czas przeszły past continuous morskie opowieści

Czas past continuous i morskie opowieści pirata bez oka

Czas przeszły past continuous świetnie nadaje się do snucia barwnych, na przykład morskich opowieści. Jeśli chcesz więc zostać piratem dowiedz się jak tworzyć zdania w past continuous!


Co to jest czas past continuous?

 • Czas past continuous jest jednym z popularniejszych wśród słynnych 12 wspaniałych angielskich czasów gramatycznych.
 • Jak każdy czas ciągły – continuous – podkreśla nam aktywność, niekoniecznie jej skutek.
 • Jako czas przeszły – past – opisuje – niespodzianka! – wydarzenia z przeszłości.
 • Tworzymy go poprzez sklejenie czasownika modalnego was/were + czasownik „normalny” z końcówką -ing, na przykład I was sailing across the Carribbean Sea. (Byłem żeglujący poprzez morze karaibskie.)
czas przeszły past continuous morskie opowieści
Zamierzałem zrobić ci ciasto rumowe na Twoje urodziny, ale teraz to jest tylko ciasto.

Z tego wpisu dowiesz się:

 1. Jak tworzymy czas przeszły past continuous (zdanie twierdzące, przeczenia i pytania)?
 2. Jaka jest różnica między czasem przeszłym past continuous a past simple?
 3. Poznasz morską opowieść pirata bez oka w czasie past continuous.
 4. Dowiesz się dlaczego język angielski to jedna wielka wyspa skarbów (i jak tam się dostać)!

A teraz powoli i po kolei.

1. Jak tworzymy czas przeszły past continuous?

Zdania w czasie past continuous muszą mieć dwa elementy:

 1. Tak zwany czasownik posiłkowy was / were (czyli być „to be” w czasie przeszłym: be → was/were → been) +
 2. Czasownik w formie ciągłej (czyli z końcówką -ing)

Zdania twierdzące w czasie past continuous

W liczbie pojedynczej (oprócz you) używamy was:

I was sailing down the Nile.(Ja byłem żeglujący w dół Nilu.)
She was sailing down the Nile.(Ona była żeglująca w dół Nilu.)
He was sailing down the Nile.(On był żeglujący w dół Nilu.)
It was sailing down the Nile.(To było żeglujące w dół Nilu.)
Tabelka: Kiedy was w czasie past continuous?

Natomiast dla wszystkich pozostałych osób będzie were:

You were sailing down the Nile.(Ty byłeś żeglujący w dół Nilu.)
We were sailing down the Nile.(My byliśmy żeglujący w dół Nilu.)
You were sailing down the Nile.(Wy byliście żeglujący w dół Nilu.)
They were sailing down the Nile.(Oni byli żeglujący w dół Nilu.)
Tabelka: Kiedy were w czasie past continuous?

Czyli were jest dla liczby mnogiej i „ty” – ponieważ brzmi tak samo jak „wy” (też you).

czas przeszly simple past strona bierna angielski
Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie. Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie simple past?

Pytania w czasie past continuous

Pytania w czasie past continuous tworzymy przez tak zwaną inwersję – czyli zamieniamy miejscami pierwsze dwa słówka.

W języku angielskim nie ma czegoś takiego jak nasze „czy” na początku pytanie – jego rolę pełni właśnie odwrócenie szyku zdania:

Was I sailing to South America?(Czy ja żeglowałem do Ameryki Południowej?)
Was she sailing to South America?(Czy ona żeglowała do Ameryki Południowej?)
Was he sailing to South America?(Czy on żeglował do Ameryki Południowej?)
Was it sailing to South America?(Czy to żeglowało do Ameryki Południowej?)
Tabela: Pytania w czasie past continuous z was

Oraz analogicznie w liczbie mnogiej i „ty”

Were you sailing to South America?(Czy ty żeglowałeś do Ameryki Południowej?)
Were we sailing to South America?(Czy my żeglowaliśmy do Ameryki Południowej?)
Were you sailing to South America?(Czy wy żeglowaliście do Ameryki Południowej?)
Were they sailing to South America?(Czy oni żeglowali do Ameryki Południowej?)
Tabela: Pytania w czasie past continuous z were.

czas przeszły past continuous
Jak używamy czasu przeszłego ciągłego? Nie proszę pana, nie rozmawiałem przez telefon. Oglądałem program telewizyjny na moim ipadzie…

Przeczenia w czasie past continuous

W czasie przeszłym past continuous przeczenia tworzymy przez dodanie słowa „not” (nie).

Zwykle, zwłaszcza w mowie użyjemy „formy ściągniętej” czyli skleimy

was not = wasn’t oraz were not = weren’t

Jeśli chcemy zabrzmieć bardziej formalnie i dobitnie (emfaza), użyjemy pełnej formy not.

I wasn’t sailing with Jack Sparrow. = I was not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglowałem z Jackiem Wróblem.)
You weren’t sailing with Jack Sparrow. = You were not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglowałeś/żeglowałaś z Jackiem Wróblem.)
She wasn’t sailing with Jack Sparrow. = She was not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglowała z Jackiem Wróblem.)
He wasn’t sailing with Jack Sparrow. = He was not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglował z Jackiem Wróblem.)
It wasn’t sailing with Jack Sparrow. = It was not sailing with Jack Sparrow.(To nie żeglowało z Jackiem Wróblem.)
Tabela: Przeczenia w czasie past continuous w liczbie pojedynczej.

Oraz przeczenia w czasie past continuous w liczbie mnogiej:

We weren’t sailing with Jack Sparrow. = We were not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglowaliśmy z Jackiem Wróblem.)
You weren’t sailing with Jack Sparrow. = You were not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglowaliście z Jackiem Wróblem.)
They weren’t sailing with Jack Sparrow. = They were not sailing with Jack Sparrow.(Nie żeglowali z Jackiem Wróblem.)
Tabela: Przeczenia w czasie past continuous w liczbie mnogiej.

Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym past simple
Patrz również: Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym past simple & past continuous

2. Różnica między czasem przeszłym ciągłym past continuous a dokonanym czasem przeszłym past simple

Czas past continuous, jak wszystkie czasy ciągłe, podkreśla nam samo działanie. Dlatego czasami nazywa się je „niedokonanymi” – żeglowałem po tym Nilu czy do Ameryki, ale czy dopłynąłem to już nie wiadomo. Ważne, że stałem okrakiem na deskach pokładu i wpatrywałem się w spienione wody za burtą naszej łajby.

Zupełnie inaczej będzie w czasie past simple – tutaj liczy się efekt!

Na przykład:

 • I sailed across the Atlantic Ocean. (past simple)

znaczy „Przepłynąłem Ocean Atlantycki”. Dokonałem tego, osiągnąłem to, hura, hura!

Czasami można nawet różnie przetłumaczyć te zdania na polski – w trybie dokonanym i niedokonanym właśnie. Na przykład:

 • The pirate was sitting in a tavern. (past continuous)

(Pirat siedział w tawernie. – niedokonany czas past continuous)

 • The pirate sat in a tavern. (past simple)

(Pirat usiadł w tawernie. – dokonany czas past simple)

Z góry uprzedzam jednak, że w większości przypadków nie da się tak przejrzyście oddać różnicy w tłumaczeniu na język polski… Dlatego pozwalam sobie karygodnie tłumaczyć zdania w czasie past continuous jako „był siedzący” i tak dalej.

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous
Patrz również: Porównanie angielskich czasów przeszłych past simple i past continuous.

Piracka Przeplatanka Przeszłych Czasów

W dobrym stylu jest natomiast łączyć te czasy w jednym zdaniu, lub przynajmniej przeplatać nimi swoją opowieść.

Kiedy coś robiłem (w past continuous), wydarzyło się coś (w past simple).

Na przykład:

 • I was drinking my rum, when we saw a treasury island.

Byłem pijący swój rum (past continuous), gdy (bang!) zobaczyliśmy wyspę skarbów (past simple).

 • I was cleaning the deck, when a sea monster attacked the ship.

Czyściłem pokład (past continuous), gdy potwór morski zaatakował statek (past simple).

 • When we were fighting the English, another ship appeared on the horizon.

Gdy walczyliśmy z Anglikami (past continuous), inny statek pojawił się na horyzoncie (past simple).

Patrz również: 50 angielskich homofonów w obrazkach.

3. Morska opowieść pirata bez oka w czasie past continuous

Za stroną ESL Jokes  przytaczam morską opowieść w czasie past continuous i past simple:

 • An old pirate was sitting in the bar. He was smoking a pipe and drinking a glass of rum.

Stary pirat siedział w barze. Palił fajkę i pił szklankę rumu.

 • He was wearing an eye patch and he had a parrot on his shoulder and a wooden leg.

„Nosił łatę na oko” i miał papugę na ramieniu i drewnianą nogę. (Tu ciekawa sytuacja, wyjątek – gdybyśmy powiedzieli „he was having a parrot” znaczyłoby to, że on… jadł papugę.)

 • Instead of his right hand he had a metal hook.

Zamiast swojej prawej dłoni miał metalowy hak.

 • A young sailor was chatting with the pirate and he asked him about his adventures at sea.

Młody marynarz rozmawiał z piratem i zapytał go o jego przygody na morzu. (Zwróć uwagę na ładne połączenie czasów past simple i past continuous – rozmawianie było dłuższą aktywnością, podczas której bang, coś się wydarzyło w simple past)

czas przeszły past continuous morskie opowieści
Jeśli nielegalnie ściągasz film na Jamajce, czy to czyni cię piratem z Karaibów?
 • ‘So, how did you lose your leg?’, the young man asked the pirate.

„Więc, jak straciłeś swoją nogę” młody człowiek zapytał pirata. (Nie interesuje nas tu sam proces odcinania nogi piłą, ale jak to się stało, że wystąpił taki efekt – stąd pytanie w past simple.)

 • ‘Arrr! ,’ said the pirate, ‘You see, some sharks were circling the ship when I fell overboard.

„Arr!”, powiedział pirat. (Z jakiegoś powodu według Anglików piraci zawsze mówią „Arrr”.)

„Widzisz, jakieś rekiny krążyły (wokół) statku, gdy wypadłem za burtę.” (Znowu: rekiny krążą, krążą, krążą w past continuous a tu bach! Pirat wypada za burtę w past simple.)

 • Luckily, my men pulled me back onto the ship before the sharks ate me completely, but one of the sharks got my leg.’

”Na szczęście moi ludzie wciągnęli mnie z powrotem na statek (nie liczy się proces ale skutek, więc dokonany czas past simple), zanim rekiny (nie) zjadły mnie całkowicie (w języku angielskim unikamy podwójnych zaprzeczeń), ale jeden z rekinów dorwał moją nogę.”

 • ‘And how about the hook on your hand? How did you lose your hand?’

„A co z hakiem na dłoni? Jak straciłeś dłoń?”

 • ‘I was boarding a ship when another sailor cut off my hand with a sword.’

„Wsiadałem na statek, gdy inny żeglarz odciął moją dłoń mieczem.”

dlaczego języka angielski jest taki prosty
 • ‘That’s amazing! What a life full of adventures!’ said the young man. ‘And how about your eye? How did you lose that?’

„To jest niesamowite! Cóż za życie pełne przygód!’ powiedział młodzieniec. „A co z okiem? Jak je straciłeś?”

 • ‘I was eating a grapefruit when the juice went into my eye.’

„Jadłem grejpfruta gdy sok dostał mi się do oka.”

 • ‘But I don’t understand. How did you lose your eye from the grapefruit juice?’

„Ależ nie rozumiem. Jak straciłeś oko przez grejpfrutowy sok?”

 • ‘Arrr!’ said the pirate, ‘It was my first day with the new hook.’

„Arrr” powiedział pirat. „To był mój pierwszy dzień z nowym hakiem”.

czas przeszły past continuous pirat
Zawsze bądź sobą, no chyba że możesz być piratem – wtedy zawsze bądź piratem!

 

4. Język angielski to Twoja wyspa skarbów! Tylko jak tam się dostać?

Chcesz snuć morskie opowieści jak stary wilk morski? Wypadałoby znać język angielski!

Nie znaczy to wcale, że musisz ślęczeć nad gramatyką!

Jeden z bardziej znanych autorów morskich opowieści literatury angielskiej, Polak Joseph Conrad (Teodor Konrad Korzeniowski) z dumą mówił, że nie dotknął nigdy podręcznika do gramatyki! Nauczył się angielskiego poprzez rozmowę!

Tak właśnie wygląda nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo!

Poznajesz i powtarzasz poprawne zdania, które zawierają całą potrzebną Ci gramatykę i 2000 najpopularniejszych angielskich słów. A co ciekawe rozmawiasz po angielsku ze swoim komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. A Ty oglądasz śliczne zdjęcia, łuchasz native speakera i „tylko” rozmawiasz – a cała wiedza sama, jak dziecku uczącemu się mówić wchodzi Ci do głowy!

W ten sposób uczysz się angielskiego jak każdy pirat – na skróty. Szybko, skutecznie i przyjemnie!

Zresztą wypróbuj najlepiej tę piracką metodę na własnej skórze – pierwszy tydzień masz i tak zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Mów po angielsku jak Joseph Conrad!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


A jakie są Wasze morskie opowieści z czasem przeszłym past continuous?

Komentarze są do waszej dyspozycji!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
co można robić gdy się nudzi w domu, nuda, angielski
Co można robić gdy się nudzi w domu? [listening]

Zwykle narzekamy na brak czasu. Czasami jednak mamy go aż za dużo. Poznaj tych kilka pomysłów na to co można robić gdy się nudzi w domu. A przy okazji podszkól swój potoczny angielski – czy raczej amerykański –  w tym ćwiczeniu na rozumienie ze słuchu [listening]!

Czytaj dalej »
język angielski ciekawostki
10 ciekawostek o języku angielskim

Co prawda język angielski jest tylko jednym z niemal 7000 żywych języków na Ziemi, jest zdecydowanie najbardziej międzynarodowy. Tak jak Rzymianie wprowadzili łacinę na terytorium imperium rzymskiego, język angielski wraz z Brytyjczykami podbił cały świat. Poniżej 10 ciekawostek o języku angielskim, które pokazują jego światową moc.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!