lassan telik el, néha gyorsan repül. Ugyanez a fizikai idő függ például a sebességtől – a Föld körül keringő sugárba helyezett óra más időt mutatott, mint ugyanaz a szuperpontos óra, amely a Földön maradt.

De mi köze ennek a present perfect simple igeidőhöz?

befejezett jelen idő
A legnagyobb megoldatlan rejtélyek. (1. Bermuda-háromszög 2. Loch Ness-i szörny 3. Gabonakörök (crop circles) 4. Mikor használjuk a befejezett jelen időt?

Mi a present perfect simple ?

Az present perfect egy olyan idő, amely egyesíti a múltat a jelennel!

Sajnos maygarul nincs ilyen találmányunk, mereven felosztottuk ezt a három kategóriát – múlt, jelen és jövő. Angolul azonban van present perfect simple (simple , ami megkülönbözteti folyamatos continuoustársától), ami kicsit múlt, kicsit jelen idő is.

Aminek van is értelme. Végtére is, minden, amik vagyunk, amit érzünk, múltbeli döntéseink és cselekedeteink eredménye!

Ahhoz, hogy kifejezzük az összes olyan helyzetet, amely a múltból származik, és egyértelműen befolyásolja a jelent, egyszerű befejezett jelent present perfect simple kell használnunk.

Érdekes, hogy pont ezért az angol present perfect mondatokat magyarra néha jelenbe, néha múltba fordítjuk.

Például:

 • I have seen this movie.

(Én már láttam ezt a filmet- így nem akarom megint megnézni → múlt idő)

 • I have lived here for 25 years.

( 25 éveélek itt. → jelen idő)

Mindkét esetben azonban olyan a helyzet, hogy olyan múltról beszélünk, amely hatással van a jelenre.

Ebben a bejegyzésben olvashatsz még a:

 1. apresent perfect használatáról.
 2. a present perfect felépítéséről (állítások, kérdések, tagadások).
 3. A present perfect igeidővel együtt járó időhatározók (already, yet, just stb)
 4. Gyakorlatok a present perfect igeidővel.
present perfect simple igeidő
„Az új Facebook állapotfrissítés azt mondja, hogy láttad az állapotomat 2 perccel ezelőtt – Miért nem válaszoltál?” (szép mondat befejezett jelenben! – Why haven’t you responded?). Az első mondat simple past,mert pontosan meghatérozzuk, mikor történt a múltban (2 minutes ago)

1. A present perfect simple alkalmazása

Tehát felváltva nézzük meg, hogy milyen helyzetekben kell használnunk ezt a kicsit múlt, kicsit jelen igeidőt.

A present perfect mindig a jelenhez kapcsolódik (elvégre benne van a presentvan a nevében)

Például:

Nem találom sehol a kulcsokat, keresem és keresem. Szóval azt mondom,

 • I have lost my keys.

(Elvesztettem a kulcsaimat.)

Az sem jelent problémát, ha a present perfect más igeidőkkel, például egyszerű múlttal past simple kapcsoljuk össze

 • She told me [past simple] her name but I’ve forgotten it [present perfect].

(Ő bemutatkozott nekem [a múltban valamikor ezért lesz ez simple past],de elfelejtettem [úgy értem, most nem emlékszem, így ebből present perfect lesz]).

Angol igeidők összehasonlítása, present perfect

Természetesen kombinálhatjuk a present simple egyszerű jelennel is

 • I can’t find my phone. Have you seen it?

(Nem találom a telefonomat [ present simple]. Láttad esetleg [azaz, tudod-e, hol van most]?)

Természetesen más nyelvtani időkkel is kombinálható.

A present perfect időt arra is használják, hogy elmondják a közelmúlt eseményeit, vagy új információkat osztanak meg

Például:

 • Ow! Megvágtam az ujjam.

(Ó! Megvágtam az ujjamat [így most vérzik, hívja a mentőket!])

