Ölhet-e a present perfect és past simple igeidők közötti különbség?

porównanie czasów present perfect i past simple, roznica moze zabic, present perfect и past simple

Olvasd el ezt a rövid áttekintést a present perfect és past simple igeidőkről. Tudd meg, miért bizonyulhat végzetesnek, ha összekeverjük őket! 😉


Present perfect & past simple

Present perfect és past simple – néhány a legnépszerűbb angol igeidő közül, melyek szeretnek elegyedni Shakespeare adaptációkban. Ezért ebben a bejegyzésben részletesebben megvitatjuk, hogy mikor kell használni őket, és mi a különbség közöttük, hogy ne kövessünk hibákat feleslegesen.

Pontosabban:

 1. Ismétlés past simple.
 2. Expressz ismétlés present perfect.
 3. A különbségek a present perfect és past simple igeidők között (táblázat).
 4. Sinceés for a present perfect és past simple igeidőkben.
 5. Ölhet-e a present perfect és past simple közötti különbség?
 6. Példák a present perfect és past simple igeidők használátára.
 7. Gyakorlatoka a present perfect és past simple igeidőkre.

Mielőtt rátérnénk a címkérdésre, röviden idézzük fel, mikor használunk present perfect,és mikor használunk past simple igeidőt.

past simple múlt
Egyszerű ember vagyok. Egyszerű múlt időre van szükségem, azt használom.

1. Ismétlés past simple

A past simple alkalmazása és képzése

A past simpleleírja azokat a helyzeteket, amelyek a múltban történtek, és ott is maradtak. Általában, ha egy dátum is szerepel a mondatban, valószínűleg azpast simple lesz.

Például így néznek ki az állító -, tagadó – és kérdő mondatok ebben az igeidőben:

 • I travelled to England in 1734.

(1734-ben Angliába utaztam.)

 • I didn’t travel to England in 1832.

(1832-ben nem utaztam Angliába.)

 • Did you travel to England in 1832?

(Utaztál Angliába 1832-ben?)

egyszerű múlt simple past szenvedő mód angol
Állítólag nyelvtani hibát követ el egy mémben. Kiderül, hogy az angol volt az, ami mindig rossz volt.

Bővebben erről ebben a bejegyzésben: Miért beszél GPS navigáció Chuck Norris-nak egyszerű múltban?

Igék a past simple igeidőben

A legtöbb angol ige szabályos, azaz múlt idejű alakjukat egy -edvégződés hozzáadásával hozzuk létre. A fenti példában ez volt:

 • travel → travelled

(utazni→ utazott)

A szabálytalan igék olyanok, mint az anarchisták, akik nem ragaszkodnak semmilyen szabályhoz.

Például:

go → went

(menni→ ment).

Nem olyan sok belőlük, de ezek a legnépszerűbb igék is egyben. Nincs ezen csodálkoznivaló. Be kell őket magolni.

mik azok az angol rendhagyó igék
Lásd még: Mi köze a vikingeknek az angol rendhagyó igékhez?

2. Ismétlés present perfect

Sokkal érdekesebb a helyezt azonban a present perfect igeidőnél, mert sok nyelven – például magyarul – egyáltalán nincs ilyen nyelvtani igeidő.

A present perfect alkalmazása

A változatosság kedvéért a „múlt-jelen” present perfect olyan helyzeteket ír le, melyek:

 • egy meg nem határozott múltban történt, de ami a legfontosabb,
 • befolyásolja a jelent.

Ezért a gyakorlatban gyakran tapasztalataink leírásáshoz használjuk.

Például:

 • I’ve seen this movie.

(Láttam ezt a filmet.)

„ve az a haveige összevont alakja

 • No, I haven’t seen this movie.

(Nem, még nem láttam ezt a filmet.)

 • Have you seen this movie?

(Láttad ezt a filmet?)

Bővebben erről a témáról: Az egyszerűen tökéletes present perfect simple

Igék present perfect igeidőben

A present perfect igeidőben két igét kell használnunk. Az egyik az úgynevezett segédige – önmagában alapvetően semmit sem jelent, csak nyelvtani funkciót végez.

A present perfect igeidőbenez ahave lesz (vagy hasE/3. személyben ).

Csak a második ige a „valódi ige”. Itt 3. alakban jelenik meg

Például a „látni”

 • 1. see 2. saw 3. seen.

A szabályos igék esetében ez egyszerűbb: a második és a harmadik forma ugyanaz

Például a „játszani”

 • 1. play 2. played 3. played).
Mikor használjuk a yet, already, just és still szavakat befejezett jelenben?
„47. nap: Még mindig nem vettek észre.” Lásd még: Mikor használjunk a yet, already, just és still szavakat befejezett jelenben?

3. Különbségek a present perfectés past simple igeidők között

A legérdekesebb azonban a különbség e között a két igeidő között.

Present perfect igeidő

Simple past igeidő
Angol jelen-múlt idő present perfect egy múltból származó eseményt ír le, amely befolyásolja a jelent. Ennek a cselekvésnek a jelenlegi hatásáról beszélünk:
 • Ania has fallen in love.

Úgy értem, „Ania szerelems lett”, de ennek a mondatnak az a jelentése, hogy „Ania most szerelmes” – bár a múltban kapta el a szerelmi vírust, érdekel minket a múlt jelenlegi hatása is.

Simple past igeidő a múltbéli eseményeket írja le. Semmit sem tudunk a jelenre gyakorolt lehetséges hatásáról. Ha használtuk ezt az igeidőt simple past, ez a legvalószínűbb esemény, hogy a múltbéli eseménynek a jelenre nincs hatása
 • Ania fell in love in August.

Ania augusztusban lett szerelmes. Nem tudjuk, hogy románc tart-e még vagy. Valószínűleg nem…

Az az időtartam, amit present perfect igeidőben kezelünk, az még tart:

 • I’ve learned a lot today.

(Sokat tanultam ma.)

Ez azt jelenti, hogy a „ma” még nem ért véget.

Az az időtartam, amelyet past simple kezel, véget ért:

 • I learned a lot yesterday.

(Sokat tanultam tegnap.)

A tegnap már véget ért tegnap… mert ma ma van.

Az, hogy a szóban forgó időszak még tart, olyan szavak jelzik nekünk, mint a:

 • this week (ezen a héten)
 • today (ma)
 • just (éppen)
 • in my life (életemben )

Azt, hogy ez az időszak véget ért, olyan szavak jelzik számunkra, mint:

 • yesterday (tegnap)
 • five minutes ago (öt perce)
 • when I was a child (amikor gyerek voltam)
 • 1980-ban (1980-ban)

How long + present perfect:

 • How long have you lived here?

(Mióta élsz itt?)

Itt éltél és élsz is tovább. A múltat és a jelent a present perfect láthatatlan szála köti össze.

When + past simple

 • When did it start raining?

(Mikor kezdett el esni?)

Bár ebben az esetben az eső még most is ömlik, azonban a „leesés kezdete” egy kész, véges cselekvés, ezért a simple pastigeidőt fogjuk használni .

Táblázat: A past simple és present perfect igeidők összehasonlítása

4. Since és for a present perfect éspast simple igeidőkben

Mind a for mind a since használható mindkét igeidőben, mind a present perfect mind a past simple .

Hasonlítsd össze:

 • She’s been working here for six months.

(Hat hónapja dolgozik itt – még mindig itt dolgozik.)

 • She worked here for six months.

(Hat hónapig dolgozott itt – már nem dolgozik itt.)

Vagy:

 • The band hasn’t performed since April 2012.

(A zenekar 2012 áprilisa óta nem lépett fel a mai napig.)

 • It was the band’s first live performance since April 2012.

(Ez volt (talán tegnap, talán egy hónappal ezelőtt?) a zenekar első élő fellépése 2012 áprilisa óta.)

since for
Olvasd el ezt is: A since és for szavak

Rendben Ezzel a tudással már továbbmehetünk a címkérdésre:

5. Ölhet-e a present perfect és past simple közötti különbség?

Talán!

Vagy legalábbis meg tudja mondani, hogy valaki él-e vagy sem.

Nézzünk meg két hasonló mondatot:

 • Adam Mickiewicz 86 verset írt.

(Mickiewicz 86 verset írt – simple past.)

 • Jacek Podsiadło több mint 200 verset írt.

(Jacek Podsiadło több mint 200 verset írt – present perfect.)

Magyarul mindkét mondat egyszerűen csak múltban van. Van-e azonban különbség eredetiben present perfect és past simple igeidőkben? Van, méghozzá nem is kicsi!

Egy költő életéről szól!

A past simple használata azt mutatja, hogy a költő meghalt, és többé nem fog már írni. .

A present perfect idő azt mutatja, hogy a költő még mindig él és alkot!

Ez a present perfect és past simple fentebb leírt sajátosságaiból következik.

Idő a past simple egyszerű módon használjuk a múltban történt ( és ott is maradott) helyzetek leírására. A present perfect viszont közvetlen hatással van a jelenre – költőien azt mondatjuk: ötvözi a régit az újjal.

angolt múlt idő past simple
A William Shakespeare múlt ideje a Wouldiwas Shookspeared (will → would, I am → I was, Shake → shook, speare → speared))

6. Példák az angol present perfect és past simple igeidők használatára

Bár a present perfect általában múltra fordítjuk magyarul, ez az igeidő mégiscsak jelen! Arról van szó, hogy mi van MOST.

A simple past igeidő azonban egy „klasszikus” múlt idő.

Mivel nincs olyan szerkezet magyarul, mint a present perfect , ez az angol nyelvtan olyan területe, ahol sok hibát vétünk. A present perfect pedg talán a legnépszerűbb igeidő!

Ezért nézzünk meg néhány gyakorlati példát azok alkalmazására.

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Olvasd el ezt is: Tiszta tökéletesség: A present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… és más prefect igeidők összehasonlítása!

Példák a present perfect és past simple alkalmazására

 • A hipster grew a beard but he has shaved it off.

(Egy hipster szakállát növesztett, de leborotválta.)

A hipster szakállat növezstett a múltban (past simple), de most már nincs szakálla (present perfect)!

 • They went out to do some shopping after breakfast, but they’ve just come back.

(Reggeli után elmentek vásárolni, de már visszajöttek.)

A múltban elmentek, de most már visszatértek.

Figyeld meg, hogy ezek az idők hogyan kapcsolódnak az egyszerű jellennel present simple:

 • Grzegorz lives in London. He has lived there for seven years.

(Gregory Londonban él. Hét éve él ott.)

De:

 • Grzegorz lived in London for 7 years. Now he lives in Wrocław.

(Gregory 7 évig élt Londonban. Most Wroclawban él.)

Hogyan tanuljunk meg angolul otthonról egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

7. Gyakorlatok a present perfect és past simple igeidőkre

Persze, az elmélet egy dolog, a gyakorlat meg egy másik. Különösen azért, mert a present perfect nem valami természetes igeidő számunkra, ez a szerkezet sok gyakorlást és ismétlést igényel.

Ezért is találsz sok példát állító -, kérdő -, és tagadó mondatra present perfect és past simple igeidőkben.

A Speakingo online angol nyelvtanfolyamán nem kell szenvednem a száraz nyelvtannal, vagy éppen szavakat magolnod egymagukban, amivel aztán később azt sem tudod, mihez kezdj. A Speakingo-n úgy tanulsz angolul beszélni, mint egy gyermek.

összehasonlítás present perfect és simple past igeidők
Present perfect és past simple – Megvan!

A Speakingo angol nyelvtanfolyamon helyes mondatokat tanulsz meg, amelyek tartalmazzák az összes szükséges nyelvtant és szókincset. És beszélsz is… a számítógépeddel vagy telefonoddal, amely megért, dicsér, és ha szükséges, ki is javít!

Az ilyen tanulás nemcsak nagyon hatékony, hanem egyszerűen kellemes is!

De a legjobb, ha te magad próbálod ki! Csak regisztrálnod kell az alábbiakban két kattintással, gyakorolj rendszeresen, és hamarosan úgy fogsz beszélni, mint egy angol!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


Remélem, a present perfect és past simple igeidők közötti különbségek most már világosak, mint a Nap.

Ha azonban még mindig van kérdésed, tedd fel azt a megjegyzésekben. Örömmel válaszolok!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Angolul beszélni nyelvi akadály? Természetesen!

Viszlát nyelvi akadály! Az angol nyelvtudás örömteli is lehet – ha nem csak egy gyors és kellemes, hanem mindenekelőtt stresszmentes módszert választasz angol tanuláshoz! Soha nem találod magad olyan helyzetben, amikor a szavak nem akarnak átmenni a torkodon!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt