past simple passive voice tense, strona bierna, angielski, passive-aggressive, pasywna agresja

Past simple passive – Strona bierna była nauczana

Past simple passive voice czyli strona bierna w czasie przeszłym prostym jest chyba najpopularniejszym jej zastosowaniem w języku angielskim. Zobacz jak tworzyć i używać tej przydatnej konstrukcji gramatycznej!


Na obrazku: Trzy „głosy” (strony) w piśmie

 1. Strona czynna: Zjadłeś sześć pączków.
 2. Strona bierna. Sześć pączków zostało zjedzonych przez Ciebie.
 3. Głos pasywno-agresywny: Zjadłeś sześć pączków i ja nie dostałam żadnego. Nie martw się, wszystko gra. Widzę, że pączki są dla Ciebie bardzo ważne.

Co musimy wiedzieć, zanim zaczniemy używać passive voice w czasie past simple?

Aby móc poprawnie konstruować zdania w stronie biernej (passive voice) w czasie przeszłym prostym past simple, musimy wiedzieć następujące 4 rzeczy:

 1. Jak wygląda czas past simple?
 2. Co to jest „trzecia forma czasownika”?
 3. Jak w czasie przeszłym odmieniać czasownik posiłkowy to be?
 4. Poznać przyimek by.

A potem przejdziemy do meritum sprawy:

Na początek w skrócie przypomnijmy sobie te cztery tematy, by potem już same zdania w stronie biernej czasu przeszłego okazały się błahostką!

past simple passive voice tense, strona bierna, angielski, passive-aggressive, pasywna agresja
Twoja pasywno-agresywna odpowiedź została skrzętnie odnotowana i (była) w pełni oczekiwana. Proszę wybacz mi, że mam to gdzieś.

1. Czas past simple

Czas past simple opisuje rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości (raz lub kilkakrotnie) ale w niej już zostały, za bardzo nie wpływają na teraźniejszość (grania jest płynna, ale jeśli uznamy wpływ za znaczny prawdopodobnie powinniśmy użyć raczej czasu present perfect).

Past simple to bardzo prosty i przyjemny czas – chyba najprostszy z wszystkich 12 angielskich czasów gramatycznych!

Jak tworzymy zdania w tym czasie?

Mamy tu dwie główne możliwości:

1.1 Past simple jeśli czasownik jest regularny

Jeśli czasownik jest regularny sprawa jest naprawdę prosta. Po prostu dodajemy końcówkę -ed i już.

 • I walked home yesterday.

(Wczoraj poszedłem do domu na piechotę.)

Do przeczeń używamy przeszłą formę od do not czyli did not, a skoro did już jest w czasie przeszłym, to nie musimy nawet dawać końcówki -ed:

 • She didn’t walk to school yesterday.

(Ona wczoraj nie poszła do szkoły na piechotę.)

I podobnie w pytaniach:

 • Did we walk to school last week?

(Czy w ubiegłym tygodniu poszliśmy spacerem do szkoły?)

passive voice strona bierna angielskiczasownika
Patrz również: Passive voice czyli sprawa dla angielskiego dyplomaty.

1.2 Sprawa komplikuje się w przypadku czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne to takie w których… nie ma żadnych regularności. W praktyce oznacza to, że trzeba się ich wyuczyć na pamięć i już, bo nie ma tam żadnej logiki.

Na przykład formą przeszłą od go jest went:

 • I went home yesterday.

(Wczoraj poszedłem do domu.)

W przeczeniach będzie analogicznie jak w przypadku regularnych czasowników:

 • She didn’t go to school yesterday.

(Ona wczoraj nie poszła do szkoły.)

I podobnie w pytaniach:

 • Did we go to school last week?

(Czy my w ubiegłym tygodniu poszliśmy do szkoły?)

Więcej na temat tego przyjemnego czasu we wpisie poniżej:

czas przeszly simple past strona bierna angielski
„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

2. Co to jest trzecia forma angielskiego czasownika?

W czasie past simple używamy „drugiej” formy czasownika z tabelki czasowników nieregularnych. Prawdopodobnie jednak słyszałaś czy słyszałeś już o czasie present perfectto ten magiczny czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością, o którym wspominałem przed chwilą powyżej.

Aby zbudować formę bierną – chociaż jest to nadal czas past simple –  będziemy używać tej samej „trzeciej formy czasownika” (past participle) właśnie (go-went-gone).

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w przypadku czasowników regularnych – czyli ich większości – druga forma i trzecia jest taka sama. Po prostu ma końcówkę -ed.

Natomiast całą historię o tym, skąd w ogóle wzięły się czasowniki nieregularne oraz praktyczną listę do wykucia znajdziesz we wpisie:

co to są angielskie czasowniki nieregularne
Patrz również: Co wikingowie mają wspólnego z angielskimi czasownikami nieregularnymi?

3. Jak w czasie przeszłym past simple odmieniać czasownik posiłkowy to be?

Tym co sprawi, że nasze zdania w stronie biernej (passive voice) będą jednak w czasie przeszłym prostym (past simple) będzie to, jak odmienimy tak zwany czasownik posiłkowy (auxiliary verb).

W stronie biernej używamy czasownika posiłkowego to be (być), który w czasie przeszłym past simple wygląda następująco:

I was ja byłem
You were ty byłeś/byłaś
She / He / It wasona /on /ono było
Oraz w liczbie mnogiej:
We weremy byliśmy
You werewy wyliście
They wereoni byli
Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym past simple
Patrz również: Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym past simple & past continuous.

4. Poznaj przyimek by.

Co to znaczy by?

Z angielskimi przyimkami (by, at, for, on itd.) jest pewien kłopot, ponieważ nie da się ich przetłumaczyć tak do końca na polski. To znaczy da się, ale w różnych kontekstach znaczą one coś innego. Ale to zupełnie inna historia.

Tutaj musimy wiedzieć jedynie, że jeśli coś zostało wykonane czy zrobione „przez” kogoś, ten ktoś to zrobił, to po angielsku powiemy, że zostało to zrobione „by ktośtam” (by John, by him, by her etc.).

prepositions, przyimki, przyimek
Patrz również: Angielskie przyimki (prepositions). Zero logiki.

Strona bierna (passive voice) w czasie past simple

Uzbrojeni w tę wiedzę spróbujmy więc teraz zamienić normalne zdanie – to znaczy zdanie w stronie czynnej (active voice) w czasie past simple – na stronę bierną (passive voice). Na przykład takie:

 • Bonnie and Clyde robbed a bank.

(Bonnie i Clyde obrabowali bank. – Strona czynna.)

Czasownik „rabować” ma regularną końcówkę -ed więc wiemy że jest w prostym czasie przeszłym past simple.

A teraz tak: stronę bierną używamy głównie po to, żeby ukryć wykonawcę czynności.

Dlatego w zdaniu w stronie biernej (passive voice) znika nam para zakochanych rabusiów:

 • A bank was robbed.

(Bank został obrabowany. – Strona bierna.)

Mamy was w formie przeszłej, oraz robbed w trzeciej formie – która wygląda tak samo jak druga, ponieważ to rob jest czasownikiem regularnym.

Jeśli natomiast uprzemy się, żeby wspomnieć o legendarnej parze, na końcu zdania możemy wymienić ich po przyimku by:

 • A bank was robbed by Bonnie and Clyde.

(Ban został obrabowany przez Bonnie i Clyde.)

Zwróć uwagę, że chociaż jest to para kryminalistów mamy was (liczba pojedyncza), a nie were (liczba mnoga).

Dlaczego?

Ponieważ bank jest jeden!

Natomiast were użyjemy w poniższym przypadku:

 • Your dog stole five sausages!

(Twój pies ukradł pięć kiełbasek!)

 • Five sausages were stolen (by your dog)!

(Pięć kiełbasek zostało skradzionych przez Twojego psa!)

Zaginionych kiełbasek było wiele, użyliśmy więc were.

Zauważ również, że czasownik „kraść” jest nieregularny (steal-stole-stolen) dlatego w zwykłym zdaniu (strona czynna) w past simple mamy 2 formę (stole), ale w stronie biernej tegoż czasu już trzecią (stolen).

angielskie idiomy z psami
„Co mogę zrobić, to świat w którym pies zjada psa (hot-doga) Patrz również: Angielskie idiomy z psami.

Kilka przykładów zdań w stronie biernej (passive voice) w czasie past simple

 • My father built this house in 1995.

(Mój ojciec zbudował ten dom w 1995 roku. – strona czynna)

 • This house was built in 1995. 

(Ten dom został zbudowany w 1995 roku. – strona bierna)

Albo

 • When did Graham Bell invent the telephone?

(Kiedy Graham Bell wynalazł telefon?)

 • When was the telephone invented?

(Kiedy telefon został wynaleziony?)

Albo

 • They didn’t invite me to the party.

(Oni nie zaprosili mnie na imprezę.)

 • I wasn’t invited to the party.

(Ja nie zostałem zaproszony na imprezę.)

Natomiast najpopularniejszym zdaniem w stronie biernej w czasie past simple jest prawdopodobnie:

(Gdzie się urodziłeś?)

Jest to tak popularne zdanie, że aż poświęcam mu osobny wpis!

Jak nauczyć się mówić po angielsku samemu w domu?
Patrz również: Jak nauczyć się mówić po angielsku samemu w domu?

Kiedy get a kiedy got w stronie biernej?

Oprócz tego warto wiedzieć, że nieformalnie stronę bierną tworzyć można przy użyciu słowa „to get” (dostać/zostać).

Na przykład:

 • We had an accident, but luckily nobody got hurt.

(Mieliśmy wypadek, ale na szczęście „nikt nie został zraniony” = nikomu nic się nie stało.)

Równie dobrze (chociaż w potocznym użyciu zabrzmiałoby to dziwacznie) można powiedzieć:

 • We had an accident, but luckily nobody was hurt.

(Mieliśmy wypadek, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.)

Got używamy często w sytuacjach, gdy wydarzyło się coś niespodziewanego, nieplanowanego:

(Z powodu obostrzeń koronawirusowych, ona zbankrutowała.)

To be (was/were) można używać zawsze, natomiast to get (got) tylko jeśli zachodzi jakaś zmiana:

 • He was unknown until very recently.

(Był nieznany do bardzo niedawna. – Nie można powiedzieć he got unknown)

Zupełnie podobnie będzie w zdaniach w stronie biernej w czasie teraźniejszym present simple:

 • Be careful! I don’t want these glasses to get broken!

(Bądź ostrożny! Nie chcę, żeby te szklanki „zostały potłuczone” = potłukły się!)

 • Please, get dressed.

(Proszę ubierz się.)

Ale o stronie biernej w czasie present simple szerzej piszę w podobnym do niniejszego wpisie:

present simple passive tense, strona bierna w czasie terazniejszym, angielski, done
Patrz również: W tym wpisie nauczana jest angielska strona bierna present simple passive. 

Ćwiczenia na past simple passive i inne czasy w stronie biernej

Czasami zaskoczyć nas może fakt, że tak z pozoru trudna gramatyka angielska okazuje się całkiem prosta!

Problem nie polega jednak na poznaniu teorii, tylko na stosowaniu jej w praktyce!

I tu zaczyna się problem, ponieważ w rozmowie „na żywo” wskakiwać nam będą kalki z języka polskiego, czyli coś co zwykle nazywamy „błędami„.

Aby móc ich uniknąć, musimy przyzwyczaić swój mózg do nowych konstrukcji gramatycznych.

A jak?

Najlepiej przez praktykę oczywiście!

I o ile rozwiązywanie ćwiczeń na papierze być może pomoże nam zdać jakiś egzamin z języka angielskiego, to jednak niekoniecznie przyda nam się w rozmowie.

Aby poprawnie mówić po angielsku – a przede wszystkim nie bać się mówić – musimy zacząć mówić!

gerund infinitive ing
„Przed Speakingo / Po Speakingo”.

Ale nie z błędami, które w ten sposób tylko ugruntujemy, ale używając poprawnych zdań i konstrukcji!

Jak to zrobić?

Wystarczy zapisać się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega na nim na przyjemnej rozmowie z komputerem lub telefonem, który rozumie nas, chwali lub poprawia.

A rozmawiamy z nim zdaniami, które zawierają wszystkie potrzebne nam konstrukcje gramatyczne, oraz 2000 najpopularniejszych angielskich słów (jeśli je poznamy, rozumieć będziemy 90% wszystkich rozmów po angielsku).

Taka nauka jest nie tylko skuteczna, ale też bardzo przyjemna!

Zresztą najlepiej zobacz sama lub sam, czy taka metoda nauki angielskiego Ci odpowiada! Po rejestracji dwoma kliknięciami poniżej pierwszy tydzień dostajesz w prezencie zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Nie bądź bierny!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


Czy wiesz już wszystko o passive voice w czasie past simple? Jeśli nadal masz jakieś pytania to zadaj je śmiało w komentarzu – z przyjemnością odpowiem również w komentarzu!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!