 • There is a terrible traffic jam, because there’s been an accident

(Van egy szörnyű forgalmi dugó, mert volt egy baleset – [a baleset oka a forgalmi dugó, így befolyásolja a jelent])

Egyszóval, a szabály, hogy emlékezz a következőre:


A present perfect időt olyan helyzetekben használják, amikor

amikor valami egy meg nem határozott pillanatban kezdődött a múltban

és befolyásolja a jelent.


Például, mint ebben a mémben:

igeidő present perfect simple, Brad Pitt, angol nyelvtan
„Ha valaki azt mondja, hogy őrült vagy – de még soha nem láttak, amikor őrült voltál” – tapasztalat, vagy annak hiánya, a meghatározatlan múltból a jelenre hat!

Ne igyál előre, amíg a present perfect igeidőt meg nem tanultad!

Természetesen minden tökéletes, minden perfekt! miélőtt a végére nem érnénk!

Ezért fontos megjegyezni, hogy ha olyan időhatározókat használsz, mint például

 • today (ma),
 • this morning(ma reggel)
 • vagythis year (ebben az évben)

ezt az igedőt addig használjuk, amíg ez az időszak véget nem ért.

Például:

 • I’ve already drunk five cups of tea today.

(Én már öt csésze teát megittam ma – és talán megiszok még ötöt, mert még hosszú a nap!)

 • Have you been to the cinema this year?

(Voltál már moziban ebben az évben? – ez a szerkezet azt mutatja, hogy az idei évnek még nincs vége! Szóval talán ebben az évben még mindig megyek a moziba, nincs minden veszve még! A been a „to be” létige harmadik alakja: be-was/were-been)

 • Alice has worked very hard this term.

(Alice dolgozott nagyon keményen ebben a félévben – így azt hiszem, adok neki egy jó osztályzatot, vagy valamit, de csak akkor, ha a félévnek már vége.)

Ha azonban az adott időszaknak mér vége van (pl. azt mondjuk this morning, bár már este van), akkor a simple past egyszerű múlt időt fogjuk használni. De a simple past és present perfect különbségeről egy külön bejegyzésben olvashattok.

Angol múlt idők egyszerű folyamatos múlt idő
Olvasd el ezt is: Angol múlt idők – összeállítás

A present perfect feltételes módban (conditionals)

Talán ez már egy kicsit előrehaladott téma.

Ha olyan szavakat vesz észre a mondatban, mint when(amikor, míg), as soon as (amint), after(után), before(előtt) vagy until(amíg), meg kellene hallani egy hangot, ami azt mondja: Ahha, ebből feltételes mód lesz!

A kontextusban lévő present perfect azt jelenti, hogy (az első feltételes móddalrendelkező mondatokban) azt mondjuk:

 • Can I borrow your book when you have finished it?

(Kölcsönkérhetem a könyved, ha – vigyázat – elolvasod.)

Vedd figyelembe, hogy bár a jövőrőlbeszélünk, itt nincs will! Ez a mondat a jövőt írja le, de future simple helyett befejezett jelent használunk, mert feltételes móddal van dolgunk itt – ez a mondatrész megy az a feltétel alá, ami a whenszó után következik

vagy:

 • I’ll come after I have finished my work.

(Eljövök, miután gyorsan befejeztem a munkámat.)

Általánosságban elmondható, hogy a feltételes módok (conditionals) egy kiterjedt téma, amelyet több külön bejegyzésben tárgyalok, és itt csak jelezni akartam a témát.

present perfect continuous tense igeidő
Lásd még: Várakozva a folyamatos befejezett jelenre present perfect continuous

2. Hogyan alkossunk present perfec igeidőt?

És most egy kis elmélet. Ez ismét az angol diákok kedvenc pillanata. 🙂

Szándékosan először néhány gyakorlati példát adtam a present perfect alkalmazására, és csak most térünk rá az elméletre, ami, mint gyakran angolban előfordul, sokkal nehezebbnek tűnhet, mint amilyen valójában! De úgy gondolom, ha már „érezed” ezt az igeidőt, akkor az alábbi magyarázatok nem ártanak meg.

