Anglická nepravidelná slovesa a Vikingové? Co to?!

co jsou anglická nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa lze nalézt mezi 10 nejoblíbenějšími anglickými slovesy. V každodenním používání je jich několik desítek. Která slova to jsou? Odkud přišla? A co mají anglická nepravidelná slovesa společného s Vikingy?!


Co jsou to anglická nepravidelná slovesa?

Anglická nepravidelná slovesa jsou ta slova, která popisují akce (tj. slovesa), které v minulém čase nemají pravidelný tvar s -ed na konci.

Pravidelná slovesa mají koncovku -ed

Většina anglických sloves je pravidelných. Vytvoření jejich času minulého je velmi jednoduché – stačí přidat -ed:

 • walk-walked (chodit – šel)
 • dance-danced (tančit – tančil)
 • work-worked (pracovat-pracoval)

Někdy se změní pouze zápis, o čemž píšu v článku o vytváření minulého času nebo v článku o anglické koncovce -ed.

To však není konec příběhu…

Anglická nepravidelná slovesa, na druhé straně jsou… nepravidelná.

Zde není třeba hledat pravidla. Nepravidelná slovesa pocházejí z různých jazyků a každé se řídí svými vlastními zákony.

Proto je nejlepší si je jednoduše zapamatovat a to je vše, aniž byste se dostali do hlubší filozofie. Ale můžete!

Níže jsou uvedeny některé informace o tomto tématu

 1. Odkud pocházejí anglická pravidelná slovesa?
 2. Jak se v průběhu staletí vyvíjel anglický jazyk? (Pokud nejste fanouškem Vikingů, můžete přeskočit na další část.)
 3. Jaká jsou nejoblíbenější anglická nepravidelná slovesa?
 4. Seznam anglických nepravidelných sloves.
 5. Čeká nepravidelná slovesa světlá budoucnost?
 6. Cvičení na pravidelná a nepravidelná slovesa.
Vítejte v angličtině, kde jsou pravidla nesmyslná a stejně všichni píšou všechno špatně. Viz také: Proč je angličtina tak obtížná?

1. Odkud pocházejí anglická nepravidelná slovesa?

Až se příště budete divit, jak to, že minulý čas od go (jít) je went (šel), můžete si vzpomenout na středověké kmeny Anglů a Sasů. Před 1500 lety tyto dva germánské národy napadly Anglii a ze směsi jejich jazyků vznikl staroanglický jazyk (Old English).

Samozřejmě také Vikingové vmísili své „psí štěkání“ (jak říkali Římané) a Normané (tj. Vikingové, kteří se usadili ve Francii) svou starou francouzštinou.

nepravidelná slovesa, nepravidelná slovesa
„Žádný mobilní telefon v dohledu… Pouze lidé žijící v přítomném okamžiku“

Staroangličtina

Obecně platí, že starongličtina byla spíše jako dnešní němčina než moderní angličtina!

Starý anglický jazyk přežil téměř pět set let, ale neupadl úplně do zapomnění. Anglická nepravidelná slovesa jsou právě pozůstatky této zapomenuté řeči.

Mezi cca. 1100 a 1450, se na ostrově mluvilo tzv. střední angličtinou (Middle English) – i když ve skutečnosti každé město mluvilo svým vlastním dialektem se svou slovní zásobou a gramatikou.

Každopádně dodnes se každé město ve Velké Británii pyšní svým jedinečným dialektem a jazyk, který se učíme z učebnic, to je tzv. Received Pronounciation, tedy způsob, jakým mluví královna a aristokracie.

rozhovor s královnou Alžbětou II.
Buďte opatrní, může se pohnout jakýmkoli směrem. Také: Exkluzivní rozhovor Speakingo s královnou Alžbětou II.

Kdy vznikla moderní angličtina?

Moderní anglický jazyk vznikl v patnáctém století. Teprve tehdy umožnila ekonomická situace a vynález tisku zájem o takový luxus, jako je literatura. Gramatická pravidla se v té době ukázala jako dobrý nápad, i když relativně konzistentní pravidla byla přijata až v osmnáctém století. (1)

Jak se obvykle stává, hlavní město mělo nejvíce peněz a autorů, takže zbytek země chtě nechtě přijal londýnský standard. Proto nyní mluvíme „jazykem Shakespeara“.

proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku

Přečtěte si také: Proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku?

2. Jak se vyvíjela anglická nepravidelná slovesa?

Níže je část zbytečných znalostí.

Zhruba a bez podrobností – a jen pro extrémně zvídavé – můžeme zmínit čtyři způsoby evoluce nepravidelných sloves:

1. Stará angličtina: mētan – mētte – mētt

Střední angličtina: meten – mette – mett

Moderní angličtina: meet – met – met

2. Stará angličtina: cēpan – cēpte – cēpte

Střední angličtina: kepen – kepte – kept

Moderní angličtina: keep – kept – kept

Wikinger.jpg
Zdroj: Public Domain, Odkaz

3. Stará angličtina: settan – sette – sett

Střední angličtina: setten – sette – sett

Moderní angličtina: set – set – set

4. Stará angličtina: macian – macode – macod

Střední angličtina: maken – makede – maded

Moderní angličtina: make – made – made

Pro pokročilejší studenty zajímavé video:

Samozřejmě, je to jen třešnička na dortu, která není k ničemu potřeba!

Prosím, neučte se to!

Tabulku s populárními nepravidelnými slovesy se můžete naučit níže.

3. Populární anglická nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa jsou jen malým procentem všech slov, která je třeba se naučit, aby bylo možné plynule mluvit anglicky.

Tak proč se o nich tolik mluví?

Bohužel se jedná o nejoblíbenější slovesa. Mezi nimi například najdete 10 nejoblíbenějších anglických sloves:

10 nejpopulárnějších anglických sloves

 • be (být),
 • have (mít),
 • do (dělat),
 • say (říct),
 • make (vyrobit),
 • go (jít),
 • take (brát),
 • come (přicházet),
 • see (vidět) a
 • get (dostat).

A co víc, v praktickém použití představují anglická nepravidelná slovesa až 70% všech sloves (2).

Na druhou stranu, velká část z nich je velmi zřídka používána. Je pravda, že úplný seznam anglických nepravidelných sloves je dlouhý. Slova jako glide-glode (klouzat), beseech-besaught (prosit), beget-begat-begotten (zplodit), slay-slew-slain (zabít) však nejsou to, co uslyšíme od Angličana.

Proto je z praktického hlediska velmi důležité naučit se ty nejoblíbenější a zbytek není zvlášť důležitý.

 

praktický kurz angličtiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

4. Praktický seznam anglických nepravidelných sloves

Většina učebnic a kurzů je omezena na krátký seznam nejpopulárnějších anglických nepravidelných sloves.

Někdy se budou lišit v tom nebo onom slově, ale obvykle bude seznam anglických nepravidelných sloves vypadat takto:

Praktický seznam anglických nepravidelných sloves

SlovoMinulý časDokonavýV češtině
bewasbeenbýt
beginbeganbegunzačínat
bitebitbittenpokousat
breakbrokebrokenlámat
buyboughtboughtkupovat
choosechosechosenvybírat
comecamecomepřijít
digdugdugkopat (dolu)
dodiddonedělat
drinkdrankdrunkpít
eatateeatenjíst
fallfellfallenspadnout
feelfeltfeltcítit
findfoundfoundnajít
getgotgotdostat
gowentgonejít
growgrewgrownrůst
havehadhadmít
hidehidhiddenschovat
keepkeptkeptdržet
knowknewknownvědět
laylaidlaidpokládat
leadledledvést
leaveleftleftodjet
lielaylainlhát (je také lie – ale pravidelné!)
loselostlostztratit
makemademadevytvářet, dělat
meetmetmetpotkat
putputputvložit, položit
read

/vyslovte: ríd/

read

/vyslovte: red/

read

/vyslovte: red/

číst
rideroderiddenjet
ringrangrungzavolat
riseroserisenstoupat
runranrunběžet
saysaidsaidmluvit
seesawseenvidět
sellsoldsoldprodávat
setsetsetnastavit
singsangsungzpívat
sitsatsatsedět
standstoodstoodstát
stickstuckstuckpřilepit
taketooktakenvzít
teachtaughttaughtučit
thinkthoughtthoughtmyslet
wakewokewokenbudit se
Anglická slovesa
Podívejte se na všechny tyto tabulky se slovesy, která nepoužívám!

Anglická nepravidelná slovesa bez budoucnosti?

Existuje světlá budoucnost před anglickými nepravidelnými slovesy? To si nemyslím. Ve staré angličtině jich bylo přes 300, dodnes se polovina z nich běžně používá (3).

Anglická nepravidelná slovesa přežila díky své popularitě. Díky jejich rozšířenému používání se těmto „konzervativním“ (někdy nazývaným „silným“) slovům podařilo zachovat staroanglické časování. Často opakované, nepravidelné formy se staly zakořeněnými v běžném užívání, zatímco ty méně populární postupně mizí v zapomnění. Méně obvyklá slova začínají být časována podle obecného vzoru, nikoli podle jejich archaických pravidel.

Pro anglické děti nebylo snadné zapamatovat si nepravidelnou verzi slov jako chide (peskovat), cleave (štípat) nebo abide (dodržovat) a dnes se časují podle pravidelných sloves (chided, cleaved, abided a ne chode, clove a abode).

Tento proces pokračuje, mnoho slov má dvě oficiálně správné verze (dreamed a dreamt, leared a learnt atd.).

A dnes anglické děti stále odolávají nepravidelným formám, jak jen mohou, a s tvrdohlavostí jim vlastní, říkají winded nebo speaked.

Pokud se objeví nová slova, jako jsou ping nebo succumb – z latiny, obvykle nabývají pravidelné podoby. Výjimkou je zde jediné nové slovo, které měníme podle starých anglických pravidel: sneak-snuck (vkrádat se). Což toto pravidlo jen potvrzuje!

Takže možná za pár set let nepravidelná slovesa z angličtiny úplně zmizí.

Anglická nepravidelná slovesa
Představte si svět bez nepravidelných sloves

Nepravidelná slovesa v kreslených vtipech

Anglická slova si nejlépe učí přes asociace! Například díky tomuto obrázku jsem si jistý, že si budete pamatovat:

 • platit: pay – paid – paid (nepravidelné)
 • čůrat: pee – peed – peed (téměř pravidelné, protože se slovy končícími na -e přidáváme pouze –d, protože jinak by nám vyšlo peeed, taková slova jezevčíky nechceme 🙂
Anglická nepravidelná slovesa

Cvičení s anglickými pravidelnými a nepravidelnými slovesy

Nejdůležitější je však v praxi používat pravidelná a nepravidelná slovesa. Zejména proto, že zde neexistují žádná pravidla, která by se dala naučit!

Stačí jen zkrotit náš mozek a hrdlo správnými frázemi a formami. A to není špatná zpráva!

Učení angličtiny nemusí být jako nudné pěchování slov nebo přemýšlení o nesrozumitelné gramatice. Nejdůležitější jsou praktická cvičení, díky nimž se správné struktury „zaryjí pod kůži“.

Pak se učíte anglicky jako dítě – možná nevíte, „proč se to tak říká“ – prostě mluvíte správně!

Takto vypadají cvičení na pravidelná a nepravidelná slovesa v online kurzu angličtiny Speakingo!

Online kurz angličtiny, speakingo

Díváte se na krásné fotografie a odpovídáte plnými správnými větami na otázky, které vám rodilý mluvčí klade… Vašemu telefonu nebo počítači!

A díky technologii rozpoznávání řeči vám Speakingo rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. A nikdy neztrácí nadšení ani trpělivost!

Každopádně je nejlepší se o tom přesvědčit sami, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje!

Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte si týdenní výuku zdarma!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


A jaké jsou vaše zkušenosti s pravidelnými a nepravidelnými slovesy? Nějaké metody, jak si je zapamatovat? Pište odvážně do komentářů!

Původ:

 1. Geraldine Woods“English Grammar for Dummies“. Wiley Publishing Inc., New York, 2002.
 2. Steven Pinker v Lewis Burke Frumkes Oblíbená slova slavných lidí. Marion Street Press, 2011
 3. Pam Peters, „Americký a britský vliv v australské morfologii sloves“. Vytváření a používání korpusů anglického jazyka, ed. od Udo Fries et al. Rodopi, 1994

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail