Ośmiornice z kosmosu po angielsku, octopus, ciekawostki

Ośmiornice z kosmosu po angielsku

[Listening] Naukowcy zbadali DNA ośmiornic i spekulują, że pochodzą one… z kosmosu! Zobacz, jak jest ośmiornica po angielsku (szczególnie w liczbie mnogiej!). Poznaj kilka biologicznych słówek i ciekawostek!


Na memie: Szybki fakt o zwierzętach numer 6.
Wszystko we Wszechświecie albo jest ośmiornicą albo nie jest ośmiornicą.

Jak jest ośmiornica po angielsku?

Podobnie jak wiele biologicznych słów w języku angielskim, słowo ośmiornica jest zapożyczone z innego języka. Ośmiornica akurat pochodzi od greckiego słowa októpus, czyli „osiem stóp” (coś jak nasz „forfiter” 🙂 ). Jeśli więc chcesz wiedzieć, jak jest po angielsku ośmiornica, wystarczy nauczyć się starożytnej greki! 🙂

No dobra, można też po prostu nauczyć się, że:

 • ośmiornica = octopus

Na tym jednak nie koniec!

Ośmiornice z kosmosu po angielsku, octopus, ciekawostki
Czasami po prostu dziękuję Bogu za obdarowanie mnie 8 dłońmi. Teraz mogę policzkować 8 ludzi jednocześnie!

Jaka jest angielska forma liczby mnogiej od słowa „ośmiornica”?

Angielski jest zlepkiem różnych języków – stąd np. problem z czasownikami nieregularnymi. Ale jak widzimy, angielski zapożyczył również (a może wręcz głównie!) rzeczowniki. I wiąże się z tym taki problem, że – szczególnie w przypadku tych łacińskich – problematyczna staje się liczba mnoga. Nie wystarczy dodać samej końcówki -s (regular plural s), lecz wygląda to następująco:

 • octopus – octopi

(ośmiornica – ośmiornice)

Podobnie będzie w przypadku takich łacińskich słów, jak:

 • nucleus – nuclei

(jądro komórkowe – jądra komórkowe)

czy

 • stimulus – stimuli

(bodziec – bodźce)

proste żarty o zwierzetach po angielsku
Krótki fakt o zwierzętach nr 25. Większość rysi północnoamerykańskich nie nazywa się Rysiek. Patrz również: Proste żarty ze zwierzętami do nauki języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 A2)

Octopi vs octopuses

Jednak, jak zwykle językoznawcy jedno, a życie drugie. W praktyce często spotkasz się z „zangielszczoną” liczbą mnogą słowa „ośmiornica”, czyli po prostu:

 • octopus – octopuses

(ośmiornica – ośmiornice)

Octopi, octopuses – a może octopodes?

A co najlepsze, językowe nerdy zauważyły, że słowo octopi wcale nie musi być tak mądre, jakby nam się wydawało. A to dlatego, że liczbę mnogą tworzy się przez dodanie literki -i (octopus-octopi) w łacinie (skąd pochodzi mnóstwo zapożyczeń w angielskim), ale nie w grece! Słowo octopi sztucznie stworzyli „z automatu” wykształceni, ale tak nie do końca, Anglicy!

Biorąc pod uwagę greckie pochodzenie słowa octopus, powinno to tak naprawdę wyglądać tak:

 • octopus octopodes!

Dlatego wielu językoznawców skłania się dziś ku temu1, żeby nie świrować z popisywaniem się znajomością starożytnych języków, tylko normalnie mówić na ośmiornice po angielsku: octopus-octopuses.

Na przykład:

 • Octopuses use tools; they play; they can solve problems and puzzles; and they may even engage in warfare with improvised weapons2.

(Ośmiornice używają narzędzi; bawią się; potrafią rozwiązywać problemy i układanki; mogą nawet zaangażować się w „działania wojenne” przy użyciu improwizowanych broni.)

Niezły kosmos, no nie? No, ale teraz do rzeczy!

Seneca the younger Quotes, Cytaty Seneki Młodszego po angielsku
Patrz również: Seneca Quotes: Cytaty Seneki Młodszego… po angielsku!

Ośmiornice z kosmosu

Im więcej dowiadujemy się o ośmiornicach, tym bardziej wydawać się może, że są one istotami pozaziemskimi. To, co wiemy, to na przykład, że ich macki myślą niezależnie od mózgu. Mają trzy serca. Ich krew jest niebieska. Ośmiornice mogą zmienić kolor nawet 177 razy w ciągu dnia. Jest ich 300 gatunków i mogą mieć od 3 cm do 4 metrów. Żyją najwyżej pół roku – a to dlatego, że umierają wkrótce po pierwszym seksie, a matki przed porodem przestają jeść lub pożerają własne ramiona, kaleczą się o dno morskie, wpadają w samobójczy szał1.

Hawajczycy wierzą, że ośmiornice pochodzą z kosmosu. Do tego zdania przychyliła się ostatnio część naukowców, którzy zbadali DNA ośmiornic.

What If Octopuses Are Aliens from Outer Space?

A co, jeśli ośmiornice są obcymi z kosmosu („zewnętrznej przestrzeni”)?

Zobacz ten ciekawy i fajnie zmontowany odcinek What If (A co, jeśli). Jeżeli okaże się trudny to zrozumiałe, bo jest w nim dużo biologicznego słownictwa. Dlatego poniżej znajdziesz pełny transkrypt angielskiego tekstu z polskim, karygodnie dosłownym tłumaczeniem.

A co, jeśli ośmiornice pochodzą z kosmosu? Tekst angielski z tłumaczeniem.

 • What if I told you (that) we discovered an alien species with an adaptable body? Advanced intelligence? And astounding camouflage skills? [Enter the octopus.]

A co, jeśli bym Ci powiedział, (że) odkryliśmy gatunek kosmitów z ciałem zdolnym do adaptacji? (O) zaawansowanej inteligencji? I zaskakujących umiejętnościach adaptacji? [Na scenę wchodzi ośmiornica.]

 • Wait. What did you think I was talking about?

Zaczekaj. O czym Ty myślałeś, że opowiadałem?

 • Could these slithery ocean-dwellers be from outer space? Where did they come from? How did they get to Earth?

Czy owi obślizgli mieszkańcy oceanów mogliby pochodzić z kosmosu? Skąd pochodzą? Jak się dostali na Ziemię?

 • Alright, it’s time to put your tinfoil helmet on, because today we’re getting a little “out-there”.

No dobra, czas założyć swój foliowy kask, ponieważ dzisiaj robimy się trochę „odjechani”.

 • Octopuses are as cool as they are mysterious. So mysterious that some scientists are putting the theory forward that they aren’t even from our planet.

Ośmiornice są tak odjazdowe, jak są tajemnicze. Tak tajemnicze, że niektórzy naukowcy prezentują teorię, że nie są nawet z naszej planety.

as... as, as much as, the same as, zwroty
„Chciałabym, żeby ktoś kochał mnie tak bardzo, jak ten koleś kocha muszelki”. Patrz również: Angielska konstrukcja as… as.

[1:08] Ośmiornice mistrzami kamuflażu

 • Octopuses are incredibly intelligent creatures and are masters of disguises. They can use their color-changing cells to blend in with the environment, move their arms to impersonate other ocean species, and are excellent problem solvers. So what if they are so smart that they’ve pulled a fast one on all of us?

Ośmiornice są niezwykle inteligentnymi stworzeniami i są mistrzami maskowania się (kamuflaży). Potrafią używać swych zmieniających kolor komórek, by wtapiać się w środowisko, poruszać swoimi ramionami, by uosabiać (udawać) inne gatunki oceanicznych (zwierząt), są też doskonałymi rozwiązywaczami problemów. A co, jeśli są więc tak sprytne, że „nabiły nas wszystkich w butelkę” (idiom: to pull a fast one)?

 • What if they’re really aliens, and have only convinced us that they originated here on Earth?

A co, jeśli naprawdę są „obcymi” („kosmitami”) i jedynie przekonały nas, że powstały tu na Ziemi?

 • „It’s genetics… Absolutely unearthly.”

„To genetyka… Całkowicie nieziemska.”

Angielskie słownictwo wojskowe w mediach
Nie widziałem cię wczoraj na treningu z kamuflażu. Dziękuję panu. Patrz również: Słownictwo wojskowe w mediach i codziennym angielskim.

[1:42] Ośmiornice z kosmosu

 • The theory goes that 500 million years ago, an icy meteorite carrying an alien life-form fell to Earth. This life-form fertilized octopus’ eggs.

Teoria „idzie” (głosi), że 500 milionów lat temu, lodowaty meteoryt (zwróć uwagę na angielską wymowę tego słowa!) niosący obcą formę życia, spadł na Ziemię. Ta forma życia zapłodniła jajeczka ośmiornic.

 • Mind blown! Case closed! Thanks for watching, be sure to like and subscribe.

Totalnie zszokowany (dosłownie: umysł został wysadzony w powietrze)! Sprawa zamknięta! Dziękujemy za oglądanie, „bądźcie pewni, żeby” (nie zapomnijcie) zalajkować i zasubskrybować (nasz kanał na YouTubie).

 • Okay, I can see you’re skeptical, so let’s go a little deeper. You’re probably asking how the heck is an alien life-form going to survive in the cold reaches of space before getting to Earth? Well, here’s the thing.

Okej, widzę że jesteście sceptyczni, więc wejdźmy trochę głębiej (w ten temat). Prawdopodobnie pytacie, jak do licha „obca” forma życia zamierza przeżyć w zimnych rubieżach zanim dotrze na Ziemię. No cóż, „sprawa wygląda tak”.

 • Microbes, such as those seen in bacteria, are extremely tough. Microbes can thrive in temperatures as low as -18°C (-0.4 °F) and can even be preserved in liquid nitrogen at -196 °C (-321 °F). This means that they couldn’t care less about the extreme pressures of space, and in theory, could float around for billions of years before hitting a planet.

Mikroby, takie jak bakterie, są skrajnie wytrzymałe. Mikroby mogą świetnie prosperować w temperaturach tak niskich, jak -18°C (-0.4 °F), mogą nawet „zakonswerwować się” (przetrwać) w ciekłym azocie przy (o temperaturze) -196 °C (-321 °F). Oznacza to, że „nie mogły się mniej troszczyć” (w ogóle im nie przeszkadza) skrajne ciśnienie przestrzeni i teoretycznie mogłyby dryfować przez miliardy lat zanim (nie) uderzyły w planetę.

 • But if the octopus did crash-land on Earth 500 million years ago, where did it come from?

Lecz jeśli ośmiornica „lądowała awaryjnie” (dosłownie: wylądowała z hukiem, roztrzaskała się) na Ziemi 500 milionów lat temu, (to) skąd przybyła?

sroka karmink dla ptaków po angielsku inteligentny
Patrz również: Karmnik dla ptaków, który wydaje srokom jedzenie za kapsle!

[3:00] Skąd pochodzą kosmiczne ośmiornice?

 • Well, we know the octopus is a water creature, so let’s start there. Our bet is on Europa, one of Jupiter’s moons. Europa has an icy exterior and might have a liquid ocean underneath. Seems like a cozy space for an interplanetary octopus, right?

No cóż, wiemy, (że) ośmiornica jest stworzeniem wodnym, więc zacznijmy tam (od tego). Obstawiamy Europę, jeden z księżyców Jupitera. Europa ma lodową (powierzchnię) zewnętrzną i być może ma płynny ocean pod nią. Wydaje się to być przytulną przestrzenią dla międzyplanetarnej ośmiornicy, prawda?

 • Could a massive asteroid have smashed into Europa 500 million years ago resulting in huge chunks of debris being torn out into space? And if so, could some of that debris have held octopus eggs in it?

(Czy) masywna (ogromna) asteroida mogła uderzyć w Europę 500 milionów lat temu, skutkując (w rezultacie czego) wielkie kawałki gruzu (zostały) oderwane w przestrzeń? A jeśli tak, (czy) niektóre z tych odłamków mogły zawierać jajeczka ośmiornicy?

 • The answer is: ehhhhh, maybe. Call me Fox Mulder, because „I want to believe”, but this is some really far-out stuff.

Odpowiedź brzmi: eeeehm, być może. (Możesz) nazwać mnie Foxem Mulderem (to ten z serialu Z Archiwum X o ufoludkach), ponieważ „chcę wierzyć”, ale to naprawdę mało prawdopodobne rzeczy.

 • Is calling an octopus an alien the only way to explain them? I mean, we have plenty of weird creatures on Earth without extraterrestrial interference.

Czy nazywanie ośmiornicy kosmitą jest jedynym sposobem wyjaśnienia ich (pochodzenia)? To znaczy, mamy (przecież) mnóstwo dziwacznych stworzeń na Ziemi bez pozaziemskiej ingerencji.

Żydzi nauczyli złotą rybkę jeździć autem
Patrz również: Żydzi nauczyli złotą rybkę jeździć autem!

[1:42] Kosmiczne DNA ośmiornic?

 • In 2015, scientists were able to map the genome of the octopus. Did they find some surprises? Sure they did, but an alien origin story wasn’t one of them.

W 2015 (roku) naukowcy byli w stanie (udało im się) zmapować genom ośmiornicy. Czy znaleźli (tam) jakieś niespodzianki? Oczywiście, że tak, ale „obce” (pozaziemskie) pochodzenie (ośmiornic) nie było jedną z nich.

 • The most significant discovery was that their genes split off from squids about 135 million years ago. Which is long after they, allegedly, crashed into Earth. So, could octopuses really be from outer space? Well, it’s a fascinating theory, but as of today, it doesn’t have the science to back it up.

Najistotniejszym odkryciem było (to), że ich geny odłączyły się od kałamarnic około 135 milionów lat temu. Co jest długo po tym (jak) one, rzekomo, trafiły z hukiem na Ziemię. Więc czy ośmiornice naprawdę mogą być z kosmosu? Cóż, to fascynująca teoria, ale na dzień dzisiejszy, nie ma nauki (dowodów), by to poprzeć.

 • And even though they’re not from outer space, it doesn’t mean we can’t still learn from them. But don’t take our word for it. Ask award-winning environmental journalist, and the director of “My Octopus Teacher,” Pippa Ehrlich.

I nawet jeśli nie pochodzą z kosmosu, nie znaczy to, że nie możemy ciągle się (czegoś) od nich nauczyć. Ale nie wierz mi na słowo. Zapytaj nagradzanego dziennikarza przyrodniczego i reżysera „Czego nauczyła mnie ośmiornica„, Pippę Ehrlicha. [A potem reklama ich kolejnego programu.]

Ośmiornice z kosmosu po angielsku, octopus, ciekawostki
Jeszcze z tobą nie skończyłam chłoptasiu

Wiesz już jak jest ośmiornica po angielsku. A czy potrafisz płynnie powiedzieć to w rozmowie?

Nauka angielskich słówek jest ważna. Podobnie jak słuchanie nagrań, w których ludzie ich używają. To jednak nie wszystko!

Przede wszystkim musisz nauczyć się mówić po angielsku!

Tutaj z nieocenioną pomocą może Ci przyjść kurs języka angielskiego online Speakingo!

Uczysz się tu angielskiego, jak dziecko, uczące się mówić. Oglądasz piękne zdjęcia, słuchasz nagrań native speakera i rozmawiasz pełnymi zdaniami po angielsku… ze swoim komputerem lub telefonem! A co najlepsze, dzięki Speakingo on Cię rozumie, chwali, a w razie potrzeby poprawia.

Natomiast w przerabianych zdaniach niepostrzeżenie zawarta jest cała potrzebna Ci gramatyka oraz 2000 najważniejszych angielskich słów!

Zresztą najlepiej wypróbuj sobie za darmo i bez żadnych zobowiązań, jak wygląda taka nauka angielskiego!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Lub pobierz aplikację Speakingo na telefon w App Store lub Play Store!


I co, zaskoczeni? Rozczarowani? Tak czy owak mam nadzieję, że wiecie już, jak jest ośmiornica po angielsku! Jeśli macie coś jeszcze do dodania, komentarze są do Waszej dyspozycji!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
język angielski dla dorosłych kurs
Angielski dla dorosłych czyli jaki? Kurs języka XXX?

Gdy słyszę o kursach języka angielskiego dla dorosłych to przychodzą mi na myśl filmy tylko dla dorosłych, których mama nie pozwalała mi w dzieciństwie oglądać. Ale nie o to w angielskim dla dorosłych przecież chodzi! Jeśli jesteś już pełnoletnia czy pełnoletni i chcesz nauczyć się języka angielskiego, to gdzie i

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Słodkie memy z psami

To będzie najpiękniejsza rzecz, którą zobaczysz w tym tygodniu! Słodkie memy z psami – oczywiście po angielsku z tłumaczeniem. Bo kto powiedział, że nauka angielskiego

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!