Tehát a lényeg.

befejezett jelen idő
„Ideges vagy? ” Igen, nagyon is, „Első alkalom?” „Nem, már többször voltam ideges” – beszélünk a meghatározatlan múlt tapasztalatairól, amelyek befolyásolják a jelenlegi tapasztalatainkat.

A present perfect simplefelépítése

Ezúttal nem egy igévelalkotjuk, hanem kettővel!

Ezenkívül úgynevezett segédigét használunk have(hasE.3. személyben) , és csak ez után jön a „normális” ige annak „a harmadik formában”(past participle).

have/has + III.forma = present perfect

Ez a „harmadik forma” a következő:

 1. A szabályos igékhez csak egyszerűen hozzáadunk egyed végződést.
 2. Azonban nagyon gyakran ez lesz a híres „harmadik oszlop” a rendhagyó igék táblázatából.

Bár viszonylag kevés rendhagyó ige van, ezek a legnépszerűbb igék is egyben. Ezért helyeztünk olyan nagy hangsúlyt ezeknek tanulására. . Bár ellenzem a száraz szavak listáját, mert akkor nem tudjuk, hogy milyen kontextusban és hogyan kell használni őket, és mindig hangsúlyozom az egész kifejezések tanulásának fontosságát, ez a szabálytalan igékre Speakingo online angol tanfolyamán kivételt tettem – ezek az egyetlen szavak, melyeket bizony be kell magolni a tanfolyamon.

past participle, mi ez, angol, present, perfect
„Ha épp angolból vizsgázol, de matematikát tanultál” Lásd még: Mi az a (past) participle?

És most ismét lassan és sorban.

Egyszerű kiejelentő mondat present perfect simple igeidőben

A legegyszerűbb módja az lesz, hogy kezdjük azzal, amit már tudunk. Vegyünk egy egyszerű mondatot a nagyító alá, például:

 • I love a girl.

Ez természetesen egyszerű jelenben present simpleazt mondja, hogy így általában van, szeretem, hogy folyamatosan és egész idő alatt.

Ahhoz, hogy ebből a mondatből present perfect legyen, hozzá kell adnunk a havesegédigét, és a a love3. alakját használni. A loveszabályos ige.

Mit jelent az, hogy az ige szabályos?

Ez azt jelenti, hogy a „harmadik forma” (a befejezett igeidők számára)ugyanaz, mint a „második forma” (amit „egyszerű mőlt időben” is használunk). Az igék múlt idejét pedig csak az -ed hozzáadásávalképezzük, tehát love-loved (szeret-szeretett).

Ezenkívül hozzá kell adnunk a havesegédigét.

Tehát a present perfect időben a mondatunk így fog kinézni:

 • I have loved a girl.

Sajnos, mint már említettem, ezek a legnépszerűbb angol igék rendhagyók, és itt nincs mit magyarázni, meg kell őket tanulni és ennyi.

Például egy szabálytalan „látni” ige esetében: see-saw-seena mondat így néz ki:

 • I have seen a girl.

(Láttam egy lányt.)

Vagy azt mondjuk, például:

 • I have been to America.

(Amerikában voltam – nem tudjuk, mikor, de van ilyen tapasztalatom, ma már tudom, hogy néz ki. „To Be” is egy érdekes szabálytalan ige: be-was/werebeen.)

Mikor használjuk a yet, already, just & still szavakat befejezett jelen időben?
„47. nap: Még mindig nem vettek észre.” Lásd még: Mikor használjuk a yet, already, just & still szavakat befejezett jelenben?

Have vagy ‘ve?

Ha meghallgatod, amit anyanyelvi beszélők mondanak (angol, amerikaiak, ausztrálok, stb), általában ez az egész havesegédigétnem is lehet hallani. Ez azért van, mert általában lerövidíti a teljes have csak egy ‘ve-re Akkor a fenti mondatok így fognak kinézni:

 • I’ve already seen this movie
 • I’ve been to America.

[‘Azonban, ha valaki gyorsan beszél, gyakran elgarapja még ezt a is „f” hangot is, így az”I have been „ nem úgy halljuk, mint Ajfbin, hanem Ajbin. 🙂

Azonban tudnunk és emlékeznünk kell arra, hogy ez a haveteljes dicsőségben ott van!

Különösen, ha néha írnunk kell valamit, meg kell mutatnunk, hogy ott van. Akkor ez egy teljesen más kérdés! Annál is inkább, mert írásban – különösen a formális szövegekben – a teljes (have)és nem rövidített (‘ve) formákat kell használnunk.

rövidítés angol nyelven
Olvasd el ezt is: Rövidítések angolul vagyis összevont alakok.

Have vagy has?

Ezzel szemben, meg kell emlékezni, hogy E.3. személyben nincs have, hanem has.

Ezért, bár azt mondjuk:

 • I have seen a dragon.

(Láttam a sárkányt. – Van ez a tapasztalat ma, tudom, hogy valóban léteznek!)

E/3.személyben azt mondjuk:

 • She has seen the dragon.

(Látta a sárkányt.)

Természetesen az angolok nem lennének önmaguk, ha nem rövidítenék még a has-t is. Ezúttal sak egy betűre: ‘s.

Tehát:

 • She‘s seen a dragon.
befejezett jelen idő
Mondta már valaki, hogy úgy nézel ki, mint egy filmsztár… Lásd még:Ever, never & before szavak szeretik a present perfect befejezett jelen időt

Hogyan alkossunk kérdéseket befejezett jelenben?

Ahogy az angolban általában, a present perfect során a kérdéseket a fordított szórendben alkotjuk (inverzió),azaz az első két szót cseréljük fel.

Például:

 • He’s killed the monster.

(Ő – valószínűleg a közelmúltban – megölt egy szörnyet.)

Ha nem hisszük el, megkérdezzük:

 • Has he killed the monster?

(Megölte a szörnyet?)

A kérdésekben nem használhatunk rövidítéseket.

Különben is, egy mondatot aposztróffal kezdeni komikusnak tűnhet:

(‘s he killed the monster?)

befejezett jelen idő
Lásd még: Dal a szerelemről és kérdésekről present perfect igeidőben: Brandy „Have you ever?”

Hogyan alkossunk tagadásokat present perfect igeidőben?

A tagadásokat hagyományosan a nothozzáadásával képezzük (a notlénegében ugyanazt jelenti, mint a no.) Tehát a mi esetünkben ez lesz:

 • He has not killed the monster.

(Ő nem ölte meg a szörnyet.)

Vagy a rövidített változatban:

 • He hasn’t killed the monster.

Lerövidíthetjük magunkat is, különösen a köznyelvben: have not → haven’t

 • We have not eaten anything yet.

Vagy rövidebben:

 • We haven’t eaten anything yet.

(Még nem ettünk semmit.)

Egyelőre minden elég egyszerűnek tűnik. Ha csak ismerkedsz present perfect idejével, talán itt az ideje, hogy abbahagyd az olvasást. És a legjobb, ha az elméletről a gyakorlatra térünk át!

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Olvasd el ezt is: Czas present perfect, present perfect contiuous, past perfect, future perfect….. és minden, ami perfekt!

Azonban, ha már tanulsz egy ideje, tufj meg többet a present perfect igeidőről!

3. Időhatározók present perfect igeidőben:

Persze minél messzebb van az erdő, annál több a fa. Mivel nincs semmi hasonló a magyarban a present perfect idő kifejezésére, makacsul alkalmazni fogjuk rá a simple pastegyszerű múltat . Ami néha végzetes következményekkel járhat! 😉

összehasonlítása a present perfect és past simple igeidőknek, a különbség ölhet
Olvassa el azt is: A present perfect és a past simple közötti különbség képes lenne ölni?

Azonban még mindig van néhány megjegyzésünk present perfectidő alkalmazásáról, ami segít nekünk helyesen alkalmazni ezt a rendkívül érdekes nyelvtani struktúrát.

Most beszéljünk néhány szót, amik gyakran előfordulnak present perfectben , ezért is hívjuk néha őket „időhatározóknak” – habár ezekre sem lehet mérget venni!

Az első alkalom varázslata

Minden alkalommal, amikor ezt a kifejezést it’s the first time (ez az első alkalom) használjuk, akkor ez present perfect lesz. Egy ilyen trükk. Érdemes megjegyezni.

Például:

 • It’s the first time I’ve tasted honey.

(Ez az első alkalom, hogy kipróbáltam a mézet.)

A második és a harmadik alkalom is számít:

 • David has lost his phone again. It’s the second time this has happened.

(David megint elvesztette a telefonját. Ez a második alkalom, hogy ez történt.)

 • I’m calling the office again. It’s the fifth time I’ve phoned them today.

(Hívom az irodát. Az ötödik alkalommal hívom őket ma már.)

internetes angol
Olvassa el azt is: Működhet-e az online angol nyelv?

A legjobb, leggyorsabb és leggyorsabb jelen idő present perfect

Ugyanez fog történni, ha a present perfect igeidőt kombináljuk a melléknév felsőfokával(szuperlatívusz) . Nem mindig, de gyakran, például:

 • It’s the best movie I have ever seen.

(Ez a legjobb film, amit valaha láttam.)

 • That was the most delicious meal I have had in my life!

(Ez volt a legfinomabb étel, amit valaha ettem!)

hogyan legyen brit akcentusunk angol nehéz

A present perfect és a just

Just azt jelenti: csak, nem sokkal ezelőtt. Tehát tökéletesen illeszkedik a present perfect sajátosságaiba, és ezért a just and present perfect gyakran kéz a kézben jár:

 • Would you like something to eat?
 • No, thanks. I’ve just had lunch.

(Szeretnél valamit enni?)

(Nem köszönöm. Épp mem rég ebédeltem.)

 • You look tired. Have you just finished work?

(Fáradtnak tűnsz. Nemrég fejezted be a munkát?)

szokások hatékonyabb angol tanuláshoz
Olvasd el ezt is: Három szokás hatékonyaabb angol tanuláshoz.

A present perfect és az already

Already azt jelenti, „már” abban az értelemben, hogy valami korábban történt, mint vártuk. Az alreadyegy mondat közepén fordul elő általában.

 • Don’t forget to water my plants!
 • I’ve already watered them.

(Ne felejtsd el megöntözni a növényeket)

(Már megöntöztem őket.)

 • I’ve only just had lunch and I’m already hungry!

(Épp csak ebédeltem, és máris éhes vagyok!)

befejezett jelen idő
Mi a kedvenc nyelvtani időd? Befejezett jelen. Azt akarom, hogy minden tökéletes legyen most

A present perfect és a yet

Yet azt jelenti, „már” abban az értelemben, „eddig”. Megmutatjuk, hogy várunk valamit, valamire számítunk.

Itt van egy kis árnyalat – a yet csak kérdésekben és tagadásokban szerepel. Ez fontos.

*(legalábbis ebben az értelemben, mert yet jelenthet valami mást is, és akkor lehet, például:

This is yet another example of exceptions in English language...

(Ez egy másik példa az angol nyelv kivételeire)

– itt más jelentéssel bír a yet – más jelentése van – ez alapvetően egy második, azonos hangzású és kinézetű szó. De ne keverjük össze többé, és térjünk vissza a témához 🙂

 • It’s already 11 o’clock and Kasia hasn’t got up yet.

(Már 11 óra, és Kate még mindig nem keltfel.)

 • Has it stopped raining yet?

(Elállt már az eső?)

 • I have written a book but I haven’t published it yet.

(Írtam egy könyvet, de még nem adták ki.)

Ever, never & before present perfect igeidő
„Néha azon tűnődöm, hogy vettem-e valaha kétszer tejet ugyanattól a tehéntől” Lásd még: Ever, never & before szavak szeretik a present perfect befejezett jelent időt.

Más kifejezések, melyek gyakran szerepelnek present perfect igeidőben

Mivel a present perfectleírja azt az időt, amely egykor ott kezdődött a múltban, és egészen mostanáig folytatódik, a közelmúlt jövőjét leíró kifejezések úgy illeszkednek ide, mint egy kesztyű. Például ezek a következőek lesznek:

 • recently (legutóbb),
 • in the last few days (az elmúlt napokban),
 • so far (eddig)
 • és a híres since és for (egy bizonyos ideje és egy időn keresztül).

Például:

 • Have you heard from Tom recently?

(Hallottál Tomről az utóbbi időben?)

 • We haven’t had any problems with him so far.

(Eddig nem volt vele problémánk.)

 • I’ve made a lot of connections in the last few months.

(Az elmúlt néhány hónapban sok új kapcsolatot létesítettem.)

 • I haven’t seen her since primary school.

(Általános iskola óta nem láttam)

 • He’s lived here for ages.

(„Évszázadok óta” él itt.)

Ezzel elég gyakran szívatják a diákokat vizsgákon. Itt olvashatsz a since & for témárőltöbbet.

És akkor enny is lenne.

Ha érdekel, hogy néz ki a passzív szerkezet ebben az igeidőben, kattints az alábbi bejegyzésre:

Present perfect passive voice, alkalmazás, szenvedő szerkezet, angol nyelvtan mosómedvével
Lásd még:Present perfect passive..

4. Gyakorlatok a present perfect igeidőre

Bár egy kis elmélet nem fáj, a lényeg az, hogy szokásunkká váljon a present perfect használata a gyakorlatban!

A present perfect a legnépszerűbb angol idő. Másrészt, mivel nincs ilyen szerkezet maygarul, helyes alkalmazása sok bajt okozhat nekünk.

Ezért érdemes sokat gyakorolni.

Feladatokat és kvízeket oldhatunk meg. Személy szerint azonban a tudomány támogatója vagyok azzal, hogy ezeket a struktúrákat valós mondatokban alkalmazom.

Ezért a Speakingo online angol tanfolyamán sok gyakorlatot találtok a present perfect alkalmazásával. Ezek tartalmazzák a fenti (és sok más) nyelvtani szerkezetet, de a mondatok ismétlésével ezeket amúgy is megtanulnád anélkül, hogy észrevennéd.

Érdekes, hogy a Speakingo beszélsz … telefonjával vagy számítógépével, amely megérti Önt, dicséri Önt, és szükség esetén még korrigálja is. Tréfás képeket nézegetsz, anyanelvi beszélőt hallgatsz, válaszolsz a feltett kérdésekre, amik megfelelnek a szintednek! Mint egy gyerek, aki éppencsak most tanulja anyanyelvét!

Különben is, a legjobb, ha saját magad nézd meg, megfelel-e neked ez a fajta tanulási módszer számodra! Az alábbiakban regisztrálhatsz két kattintással, és az első héten ingyenesen és kötelezettségmentesen használhatod a tanfolyamot.


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


És mik a tapasztalataid ezzel a különös nyelvtani idővel?

Tegyél fel kérdéseket a megjegyzésekben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Vicces idézetek angol tanuláshoz

A legjobb, ha egész mondatokat tanulunk, és a legjobb, ha a tanulás szórakoztató, és még egy kicsit provokatív is, így jobban megmarad az új anyag. Tanulj vicces idézeteket az életről, a családról, a házasságról, a barátokról, az iskoláról, a munkáról, a karrierről angolul.

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt