porady jak chronić się przed upałami

30 angielskich porad, jak chronić się przed upałami

Upały doskwierają nie tylko w Polsce, ale również (a może nawet bardziej) w wilgotnym, angielskim klimacie. Zobacz, jak angielscy lekarze radzą chronić się przed upałami… i przy okazji podszkól swój angielski!


Na obrazku: Brak klimatyzacji w moim mieszkaniu. Musiałem improwizować.
Swoją drogą zwróć uwagę, że „musieć” to nie tyle must, co raczej have to, szczególnie w czasie przeszłym!

Upały w Anglii mogą doskwierać bardziej!

Niedawno po raz pierwszy w historii temperatura w Anglii przekroczyła 40 stopni Celsjusza. I chociaż w większości krajów temperatura jest wyższa niż w Anglii, to jednak upały w Wielkiej Brytanii są wyjątkowo nieznośne.

Podobnie jak w zimie odczuwalna temperatura minus jednego stopnia Celsjusza w Anglii sprawia, że cały kraj staje w miejscu z zimna, tak samo wysoka temperatura daje się Anglikom poważnie we znaki. Chodzi przede wszystkim o to, że na otoczonych morzami i oceanem Wyspach Brytyjskich jest wysoka wilgotność powietrza, co sprawia, że mocniej odczuwa się zmianę temperatury.

Jak podsumowała to jedna z angielskich internautek:

heat abroad: gorgeous. breezy. you feel like a glamorous italian princess standing by the coastline staring at the clear sea with the wind in your skirt

heat in the UK: you feel like a dog in a hot car. there’s no wind even with windows open. you now live in a pool of sweat — ellie ?✨ (@sunlightsappho)

(We wpisie po angielsku powyżej – zwróć uwagę na tak typowy, jak niepoprawny brak wielkich liter)

Dosłowne tłumaczenie:

upał za granicą: zachwycający. „wietrzykowy”. czujesz się jak wytworna włoska księżniczka stojąca na nadbrzeżu, wpatrująca się w przejrzyste (spokojne) morze z wiatrem w twojej sukience

upał w UK: czujesz się jak pies w rozgrzanym aucie. nie ma wiatru nawet przy otwartych oknach. mieszkasz teraz w kałuży potu

Tak więc to nieprawda, że w Anglii zawsze pada deszcz jak by się to stereotypowo mogło wydawać!

pogoda w anglii londynie, przysłowia, powiedzenia
Patrz również: Przysłowia o pogodzie w Anglii.

Jak chronić się przed upałami?

Nawet taki wielbiciel słońca, jak ja, czasem ma już dosyć lejącego się z nieba żaru. Jeśli więc przewracasz się w nocy z boku na bok, nie mogąc spać z gorąca lub utknąłeś za biurkiem w biurze bez klimatyzacji, z pewnością zainteresuje Cię tych kilka angielskich porad, jak chronić się przed upałami!

Porady pochodzą od londyńskiego Netdoctora.

Spróbuj przeczytać najpierw porady po angielsku, a dopiero potem – jeśli czegoś nie zrozumiesz – karygodnie dosłowne tłumaczenie pod spodem.

1. Jak chronić się przed upałami? Drink up! – Napij się!

 • The first rule of heatwave survival is to drink up! Drink plenty of water throughout the day to stay hydrated – even if you’re not thirsty. Hot weather causes you to sweat, and it’s vital to replenish the lost fluids or you’ll overheat. Dehydration symptoms include dizziness, a dry mouth, lethargy, lack of energy and very dark urine – so keep a chilled water bottle within reach at all times to quench your thirst.

„Pierwszą zasadą przetrwania fali upałów jest picie! Pij dużo wody przez cały dzień, aby zachować odpowiednie nawodnienie – nawet jeśli nie jesteś spragniony. Gorąca pogoda powoduje, że się pocisz i ważne jest, aby uzupełnić utracone płyny, bo inaczej się przegrzejesz. Objawy odwodnienia to zawroty głowy, suchość w ustach, senność, brak energii i bardzo ciemny mocz – dlatego trzymaj zawsze w zasięgu ręki butelkę ze schłodzoną wodą, aby ugasić pragnienie.”

A ciekawa rzecz z tym odwodnienieniem jest taka, że gdy chce nam się pić, to jest już za późno, organizm przy upale i wysiłku fizycznym nie zdąży już odpowiednio rozprowadzić wody po ciele. Trzeba pić zanim poczujemy pragnienie!

Tak więc nie chodzi o to picie, o którym myślałeś. 😉 Ono wręcz odwadnia, co boleśnie odczuwamy dzień potem.

alkohol pomaga w nauce jezyka angielskiego
Patrz również: Alkohol pomaga w nauce języka angielskiego [naukowcy potwierdzają!]

2. Make a cooling compress – Zrób kompres chłodzący

 • A cold compress is a surprisingly simple but effective method to quickly lower your body temperature and help you to cool down. Freeze a damp flannel or tea towel and use it as a cold compress on your neck and forehead to cool you down during the day. Keep a compress on your bedside table at night in case you wake up sweating and need a chill fix.


Zimny kompres to zaskakująco prosta, ale skuteczna metoda na szybkie obniżenie temperatury ciała i pomoc w schłodzeniu. Zamroź wilgotną flanelę lub „ręcznik do herbaty” (ścierkę) i użyj go jako zimnego kompresu na szyję i czoło, aby ochłodzić się w ciągu dnia. W nocy trzymaj kompres na szafce nocnej na wypadek, gdybyś obudził się spocony i potrzebował „naprawy chłodzenia” (ochłody).

3. Chill your pillow – Schłodź swoją poduszkę

 • If you’re lucky enough to own a big freezer, bag up your sheets and chill them during the day to help you sleep comfortably on a sweltering night. Choose thin cotton sheets that don’t retain heat rather than a duvet. If your freezer isn’t big enough, chilling your pillow cases can be just as effective.

Jeśli „jesteś wystarczająco mający szczęście” (Jeśli masz szczęście) posiadać dużą zamrażarkę, „zatorbuj” swoje prześcieradła (zapakuj je do torby) i schładzaj je w ciągu dnia, aby zapewnić sobie komfortowy sen w upalną noc. Zamiast kołdry, wybierz (raczej) cienkie bawełniane prześcieradła, które nie zatrzymują ciepła. Jeśli Twoja zamrażarka nie jest wystarczająco duża, schłodzenie poszewek na poduszki może być równie skuteczne.

 • to swelter – zalewać się potem (potocznie)

nauka języka angielskiego przez sen
Patrz również: Sen o nauce języka angielskiego przez sen

4. Take a lukewarm shower – Weź letni prysznic

 • Taking a cool shower or bath is a great way to bring your body temperature down first thing in the morning or just before bed. However, it’s worth opting for lukewarm water over the freezing cold setting. When you take a cold shower, your body works hard to try to warm up again — which can lead you to feel even hotter. According to a 2019 study, warm water actually cools your bloodstream, so take a lukewarm shower to regulate your body temperature more efficiently.

Branie chłodnego prysznica lub kąpieli to świetny sposób na wzięcie temperatury ciała w dół (obniżenie) z samego rana lub tuż przed łóżkiem (snem). Warto jednak zdecydować się na letnią wodę zamiast ustawić lodowato zimną. Kiedy bierzesz zimny prysznic, twoje ciało ciężko pracuje, aby spróbować rozgrzać się ponownie – co może doprowadzić do tego, że poczujesz się jeszcze bardziej gorący (będzie ci jeszcze cieplej). Według badań z 2019 (roku), ciepła woda w rzeczywistości chłodzi twój krwiobieg, więc weź letni prysznic, aby skuteczniej regulować temperaturę ciała.

złote, zabawne myśli po angielsku
Patrz również: 30 złotych, zabawnych myśli po angielsku… spod prysznica!

5. Cool your toes – Schładzaj palce u stóp

A to chyba najśmieszniejszy pomysł na to jak chronić się przed upałami!

 • Feet are one of the body’s quick-cooling spots and if you focus on chilling your toes it can lower your whole body temperature and help you stay cool, so use a cold damp towel wrapped around your feet for temporary relief or soak your socks in cold water. If you’re really suffering, pop your socks in the freezer for 10 minutes for the ultimate toe cooler!

Stopy są jednym z szybko-chłodniejących miejsc ciała i jeśli skupisz się na schłodzeniu palców u stóp, może to obniżyć temperaturę całego ciała i pomóc ci „zostać chłodnym” (w utrzymaniu chłodu), więc użyj zimnego wilgotnego ręcznika owiniętego wokół stóp dla tymczasowej ulgi lub namocz skarpetki w zimnej wodzie. Jeśli naprawdę cierpisz, wrzuć skarpetki do zamrażarki na 10 minut dla (żeby stworzyć) „ostatecznej” chłodnicy palców u stóp!

 • toe – palec u stopy
 • pop – ma mnóstwo nieformalnych znaczeń: wyskoczyć, wrzucić, pęknąć, strzelić, uderzyć, wyciskać pryszcza…
 • ultimate – ostateczny, to słowo pojawia się często w reklamach, nadając im romantyczno-humorystyczny rys

6. Leave your hat on – Zostaw czapkę na głowie

Też Wam kojarzy się ta porada z tekstem piosenki Joe Cookera You Can Leave Your Hat On?

 • Sweltering hot and wondering how to cool down? If you really must leave the house, shading your face from the sun with a hat will make you feel cooler on a scorching day. Opt for wider brimmed styles and avoid black which absorbs heat, or carry a sun protective umbrella around for your own personal shady spot.


„Zalewające potem gorąco” i zastanawiasz się, jak się ochłodzić (jak chronić się przed upałami)? Jeśli naprawdę musisz wyjść z domu, zacienianie twarzy przed słońcem za pomocą kapelusza sprawi, że poczujesz się chłodniej w „przypalającym skórę” dniu. Wybieraj kapelusze z szerszym rondem i unikaj czerni, która pochłania ciepło lub noś przy sobie parasol chroniący przed słońcem, aby mieć własne zacienione miejsce.

Tu drobna uwaga gramatyczna. „Cień” po angielsku to dwa różne słowa!

 • shadow – to wzór człowieka czy przedmiotu zasłaniającego światło
 • shade – to zacienione miejsce, obszar

co to znaczy want to, wanna, want somebody to, lama , piosenki
Patrz również: Chcę wiedzieć co to znaczy want to & wanna [i to z tytułów piosenek]!

7. Pull down the blinds – Zaciągnij żaluzje (dosłownie: zaślepki)

 • Keep your curtains and blinds closed during the day to stop the sun coming in, but open windows on the shady side of the house. This will stop the heat coming in and reduce the temperature of your room. But once the sun sets and the temperature drops, open them back up for a slightly cooler breeze to help you cool down.


Trzymaj zasłony i żaluzje zamknięte (zasłonięte) w ciągu dnia, aby zatrzymać słońce „wchodzące do środka”, ale otwórz okna po zacienionej stronie domu. To zatrzyma ciepło przychodzące w (wchodzące/wpadające) i zmniejszy temperaturę twojego pokoju. Ale gdy słońce zajdzie i temperatura spadnie, otwórz je z powrotem dla nieco chłodniejszej bryzy (by wpuścić chłodniejszą bryzę), aby pomóc Ci się ochłodzić.

Zwróć uwagę, że w zdaniu Once the sun sets… and temperature drops… mówimy o przyszłości (słońce zajdzie, temperatura spadnie), chociaż po angielsku wygląda to na czas teraźniejszy present simple (sets, drops, a nie: will set, will drop). Jest tak, ponieważ mamy tu do czynienia z pierwszym trybem warunkowym!

czas teraźniejszy prosty present simple
Patrz również: Nieprosty czas teraźniejszy prosty present simple tense.

8. Make a brew – Zrób coś ciepłego do picia

 • Did you know that sipping on a hot cup of tea can actually help to cool you down? A 2012 study carried out by researchers from the University of Ottawa looked at the effect hot drinks have on body temperature and revealed that sipping tea can indeed lower the amount of heat stored inside your body, provided the additional sweat that’s produced when you drink the hot drink gets the chance to evaporate.

Czy wiesz, że popijanie gorącej filiżanki herbaty może tak napawdę pomóc Ci się ochłodzić? Badanie przeprowadzone w 2012 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Ottawie spojrzało na (dotyczyło) wpływ gorących napojów na temperaturę ciała i wykazało, że picie herbaty rzeczywiście może obniżyć ilość ciepła zgromadzonego wewnątrz ciała, pod warunkiem, że dodatkowy pot, który powstaje podczas picia gorącego napoju, dostaje szansę, by wyparować.

bledy najpopularniejsze w nauce jezyka angielskiego, kawa czy herbata
„Kawa czy herbata?” Kawa” „Błąd, to herbata.” Patrz również: Najpopularniejsze błędy w nauce języka angielskiego.

9. Get minty – „zrób się miętowy” (Idź w miętę)

 • According to research mint actually tricks your brain into believing your mouth is cold, so sip on mint tea or make your very own mint cooler to beat the heat. Simply add a handful of mint leaves to a jug of iced or carbonated water, toss in some fresh lemon slices, sit back and enjoy.


Według badań, mięta faktycznie oszukuje Twój mózg „w wierzenie”, (że) Twoje usta są zimne, więc popijaj herbatę miętową lub zrób swój własny miętowy chłodnik, aby pokonać upał. Po prostu dodaj garść liści mięty do dzbanka z mrożoną lub gazowaną wodą, wrzuć kilka plasterków świeżej cytryny, usiądź (wygodnie/zrelaksuj się) i ciesz się.

Speakingo uczac sie angielskiego poprawiasz prace mozgu
Patrz również: Jak nauka angielskiego poprawia pracę mózgu?

10. Skip coffee and alcohol – Pomiń kawę i alkohol

 • Everyone loves a glass of cool beer in the sunshine (and who could survive without coffee?) but in the midst of a heatwave it’s worth sidestepping drinks that have a diuretic effect. Beer and coffee are both fluid depleting culprits that make you need to pee more and lose fluids as a result. You need fluids to sweat to help cool down, so switch to water until the heatwave passes.

Każdy uwielbia szklankę chłodnego piwa w promieniach słońca (i kto mógłby przetrwać bez kawy?), ale w środku fali upałów warto zrezygnować (z) napojów, które mają działanie moczopędne. Zarówno piwo, jak i kawa to winowajcy zubożający (nas o) płyny, którzy sprawiają, że musisz więcej sikać i w rezultacie tracisz płyny. Potrzebujesz płynów do pocenia się, aby pomóc (się) ochłodzić, więc przestaw się na wodę, dopóki fala upałów (nie) minie.

Angielskie porady jak chronić się przed upałami?

Jak jeszcze możemy chronić się przed upałami? Jeszcze 20 pomysłów na ochronę przed gorącem w lato.

11. Avoid hot foods – Unikaj ostrych (dosłownie: gorących) potraw

 • According to research eating spicy food can make you feel hotter! So avoid spicy curries or hearty roast dinners, and opt for chilled salads and pasta dishes that can be enjoyed cold. Keep your oven off to avoid generating any more heat in the house, and fire up the barbecue to spend the entire heatwave eating alfresco.


Według badań, jedzenie pikantnych potraw może sprawić, że poczujesz się bardziej gorąca (będzie Ci jeszcze cieplej)! Unikaj więc pikantnych curry lub obfitych pieczonych obiadów, a postaw na schłodzone sałatki i dania z makaronu, którymi można cieszyć się (spożywać) na zimno. Trzymaj piekarnik wyłączonym (nie właczaj piekarnika), aby nie wytwarzać więcej ciepła w domu i rozpal grilla, aby spędzić całą falę upałów jedząc na świeżym powietrzu.

śmieszne kawały po angielsku, żarty, dowcipy
„Gdy Twoja sałatka nie przestaje opowiadać kawałów” Patrz również: 11 śmiesznych kawałów po angielsku [suchary]

12. Eat water-rich foods – Jedz pokarmy bogate w wodę

 • Water-rich fruits and veggies such as melon, berries, cucumber and fresh peas all have a high water content, which will aid hydration and help you cool down. Cold vegetable soups, such as gazpacho, and homemade ice-lollies packed with fresh fruit juices or pureed fruits should also be top of the heatwave menu.

Bogate w wodę owoce i warzywa, takie jak melon, owoce jagodowe (truskawki- strawberries, jagody-blueberries itd.), ogórek i świeży groszek, (one wszystkie) mają wysoką zawartość wody, co wspomoże Twoje nawodnienie i pomoże Ci się ochłodzić. Zimne zupy warzywne, takie jak gazpacho (hiszpańska pomidorówka) i domowe lody wypakowane (pełne) świeżymi sokami owocowymi lub przecierami owocowymi również powinny znaleźć się na szczycie menu na czas fali upałów.

Krótka uwaga gramatyczna:

Fruit generalnie jest rzeczownikiem niepoliczalnym.
Na przykład:

 • I don’t like fruit.

Nie znoszę owoców.

Natomiast możemy spotkać się ze słowem fruits – chodzi tu wówczas o różne rodzaje owoców (każdego z osobna niepoliczalnego!). Podobnie jest z fish & fishes (niepoliczalne ryby i policzalne różne gatunki ryb).

Natomiast veggies to jowialnie skrócona wersja słowa vegetables.

anitta, banana, banan, piosenka po angielsku
Patrz również: Banany, sztuka i zdrowie + piosenka Anitta “Banana” po angielsku.

13. Snack on frozen yoghurt – Przekąszaj mrożony jogurt

 • Invest in a frozen yoghurt maker for creamy but healthy summertime treats. There are a number of great frozen yoghurt makers on the market, which fast-freeze yoghurt and sorbet ingredients to give you a healthy treat. Alternatively buy an ice lolly mould to make cost effective and healthful fruit lollies at home.

Zainwestuj w „robiacza” mróżonego jogurtu (jogurtownicę), dla (aby uzyskać) kremowych, ale zdrowych letnich przysmaków. Na rynku jest liczba (wiele) wspaniałych jogurtownic, które szybko zamrażają składniki jogurtu i sorbetu, aby zapewnić Ci zdrowy smakołyk. Możesz też kupić foremkę do lodów na patyku, aby zrobić w domu oszczędne i zdrowe owocowe lody.

glass animals, heat waves, tekst, tlumaczenie, omówienie, angielski
Patrz również: Glass Animals – Heat Waves: O czym jest angielski tekst?

14. Invest in a desk fan – Zainwestuj w wentylator biurkowy

 • When the temperature soars it’s worth investing in a small desk fan to cool you down. Desk fans also come with an unexpected sleep boosting trick: the white noise of a fan whirring away is actually proven to help you sleep! But if you do use it on your desk during the day, try not to nod off.


Kiedy temperatura gwałtownie wzrasta, warto zainwestować w mały wentylator biurkowy, żeby (się) ochłodzić. Wentylatory biurkowe mają też nieoczekiwaną sztuczkę poprawiającą sen: udowodniono, że biały szum wentylatora pomaga zasnąć! Jeśli jednak używasz go na biurku w ciągu dnia, postaraj się nie zasnąć.

W zdaniu IF you do use nieoczekiwanie pojawił się nam – zwykle ukryty – czasownik posiłkowy do. A to dlatego, żeby podkreślić czasownik po nim (emfaza).

emphasis, emfaza, język angielski, nauka
Patrz również: Co to jest emfaza (emphasis) w języku angielskim?

15. Feel the breeze! – Poczuj bryzę (wiaterek)!

 • On really humid days it can feel like your fan is just circulating hot air around the room. Create a cross-breeze by opening doors as well as windows first thing in the morning to encourage a wind tunnel through your home. If you own more than one desk fan, strategically place them around the room to create a fake cross breeze, or point your fan outside and slightly towards the window so they push the hot air out. If you’re lucky enough to own a ceiling fan, set it to counter-clockwise to pull the hot air away.


W naprawdę wilgotne dni można odnieść wrażenie, że wentylator po prostu krąży (rozprowadza) gorącym powietrzem po pomieszczeniu. Stwórz „poprzeczną bryzę”, otwierając drzwi, jak i okna (co będzie) „pierwszą rzeczą” z (samego) rana, aby „zachęcić” (stworzyć) tunel powietrzny (po)przez dom. Jeśli posiadasz więcej niż jeden wentylator biurkowy, umieść je strategicznie wokół pokoju, aby stworzyć fałszywą bryzę krzyżową lub skieruj wentylator na zewnątrz i lekko w stronę okna, aby wypchnąć gorące powietrze. Jeśli masz szczęście posiadać wentylator sufitowy, ustaw go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby „pociągnąć gorące powietrze daleko stąd”.

Anglojęzyczne memy o silnym wietrze
Patrz również: Anglojęzyczne memy o silnym wietrze.

16. Hang wet sheets – Powieś mokre prześcieradła

 • Soak a couple of sheets or muslin squares in water and drape them around the house or in front of windows for a cooling effect. A well-placed wet sheet brings the room temperature down and adds some much-needed moisture to dry air. Damp muslin cloths can also help to keep babies and small children cool during the hottest parts of the day.


Namocz kilka prześcieradeł lub muślinowych kwadratów (takie ręczniczki dla dzieci) w wodzie i rozwieś je wokół domu lub przed oknami (w oknach), aby uzyskać efekt chłodzenia. Dobrze umieszczone mokre prześcieradło obniża temperaturę w pomieszczeniu i dodaje trochę bardzo potrzebnej wilgoci do suchego powietrza. Wilgotne muślinowe ściereczki mogą również pomóc w utrzymaniu chłodu u niemowląt i małych dzieci podczas najgorętszych pór dnia.

memy o rodzicielstwie dzieciach i rodzicach po angielsku
„Cześć Janice, taa, czy mogę oddzwonić do Ciebie za 11 lat?” Patrz również: Memy o rodzicielstwie dzieciach i rodzicach po angielsku.

17. Don’t overexercise – Nie przesadzaj z ćwiczeniami

 • While it can be tempting to go for a walk or run when the weather is nice, exercising in hot weather puts extra stress on your body and increases your risk of heat stroke. If you’re reluctant to miss your daily run, start early to sidestep the midday sun, switch running for swimming, or head for the air-conditioned gym instead.


Chociaż może być kuszące, aby pójść na spacer lub pobiegać, gdy jest ładna pogoda, ćwiczenie w gorącą pogodę powoduje dodatkowe obciążenie ciała (organizmu) i zwiększa ryzyko udaru cieplnego. Jeśli jesteś niechętny, by rezygnować z codziennego biegu, zacznij wcześniej, aby ominąć południowe słońce, zamień bieganie na pływanie lub wybierz się na klimatyzowaną siłownię zamiast (aktywności na zewnątrz).

angielski na silowni, William Shakespeare would put it: “Alas fair maiden, thy should get thyself to the choppa”
Patrz również: Angielski na siłowni: Arnold Schwarzenegger „terminatoruje” wymówki przed powrotem na siłkę!

18. Create a fine mist – Stwórz delikatną mgiełkę

 • Mist umbrella is just like a traditional patio parasol except this one generates a fine cooling mist around the canopy. Simply connect your standard garden hose to the base and cool down in your own backyard on hot summer days. For a cheaper option, buy a paddling pool and wallow in the shade to cool you down.


Mgiełkowy parasol jest jak tradycyjny parasol tarasowy, z wyjątkiem tego, że ten generuje delikatną mgiełkę chłodzącą wokół czaszy. Wystarczy podłączyć standardowy wąż ogrodowy do podstawy i ochłodzić się na własnym podwórku w gorące letnie dni. „Dla tańszej opcji”, kup brodzik i pław się w cieniu, aby się ochłodzić.

tekst piosenki SUPERMODEL Måneskin?
Patrz również: O czym jest tekst piosenki SUPERMODEL Måneskin?

19. Try a portable spritz! – Wypróbuj przenośny zraszacz!

 • For a portable mist to spritz on your face on the bus, at the office, or even in bed at night, pop a cooling face spray into your handbag. Spraying a fine mist of water on your face and limbs works in the same way as sweating by evaporating and cooling the body. Studies show that facial spritzing is also great for skin moisture balance, so it’s a win-win.


Aby uzyskać przenośną mgiełkę, którą można spryskać twarz w autobusie, w biurze, a nawet w łóżku w nocy, wrzuć chłodzący spray do twarzy do torebki. Rozpylanie delikatnej mgiełki wody (wodnej mgiełki) na twarz i kończyny działa w ten sam sposób, co pocenie się – odparowuje i chłodzi ciało. Badania pokazują, że spryskiwanie twarzy jest również świetne dla równowagi nawilżenia skóry, więc jest to wygrywa-wygrywa (tu: wygrywasz podwójnie, zwykle chodzi o rozwiązanie korzystne dla obu stron).

queen, we are the champions tłumaczenie piosenki po angielsku
Patrz również: Queen: We Are The Champions. Tekst z present perfect w tle.

20. Pack a paper fan – Spakuj papierowy wentylator

A tu bardzo klasyczny, może odrobinę zapomniany pomysł na to, jak chronić się przed upałami:

 • If you’re out and about and struggling in the heat, for a cost-effective cooling solution keep a paper or bamboo hand fan in your bag and whip it out when you need a quick cool down – perfect if you’re sweltering on the tube.


Jeśli jesteś tu i tam poza domem i zmagasz się z upałem, aby uzyskać ekonomiczne rozwiązanie chłodzące, trzymaj w torbie papierowy lub bambusowy wachlarz ręczny i wyciągnij go, gdy potrzebujesz szybkiego ochłodzenia – idealny, jeśli zalewarz się potem w „rurze” (londyńskim metrze).

Jak jeszcze można chronić się przed upałami?

Jak jeszcze angielscy lekarze radzą żeby chronić się przed upałami? Ostatnia dyszka.

21. Wear natural fibres – Noś naturalne włókna

 • Wear light loose-fitting cotton skirts and tops to draw moisture away from your skin and make sure you opt for natural fibres to help you keep your cool. At night, loose fitting, well-ventilated cotton pyjamas are the best option. Avoid synthetic materials that will cling to you at night.

Noś lekkie, luźno dopasowane bawełniane spódnice i topy, aby odprowadzić wilgoć z powierzchni skóry i upewnij się, że wybierasz włókna naturalne, które pomogą Ci zachować chłód. W nocy najlepszym rozwiązaniem jest luźna, dobrze wentylowana (przewiewna) bawełniana piżama. Unikaj materiałów syntetycznych, które będą przylegać do Ciebie w nocy.

calvin harris summer
Patrz również: Lato, samochody i piękne kobiety z tekstem Summer Calvina Harrisa.

22. Switch to a summer duvet – Zmień kołdrę na letnią

 • Invest in a lower tog summer duvet or switch to a cotton sheet to keep you from seriously overheating during the warmer months. Breathable bedding is best, so opt for linen, bamboo, or cotton to help cool you down. Specialist bedding such as buckwheat or water-filled pillows can also help transfer heat away from the body, or go all-out and buy a cooling mattress topper.

Zainwestuj w letnią kołdrę o niższej gramaturze (tog jest brytyjskim wskaźnikiem właściwości izolacyjnych kołder itd, czyli te o niższym togu są na cieplejszą pogodę) lub zamień ją na bawełniane prześcieradło, aby nie dopuścić do poważnego przegrzania w cieplejszych miesiącach. Najlepsza jest pościel oddychająca, więc wybierz len, bambus lub bawełnę, które pomogą Ci się ochłodzić. Specjalistyczna pościel, taka jak poduszki z gryki lub wypełnione wodą, może również pomóc w odprowadzaniu ciepła z ciała lub idź na całość i kup chłodzącą nakładkę na materac.

23. Wear sports kit all day – Noś strój sportowy przez cały dzień

 • Most sportswear brands now use sweat-wicking fabric to deal with sweat and help you stay cool during physical activity, so wear your gym kit all day long to retain an even body temperature. If anyone asks, you’re just on your way back from a workout!


Większość marek odzieży sportowej wykorzystuje obecnie tkaniny odprowadzające pot, aby poradzić sobie z nim i pomóc Ci zachować chłód podczas aktywności fizycznej, więc noś swój strój sportowy przez cały dzień, aby zachować równomierną temperaturę ciała. Jeśli ktoś zapyta, to właśnie wracasz z treningu!

angielski czas przeszły past simple
Czy wiedziałeś, że? Skoro sat (siedział) jest przeszłą formą od sit (siedzieć), to fat (gruby) jest przeszłą formą od fit (sprawny, wysportowany). Patrz również: Past and present simple tenses… a czas płynie…

24. Invest in a home AC unit -Zainwestuj w domową jednostkę klimatyzacyjną

 • Loathe as we are to suggest you turn to an air conditioner for comfort during these humid and sticky times, if you’re really struggling to sleep/work/relax and you’re desperate for a breath of fresh air, an AC unit is the fastest and most effective way to beat the heat.

Z obrzydzeniem sugerujemy, byś zwrócił się do klimatyzatora po komfort w tych wilgotnych i lepkich czasach, ale jeśli naprawdę zmagasz się ze snem/pracą/relaksem i desperacko pragniesz oddechu świeżego powietrza, jednostka AC (air conditioning) jest najszybszym i najbardziej skutecznym sposobem na pokonanie upału.

Wracają upały czyli 20 memów po angielsku na gorące lato!
Patrz również: Wracają upały czyli 20 memów po angielsku na gorące lato!

Jednak jak chronić się przed upałami, gdy nie stać Cię na klimę?

25. Make your own air con! – Zrób swój własny klimatyzator!

 • To go easier on the planet (and your pocket) ignore the above and make your own home air con by placing an electric fan in front of your desk (or bed during the night) behind a shallow container filled with ice cubes. The ice will cool the air blowing over you and help evaporate sweat when temperatures soar.

MacGyver radzi jak chronić się przed upałami! 🙂

Aby ułatwić życie (odciążyć) planecie (i twojej kieszeni), zignoruj powyższe i zrób własną domową klimatyzację, umieszczając elektryczny wentylator przed biurkiem (lub łóżkiem w nocy) za płytkim pojemnikiem wypełnionym kostkami lodu. Lód schłodzi powietrze wiejące nad Tobą i pomoże odparować pot, gdy temperatury wzrosną.

26. Switch off electrical devices – Wyłączaj urządzenia elektryczne

 • Sharing your home with multiple electrical devices can actually raise the room temperature and you’d be surprised at the heat generated by devices including chargers, TVs, laptops, and even lightbulbs. So unplug any unnecessary electrical equipment and go off grid! High temperatures can actually damage your devices and shorten their lifespan, so it’s good practice to switch everything off when it’s not in use.

Dzielenie swojego domu z wieloma urządzeniami elektrycznymi może faktycznie podnieść temperaturę w pomieszczeniu i byłbyś zaskoczony ciepłem generowanym przez urządzenia, w tym ładowarki, telewizory, laptopy, a nawet żarówki. Odłącz więc wszelkie zbędne urządzenia elektryczne i odłącz się od sieci elektrycznej! Wysoka temperatura może tak naprawdę uszkodzić twoje urządzenia i skrócić ich żywotność, więc dobrą praktyką jest wyłączanie wszystkiego, gdy nie jest używane.

nauka angielskiego przez internet
Patrz również: Na czym polega skuteczna nauka angielskiego przez internet?

27. Go solo – Idź sam (Wybierz samotność)

 • If you find yourself tossing and turning all night long and your other half is emanating enough heat to boil a kettle, consider separate rooms for the duration of the heatwave. This applies to the daytime too, so skip your nightly sofa snuggles and avoid densely populated places such as the tube. One hot body is enough to contend with!

Jeśli zauważysz, że miotasz i obracasz się przez całą noc, a twoja druga połowa emanuje ciepłem wystarczającym do zagotowania czajnika, rozważ oddzielne pokoje na czas trwania fali upałów. Dotyczy to również dnia, więc pomiń wieczorne przytulanie się na kanapie i unikaj gęsto zaludnionych miejsc, takich jak metro. Wystarczy jedno gorące ciało, aby się z nim zmierzyć! (Jedno gorące ciało wymaga wystarczająco dużo energii, by je ochłodzić. Co dopiero dwa!)

28. Head downstairs -Zejdź na dół (schodów)

 • Hot air rises, so head downstairs to cool you down during the hottest parts of the day. If you live in an apartment and don’t own a basement, pop out to a cafe between 11am-3pm and make the most of their air-con until the temperature dips.

Gorące powietrze unosi się do góry, więc skieruj się na dół, aby ochłodzić się podczas najgorętszych części dnia. Jeśli mieszkasz w „apartamencie” (mieszkaniu) i nie masz piwnicy, wyskocz do kawiarni między 11.00 a 15.00 i wykorzystaj ich klimatyzację, dopóki temperatura (nie) spadnie.

30 angielskich porad jak chronić się przed upałami
Jedyny sposób radzenia sobie z falą upałów

29. Freeze your hot water bottle – Zamroź swoją butelkę z gorącą wodą

 • Dig out your winter hot water bottle and stick it in the freezer for a multi-purpose ice pack that you can keep in the bed during those hot summer nights, or rest on your feet during the day to help cool you down.

Wyciągnij zimową butelkę z gorącą wodą (termofor) i włóż ją do zamrażalnika, aby (uzyskać) wielofunkcyjny pakiet (okład z) lodu, który możesz trzymać w łóżku podczas tych gorących letnich nocy lub położyć na stopach w ciągu dnia, aby pomóc Ci się ochłodzić.

I ostatnia, kreatywna porada jak chronić się przed upałami:

30. Go glamping! – Wybierz się na… „glamping”!

Glamping to taki luksusowy kemping – połączenie słów „glamorous” (prestiżowy) i „camping” (mieszkanie w namiocie).

 • If you’re lucky enough to have access to private outdoor space, pitch a tent in your own backyard/roof/terrace and take the temperature down a few notches by sleeping in the great outdoors. The best thing about camping in your own garden is you still get to enjoy creature comforts, so forget uncomfortable camp beds and drag your mattress and duvet outside for the ultimate home glamping experience to cool you down.

Jeśli masz szczęście, że masz dostęp do prywatnej przestrzeni na zewnątrz, rozbij namiot na własnym podwórku/dachu/tarasie i obniż temperaturę o kilka szczebli poprzez spanie na „wielkim zewnętrzu” (na świeżym powietrzu, otwartej przestrzeni). Najlepszą rzeczą w biwakowaniu we własnym ogrodzie jest to, że nadal możesz cieszyć się wygodami, więc zapomnij o niewygodnych łóżkach kempingowych i przywlecz swój materac i kołdrę na zewnątrz, aby uzyskać ostateczne doświadczenie domowego glampingu, które Cię ochłodzi.

kurs języka angielskiego online speakingo

Jak radzić sobie z nieznajomością angielskiego?

Skoro wiesz już jak radzić sobie z upałami, warto dowiedzieć się również, jak pracować z nieznajomością angielskiego!

Jeśli chcesz podszkolić swój angielski (na każdym poziomie zaawansowania), przełamać barierę językową, czy poprostu porozmawiać sobie czasem po angielsku, żeby nie wyjść z wprawy, mam świetną propozycję dla Ciebie!

Na kursie języka angielskiego Speakingo nauka jest prosta, skuteczna i przyjemna!

Oglądasz piękne zdjęcia, słuchasz native speakera i rozmawiasz po angielsku, a cała gramatyka i 2000 najważniejszych słów same wchodzą Ci do głowy!

Zresztą zobacz jak wygląda nauka angielskiego na Speakingo za darmo i bez żadnych zobowiązań! Pobierz aplikację na telefon lub zarejuestruj się poniżej, żeby móc cieszyć się darmowym i niezobowiązującym tygodniem próbnym!

Czy wiesz już jak chronić się przed upałami? A może masz inne pomysły jak zabezpieczyć się przed żarem lejącym się z nieba? Podziel się swoimi trickami w komentarzach!


Rozpal swój angielski!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Kuj żelazo póki gorące!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Angielski dla mamy w domu, nauka, angielski na urlopie macierzyńskim
Angielski dla mamy w domu? A to się tak da?

„Mlekołak” znowu nie pozwolił Ci przespać nocy? Milusiński znowu ma humory i nie daje odpocząć? Jak w takiej sytuacji w ogóle myśleć o jakiejkolwiek nauce? Angielski dla mamy w domu nie jest jednak abstrakcją! Zobacz jak szybko i przyjemnie nauczyć się języka angielskiego na urlopie macierzyńskim!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!