Egyszerű jövő future simple (will, shall) jósláshoz

Az angol egyszerű jövő idő future simple (az, amelyikben van shallmeg will) egyik a legalapvetőbb angol ideidők közül. Nézd meg, mikor és hogyan kell használni, és miért hasznos a jósláshoz!


Mi az a future simple?

 • Egyszerű jövő idő future simple egyike a 12 csodálatos igeidőnek.
 • A future simple – mint minden egyszerű idő – leírja, mit fogunk csinálni (hatás), és nem mit fogunk csinálni (cselekvés – folyamatosan).
 • A future simple jövő időt spontéán ötletek kifejezésére, nyilatkozatokra, jóslatokra és előrejelzésekre használjuk.
 • A will segédige és az ige segítségével hozzuk létre alapformában. Például: I will do it.
 • Jó hír: minden szám minden személyben (én, te, ő, ők, stb) és minden ige számára (do, have, learn) minden ugyanaz marad!
Angol idők összehasonlítása

Lásd még: Az angol idők összehasonlítása – 12 csodálatos igeidő!

Ebből a bejegyzésből megtudod:

 1. Hogyan hozzunk létre állító mondatok egyszerű jövőidőben:
 2. És mi is az a shall ?
 3. Hogyan alkotunk kérdéseket egyszerű jövő időben?
 4. Mi a helyzet a tagadó mondatokkal egyszerű jövő időben?
 5. Milyen szavak járnak majd együtt will -lel (jövőbeli időhatározók)?
 6. A will alkalmazása (future simple igeidő).
 7. Három jövendőmondós vicc angolul egyzserű jövő időben
 8. Mi a legjobb módja annak, hogy most tanuljunk angolul, és nem valamikor majda jövőben?

És most akkor egyesével:

1. Hogyan alkossunk állító mondatokat egyszerű jövő időben?

Egyszerű jövőben állító mondatokat akövetkező rendszer szerint alkotunk:

személy(I, you, Tomek, Aliens)+ will (fog/fognak) + dance/ sing/ fly (táncolni / énekelni / repülni)

Például:

I will dance.(Táncolni fogok.)
You will sing.(Énekelni fogsz.)
She will swim.(Vitorlázni fog.)
He will listen.(Hallgatni fog.)
It will rain.(Esni fog.)
Táblázat: Ragozások egyes számban future simple

És többes számban:

We will learn.(Majd megtanuljuk.)
You will revise.(Meg fogjátok ismételni.)
They will forget.(El fogjátok felejteni.)
Táblázat: Ragozás többes számban future simple

Mint látható, ez valószínűleg az egyik legegyszerűbb idő angolul.

Ne okoznak problémát még a lenni és birtokolni igék sem (to be and to have)

 • You will have a lot of free time.

(Lesz egy csomó szabad időd.)

 • They will be hungry.

(Éhesek lesznek.)

Semmi sem kell változtatni!

Minden alkalommal csak will + ige , és kész!

Angol idő jövő egyszerű jövő idő
Majdnem volt egy látnok barátnőm, de otthagyott mielőtt még találkoztunk volna.

Miért van néha will és néha „ll”?

Az angolok szeretnek mindent lerövidíteni, különösen segédigéket (azok, amelyek csak nyelvtani funkciót végeznek, azaz önmagukban nem jelentenek semmit sem – itt ez a segédige a will).

Bár írásban inkább el kell kerülnünk az ilyen rövidítéseket (természetesen formálisírásokban), azonban beszédbenritkán halljuk a teljes szót,

 • Tom will get this job. = Tom’ll get this job.

(Tom megkapja ezt a munkát.)

Egy szóval

‘ll = will

rövidítés angol nyelven
Lásd még: Rövidítés angolul azaz összevont alakok

2. És mi a shall ?

Mondhatjuk, hogy shall a willstandard alakja.

Ezért inkább nem használjuk azt. Ma csak kérdésekre és csak egymáshoz kapcsolódóan használjuk:

 • Shall I do it?

Meg kell (I) csinálni?

vagy esetleg minket:

 • Shall we proceed?

(Folytathatjuk/folytassuk?)

De csak akkor mondjuk, ha nagyon udvariasak akarunk lenni, mert ez nem egy nagyon „köznyelvi” mód – megmozgatja a régimódi arisztokrata beszédet.

Hacsak nem akarunk úgy hangzani, mint Shakespeare… vagy Gandalf:

Angol módbeli segédigék
Ha nem tanulsz, akkor nem fogsz átmenni (pass an exam azt jelenti áttmenni a vizsgán) [Például érettségin!] A Shall elég régimódinak hangzik ahhoz, hogy vicces legyen.

Shall a modern angolban – példák

Tehát ma a shallsegédigét csak udvarias kérdésekre használjuk, kezdve a Shall I or Shall we…?

Más személyekben a shall-t inkább már nem használjuk).

Például:

 • Shall I open the window?

(Szeretnéd, ha kinyitnám az ablakot?)

 • What shall I do now?

(Mit kellene tennem – Várom a tanácsot)

 • Shall we go to the opera tonight?

(Talán elmehetnénk ma este az operába?)

Shall I vs Will I

Ne feledd, hogy bár a shallés a willis segédigei funkciót tölt be,a következő összefüggések finom különbséget mutatnak a mondat jelentésében:

 • Shall I do it for you?

(„Megcsináljam ezt helyetted?” – Udvariasan kérdem és felajánlom ezt a lehetőséget)

 • Will I do it for you?

(„Megteszem ezt érted” – Nem tudom, talán kötekedem, talán magamat kérdezem, hogy megéri-e?)

hasonlóképpen lesz shall I és will you

 • Will you shut the door?

(Bezárod az ajtót? – ey egz k;r;s; itt a shallnem hangzik jól.)

 • Shall I shut the door?

(Szeretnéd, ha becsuknám az ajtót? – gondoskodó javaslat számodra.)

Angol diplomácia az üzleti életben
Lásd még: Angol diplomácia, avagy kertelés 7 módja.

3. És hogyan alkossunk kérdéseket egyszerű jövő időben?

Amint a shallfenti udvarias kérdések példájából láthatjuk, kérdéseinket egyszerű jövő időben a fordított szórenddel hozzuk létre – azaz az első két szót megcseréljük (angolul nincs olyan szó, mint magyarban a „-e”):

 • She will kiss him. → Will she kiss him?

(Állító mondat: Megcsókolja őt → Kérdés: Megcsókolja-e?)

 • Tamás will be happy. → Will Tamás be happy?

(Tamás boldog lesz. → Tamás boldog lesz?)

 • They will like it! → Szeretni fogják vajon?

(Tetszeni fog! → Tetszeni fog?)

Lásd még: Angol jövő idők future simple, future continuous és going to

4. Mi a helyzet a tagadó mondatokkal egyszerű jövő időben?

Csak hozzáadjuk anotszót:

 • They will love it. → They will not love it.

(Imádni fogják. → nem fogják imádni.)

 • Will she ask for it? → Will she not ask for it?

(Kéri fogja?→ Nem fogja kérni?)

Szokás szerint eélő beszédbebn rövidíteni fogjuk, will not → won’t

 • She will not answer. = She won’t answer.

(Nem fog válaszolni.)

Angol idő jövő egyszerű jövő idő
Chuck Norris nem látja előre a jövőt. Ő mondja meg neki, hogyan is alakuljon az! Lásd még: Miért beszél a GPS navigáció Chuck Norris-nak egyszerű múlt időben?

5. Milyen szavak lesznek közel a will-hez?

Will szeret párosítani olyan szavakkal, mint az időhatározók , félkövéren szedve lejjebb

 • You’ll probably win a lottery.

(Valószínűleg megnyered a lottót.)

 • I expect you will have three children.

(Azt várom el, hogy három gyermeked legyen majd.)

 • I’m sure you will be successful at work.

(Biztos vagyok benne, hogy sikeres leszel a munkában.)

 • I don’t think you will have many problems in life.

(Nem hiszem, hogy lesz problémád lesz az életben.)

 • I wonder what will happen.

(Kíváncsi vagyok, mi fog történni.)

to be going to, gonna, szerkezet, mikor használjuk
Lásd még: Mikor használjuk a „to be going to” szerkezetet és mikor ne?

6. A willalkalmazása (egyszerű jövő időben)

A legfontosabb dolog azonban az, hogy tudjuk, mikor is kell használni az egyszerű jövő időt?

Will (egyszerű jövő idő)arra használjuk, hogy javasatokat tegyünk

 • I’ll tell you your future!

(Megmondom, mi lesz a jövőd = jósolni fogok neked.)

Will (future simple)használjuk, hogy beleegyezzünk valamibe

 • OK, but I will not pay for it!

Oké, de nem fizetek érte.

Will (future simple)használjuk, hogy ígéretekekt tegyünk

 • You will not regret this, Sir!

Nem fogod megbánni!

Will (future simplehasználjuk, hogy valakit valamire megkérjünk

 • Will you look into the crystal ball, please?

Megnézed a kristálygömbömet?

Angol idő jövő egyszerű jövő idő
Hadd olvassam el (lásd, mit mondanak) a kártyák (tarot)… DOBD EL

Will (jövő egyszerű)használjuk, hogy megjósoljuk a jövőt

 • She’ll marry you!

(Hozzá fog menni!)

Ez nem jelenti azt, hogy biztosan ilyen döntést hozott. Ez csak azt jelenti, hogy előre látjuk, megjövendljük a kávézaccból)

A will-t és az egyszerű jövő időt is használjuk első feltételes módban (spekulálás)

 • If you show me your hand, I will tell you your future.

(Ha megmutatod a tenyered, elmondom a jövődet.)

Lásd még: Fenyegetések, spekulációk és ígéretek az első feltételes módban (first conditional)

7. Három jóslással kapcsolatos vicc egyszerű jövőidőben

És most valami pihentető… vagyis inkább tanultakat elmélyítő!

Elmegy a béka a tündérhez

 • The fortune-teller says,” You will meet a beautiful girl next week who will want to know intimate things about you.”
  “That’s great!” says the frog.” Where will I meet her? The swamp? The pond?”
  The fortune teller looks into her ball,”Her biology class.”

A tündér (szó szerint: az, aki megmondja, mi lesz a sorsod”) azt mondja: „Találkozol egy gyönyörű lánnyal jövő héten, aki szeretné megismerni az intim dolgaid

„Ez nagyszerű!” – mondja a béka. „Hol találkozom vele? A mocsárban? A tóban?”

A tündér belenéz a gömbjébe” A bilológia óráján.”

rövidítés angol nyelven
Lásd még: Rövidítés angolul avagy az összevont alakok

Elmegy egy fiú a tünderhez

 • A man goes to the fortune teller, who tells him, „Two women want to marry me. Who will be the lucky one?”
 • The fortune teller answers, „You will marry Angelina, Beatrice will be the lucky one.”

Egy fiú elmegy a tündérhez, a fiú azt mondja: „Két nő szeretne a feleségem lenni. Melyik lesz a szerencsés?

A tündér azt válaszolja: „Angelinát veszed el, a szerencsés és boldog pedig Beatrice lesz.”

édes idézetek angolul
Lásd még: Édes idézetek a szeretetről angol tanuláshoz.

A király elmegy a jövendőmondóhoz.

 • A medieval fortune-teller prophesises that the king’s favourite horse will soon die. The horse dies a short time later. The king is angry with the fortune-teller, he is certain that his prophecy brought about the horse’s death. He calls the fortune-teller and commanded him, „Prophet, tell me when you will die!”
 • The fortune-teller realizes that the king is planning to kill him immediately, no matter what answer he gives, so he has to answer carefully. „I do not know when I will die,” he answer finally. „I only know that whenever I die, the king will die three days later.”

A középkori jövendőmondó azt jósolja, hogy a király kedvenc lova hamarosan meghal. A ló nem sokkal később meghal. A király dühös a jövendőmondóra, biztos benne, hogy próféciája okozta a ló halálát. Felhívja a jövendőmondót, és megparancsolja neki, hogy „Próféta, mondd meg nekem, te mikor halsz meg!”

A jövendőmondó rájön, hogy a király azt tervezi, hogy haladéktalanul megöli, függetlenül attól, hogy milyen választ ad, ezért óvatosan kell válaszolnia. „Nem tudom, mikor fogok meghalni,” feleli végül. „Csak azt tudom, hogy akármikor is halok meg, a király is meghal utánam három nappal később.”

A viccek forrása:Upjoke

Viccek angolul
Lásd még: Viccek angolul [suchary z tłumaczeniem]

 

8. Fényes jövőt jósolok neked, ha folytatod az angol tanulást!

Nem kell látnoknak lenned ahhoz, hogy tudd, milyen jól hatnak életünkre az angol nyelv ismerete. Jobb és jobban fizetett munkát kaphatunk, könnyebben utazhatunk, hozzáférhetünk a világ minden tájáról származó információkhoz, szinte bárkivel beszélgethetünk. Szinte csak plusszok!

DE az angol nem tanulja meg magát helyetted – ez olyan biztos, mint Nostredamus jóslatai!

Sajnos itt nincsenek kiskapuk– gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni kell!

Ezenkívül nem feltétlenül elegendő papíron gyakorolni– ha helyesen akarunk angolul beszélni, akkor a szánkat kell használnunk, nem a szemünket!

Ezért ajánlom az online Speakingo onlineangol nyelvtanfolyamát, amely éppen ezen alapul!

future simple, queen elisabeth, speakingo

A telefonoddal vagy számítógépeddel beszélsz angolul, amely megért téged, megdicsér, és ha szükséges, ki is javít. Minden számodra szükséges nyelvtani szerkezetet elsajátítasz úgy, mint egy anyanyelvét tanuló gyerek. Nem tanulsz felesleges szavakat, hanem csak a 2000 legnépszerűbbet, amely lehetővé teszi az angol beszélgetések 90% -ának megértését!

Különben is, a legjobb, magad próbálod ki, megfelel-e számodra ez a fajta tanulási módszer. Próbáld ki, hogyan működik ingyen és teljesen kötelezettségmentesen egy hét erejéig! Kattints csak az alábbi „Kezdjük a tanulást” gombra, hogy regisztrálni tudj!

A Speakingo online angol nyelvtanfolyammal sok sikert jósolok neked a továbbiakban!


Iratkozz fel angol tanfolyamunkra, jövőbeli éned pedig megköszöni majd ezt a döntést!

Ne várj a csodára – vedd sorsod a saját kezedbe!


Minden már világos egy egyszerű jövő idővel kapcsolatban? Ha bármilyen kérdésed van, írj bátran a megjegyzésekbe!

Nem vagyok tündér, de meglátjuk, miben tudok majd segíteni!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Jak czytać wymawiać TH po angielsku
Hogyan olvasható a TH angolul?

Kíváncsi vagy, hogyan kell angolul olvasni a TH-t? A th kiejtése nem olyan egyszerű, mivel itt két lehetőségünk van: a hangzó és a hangtalan th (voiced and voiceless th).

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt