Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym past simple

Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym

Z tego wpisu dowiesz się jak jest różnica między was & were, jak odmieniamy „to be” (być) w angielskim czasie przeszłym oraz kiedy stosujemy was & were (past simple, past continuous oraz dla bardziej zaawansowanych tryby warunkowe i strona bierna).


Opowiadam o tym na kanale Angielski SPEAKINGO na YouTubie:

A teraz po kolei literkami 🙂

Kiedy was a kiedy were?

Jak odmieniamy to be czyli nasze „być” w języku angielskim?

Ogólna zasada jest następująca:

Were jest dla liczby mnogiej plus you

Was jest dla liczby pojedynczej minus you.

Dlaczego tak jest?

W języku angielskim jakoś tak dziwnie się złożyło, że you znaczy zarówno „ty” jak i „wy”. Oczywiście jest to powodem licznych nieporozumień. Tak czy owak, you w obu tych przypadkach łączy się z were.

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous
Patrz również: Porównanie angielskich czasów przeszłych past simple & past continuous.

Odmiana to be w czasie przeszłym

Jak widzisz odmiana to be w czasie przeszłym jest nader prosta – a na pewno prostsza niż w języku polskim, czy nawet w angielskim czasie teraźniejszym!

Ale po kolei:

Odmiana to be w czasie przeszłym w liczbie pojedynczej:

 • I was – ja byłem („I” piszemy zawsze z wielkiej litery)
 • you were ty byłeś/byłaś (na szczęście w angielskim nie musimy odmieniać przez płeć!)
 • she was, he was, it was – ona była, on był, to było

kiedy was a kiedy were, odmiana "to be" w past simple, angielski, liczba pojedynacza

Odmiana to be w czasie przeszłym w liczbie mnogiej:

 • we were – my byliśmy
 • you were – wy byliście
 • they were – oni byli

kiedy was a kiedy were, odmiana "to be" w past simple, angielski

Przeczenia z was & were

Jak to w języku angielskim, przeczymy poprzez dodanie not.

A jak to wszystko będzie wyglądało to w praktyce?

Przykłady zastosowania was & were w czasie przeszłym past simple

Dla przypomnienia czas przeszły prosty past simple używamy do opisania zamkniętych sytuacji z przeszłości, szczególnie jeśli padła jakaś data.

Na przykład:

 • I was here last night.
  (Byłem tutaj wczoraj wieczorem.)
 • You were good to me.
  (Byłeś dla mnie dobry.)
 • She was a pretty girl when she was young.
  (Ona była śliczną dziewczyną gdy była młoda.)
 • He was a skater boy.
  (On był deskorolkowcem.)
 • It was a joke!
  (To był żart!)

Albo w liczbie mnogiej:

 • We were there together.
  (Byliśmy tam razem.)
 • You were never really here.
  (Nigdy was tak naprawdę tu nie było.)
 • They were roommates.
  (Byli „kumplami z pokoju” – czyli mieszkali w jednym pokoju.)
czas przeszly simple past strona bierna angielski
„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

there was – there were

Jeśli na coś wskazujemy, możemy powiedzieć że „Tam coś było”.

Jeśli była to jedna rzecz, powiemy:

 • There was a cat.
  (Tam był kot.)
 • There was an error.
  (Był/wystąpił błąd.)

Albo w liczbie mnogiej, czyli jak tych rzeczy lub osób było wiele:

 • There were many friends at the party.
  (Na imprezie było wielu przyjaciół.)
 • There were lots of famous people.
  (Było tam mnóstwo znanych ludzi.)
there is there are, kiedy was a kiedy were
Patrz również: Tam jest konstrukcja there is / there are!

wasn’t / weren’t able to

Inną popularna konstrukcją w czasie past simple jest wasn’t able to lub weren’t able to. Można powiedzieć, że (oprócz could) jest to alternatywna forma przeszła od can (być w stanie).

Tak więc jeśli nie byliśmy w stanie czegoś zrobić, powiemy:

 • She wasn’t able to lift the box.
  (Nie była w stanie podnieść pudła.)
 • He wasn’t able to express his love to her.
  (On nie był w stanie wyrazić swej miłości do niej.)

Oraz z weren’t:

 • We weren’t able to find your house.
  (Nie byliśmy w stanie znaleźć Twojego domu.)
 • They weren’t able to do it.
  (Oni nie byli w stanie tego zrobić.)

Zdania twierdzące są też możliwe, ale trochę mniej popularne:

 • She was able to take a bank loan.
  (Była w stanie wziąć kredyt z banku.)
 • We were able to enter the backstage before the gig.
  (Byliśmy w stanie wejść za scenę przed koncertem.)
Could w czasach present simple & past simple
Czytaj również: Could w czasach present simple & past simple.

Przykłady zastosowania was & were w czasie przeszłym past continuous

Wszystkie angielskie czasy gramatyczne ze słowem continuous w nazwie kładą nacisk na samo działanie (nie zaś jego efekt) i zawierają czasownik w formie ciągłej (czyli tej z -ing na końcu).

Przykłady zdań w czasie przeszłym past continuous wyglądają następująco:

 • I was writing this text.
  (Pisałem ten tekst.)
 • What were you doing at 4 a.m. last night?
  (Co robiłaś o 4 nad ranem wczoraj w nocy.)
 • She wasn’t saying anything and he wasn’t listening.
  (Ona niczego nie mówiła, a on nie słuchał.)
 • It was raining.
  (Padał deszcz.)

Oraz w liczbie mnogiej czyli z were:

 • We were shopping together.
  (Razem robiliśmy zakupy.)
 • You weren’t dancing at the party.
  (Wy nie tańczyliście na imprezie.)
 • They weren’t looking at me.
  (
  Oni nie patrzyli na mnie.)
czas przeszły past continuous morskie opowieści
Patrz również: Czas past continuous i morskie opowieści pirata bez oka.

was/were + going to

Konstrukcje was / were going to używamy, kiedy chcemy opowiedzieć o naszych przeszłych zamiarach, które… spełzły na niczym:

 • I was going to clean my room until I got high…
  (Zamierzałem posprzątać swój pokój, dopóki nie znalazłem się pod wpływem środków psychoaktywnych… – jak śpiewa Afroman.)
 • She was going to be an actress, and I was going to learn to fly.
  (Ona zamierzała zostać aktorką, a ja nauczyć się latać. – jak śpiewa Harry Chapin.)
 • We were going to have a baby, but we had an angel instead!
  (Miało nam się urodzić dziecko, a urodził się zamiast tego aniołek!)

Tu krótka uwaga: tak jak w czasie teraźniejszym, również w czasie przeszłym w mowie potocznej „going to” często ludzie skracają do mniej eleganckiego „gonna”.

to be going to, gonna, konstrukcja, kiedy używać
Patrz również: Kiedy używać konstrukcji to be going to (gonna) a kiedy nie?

A teraz coś dla co bardziej zaawansowanych:

Was & were w drugim trybie warunkowym

We wszystkich trybach warunkowych (w zdaniach z warunkiem if =”jeśli” lub też z wish=”chciałbym”) puszczamy wodzy fantazji i sobie spekulujemy. Was & were pojawią nam się w drugim trybie warunkowym, gdy spekulujemy o teraźniejszości – myślimy o tym co to by teraz było, gdyby coś tam, coś tam. Ale chociaż dywagujemy o teraźniejszości, robimy to używając czasu przeszłego.

Na przykład:

 • If you were so rich, you wouldn’t drive such car.
  (Gdybyś był taki bogaty, nie jeździłbyś takim autem)
 • I wish you were here.
  (Chciałbym, żebyś tu był.)
 • We could go out if it wasn’t raining.
  (Moglibyśmy gdzieś wyjść gdyby nie padał deszcz.)

Pytanie pojawia się często, czy w drugim trybie warunkowym mówimy:

I was czy I were? (It was czy It were?)

Odpowiedź jest taka, że obie wersje są poprawne². Were jest bardziej formalne.

 • If I were you, I wouldn’t go there. = If I was you, I wouldn’t go there.
  (Gdybym był Tobą/ Na Twoim miejscu bym tam nie jechał.)
 • I wish it was possible. = I wish it were possible.
  (Chciałbym, żeby to było możliwe.)
 • I wish she was mine. = I wish she were mine.
  (Ale byłoby fajnie, gdyby ona była moją.)
i wish if only
Patrz również: I wish / If only czyli jak wyrażać życzenia, jeśli złapiesz dżina.

Zastosowanie was & were w stronie biernej (passive voice)

Przyjrzyjmy się temu jak tworzymy stronę bierną (passive voice) w czasie przeszłym past simple, a następnie past continuous.

Strona bierna w czasie past simple

Strona bierną w czasie past simple tworzymy poprzez przestawienie kolejności słów w zdaniu i poprzedzenie czasownika naszym was (dla liczby pojedynczej) lub were (dla liczby mnogiej). No chyba że w zdaniu jest akurat czasownik nieregularny – wtedy musimy wziąć tę wersję z trzeciej kolumny (tzw. past participle). Tak czy owak nasze ładnie odmienione „to be” w formie przeszłej pełni wtedy funkcję polskiego „został/zostały”.

Na przykład:

 • Somebody invited her to the party. →  She was invited to the party.
  (Ktoś zaprosił ją na imprezę. → Ona została zaproszona na imprezę.)
 • They injured somebody. → Was anybody injured?
  (Oni kogoś zranili → Czy ktoś został ranny?)
 • They invented the internet → When was the internet invented?
  (Oni wynaleźli internet → Kiedy został wynaleziony internet?)

Oraz w liczbie mnogiej:

 • Somebody invited them to the party. → They were invited to the party.
  (Ktoś zaprosił ich na imprezę. → Oni zostali zaproszeni na imprezę.)
 • Ambulance took them to the hospital.→ Were any people taken to the hospital?
  (Ambulans zabrał ich do szpitala → Czy jacyś ludzie zostali zawiezieni do szpitala? – W tym zdaniu mamy czasownik nieregularny take-took-taken)
 • They invented computers → When were computers invented?
  (Oni wynaleźli komputery → Kiedy zostały wynalezione komputery?)
passive voice strona bierna angielskiczasownika, kiedy was a kiedy were
Patrz również: PASSIVE VOICE: Sprawa dla angielskiego dyplomaty

Strona bierna w czasie past continuous

Jest to dużo mniej popularna konstrukcja, ale jak najbardziej możliwa. Jako że jest to continuous, dodajemy to be w (przeszłej) formie ciągłej czyli was being albo were being:

 • Gentlemen were holding a meeting. →  The meeting was being held.
  (Dżentelmeni mieli spotkanie. → Spotkanie „było w trakcie odbywania się”.
  Zwróć uwagę, że chociaż w pierwszym zdaniu było were, to w drugim jest was, a to dlatego, że „dżentelmeni byli / mieli” a jedno spotkanie „było”.)
 • They were making mistakes. →  Mistakes were being made.
  (Oni popełniali błędy. → Błędy były w trakcie popełniania.)

Jeśli kiedyś tak coś powiecie, od razu zyskujecie w oczach rozmówcy +5 punktów do inteligencji!

kiedy was a kiedy were, odmiana "to be" w past simple, angielski, liczba pojedynacza, ćwiczenia

Ćwiczenia z was & were

Oczywiście najważniejsze są praktyczne ćwiczenia – i to ze wszystkimi angielskimi konstrukcjami gramatycznymi i słowami!

Sama teoria to za mało – aby płynnie mówić, potrzebujesz wyrobić sobie nawyk poprawnego mówienia!

Nikt jeszcze nie nauczył się jeździć na rowerze z podręcznika do aerodynamiki!

Dlatego nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo to przede wszystkim praktyka!

Na Speakingo pełnymi zdaniami rozmawiasz z komputerem, który dzięki technologii rozpoznawania mowy rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby poprawia.

A Ty szybko i przyjemnie oswajasz się z językiem angielskim i jak dziecko po prostu zaczynasz mówić po angielsku!

Zresztą najlepiej przekonaj się sama czy sam!

Pierwszy tydzień nauki i tak masz za darmo i bez żadnych zobowiązań!

Czy wszystko jest już jasne? Jeśli nie, pytajcie śmiało w komentarzach poniżej!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!